Prosvětlený člověk se už nikdy neztratí v proudu života a v záplavě informací této doby

Buďte ve svém středu, ale neprocházejte životem jen jako nezúčastnění diváci. Buďte aktivními tvůrci svého života. Prociťujte každou vteřinu přítomného okamžiku, ale neberte ho jako samozřejmost, ale jako dar. Nepřežívejte jen tak, ale skutečně žijte. Tak se budete stávat skutečným vědomím a dokážete rozpoznat nejrůznější upozornění, napomenutí a formy pomoci, prostřednictvím kterých s vámi Vesmír komunikuje. Poslouchejte hlas svého nitra, jen člověk vnímající a konající v souladu se svou intuicí si může být jistý, že jedná správně. Jen tak rozliší správné od nesprávného a pravdu od lži. Pak bude v životě stát pevně, neohroženě a sebevědomě, protože intuice mu poskytne obrovskou oporu a zároveň bude pro něj jasným světlem, které mu bude v hluboké tmě osvětlovat jeho životní cestu.

Konejte vždy v lásce k druhým a dělejte to, co každému prospívá. Milovat své bližní ale neznamená, být na ně jen hodný a laskavý, když si to dotyčný vůbec nezaslouží. Láska totiž také musí umět být přísná, když to okolnosti vyžadují! Samozřejmě, že případné napomenutí nemůže být spojeno s hněvem, natož s nenávistí. Musíme se naučit být laskaví, ale zároveň i spravedliví, protože láska a spravedlnost jsou neoddělitelné.

Obklopujte se co nejvíce pozitivními a prosvětlujícími myšlenkami, ony vás budou povznášet a také přispějí ke kolektivnímu vzestupu lidstva. Též hluboce procítěný vděk pozdvihuje lidskou duši do nebeských výšin. Vděčnost nám přinese do života daleko víc krásných věcí, než když se zaměříme na nějaký nedostatek.

Jednostranně rozumově založený člověk nemá jednoduše šanci projít životem tak, aby se mu dostalo správného poznání v důležitých otázkách bytí, protože nemá pevnou oporu ve svém hledání. Nemá duchovní kompas, který by mu ukázal ten správný směr. Tím kompasem je hlas naší duše, která je pramenem našeho poznání, ze kterého se může napít každý, kdo se k němu skloní. Většina lidí však má tento pramen bohužel zanesený nánosy “bahna”. To bahno vzniká usilovnou prací našeho rozumu, který při příliš velké kontrole vytlačí hlas naší duše. Pokud tento pramen vyčistíme, už se v životě neztratíme a časem můžeme získat odpověď na každou otázku. Intuice je jeden z největších pokladů, který člověk může mít.

Rozum a duše by měli pracovat společně v harmonii, ale duše má vůdčí roli a dává nám první impuls. Rozum si utváří názor na věci jen na základě svých zkušeností a vložených, naučených věcí, a je tudíž velmi limitovaný. Naopak duše je napojená na obrovský proud poznání, protože patří k duchovní sféře, na rozdíl od mozku a rozumu, jež jsou součástí hrubohmotné reality, ve které žijeme. Rozum nám slouží jen k ulehčení našeho pobytu na Zemi, ale pokud mu přenecháme plnou vládu nad námi, ovládne nás a vytěsní z nás to duchovní a to, co je naší pravou podstatou.

V takovém případě se vydáme po cestě vedoucí k úpadku. Stačí se podívat na svět plný zla, ve kterém dnes žijeme. Tato realita a všechno okolo vzešlo z vlády rozumu. Rozum sám o sobě není zlý, ale je to jen naše pomůcka a nástroj k hmotnému bytí. Správně nám může sloužit jen tehdy, pokud je podřízený duši. Čím více se lidé upínají jen na to hmotné, tím více jsou stahováni do nižších temnějších oblastí a jsou vystaveni negativním impulzům, protože vládcem hmoty je temno.

Čím více v sobě naopak člověk rozvíjí svoji duchovní stránku, tím více usiluje žít v pravdě a v prosvětleném, transparentním světě. Tak se postupně stává “lehčím”, velkorysejším, rezonuje s ušlechtilými vibracemi a síla jeho ducha přezáří i jeho rozum. Takový člověk pevně odolává úkladům temnoty a už se nikdy neztratí v proudu života a v záplavě informací této doby.

Jednoznačně platí: “Kdo hledá, tak nakonec najde”

Rozum potřebuje všechno chápat, vše musí vyargumentovat, zkoumat a porovnávat. Při správném vnitřním vnímání ale člověk často ví i bez potřebných informací a nepotřebuje všemu do puntíku rozumět. Rozumem se člověk nikdy nedopracuje k žádnému hlubšímu poznání, protože se samozřejmě nemůže opřít u všeho o hmotné důkazy. Informace v různých podobách nám slouží k tomu, abychom se uměli správně rozhodnout, čemu máme věřit. To můžeme posoudit na základě logiky nebo na základě toho, jestli příslušná informace rezonuje s naším nitrem.

Abychom se naučili naslouchat hlasu duše, musíme nejdříve pochopit, jak pracuje rozum a jak pracuje intuice. Rozum se projevuje prostřednictvím myšlenek, zatímco duše se projevuje přes naše city. Je třeba ale zdůraznit, že je velký rozdíl mezi citem a pocitem. Cit vyvěrá z duše, zatímco pocit souvisí s rozumem. Citový projev je vždy to první, co se v člověku v dané situaci ozve, jako prvotní impulz, vnitřní cítění či popud duše. Pocit je ale něco, co souvisí s už vytvořenými myšlenkami a tedy vznikne následně, jakmile se začnou vynořovat myšlenky. Proto je obrovský a diametrální rozdíl, pokud se řídíme pocitem nebo svým intuitivním citem!

Pokud třeba potkáme navenek milého člověka, ale uvnitř zkaženého, začali jste v duši cítit mírný odpor, mrazení či napomenutí. Třebaže jste si byli vědomí této výstrahy, tak po nějaké době, když jste dotyčného více poznali, pak tuto výstrahu nahradil dobrý pocit, pokud se tento člověk například choval příjemně a důvěryhodně. A nyní nastupuje na řadu pocit. Rozum vyhodnotí “logicky a přesně” chování toho člověka a vyvodí z něj závěr, z něhož vyvstane pocit, že dotyčný člověk je dobrý. Takže pocit je vázán na rozum. Při aktivovaném vědomí v člověku nejdříve vznikne citová odezva, která se projevuje vnitřním hlasem a až potom se přidá rozum a dále s touto informací pracuje, zatímco při vyhodnocování čistě rozumovém tento proces funguje přesně opačně.

Vnitřní hlas není něco, co se v člověku ozve jen na chvíli při setkání s určitou informací, situací nebo člověkem. Ten hlas je uvnitř nás přítomný stále a je nám vždy k dispozici, jen ale musíme nejdříve odstranit bariéru rozumu. Protože nemůžeme znát odpověď na všechno, je intuice tak důležitá. Celý život je o usilovném hledání a skládání dohromady mozaiky poznaní, ale toto nedokážeme bez hlasu své duše. Abychom v sobě aktivovali intuici, tak se ale musíme aktivně přičinit. V tomto směru je důležité naše upřímné chtění dosáhnout úspěšného výsledku, odhodlání a ochota vyvinout pro uskutečnění tohoto úkolu potřebné úsilí. I tady platí, že nám nespadne do klína nic, jen tak z čistého nebe, ale musíme se vždy o všechno patřičně přičinit. A také jednoznačně platí: “Kdo hledá, tak nakonec vždy najde”.

Tato doba patří lidem, kteří nesou Světlo v duši i ve svém srdci

To, co momentálně probíhá a čeho jsme kolem sebe svědky, je nevyhnutelnost, která se musí udát předtím, než se začne ukotvovat nový svět. Pro Světlo je to velmi špinavá práce, kterou musí kvůli nám udělat a my bychom za lekce, které dostáváme a za možnost evolučního posunu, měli být velmi vděční. Současné události bychom skutečně mohli pojmenovat jako boží soud, o kterém staré texty hovoří, jako o třídění zrn od plev s následným nastolením zlatého věku. Tento proces, kterého jsme nyní součástí, není vysloveně krátkodobá událost.

Někteří se domnívají, že se nyní všechno zlo potrestá včetně viníků a ovcí a pak tu budeme žít všichni v lásce a porozumění. Ano budeme takto žít, ale ne všichni! Mnoho lidí tu mezi námi už nebude, protože nesloží lidskou maturitu, neudělá zkoušku na “Člověka” a neprojde sítem, které odděluje obě reality. Nadcházející doba bude patřit jen těm, kteří skutečně nesou Světlo ve svém srdci a duši. Proto nás mnoho duší nejrůznějšími způsoby opustí. Toto dělení je přirozený proces a neproběhne ale ze dne na den. Jeho výsledkem bude, že tu mezi námi v budoucnosti nebudou pobývat ty duše, které se ještě dostatečně nepoučily a nepochopily “o čem to všechno je”. Některé duše prostě ještě nejsou dostatečně duchovně zralé na to, aby se mohly zúčastnit vzestupu lidstva a podílet se na budování nového věku Světla. Také budeme muset přijmout fakt, že člověk, který se nám podle našich poměrů zdá milý a dobrý ještě neznamená, že má skutečně Světlo v duši.

Doba, ve které se nyní nacházíme, je úplně jiná, než lidstvo jako celek do nynějška zažilo. V této době již neobstojí žádná “duchovní nedostatečnost”. Doteď nám byla ponechaná svobodná vůle tvořit, experimentovat nebo ničit, ale nyní již nastal čas, aby se každý projevil a prokázal, že na sobě dostatečně zapracoval, že mnohé pochopil, a že přijal plnou zodpovědnost za své činy, slova a dokonce i za své myšlenky. Nastal čas být plně zodpovědný. Nadcházející drama, které pomalu přichází, vyvolává ve světě velmi vypjatou atmosféru. Všechny tyto okolnosti nás nutí vyplavovat na povrch všechno, co se v nás skrývá a tím se zároveň sami soudíme. Tak si sami vybíráme, jestli se opravdu chceme zúčastnit vzestupu nebo se vydáme cestou zániku. Netrestá nás “božská prozřetelnost”, ale to se trestáme my sami. To, co se nyní děje ve světě jsou karmické účinky, ale díky příznivým okolnostem probíhají ve velmi zjemnělé podobě.

I vakcína je prostředkem tohoto soudu. Především tady jde o duševní stav každého člověka. To, že někdo honem utíká a nechá si píchnout vakcínu, vypovídá o duchovním a “karmickém” stavu dotyčného a právě touto situací byl každý člověk přinucen ukázat “jak na tom je” a rozhodnout se mezi Světlem a Temnotou. Přijetí vakcíny evokuje něco jako rozsudek duchovní smrti, ale přesto věřím, že ti, kteří dostali vakcínu z donucení nebo se nechali surově oklamat a časem projeví skutečně velmi upřímný zájem o změnu, na základě jejich úspěšné transformace, tak jim bude umožněno zvrátit účinky těchto toxických “koktejlů”.
Ale přiznejme si na rovinu, že člověk, který byl celý život tvrdý materialista a ještě stvrdil svůj postoj “dobrovolnou” vakcinací, která ho ještě více spojila s nízkými energetickými úrovněmi, je takřka ztracený. Pokud v něm někde předtím nedřímal potenciál ke Světlu, tak si touto svou aktivitou velmi silně odřezává svou cestu k vzestupu. Nevakcinací lidé dávají jasně najevo, že se již nebudou podílet na veřejném zlu.

Vesmír není všeodpouštějící a vše milující bez podmínek. Bůh je sice sám o sobě láska, avšak spravedlivá a ne taková, jakou si představují esoteričtí snílci a náboženští fanatici. Právě teď se nacházíme v časech “božího hněvu” nebo spíše spravedlivosti a každý dostane to, co si zaslouží. Už jsme dostali až příliš mnoho šancí a příležitostí, ale nyní se již od nás očekává jasný výsledek! Bůh se bude s láskou a ochotou starat o nádherné rozkvetlé květiny, ale už ne o plevel!

Co je naší úlohou v dnešní době?

Celoplanetární dění a vesmírné turbulence dospěly do takového bodu, kdy je podmínkou dalšího lidského vzestupu a přímo nutností určitá duchovní zralost těch, kteří se chtějí posunout dále, protože jestli se má na Zemi ukotvit Světlo a vybudovat předobraz duchovního ráje, je potřebné odstranit všechno škodlivé, co tomuto vzestupu brání. Proto není směrodatné, jestli je každý člověk navenek dobrý, ale to hlavní v těchto časech je jeho schopnost duchovního probuzení!

To, co právě probíhá, má ukázat, jací jsme doopravdy. Nejde tu o to, co známe a víme. Jde o to ukázat, jestli opravdu směřujeme ke Světlu nebo jestli zůstáváme součástí Temnoty. Jedna věc je vědět o celoplanetárním čištění zla, ale druhou a důležitější věcí je, jak se zachováme v tomto procesu, co podpoříme a kým se nakonec staneme. Temné sily mají stále zájem o naše duše, a proto se musíme konečně probudit a pokud je to možné probouzet i ostatní a “distribuovat” tak do celého světa Světlo, Pravdu a Lásku.

Musíme pomáhat demontovat starý systém, poukazovat na jeho chyby a vytahovat na Světlo světa i tu nejhorší špínu a pak ji nechat spálit paprsky Světla a pravdy. Zejména pravdou, transparentností a otevřeností pomáháme ničit pozemské zlo, které se tu v takové hojné míře usadilo a tím i zároveň pomáháme budovat nový svět prosvětlený pronikavým Světlem pravdy. Tím dochází k postupnému ukotvování nadcházejícího zlatého věku. Dělejme jednoduše to, co cítíme, že je správné. Každý by měl podle svého naturelu vyjádřit svůj nesouhlas se současnou situací a přetavit své nabyté poznání do jasného a sebevědomého postoje. Přišli jsme sem proto, abychom byli patřičně činní a správně se projevili!

Starý svět fungoval na principu rozumu bez zásahu duše, prostřednictvím toho vznikaly samozřejmě jen jeho nízké formy, jako je materializmus. Dařilo se nízkofrekvenčním projevům jako je závist, lež, chorobná ctižádostivost a egoismus. Zlatý věk bude naopak postavený na lidské duši, na vnitřní hodnotě člověka, sounáležitosti a spolupráci. Už zde nebude prostor pro temné síly, které nás tak dlouho skrytě ovládaly a kterým jsme kdysi dovolili převzít moc na Zemi.

Nesmíme zapomínat ale na to, že to nejdůležitější pro nás se odehrává zejména v našem nitru a ne tam venku. Svět se nakonec změní v každé oblasti lidské činnosti, protože celá společnost byla hluboce a sofistikovaně infiltrována chtonickou temnotou. Vše se dělo ve jméně rozumu, pragmatismu, “výhodnosti” a materialistického egoismu. Z tohoto podhoubí se rodilo stále větší zlo, které postupně vyžíralo lidskou podstatu, celou naši planetu a nastolilo celosvětové společenství skrytého otroctví. Nyní se ale vývoj již bude ubírat cestou celoplanetární a lidské záchrany a vše se bude budovat na čistých a duchovních hodnotách. Již brzy dostanou šanci tvořit a měnit svět světlí a čistí lidé. Školství, zdravotnictví i ostatní oblasti života budou fungovat úplně jinak. Jsme na počátku totální přestavby světa…

Nezapomínejte, že máme obrovskou sílu vytvářet lepší budoucnost

Netrpělivě očekávaná změna se bude dít pomalu a postupně, protože jsme zde Temnotě umožnili vytvořit jednoduše příliš mnoho zla. Tento pozitivní trend bude trvat mnoho roků a bude stále akcelerovat. Úplný zlatý věk nastane až po očištění a úplném roztřídění lidí. Tlak, jenž všichni tak pociťujeme, bude doznívat ještě několik let, jen bude měnit svou formu. Čekají nás obrovské změny, které ale neproběhnou až tak jednoduše! Připravme se na bolestivý zrod nového světa.

V prvé řadě nás čeká odhalení zla, které nás po celý dlouhý čas ovládalo. Jeho začátek bychom měli stihnout ještě do konce tohoto roku. Plno odhalení již začalo vyvěrat na povrch, některé jsou dokonce již dobře viditelné, ale mnozí lidé je zatím pořád nechtějí vidět. Nyní se ale k probuzeným přidává stále více duší, což je velkým katalyzátorem odhalení pravdy a zanedlouho bude odhalena pravda i těm, kteří by si nejraději před ní schovali hlavu do písku. Před masívnějším odhalením nás ale ještě čeká poslední vakcinační nátlak, který je třeba jednoduše vydržet, zůstat pevně stát ve své víře a vyjádřit odpor všemu, co neslouží Světlu. Bylo by škoda podlehnout Temnotě na poslední chvíli, když už se k nám nezadržitelně derou přes shnilou a děravou střechu pronikavé paprsky Světla.

Po zdrcujícím odhalení zla přijde veřejný celoplanetární pád starého systému, pád všech zkompromitovaných vlád, které se v současnosti podílí na budování protilidské satansky zaměřené společnosti. Zapáchající hnisavý vřed, který se hrozí každou chvíli zvrhnout do konečného rakovinového bujení lidstva, celé planety a dokonce míní infikovat postupně celou naší galaxii, musí být pečlivě a do poslední nemocné tkáně vyříznut, zničen a dezinfikován. Jen tak bude zabráněno další recividě. Nic se nemůže nechat na náhodě a musí být provedeno důsledně a zodpovědně. Proto také celý osvobozovací proces nelze uspěchat.

Zřejmě také brzy nastanou změny v uspořádání státnosti jednotlivých národů a Slovensko s Českou republikou v tomto ději budou hrát významnou úlohu, protože naše národy patří k těm nejvíce duchovně zralým. Nejvíce duchovně rozvinutá rasa je bílá rasa, a když to ještě více zúžíme, dostaneme se do Evropy, a pokud zaostříme ještě více, zůstane nám srdce Evropy, odkud vzejde a rozšíří se nové Světlo do celého světa. Slovensko představuje ženský princip a Česko ten mužský, tedy ten aktívnější. Dohromady tvoří harmonický jing a jang celek, a proto dojde opět k jejich spojení. Už jistě chápete, proč tyto národy byly rozděleny a proč z nás dělají pokusné králíky. Jednoduše potřebovali zničit to největší Světlo.

Příliš mnoho nahromaděného karmického zla a temné myšlenkové formy na různých územích se formují do určitých přírodních katastrof, například tornád a zemětřesení. V této době se projeví všechno, co jsme karmicky vytvořili, a to ve zrychlených účincích, abychom to mohli pročistit. To, co se bude na různých místech dít, je odzrcadlením duševního stavu dané oblasti. Nic však není přesně stanovené, protože nastávající události jsou usměrňovány naší schopností se duchovně probudit. Nezapomínejte na to, že máme obrovskou silu vytvářet lepší a krásnou budoucnost, zmírnit a dokonce i zcela odvrátit negativní účinky kolektivní karmy lidstva.

Osvoboďte se s iluzí a aktivujte své třetí oko

Realita, kterou právě prožíváme, je iluze

Veškerá hmota je pouhá energie zhuštěná do nízkých vibrací. Mozek lze obelstít, aby viděl věci, které neexistují. Kontrolní systém vší silou neustále manipuluje se způsobem, jak dekódujeme realitu a dělá vše proto, abychom ji dekódovali v souladu s tím, co kontrolní systém chce. Jak řekl Einstein: ”Realita je jen iluze, ačkoliv trvalá.” A původ, proč je trvalá, je ten, že žijeme ve vesmíru virtuální reality.

V některých nemocnicích se používají obrázky virtuální reality ve chvíli, kdy se léčí popáleniny. Ukazují velmi chladné obrázky a mozek je dekóduje a zchladí kůži. Podobně kontrolní systém krmí naše mozky digitálními informacemi, které vytváří iluze, jenž mu pomáhají k tomu, aby nás lépe ovládal. A trik je v tom, že máme uvěřit, že se něco děje, ačkoliv se to neděje. Realita jsou jen elektrické impulzy interpretované tvým mozkem. O tom to celé je!

Když víte, jak mozek interpretuje realitu a budete chtít s okolím manipulovat, budete to systematicky tajit. Přesně takhle se k lidstvu na planetě chovají elity.

Osvoboďte se s iluzí a aktivujte své třetí oko

5 smyslů je dekódovací systém. Vibrace zvuku přicházejí do ucha, mozek je ale neslyší do té doby, dokud jsme vibrace nedekódovali. Zvuk je jen vibrace, než jsme ji dekódovali. Elektrické signály jdou do mozku a ten je dekóduje. Proto můžete například ve stavu hypnózy donutit někoho jíst bramboru chutnající jako jablko.

Žijeme v ekvivalentu, velmi pokročilého, holografického internetu. Tělesný počítač vykresluje tuto realitu z neviditelna. Je to stejné jako ve filmu Matrix. V té scéně, kde se říká: „Chceš vědět co je to Matrix? Matrix je všude. Je všude kolem nás. Dokonce i v této místnosti. Můžeš ho vidět, když pohlédneš z okna, zapneš televizi. Můžeš ho cítit, když jdeš do práce, kostela, když platíš daně. Je to svět, který máš před očima, abys neviděl pravdu, pravdu, že jsi otrokem, Neo a jako každý ses narodil do zajetí, do vězení, které nemůžeš čichat, ochutnat, ani se ho dotknout. Je to vězení pro tvou mysl.“

A jak jsou dekódovány informace? Stejně jako když dáte CD do počítače. Jsou na něm zakódované informace a jak laser osvítí určitou část CD, počítač ji bude dekódovat. To samé děláme my. Jakmile zaměříme pozornost určitým směrem, začneme tuto oblast dekódovat a vytvoříme si tak svoji vnější realitu. Naše tělo je energetické, nefyzické ve své základní podobě. Ale když přijde na dekódovací systém, myslíme si, že svět zažíváme zvenku. Zdá se, že je venku, ale je uvnitř nás. My ho vytváříme přes dekódovací systém v našich hlavách.

Tento fyzický svět existuje pouze tehdy, když je pozorován. Když dáte CD do počítače, nenačtete všechny informace na CD najednou. Čte jen tu část, kterou pozoruje. Podle toho, kam míří laser. Všechny další věci existují ve formě informací, ale nejsou přenášeny na obrazovku. Také my pozorujeme okolí, dekódujeme informace a pak je přenášíme do této reality. Takže jestli chceš ohnout lžíci, nepokoušej se o to silou, je to nemožné. Místo toho si pouze zkus uvědomit pravdu. Jakou pravdu? Žádná lžíce neexistuje. Pak zjistíš, že se neohýbá lžíce, ale ty sám. Protože jediné místo, kde ta lžíce existuje ve fyzické formě, je v tvé hlavě! A ohnete ji tak, že změníte způsob, jak dekódujete realitu.

Zázraky jsou jednoduše překonávány naprogramováním toho, co je možné a co není. Samozřejmě jsme naprogramováni tak, abychom věřili, že když projedeme ohněm, spálíme se! Ale když půjdeme přes oheň s touto vírou, že oheň nepálí, nespálíme se! Proč? Protože iluze nemůže popálit iluzi, pokud neuvěříte, že může. Žádné zázraky nejsou! Existuje jen pochopení, jak manifestovat všechny možnosti. A to pochopení vychází z faktu, že připustíme, že rozumíme tomu, že jsme vědomí. Jsme ztělesněné vědomí bez jakékoliv formy, které zažívá zkušenosti. Nemáme žádnou pevnost, jsme pouze vibrace. Na toto zapomínáme a tak sami sebe lapíme do začarovaného kruhu hmoty, ze kterého pak sotva vystoupíme. A právě ten začarovaný kruh je to, kde nás kontrolní systém chce mít. Protože pak jsme lehce kontrolovatelní! Když porozumíme tomu, kdo skutečně jsme, pak už nebude tak snadné nás kontrolovat nějakou bandou bláznů.

Kontrolní systém chce, abychom věřily, že projekce našeho těla je to, čím jsme. Protože pak se posuneme ze stavu “Jsem vše, co je, bylo a kdy bude” do stavu fyzického těla a do stavu “Nemohu nic ovlivnit.”

Naše vědomí je oceán, všechny možnosti, vše co existuje.
Naše mysl je vědomí, které je omezené.

Lidská bytost je část celku, kterému říkáme vesmír. Jsme část, která je omezena v čase a prostoru. Pokud zažíváme sami sebe, naše myšlenky a pocity jako něco odděleného od celku, je to optická deziluze našeho vědomí, která způsobuje naši falešnou identitu, která nemyslí ve všech možnostech, ale myslí v omezeních a ikonách. Toto je třeba vnutit lidem, pokud je chcete hromadně kontrolovat.

Jsme veškeré vědomí, uvědomění, všechno, co je, bylo a bude a to platí pro každého, pro každého ve všech realitách tohoto nekonečného světa, ve kterém žijeme. Jsme všechny možnosti. A to je náš základní stav.

V tichu jsou přítomny všechny možnosti. Jakmile začnu mluvit, vytáhnu pouze jednu možnost z kupy všech možností, které se projevují jako vibrace. A když přestanu, jsem opět zpátky ve všech možnostech.

Není náhoda, že když jsou lidi v tichosti, dostanou se někam jinam. Ale mnoho lidí se ticha bojí: Hluk, zvuk, rámus vás udržuje v realitě 5 smyslů. Pokud se lidé dostanou do stavu ticha, přichází k pochopení, protože zpřístupňují další úrovně sebe samých, mimo 5 smyslů.

Nasypete-li drobné částice na kovovou desku a pak pustíte určité frekvence zvuku, uvidíte něco neuvěřitelného. Díky zvuku se zformují částice do geometrických tvarů a pokud změníme frekvence zvuku, vznikne nový tvar. Díky tomu se vytváří tyto světy tvarů ze stavu všech možností. A existuje bezpočet a nekonečně mnoho tvarů. Existují různé skutečnosti, zážitky, organizmy a všechny vibrují v různých rychlostech a proto mohou sdílet stejný prostor, který sdílíme i my. Je to stejné jako když vysílají všechny rádiové a televizní stanice do jednoho města a také sdílí společný prostor. Takže žijeme v určitém frekvenčním rozhraní. A toto rozhraní je dáno rozsahem frekvencí, které naše tělesné počítače mohou dekódovat.

Tento rozsah je neuvěřitelně malinký. Jsme v podstatě slepí v porovnání s tím, co existuje kolem nás. Ohromná většina tohoto vesmíru je složená z toho, čemu vědci říkají temná energie a temná hmota. A neříkají tomu temná, protože je superčerná, ale protože ji neumíme dekódovat. Proto jí nemůžeme zakusit. Můžeme ji pouze zachytit díky srážkám s věcmi, které vidíme. A elektromagnetické spektrum je jen 0,005% toho, co je projekcí existence v tomto vesmíru. A viditelné světlo je jediným frekvenčním rozsahem, který jsme schopni dekódovat a je jen zlomkem z těch 0,005%. To je všechno! Viditelné světlo. To je náš svět. My se podíváme a myslíme si, že vidíme všechno. Ale nevidíme, vidíme jen to, co umíme dekódovat. A proto žijeme v určité dimenzi, která je prostoupená dalšími dimenzemi, které dovolují těm dalším dimenzím interakci s naší dimenzí.

Děláme to, že zaměřujeme naši pozornost na tuto realitu přes náš tělesný počítač a proto se nám zdá, že to co vnímáme smysly, je jediný svět, který existuje a ve kterém nás chce udržet kontrolní systém. Prostor, který obýváme, se ale hemží životem bezpočetné různorodosti. Systém zkonstruoval tuto společnost, aby nás udržel v bludišti a abychom byli schopni dekódovat realitu pouze skrz pět smyslů. V tomto stavu nepřijímáme inspiraci, vhled, intuitivní vědění z vyšších sfér našeho vědomí. Nehledáme to, kým jsme, kde jsme a jaký svět žijeme. V tomto duchu kontrolní systém kontroluje média, politiky, vzdělání, vědu. Cílem je izolovat nás v 5ti smyslech, izolovat nás v těle a mysli a naprogramovat nás tak, abychom viděli svět tak, jak to vyhovuje kontrolnímu systému.

Jsme přijímacími vysílači informací

Bereme si z kosmického internetu data a také je předáváme. Jeden ze způsobů přijímání a vysílání informací je přes krystaly, křemenné krystaly. Ukazuje se, že lidské tělo je gigantický tekutý křemenný krystal. Membrána každé buňky, a těch máme biliony, je křemenný tekutý krystal. Země je také obrovský krystal. Každé zrnko písku je krystal a i Země přijímá a vysílá informace z kosmického webu. Naše DNA je přijímač a vysílač informací, je tak vytvořena.
DNA představuje ideální elektromagnetickou anténu. Je protáhlá a proto může velmi dobře přijímat elektromagnetické pulzy. Při pohledu seshora má tvar kruhu a proto je i magnetickou anténou. Neustále vysíláme a přijímáme přes to, co pokládáme za tělesný počítač. Energetické aurické pole je s námi spojeno přes čakry, které v Sanskrtu nazývají “vír světla”. Čakry se spojují s fyzickým tělem pomocí endokrinního systému, zejména hypofýzy a mozkové šišinky, která tvoří takzvané třetí oko.

Kdybychom uměli zapnout své třetí oko, věděli bychom, že se nemusíme bát zemřít

Vše, co dokáže vyřadit šišinku z provozu, nás drží v realitě 5i smyslů a brání nám v propojení se svým vyšším já. Tam nás chtějí mít a mají v tomto stavu velkou většinu lidí. Ve stavu falešné identity. Vždyť svět vypadá tak pevný, ale není tomu tak, nemůže být, ačkoliv se to tak jeví. Když budete bušit hlavou do zdi, podobně jako když se bojíte projít ohněm, ve strachu, že vás popálí… Prásk! Udeříte se do hlavy. Ale nemusí to tak být, protože svět je tvořen atomy a jak ukázali kvantoví fyzici, atomy nemají žádnou pevnost. Jak může něco, většinu čehož tvoří prázdný prostor, vytvořit pevný svět?

Nemůže. Důvod, proč to tak vypadá, je ten, že vlnová informace v metafyzickém vesmíru je dekódována jako zdánlivě pevná. A opět – podle toho, jak dekódujeme realitu, vytvoříme patřičnou formu. Vezmete-li informaci z DVD, objeví se na monitoru, kde vypadá, že má čas, prostor a pevnost. Ale nemá. Je to jen čtená informace, a přesně to se děje s námi. Důvod, proč se jeví jako pevná a trojrozměrná, je ten že žijeme v holografickém světě. Hologramy si můžete koupit v obchodech, kde se jeví jako trojrozměrné, ale ve skutečnosti nejsou, jsou to jen iluze.

Jste hologram. Skvělá věc na hologramu je ta, že každá jeho část je menší verzí celku. A proto reflexologie nachází body na dlaních a chodidlech, které odpovídají různým orgánům a částem těla. To samé může dělat akupunktura a reflexologie s body na uších. Uděláte něco tady a ovlivní to srdce, uděláte něco tady a ovlivní to játra. A protože je vše hologram, musí to tak být, protože každá jeho menší část je obrazem celku.

Proto lidské energetické pole vypadá jako magnetické pole Země. Jsme malá část zemského hologramu a Země je malý hologram většího hologramu sluneční soustavy. A každá úroveň této reality je digitální.

Digitální hologramy jsou realita, kterou právě zažíváme. A z tohoto důvodu fungují čísla v rámci numerologie. Numerologie umí věci předvídat a uskutečnit, protože funguje na digitální úrovni reality. Výsledkem je, že můžete manipulovat realitou skrze čísla a numerologii. Protože manipulujete s touto úrovní dekódované informace. Co to všechno znamená? Znamená to, že žijeme falešnou identitu, považujeme se za fyzická těla lidí, zatímco jsme vědomí. Jsme víceúrovňové vědomí. Neexistuje čas. Neexistuje posloupnost událostí. Neexistuje žádné omezení, vzdálenost, doba, místo. Můžeme být kdekoliv, čímkoliv a to ve stejnou dobu. Tělesný počítač vytváří blud všech těchto věcí a dějů.

Klíč, jak nás držet v otroctví

Tímto klíčem je, držet nás v levé mozkové hemisféře. Máme dvě. Levou a pravou hemisféru a most, který nazýváme corpus callosum, ten spojuje obě hemisféry a měl by mezi nimi posílat informace. Pravá hemisféra umožňuje zcela odlišný stav bytí, podporuje tvoření, kreativitu, soucit, spojení se vším, co existuje. Levá hemisféra se potýká s čísly, jazykem, posloupností, vše dává do hierarchických struktur. Systém nás chce mít tady a zkonstruoval v tomto duchu celý vzdělávací systém a na této platformě vytvořil fungování celého materiálního světa. Vytvořil zábrany mezi pravou a levou hemisférou a tyto implantáty byly lidem propašovány do mozku. Systém nás pomocí těchto štítů ovládá. Veškeré vzdělání, politika a média, nátlak vrstevníků slouží k tomu, aby se nám do života nepletla pravá hemisféra. A to je zásadní. Protože všechny tyto atributy jsou součástí mechanismu, který nás udržuje v realitě levé hemisféry a mimo nekonečnost pravé hemisféry.

Staneme se vším, co je, nebo jen malým já

Až toto potlačení našeho potenciálu nekonečných možností skončí, tenhle marasmus, který nyní zažíváme, přestane! Uctíváme nesprávně intelekt. “Ach, ten má úžasné myšlení, ach ten vystudoval Oxford, ach ten šel na Harvard.” Přitom mysl je tak nízká úroveň vědomí! Má být pouze nástrojem pro prožívání této reality a sluha vědomí. Mysl se ale přitom stala naším mistrem. Stala se něčím, co bychom měli uctívat. Nyní se ale nacházíme na rozcestí, staneme se vědomím, nebo myslí? Staneme se vším, co je, nebo jen malým já? Není to o osvobození naší mysli, ale o osvobození nás samých od mysli. Proto je společnost konstruována tak, aby nás totálně chytila do bažiny věcí a dějů, které okupují naší mysl. Otevřete svou mysl! Staňte se vším, co je! Nekonečná láska je jedinou pravdou… vše ostatní je iluze. Co je to nekonečná láska? Všechny možnosti, nekonečné možnosti. Volíme důležitost mezi hlavou – myšlením nebo intelektem – srdcem, věděním nebo nekonečným vědomím. Pokud zvolíme intelekt srdce, začneme mít přístup k nejširším informacím. Uvidíme svět z jiné roviny. Jakmile se dostaneme ven z mysli, začneme mít přístup ke všem ostatním realitám, které tu jsou, jen si je musíme umět zpřístupnit, vnímat je a nasát z nich informace. Nyní nám jsou upřeny, protože jsme zavřeni v mysli.

Nebuďte jen kusem masa, ale vzpomeňte si, že jste bývali anděly…

Skutečným pánem hmoty je satan. Je to mistr manipulace a ovládá silou, arogancí, dezinformacemi, úplatky, touhou po moci, majetku a smyslností všechny lidské bytosti, které upřednostňují svou fyzickou podstatu nad duchovní. Nevědomé bytosti pak lehce ovládá a manipuluje. Pokud ale jakýkoliv člověk pochopí svou duchovní podstatu, že je nesmrtelným duchem a že jeho fyzické tělo je pouze dopravním prostředkem, pak jeho ovládání temnými silami je již mnohem složitější. Přijměte skutečnost, že veškerá hmotná lákadla jsou spojená s iluzí našeho smrtelného těla a nemohou vyvážit hodnotu pozitivního rozvoje našeho nesmrtelného ducha a pozitivní energii získanou z láskyplného a soucitného jednání. Jakmile se lidé propojí se svým nesmrtelným duchem a zjistí skutečnou pravdu o své podstatě, ztrácí temno nad tímto člověkem definitivně svou moc. Proto temné síly udělají vše, aby naše vědomí zůstalo uzavřeno v nepropustné kleci a lidé tak zůstali pouze fyzickými těly a ne oduševnělými bytostmi. Rozpomeňte se na to, kým ve skutečnosti jste a na to, že jste kdysi bývali anděly.

Zdroj:

https://celostnivzdelavani.cz/osvobodte-se-s-iluzi-a-aktivujte-sve-treti-oko

Předchozí díl:

https://knihya.cz/neznalost-neomlouva-aneb-je-cas-opustit-stado-ovci-1-cast/