Závěry vědců bourají i domněnky o migraci našich předků

Úrodné údolí životodárných vod Eufratu a Tigridu obývají lidé už stovky generací. Každým dalším rokem ale pociťují růst teploty. Jednoho dne první mořské vlny překonají svahy a vtečou do nížin. Nakonec zaplaví oblast o rozloze britských ostrovů!

full1_26519Existuje přibližně 270 nejrůznějších bájí o potopě světa. Vědci nyní jedné z nich dali reálnější podobu. S revolučním objevem přišli koncem loňského roku. Potopa apokalyptických rozměrů, kterou popisují některé mýty z jižní Mezopotámie, skutečně nastala. Proběhla před 8000 lety v oblasti dnešního Blízkého východu. Nížinaté plochy o rozloze britských ostrovů zalily nepředstavitelné masy Indického oceánu, když roztály ledovce v poslední fázi doby ledové. Voda z úrodných nížin vyhání předky dnešního člověka, který sem přišel před 75 000 až 100 000 lety. A vzniká Perský záliv. 

Přepište dějiny!
full2_26519Tato domněnka má sílu změnit hned pár souvislostí. Tak za prvé by se poupravily všeobecně přijaté odhady. Dlouho se totiž myslelo, že moderní člověk začal migrovat z Afriky na sever zhruba před 60 000 lety. Právě tým badatelů pod vedením charismatického experta na lidskou evoluci Jeffreyho Rose z Birminghamské univerzity tyto mýty boří jako hrad z písku. Rose naznačuje, že pravděpodobněji se předci lidí stěhovali už před 125 000 lety!

Orgie neandertálců s lidmi
Druhým doplňkem je fakt, že se při této teorii prolíná časová osa osidlování předkem člověka moudrého a neandertálcem! „Vzhledem k přítomnosti neandertálských tlup na horním toku Tigridu a Eufratu a také ve východním Středomoří zde mohla velice dobře ležet zóna, kde docházelo ke kontaktům obou populací,“ uvádí Rose. Poslední genetické výzkumy potvrzují, že se homo sapiens s neandertálci nezřídka „spustili“.

Jako houby po dešti
Chlupatí předci lidí v oblasti žili desetitisíce let. Nerušeně se vyvíjeli. Potopa je donutila odejít do výše položených oblastí – až na břehy dnešního Perského zálivu. „V místech, kde původně byla jen hrstka osad, se jich najednou vyrojilo 60 téměř přes noc,“ upozorňuje na úprk tamní populace Jeffrey Rose. Své závěry opírá o naleziště Džebel Fája, kde se nacházejí kamenné domy, keramika a taky stopy po obchodu. Objev místa učinil před pěti roky Němec Hans-Peter Uerpmann (*1941) z univerzity v německém Tübingenu, který odkryl celkem tři různé osady z období před 125 000 až 25 000 lety.

20 000 mil pod mořem
Punc definitivy by Roseově hypotéze dala jediná věc – hmatatelný důkaz ze samého dna Perského zálivu. Rose se výzvy nebojí, avšak si uvědomuje, že před hledáním potřebuje stoprocentně správnou lokalitu, kde hledat. A tu zatím nemá…

Jan Zelenka EPOCHA