Sbor soudců generálního prokurátora amerického námořnictva pozměnil způsob, jakým bude provádět budoucí popravy v Deep State, řekl zdroj z JAGu pro Real Raw News. V posledních dvou letech byli všichni odsouzení členové Deep Staters až na dva oběšeni, což je proces, o němž JAG nyní tvrdí, že je únavný, časově náročný a náchylný k nehodám. Výsledkem je, že každý, kdo bude usvědčen ze zločinu v Kapitolu a odsouzen k smrti, bude zastřelen.

Náš zdroj řekl, že JAG se tak rozhodl poté, co zvážil náklady a pracovní čas při oběšení v minulosti proti nákladům na pár kulek. Praxe oběšení člověka, řekl, zahrnuje víc než jen oběšení a zmáčknutí vypínače. Před každým oběšením přijíždějí na GITMO příslušníci ženijních sborů americké armády, aby zkontrolovali šibenici, ujistili se, že funguje správně, a zůstali tam, dokud není odsouzený prohlášen za mrtvého. Ani jejich odborné znalosti však nezabránily neštěstím; například poprava pedofila Billa Gatese ukázala, že nesprávné měření provazu způsobuje dlouhotrvající, bolestivou smrt.

https://knihya.cz/bill-gates-predcasne-obesen-v-gitmo/

https://realrawnews.com/2021/10/bill-gates-hanged-at-gimo-ahead-of-schedule/

Některé popravy byly také odloženy do příchodu vojenských pohlavárů a někdy i politiků, kteří museli přiletět z pevniny, aby byli svědky události.

Větší vliv na rozhodnutí JAGu má možná to, co viceadmirál Darse E. Crandall nazval „šibeničním divadlem“. Mezidobí mezi rozsudkem a popravou poskytlo drzým, okázalým a nenapravitelným Deep Staters mnoho času na to, aby si vybrousili své thespianské dovednosti pro melodramatické pŕedstavení před popravou. Mají za sebou celou škálu od démonických zaklínadel až po údajnou náboženskou reformaci, od závěrečných slov protkaných každou nadávkou pod sluncem až po akty sexuální zvrhlosti.


Kdysi známý tím, že pod tlakem zůstává klidný – a někdy si v posledních chvílích života utahuje z mrtvých Staters – viceadmirál Crandall při nedávných popravách projevil známky frustrace a poté, co se lascivní Alec Baldwin skácel k smrti, o sobě mluvil jako o „cirkusovém ringmasterovi“.

„Admirál probíral své obavy se svými podřízenými a ti se shodli na tom, že popravy trvají příliš dlouho a jsou naplněny příliš velkým divadlem. Dospěli ke shodě. Odsouzení budou od nynějška popravováni do 24 hodin od vynesení rozsudku, zastřelením místo oprátky,“ řekl náš zdroj.

Na otázku, jak bude JAG prověřovat budoucí popravčí čety, šokovaně řekl, že „jediný mariňák“ ponese břemeno popravy odsouzených a záloha bude snadno dostupná „pro všechny případy“.

To je ostrá odchylka od historické praxe. Popravčí četa se obvykle skládá z několika vojáků, z nichž všichni jsou instruováni střílet současně, čímž se zabrání jak narušení procesu jedním členem, tak identifikaci toho, kdo vystřelil smrtící ránu.

„Ačkoli mluvíme o otrlých mariňácích, psychologické prověřování bude probíhat a je efektivnější krátce prověřit jednoho nebo dva mariňáky než sedm až deset. Mluvím-li za sebe, proč používat 10 nábojů, když jeden nebo dva to zvládnou stejně dobře. Není to, jako kdyby někdo mířil na ruce a nohy,“ řekl náš zdroj.

„Neexistuje žádné psané pravidlo, které by určovalo počet mužů. Může to být jeden, může to být i dvacet,“ dodal.

Na závěr řekl RRN, že budoucí kandidáti budou vybráni výhradně z okruhu dobrovolníků, kterých je dostatek.

Zdroj: https://realrawnews.com/2022/06/jag-amends-method-of-execution/