Spadnete do díry nebo projdete branou?

To, čemu lidstvo právě čelí, se dá nazvat jako průchod branou nebo jako pád do díry. Rozhodnutí spadnout do díry nebo projít branou je jen na vás.

Pokud budete ve stresu, strachu a budete lítostivě a s vykulenýma očima denně sledovat televizní zprávy, abyste věděli “co se děje”, vaše energie se sníží a vy plni pesimismu spadnete do díry. Ale pokud využijete příležitost, která se naskytla, podíváte se na sebe s patřičným odstupem, přehodnotíte celý svůj život a přestanete se bát své fyzické smrti ve světle své duchovní nesmrtelnosti, postaráte se o sebe i ostatní, tak projdete branou. Postarejte se o své domovy, naslouchejte svému tělu. Spojte se s vaším duchovním Domem.

Když se staráte o sebe, staráte se zároveň o všechno ostatní. Neztraťte duchovní rozměr této krize. Získejte schopnost orla — vidět věci shora a jako celek. To vyžaduje dívat se na všechny okolnosti zeširoka. Tato krize evokuje sociální poptávku, ale také přináší duchovní požadavek. Obojí jde ruku v ruce. Bez sociálního rozměru můžete sklouznout do fanatismu. Bez duchovního rozměru nic nebude mít smysl a vy postupně upadnete do pesimismu a deprese. V minulých životech jste byli připravováni, abyste nyní prošli touto krizí. Vezměte si své nástroje a správně je použijte.


Domorodé a africké národy byly vždy zotročovány a vyhlazováni. I dnes čelí této hrozbě, ale nikdy nepřestaly zpívat, tančit, zapalovat ohně a bavit se. Proto se neciťte provinile ani vy za to, že jste v této těžké době šťastní. Vůbec nepomůžete transformačním změnám, které nezadržitelně přicházejí tím, že budete smutní a bez energie. Zrodu nové reality pomáháte, pokud z vašeho Vesmíru budou vycházet a šířit se jen dobré věci. Je to díky radosti, která odolává temnotě. Až se bouře přežene a naplno “vysvitne Slunce”, bude každý z vás velmi důležitý při rekonstrukci a tvoření nového světa.

Buďte odhodlaní ve své víře čelit zlu, nepoctivosti a manipulacím všeho druhu a nenechejte se zlomit covidovým nesmyslem. Zachovejte si zdravý odstup a morální sílu. Udržte si krásné, šťastné a jasné vibrace. Toto není žádné odcizení, ale jedná se o strategii odporu. V šamanismu existuje obřad průchodu, který se nazývá — hledání vize. Strávíte v něm pár dní v lese sami, bez vody, bez jídla, bez ochrany. Když překonáte svůj strach, nedostatek, hlad, tak projdete touto branou, získáte nové vidění světa, protože jste úspěšně čelili svým obavám a svým potížím. Toto se nyní od vás očekává a žádá.

Dark hand in chains with American flag behind

Využijte tuto dobu k vytváření vizí (ve svém vědomí) nového světa, v jakém chcete žít a jaký chcete stavět. Zatím hledejte bod klidu v bouři, pomyslné oko uragánu, svůj vnitřní bod středu a rovnováhy. A připomeňme si pro ty, kteří si myslí, že již jsou “transformovaní”, ve svém středu, ale stále se potýkají sami se sebou: “Musíme si udržet neustálý nadhled. Jakoukoli životní situaci, ve které jsme se ocitli, je třeba brát jako výzvu a příležitost ukázat ‘Vesmíru’ a všem ve svém okolí, že jsme již pochopili svou misi zde na Zemi, že nás každý problém a úkol rozvíjí, učí a dělá silnějším. Proto se nevztekáme, nenervujeme a jsme přirozeně milí…”

Uklidněte se, setkejte se s posvátným, vyzařujte jen dobré věci. To, co z vás bude vyvěrat, ať už skutky, slova či myšlenky je skutečně to nejdůležitější. Zpívejte, tančete, odolávejte temnotě uměním, radostí, vírou a láskou.

Podle svého nejlepšího svědomí

Boj za naše práva je práce na plný úvazek. Boj za lepší budoucnost pro naše děti je nikdy nekončící úkol. Již není přijatelné předpokládat, že se toho ujme “někdo jiný”. Plňte podle svého nejlepšího svědomí své povinnosti Člověka, rodiče a občana, abyste si zachovali svá Stvořitelem daná lidská práva.

Když procházíme každodenním pracovním životem, vidíme 90 % ospalců, kteří stále žijí svůj “normální každodenní život” a zabydleli se v “novém normálu”. Hrají hry plné intrik, vždy hledají vinu u druhých, a kdyby se mělo třídit “zlé do nočníku a dobré do hrnce”, tak by vypadal Boží hrnec ještě dost prázdně.

Pokud by opravdu vypukla smrtící pandemie, umíraly by miliony lidí. Spící tomu věří i dnes, myslí, že jejich bližní umírají jako mouchy, že jsou sami v nebezpečí, donáší na ostatní, ignorují skutečné nebezpečí, nadávají ostatním a drží se křečovitě starého paradigmatu, upřednostňují egoistickou “soutěživost” a pokračují ve starých, odporných, vnucených programech a ve svém v podstatě negativním životě, i když si myslí, že jejich život třeba brzy skončí! Každý by si měl více užívat života a vážit si jeho duchovní podstaty. Každý bude muset projít transformací, a pokud se bude této nevyhnutelnosti bránit, tak se zřejmě naplní slova jednoho astrologa: “Někteří budou odklizeni, jiní se odklidí sami.”

Strážci zatím na sobě pracují, zvyšují své vibrace, jsou zde pro druhé a snaží se být každý den lepší verzí sebe sama, přestože celý svět žije ve lži a oni jsou uprostřed toho všeho. Bohužel tuto situaci nemohou ignorovat, ale ani změnit. Soustřeďují se na povznášející Světlo a lásku, a když jim frekvence přesto klesnou, ví dobře, jak je zase zvýšit. Jsou si dobře vědomi, v jaké bitvě se stále nacházíme a jak gigantická a obtížná je to válka. Chápou, že základní municí jsou informace, a že obě strany klamou tělem a používají dezinformace, jako svou základní strategii.

Proto nebylo dodrženo mnoho deklarovaných termínů u některých událostí, na které všichni netrpělivě čekají celé měsíce. Dokonce i mezi těmi, kteří znají speciální jednotku Q a jejich plán, se občas objevuje otázka, jak dlouho a kdy bude plán konečně dokončený. Jaká je odpověď? A kdy bude možné ukončit falešnou pandemii? Tehdy, až bude úplně odstraněn skutečný virus… Deep State. I prezident Trump několikrát řekl, že si vůbec nedokážete představit, jak je ta bažina hluboká. Celá expanze Deep State trvala tak dlouho a byla tak mohutná, že si to dokáže představit a uvěřit tomu jen málokdo.

V Hollywoodu nezůstal téměř žádný skutečný herec, a nahradili je dabéři, protože skoro všichni byli součástí celosvětové zločinecké sítě, která byla založená na vydírání a na pedofilních zločinech. Tato síť byla propojená fyzicky po celém světě prostřednictvím systémů podzemních tunelů, které se už ale roky čistí. Milióny dětí po celém světě tam byly a ještě někde jsou uvězněné (málokdo se zajímal a ptal, kam se poděly milióny dětí, které se ztrácely ročně po celé planetě). Tyto děti jsou vystavené hrozným věcem, mimo jiné, aby v momentě své smrti poskytly samozvané elitě prostředek, který nesmírně zpomaluje proces stárnutí a omlazuje ty, kteří ho užívají: adrenochrom.

Diskutuje se také otázka zatýkání a trestání důležitých pedofilních pohlavárů, zkorumpovaných zvrácených politiků, drogových vůdců a satanistických propagátorů, jak již bylo několikrát oznámeno. O pravdivé skutečnosti se můžete přesvědčit sami pomocí vlastního výzkumu, otevřeného myšlení a rozšířeného vědomí (snad si někdo nemyslí, že by se dozvěděl pravdu v temnou stranou celosvětově ovládaných médiích).

Ale důležitou skutečností je fakt, že “hadovi” již byla useknuta hlava a představitelé hlavních členů “cabal” už byli popraveni nebo zatknuti. To, že obluda bez hlavy ještě chrlí síru a divoce mává zraněným tělem a jedovatým ocasem, na celé věci nic nemění. Buckinghamský palác je prázdný, Vatikán je prázdný. Královna, papež, Rothschildovci, Rockefellerovci, Obama, Clintonovci a mnozí další jsou dávno pryč. Jsou mrtví nebo čekají na soud. Nahradili je dvojníci v maskách, klony nebo hologramy, podle toho, zda ještě v tomto “filmu” hrají nějakou úlohu.

Až přijde čas

Až přijde čas a všechno skončí, bude konečně “oficiálně” informovaná i meinstreamová veřejnost, lidé najednou uvidí surovou nikým nemanipulovanou realitu. Ukáže se jim pravda v podobě vojenských tribunálů, důkazových videí, základních informací ad. Ti, co se zuby nehty bránili probuzení, kolaborovali s Temnotou,

Systémem a Zlem, vydělávali na lidské hlouposti a utrpení, pragmaticky poslouchali svoje ego a ne svoje svědomí, propásli velkou příležitost být na té správné evoluční straně, pomalu se transformovat, rozložit informační šok do delšího časového intervalu a v neposlední řadě se vyhnout výčitkám a “spravedlivému” hněvu zneužitých, oklamaných, okradených a zbídačených spoluobčanů. Během krátké chvíle budou čelit tomu všemu. Tyto okolnosti s nimi nesmírně otřesou a vyvedou je naprosto z míry. Budou mít jistě zcela jiné starosti, než jak si uchránit svůj majetek namamoněný politickou prostitucí, pseudolékařskou covidovou agendou či obchody neslučitelnými s morálkou, lidským údělem a zdravým rozumem.


Skutečnost je taková, že téměř všechno, čemu většina lidí neochvějně v životě věřila, co tvrdily “úctyhodné autority”, co bylo prezentované jako pravda v masmédiích, vyučováno ve školách a na univerzitách, je prachsprostá lež nebo demagogická polopravda. Toto všechno je jen součástí obrovského podvodu na lidstvu a velké manipulace s ním, s cílem jeho absolutního ovládnutí a uvrhnutí do trvalého otroctví. Lidé, kteří postoupili ve své duchovní evoluci o kousek výše, se ale již řídí svou intuicí a vnitřní pravdou. Ostatně už v dávné minulosti radili gnostici všem, co chtěli a byli schopni naslouchat, aby se ponořili do svého nitra a tam našli veškeré odpovědi. Jestli upřímně stojíte o to znát pravdu, zaměřte se také na příslušné informace, zda s vámi rezonují a zda mohou být pravdivé. Někdy stačí “mírně poodstoupit” a najednou se vám zjeví “slon v obýváku”.


Pro ty, kteří se přes všechno protivenství nikdy nevzdali, již velmi brzy přijde “požehnaná” doba. Z planety zmizí chudoba, hlad, těžkosti, choroby i existenční obavy. Brzy se dočkají spravedlivějšího světa, nového finančního systému a nepředstavitelné prosperity, neuvěřitelných technologií, bezplatné energie a především míru a svobody. Návod, jak se ale zatím zachovat, osvobodit sebe i druhé je jako z pohádky: Jít stále dopředu, dělat jen správné věci podle svého svědomí, v souladu se svým vyšším “Já”, nedívat se ani doleva, ani doprava, nezabývat se ničím negativním, neohlížet se a vystavovat se tak strachu. Nemá cenu se bát a pochybovat, protože pro probuzené je stejně jen jedna cesta, cesta ke Světlu. Vlastnosti jako zbabělost, váhavost a strach totiž všechny, kteří se vydají tímto směrem, přivedou, jen k utrpení, zotročení a hluboké nevědomosti.

Doba i účinky karmy se stále zrychlují

Vlivem přílivu stále hutnějších energií z Vesmíru se stává dnešní doba stále náročnější. Zvyšující energie totiž stále rychleji zhmotňují všechny úmysly a “odměňují” naše činy. To, co jsme zaseli, se nám nyní vrací se zrychleným účinkem. To, co by nás postihlo daleko později nebo dokonce až v dalším životě, budeme prožívat velmi brzy. Vše se zrychluje, včetně karmických účinků. Tento trend se projevuje, jak na společenské, tak i na osobnostní úrovni. Pomalu se posouváme do období “Božího soudu”. Proto je dnešní doba taková, jaká je. Naše doba je odrazem toho, co jsme jako lidstvo v minulosti udělali a náš osobní život je odrazem všeho, co jsme vytvořili nebo spáchali. Naštěstí vše probíhá ve zmírněných účincích, za což bychom měli být skutečně vděční.

Zesilující tlak Světla nás nutí stále více vyplavovat na povrch všechno skryté a temné. Můžeme v přímém přenosu jasně vidět, kdo ještě nemá zcela umrtvený cit a dokáže se postavit proti právě probíhajícímu vakcinačnímu protilidskému šílenství, zvůli a nátlaku. Ukazuje se, kdo je naopak plný strachu, je neprodyšně zarouškovaný a nechal se napíchat vražedným koktejlem. Na projevech a chování lidí kolem nás pak můžeme uvidět, jaký je každý ve svém nitru, protože všechna naše rozhodnutí a činy jasně zobrazují stav naší duše.

Soudit a transformovat se bude všechno, v čem není Světlo a přirozený život. Z celosvětového hlediska již brzy budeme svědky absolutního rozpadu společnosti v té podobě, jak jsme ji doposud znali, protože téměř vše bylo postaveno na falešných a temných principech. “Soudit” se bude úplně vše, co není slučitelné se Světlem, všechny naše chyby, temné manipulace a programy. Tato doba nás nutí, abychom zpracovali všechno, za co se stydíme, co nás trápí a co bychom si přáli, aby zůstalo trvale ukryto v nejhlubších zákoutích naší duše. S přibližujícím se tlakem Světla bude vycházet na povrch všechna skrytá špína a nikomu nebude dovoleno ji dále skrývat před ostatními.

Světlo nakonec prozáří i ten nejhlubší kout. Tlak se stupňuje, jak na společenské, tak na individuální úrovni. Už nemáme moc času k uskutečnění pozitivních změn, a proto bychom neměli váhat ani chvíli a měli bychom se usilovně pustit do práce na sobě, abychom se stali ušlechtilejšími lidskými bytostmi. Nikdo z nás není a ani nemůže být dokonalý. Málokdo ale zkrotí své ego, uzná své chyby a pustí se do jejich odstraňování. Nechce se od nás, abychom se stali ze dne na den dokonalými, ale požaduje se od nás, abychom projevili jasnou a trvalou snahu na sobě pracovat!

Čím dříve budeme schopni nalézt svá slabá místa a vykořeníme je, tím menšímu utrpení budeme v budoucnosti vystaveni. Není jednoduché je identifikovat a uvědomit si je. Někdy je těžké objektivně posoudit, v čem se máme změnit a co máme přestat dělat. Většinou bychom měli potlačit své přebujelé ego, které se ale takovému zásahu usilovně a zuřivě brání. Nesmírně důležité, potřebné a zároveň vzácné je, pokud v sobě nalezneme při své transformaci pokornou sebereflexi. Bohužel pro většinu lidí je takřka nemožné vydat se na “trnitou” cestu trvalých změn a na ní zrušit všechny patologické programy a přesvědčení, které do nich vložili rodiče, jejich předci, manipulativní společnost a v neposlední řadě, ve spolupráci se svým egem, i oni sami.


Bohužel ne každý je ochoten se skutečně změnit a svoje strachy či slabosti, které si často neseme z minulých životů, místo hýčkání odvrhnout. V současnosti jsme se vtělili přesně do takové životní situace, kterou jsme si “zasloužili”. Ta je utkána z nitek našich osudových rozhodnutí a má nám pomoci ukázat naše temná místa a přinést odhodlání ke změně.

 

Zdroj:  https://celostnivzdelavani.cz/doba-i-ucinky-karmy-se-stale-zrychluji