Jedná se o droningovací proces probilského Vrila. Droning nastane, když Vril vstříkne své brko/proboscis do lidského oka, tak ještěří parazit převezme kontrolu nad hostitelským lidským mozkem. Pro lidskou bytost je to velmi bolestivé, dokud původní lidské vědomí nezemře a dokud vědomí Vril parazita nezíská nad ním plnou kontrolu.
.

Celá nebo většina paměti a schopností bývalého člověka je zachována, ale ještěrčí vědomí nyní začne napodobovat chování bývalého člověka. Takový člověk se tak stane dronem. Jedná se o “lidi”, které ještěrčí Vrilové používají k infiltraci do vlád, náboženských, právních a finančních systémů, důležitých organizací a korporací. Inteligence takových “lidí” je poněkud snížena, aby chápala sarkasmus či suchý humor a jejich potomci mají zvýšené riziko různých porodních abnormalit.

Tito dronové jsou neschopné empatie/soucitu a mohou také často vykazovat psychotické chování. Drony si užívají zvrácenosti, sexuální deviace a uspokojování sebe sama. Dron vypadá jako nemocný člověk, dokud se zcela nezotaví z parazitické infekce, která může trvat různě dlouhou dobu. Oko, které bylo provrtáno proboscisem, zůstane poškozeno a nikdy se úplně nezotaví, takže postižené oko bude vypadat trochu jinak než druhé. Většina dronů ale vypadá naprosto normálně a kráčejí mezi námi nerozpoznáni.

Probilský Vril se spojí s lidským okem a uvolňuje pěnící látku, jejímž prostřednictvím se parazit vstřikuje do lidského mozku. Takový člověk trpí dočasnou agonií. Jakmile začne být parazit v mozku funkční, původní člověk (jeho vědomí) prakticky přestane existovat a Vril získá plnou kontrolu nad hostitelským tělem. Starověký symbol “Horova oka” představuje dlouholetý droningovací proces, který byl velmi dobře skryt před historickými knihami. Drony si tak zajistily, aby agenda Vrilů úspěšně pokračovala až do dneška a ustrašení a mnozí “ochotní lidé” jim v tom účinně pomáhají!

Je třeba si uvědomit, že tyto Drony NEMAJÍ ještěrčí oči. V lidském těle nedochází k žádným závažným ani zjevným fyzickým změnám. Jedinou změnou je, že lidské vědomí přestane existovat a vědomí Vrila získá takto napadené tělo plně pod kontrolu. Drony NEMĚNÍ svůj vnější tvar-zjev-vzhled. Jakmile ještěrka převezme kontrolu nad člověkem, nedochází už k žádnému přenosu dovnitř nebo ven z těla, neboť se jedná o trvalý jednorázový přenos, dokud vědomí ještěrky nezemře. Pro lidi a jejich kultury bylo obtížné sdělovat ostatním zkušenosti o existenci Vrilů, natož zdokumentovat celý droningový postup nebo uchovávat o tomto jakékoliv informace, protože to všechno sebou neslo fatální následky za pokus o odhalení starodávného “supertajemství”.

Projevem takto napadených lidí může být zvýšené mrkání a olizování rtů, což MOHOU být rysy ještěrky, které se přenášejí s jejich vědomím. Potomci dronů mají zvýšenou pravděpodobnost výskytu různých syndromů a abnormalit. Drony NEJSOU žádní milí lidé. Jsou to ještěrky, které zabily člověka pomocí parazita pomáhajícího jen a jen vrilské agendě.

Většina dronů je nemilosrdná, psychopatická, sexuálně motivovaná a sadistická. Uvádí se, že vril má vliv na mužské genitálie, což vede k výskytu nedostatečně vyvinutého penisu. Také ztráta vlasů je údajně běžnou vlastností mužských a ženských dronů. Objevuje se více kožních anomálií, jako jsou mateřská znaménka, kožní znaménka a stařecké skvrny.

Lidé, zvířata, hmyz a plazi se mohou všichni nakazit parazity. Ti “převezmou” myšlenkový proces hostitele (těla), který napadnou. Například infikovaný mravenec bude “hnán”, aby vylezl na stéblo trávy, aby ho úmyslně sežrala pasoucí se zvířata, aby mohl vstoupit do žaludku ovcí, krav a dokončit tak svůj životní cyklus. Někdy je parazit přenesen na člověka, a jakmile vstoupí do těla, může napadnout mozek  (motolice). Paraziti sice napodobují svého hostitele, ale přesto se myšlenkové procesy a další chování takto infikovaných osob významně mění, což je přirozeným procesem po “převzetí” lidského myšlenkového procesu a jeho ovládání.

.

Toto je vědecky dokázáno! Pokud se parazit infikuje do mozku, začne ovlivňovat mozkovou tkáň chemicky, energeticky a frekvenčně, případně se krmí samotným mozkem a hostitel začne ztrácet schopnosti jako je empatie, soucit a svědomí a takto napadení lidé se stanou zlovolnými. Nakonec se tito lidé nestarají o nic jiného než o sebe a svoji sebezáchovu. Ubližují okolí a zničí téměř kohokoli a cokoli, jen aby dostali to, co chtějí. Stávají se z nich nejbezohlednější “lidé” na planetě.

Pravda o Vrilech byla donedávna nejlépe střeženým tajemstvím Iluminátů!

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/podlitiny-na-oku-prednich-cabalistu-nejsou-pouze-znakem-adrenochromove-zavislosti-ale-jsou-casto-znakem-neceho-dalsiho-stejne-hruzneho

Starší informace pro nové čtenáře…

DUMBs a podzemní válka

https://knihya.cz/dumbs-podzemni-valka-stoji-za-pripomenuti/