Naše DNA je z 97% uměle vytvořená a vložená parazitická struktura
Vysokofrekvenční varianta Země má k dispozici hojnost volné energie a všichni v této realitě ji mohou absorbovat přímo a nikdo nemusí zabíjet ostatní kvůli potravě. Proto jsou nám zatajovány obrovské zdroje volné energie lehce dostupné všem, protože by to byl konec ropného syndikátu, ale zejména konec vyživování Archontů nízkofrekvenkční energií, vytvářenou nedostatkem a utrpením lidí.
.
Tam, kde není zabudován projev strachu a nedostatku jsou vztahy mezi živočišnými druhy velmi odlišné. Z podvědomých vzpomínek na předešlou realitu pochází příběhy o lidech žijících v harmonii s divokými zvířaty a o lvech žijících vedle sebe s jehňaty. Pokřivená kopie Země nemá k dispozici původní vysokofrekvenční energii a vyrovnává se s tím tak, že je energie konzumována v holografické formě jako zvířata a rostliny. Jednotlivé druhy se musí chovat přesně tak, jak jim to předepisuje program. Nemají na vybranou. Jejich chování a vnímání řídí program.
.
Fantomoví lidé fungují podobně až do té doby, dokud se neprobudí z archontského přeludu a naše “Nekonečné vědomí” nezíská nadvládu a kontrolu nad do nás vloženým nízkovibračním programem!
95 až 97% naší DNA tvoří nekódující část DNA – „intron“. Vědci zjistili, že tato část naší DNA nefunguje jako stavebnice života, a že dokonce působí jako blokátor, inhibitor či přímo parazit s funkcí zablokovat evoluční vývoj člověka. Tato nekódující část DNA byla uměle implantována do našeho organizmu. Navíc introny, když vnitřně vyhodnotí, že jsou v ohrožení odstranění, tak spustí program, který začne produkovat rakovinu a likvidovat svého nositele.
.
Tak Archonti podminovali naši DNA, a pokud bychom se snažili odstranit vložené programy (nekódující část DNA) tak je spuštěna likvidace lidských nosičů. Naši prapředci měli schopnost komunikovat se svým vyšším „Já“, ale my jsme o tuto schopnost přišli, také kvůli nekódované části DNA. Na toto téma dlouhodobě provádí výzkumu známý gnostický vědec dr. John Lash.
.
V souvislosti s nastíněnými informacemi musíme zmínit důležitost filozofické a esoterické aktivity výzkumníka Carlose Castanedy, antropologa jihoamerického původu. Během svého osobního výzkumu, se setkal s bizarním člověkem, šamanem, který vystupoval pod jménem Don Juan Matus. Tento muž počal Castanedu krok za krokem zasvěcovat do podstaty zvláštního světa, který se nachází mimo naší realitu a do problematiky existence neviditelných energetických parazitů, kteří jsou schopni cíleným způsobem manipulovat vědomím lidských bytostí.
.
Informace o existenci těchto metafyzických parazitických entit se nachází v mnoha náboženských textech a filozofických spisech. Tyto informace se staly pevnou součástí raného gnosticismu a pochází od různorodých magických kněžských skupin. Ve svých esoterických traktátech dr. John Lash hovoří o velmi chytrých metafyzických, námi smyslově neviditelných entitách, které se nazývají „Archonti“.
.
Jejich aktivity nebyly zaznamenány pouze na naší planetě, neboť se vyskytovali a vyskytují na mnoha jiných světech. Podle prastarých materiálů, jejichž zdrojem byly informace zjevně mimozemského původu, se tyto síly zrodily z “chyby”, která vznikla během prvotních fází tvoření našeho Univerza a v průběhu působení virulentních sil chaosu.
.
Když se zaměříme na Castanedovi “létavce” či na Lashovi “Archonty” zjistíme, že tu máme co do činění se zvláštními entitami, jejichž přirozenost není hmotné povahy, tedy alespoň ne v našem 3D prostředí, a začíná se nám rýsovat, kdo je příčinou pokřivení naší reality a udržování chaosu a negativity na naší planetě.
.
V naší DNA je vložen fraktálový podpis Archontů
Také výzkumy ruského biologa Piotra Garjajeva prokázaly, že lidská DNA disponuje specifickými sekvencemi, které doslova kopírují principy nějakého jazyka. Z tohoto důvodu si jeho pracoviště musela k některým fázím výzkumu přizvat specialisty z lingvistických oborů, kteří potvrdili u této části DNA projev programovacího jazyka.
.
Proto Dr. Garjajev se svým kolegou dr. Poponinem propagují myšlenku, že tzv. „odpadní DNA“, je ve skutečnosti cosi na způsob biologického počítačového programu. Lidská DNA je mimořádný generátor vjemů a nástrojem virtuální reality. DNA si můžeme představit jako komplexní program, který řídí životní procesy (například náš metabolismus apod.), ale zároveň brání našemu vědomí, se plnohodnotným způsobem projevit.
.
Vliv Archontů na lidskou bytost má jednoznačně zhoubný charakter a lze ho jednoduše definovat v následujících bodech:
a) Parazitický proces probíhá skrze I. a II. pásmo éterického těla.
b) Střednědobý a dlouhodobý parazitický vliv na lidskou bytost se počíná projevovat stále více se prohlubující „MPO“ (mnohočetnou poruchou osobnosti) způsobující různorodé psychopatické rysy chování takového člověka.
c) Zájem těchto entit se zejména soustřeďuje na poměrně úzkou skupinu lidských jedinců s dostatečným vlivem v církevní, politické, ekonomické, hospodářské nebo armádní oblasti.
.
Pochopení výše uvedených tři bodů stačí k tomu, abychom si mohli jednoduše sečíst jedna a jedna, a udělat si tak poměrně přesnou představu o tom, o co tu jde a jaké důsledky to má na naší globální lidskou společnost. Dosavadní výzkum naznačuje, že naše DNA musela být lidské bytosti implantována ze strany nějaké vysoce pokročilé mimozemské inteligence.
.
Sekvence slabik vykazují velmi nápadnou podobnost s jazykovou strukturou. Ale to není všechno. Zjistilo se také, že ona jazyková struktura nemá oporu v žádném ze soudobých, ale stejně tak, i ve známých, dnes již mrtvých jazycích. Souběžně vedené studie shromáždily důkazy o tom, že tato část DNA je přímo nebo nepřímo zodpovědná za aktivaci rakovinového onemocnění, stejně jako dalších fatálních onemocnění a také předčasného stárnutí.
.
Na základě všech těchto informací a výzkumu se v současné době rozšiřují řady těch, kteří tvrdí, že za biologickým lidským původem uvnitř naší 3D reality zřejmě stojí parazitní implantace do naší DNA a my bychom měli začít pomalu, ale jistě pochybovat o úrovni a hloubce chápání naší reality ve smyslu, který je nám všem předkládán ze strany globální elity. Stále více se jeví, že tato část DNA není nic jiného než delegovaný „hlídací pes“ cizorodého Archonského vědomí.
.
V současné době lidstvo disponuje širokým spektrem datových zdrojů pozemského i mimozemského charakteru, které nám poskytují velmi důležité informace ohledně prehistorických aktivit zlovolných mimozemských forem vědomí a to především v souvislosti s genetickou manipulací uvnitř biosféry na naší planetě. Před nějakou dobou se uvnitř vědecké komunity objevily informace o zajímavém objevu, který odhaluje fraktálový design uvnitř nekódující části lidské DNA.
.
Také se přišlo na to, že se tyto umělé fraktální podpisy nachází i v DNA jiných životních forem na naší planetě. Zainteresovaná skupina vědců zjistila, že tyto „introny“ zřejmě fungují, jako podpis mimozemského manipulačního faktoru ze strany anorganické inteligence démonického charakteru, která je v prostředí starověkého pohanského gnosticismu definována pojmem jako „umělá bytost“ neboli Archont.
předchozí část: