Archontí “Systém” pohlcuje veškerou samostatnost a originalitu. Pokud se objeví nová politická strana nakloněná skutečným zájmům lidí, je Systémem brzy pohlcena a ona se stane pouhou kopií těch, které strana chtěla nahradit. Systém je projevem archontího viru a lidi, kteří kdysi uvažovali nezávisle a organizace, které bývaly kdysi nezávislé, jsou dnes Systémem pohlcovány a pak „nakaženy“ archontským virem, který Systém zosobňuje.
Politici, kteří vstoupili do politiky s očividně dobrými úmysly, aby změnili evidentní zlo, velmi často skončili jako přímé ztělesnění toho, co původně chtěli změnit. Takových politiků jsou celé zástupy. Alexis Tsipras se dostal k moci jako řecký premiér a sliboval, že se jasně postaví úsporným opatřením následkem vykonstruované dluhové krize, které Řecku přikázala Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond. V referendu, které Tsipras vyhlásil, se vyslovilo 62% Řeků, aby byla odmítnuta ekonomická válka vyhlášená Řecku.
Navzdory své mohutné rétorice, slibům a referendu Tsipras nakonec podlehl nátlaku Systému a přijal příšerné podmínky bank. Poté následovala čistka proti těm, kteří hájili názory, které dříve říkal on sám, než Systému podlehl. Rychlost, s jakou Tsipras převlékl kabát je i na politiku neobvyklá, ale to, že Systému podlehl, je v politice naprosto standardní. Politika je projev archontího viru a pokud vstoupíte do jeho revíru, tak nemůžete zůstat věrni svým hodnotám, pokud chcete přežít.
Virus vás zmáčkne a vy ztratíte sami sebe. V místě vlád je archontský virus extrémně rozšířen a zde hrozí lidem, že budou napadeni, ovládnuti a posednuti. Všechny hlavní politické strany a vlády jsou infikovány a ovládány stejnou temnou silou a archontským virem, který má nejrůznější podoby. Porovnejte politické a odborné názory jednotlivých politiků, než vstoupili do těch nejvyšších funkcí a budete šokováni, co zjistíte…
Shora řízená hierarchie mocenské struktury královských rodů, náboženských církví, politických stran, korporací je v naší realitě odrazem archontské hierarchie v námi neviditelné realitě, přičemž Demiurg – primární virus stojí na samotném vrcholu v tomto světě za oponou. Ovládání lidstva zajišťuje archontský hybridní personál a také správné nasazení svěrací kazajky našemu pokřivenému vnímání. Neustále hlídá a kontroluje celý naprogramovaný mainstream. Lidé jsou pobízeni k tomu, aby se báli všeho, co je odlišné a vybočuje z běžných kolejí. Za těchto okolností je prolomení tohoto zlovolného Systému politicky očividně nemožné.
Dnešní politické strany jsou prakticky na jedné lodi, co se týče archontské agendy. Právě ona je tou naprogramovanou základní osou ekonomického a politického směřování všech stran. Kdo tuto „normu“ zpochybní, je ihned označen jako extrémista, xenofob, blázen, rasista či nebezpečné individuum. Rozdíly mezi politickými stranami jsou ve skutečnosti zanedbatelné. Údajné politické polarity a velcí rivalové skrytě slouží stejné agendě a má to jen vypadat, že spolu strany soupeří a lídři na sebe tvrdě útočí, aby tak iluze politického boje byla co nejdokonalejší, přitom ale slouží stejné síle.
Čím déle je politická strana v parlamentu, tím více je napadána archontím virem. Například jedna strana prosazuje velké daně a druhá o něco mírnější, ale daně prosazují obě. Cílem je zavést, co největší daně, zadlužování celého světa a pozvolné přesouvaní veškerého majetku a aktiv na planetě do rukou malé „nelidské“ elity. Bankovní systém je základem archontského parazitování na práci a kreativitě lidské populace. Pokud Systém vytvoří politický systém, kde se stále střídají u moci 2 až 3 standardní strany, které spolu „nemilosrdně bojují“ tak past a klec na lidi definitivně zaklapla.
Pokud se vám nebude líbit politika jedné strany tak můžete volit pouze stranu druhou, která ale říká jen stejnou věc jinými slovy. Pak už opravdu nezáleží na tom, kdo je u moci. Ve skutečnosti vládnou pořád Archonti.
Na obrázku může být: 4 people, people sitting a wedding
Hlavní cíl Archontů – úplné zotročení lidstva
Politické strany jsou jenom jednou z úrovní nastraženou archontským Systémem. Amerika byla dlouho příkladem této úrovně. Republikánskou stranu za vlády mladšího Bushe ovládala a stále ovládá nevolená skupina za oponou, zvaná jako „Neocons“ neboli neokonzervativci, kteří stáli za invazí do Afganistánu, Iráku a dalšími konflikty, sehráli také nechvalnou roli v událostech 11. září.
Demokratická strana má podobnou řídící kliku. Na vyšší úrovni se ale obě tyto kliky zodpovídají stejnému pánovi ukrytému za „zrcadlem“. Na této úrovni je tedy zcela jedno, zda jsou zvoleni demokrati či republikáni a také jaký prezident zvítězí. Všichni jsou v konečném důsledku ovládáni stejnou silou. Ve skutečnosti jsou to vždy Archonti, kdo vše řídí. A tak, ať je u moci oficiálně kdokoliv, odvíjí se stejná agenda, stejným směrem. Tak vypadá ta věhlasně propagovaná politická demokratická kultura.
Taková politická struktura funguje prakticky v každé zemi. Je všude tam, kde byla zavedena tato forma „demokracie“. V Severní a Jižní Americe, Evropě, Asii, ale také v Austrálii a Novém Zélandu. Dalším krokem, který je naplánován je slučovat státy do větších celků jako třeba Evropská Unie či obchodní zóny, které pomáhají sdružovat moc stále menšímu množství lidí, kteří chtějí stále více dirigovat naše životy.
Národní státy se tak stávají podřízenými vazaly vznikajících, Archonty ovládaných superstrátů a nevládních, diktátorských organizací vytvořených archontskými klany Rothschildů a Rockefellerů, jako například Světová obchodní organizace či Světová zdravotní organizace což má být globální politika zdraví, ale spíše je to obchod ze smrtí. To všechno jsou projevy šířícího archontského viru.
Americký bojovník za lidská práva John Whitehead k tomu řekl: „Je to důmyslná lest, která má za cíl nás neustále rozdělovat a pobízet k bojům za zájmy jedné ze dvou stran, jejichž priority jsou naprosto totožné. Není žádným tajemstvím, že obě strany podporují nikdy nekončící válčení, podílí se na bezuzdném utrácení, ignorují základní občanská práva a nemají žádný respekt k zákonům a k lidskému životu.“
Události, které se jeví jako náhodné, jsou ve skutečnosti pečlivě a chladnokrevně připravované, aby odstartovaly změny, které Archontům přinesou ještě větší moc. Nenechte se zmást agresivními kampaněmi obou stran proti sobě. Dávejte si pozor na tento starý trik. To, co nám předkládají jako opačné, je ve skutečnosti stejné, jen nám tvrdí, že máme na výběr. Ukazují nám dvě verze stejné věci. Jejich poskoci částečně bojují o moc doopravdy, protože mají neukojitelnou touhu po moci, ale tvrdé archontské jádro zabezpečuje, aby jejich ambice nepřekážely jejich hlavnímu cíli – plnému zotročení lidstva.
Velkým šokem pro archontí agendu bylo zvolení Trampa americkým prezidentem, který se jím nikdy neměl stát. Doslova jim všem spolu s celoplanetární opoziční silou „Aliancí“ kopl do jejich šachovnice a vytvořil hru, která se hraje nyní podle pravidel „Aliance“ a Trumpa. Tato hra je z důvodu dosažení konečné úspěšnosti částečně skrytá a záměrně pro většinu lidstva nečitelná. „Věřte „Plánu“, nabádá nás stále Trump. „Vše dobře dopadne“. Jisté je, že Trumpova politika a jeho úsilí vysušit bažinu a vypořádat se z nejhorší satanistickou, protilidskou skupinou ujíždějící na adrenochromu a krvavých temných rituálech je velmi pozitivní.
Zdá se, že se velmi rychle blížíme k rozluštění celé této celoplanetární šarády. Před probuzeným lidstvem bude brzy stát veledůležitý úkol, aby se dokonale zorientovalo v nové situaci, která nastane, zabezpečilo neustálou transparentnost a nenechalo si již nikdy vzít svůj velký podíl na moci a nenechalo se v euforii „odhalení a osvobození“ odložit na vedlejší kolej novými mocenskými strukturami a zejména velmi nebezpečnou protilidskou Umělou Inteligencí.
Na obrázku může být: 1 person, dav
Žijeme v simulaci zvané archontský matrix. Jsi otrok Neo, jako všichni ostatní i ty ses narodil do područí, do vězení, které necítíš, nevidíš a nemůžeš se ho dotknout. Do vězení své mysli. Morfeus – film Matrix
John Lamb Lash na základě řady gnostických textů ve své knize „Not In His Image“ shrnuje gnostický výraz „Hal“ takto: „Archonti navzdory tomu, že nedokážou nic originálního vytvořit, protože jim chybí božský faktor „ennoia“ (schopnost záměru) a duchovní rozměr „Otce Tvořitele“, dokážou mimořádně dobře napodobovat. Jsou to skuteční odborníci na simulaci – virtuální realitu. Demiurg – nejvyšší Archont tak vytváří nebeský svět podle fraktálních vzorů, věčných aionů, pleromických bohů, kteří sídlí ve středu galaxie. Jeho výtvor je ale nebeský kýč, jako když si mafiánský kmotr postaví napodobeninu renesanční italské vily a do každého rohu si postaví na stráž bojového anděla“.
Svět, který zakoušíme jako „hmotný“ je dle gnostiků falešná simulace instalovaná Archonty, aby chytila do pasti naše Vědomí a umožnila trvalé ovládnutí lidstva. Gnostici tvrdí, že náš „hmotný svět“ je jen simulací a je dílem Demiurga a ne projevem božského „Nekonečného Vědomí“, jehož jsou lidské duše součástí, jako jiskry, které ale uvízly v zajetí iluze hmoty. Gnostici tvrdí, že „pád člověka“, o kterém se ve starých textech hovoří, byl ve skutečnosti pádem do hmoty – do nízkofrekvenčního stavu.
Pád byl tím okamžikem, kdy bylo lidské vnímání vlákáno do nízkofrekvenčních stavů. Texty z Nag Hammádí popisují vznik naší „fyzické reality“ tak, že Demiurg vytvořil „špatnou kopii již existujícího světa, který lidé znali z dřívějška. Někdy je svět označován jako „pozemské pláně“. Tento termín je zřejmě odvozen od řeckého překladu, kde slovo „pláně“ v překladu znamená „chyba“ nebo „sejití z cesty“. Gnostické texty popisují také Demiurga jako „Chybu“, který vytvořil náš svět v nízkém rozlišení.
Archonti potřebovali uskutečnit tři operace:
1) Vytvořit kopii původní reality
2) Snížit její frekvenci.
3) Přeladit lidský tělesný počítač na tuto frekvenci.
Vysokofrekvenční Země je místem lásky, harmonie a vyššího a rozšířeného Vědomí. Odtud pochází legendy o “Zlatém věku”. Demiurg a Archonti dlouhodobě pracují na tom, aby naši realitu, tu špatnou kopii co nejvíce překroutili a naplnili ji svým vlastním pokřivením, a co nejhlouběji nakazili svým archontským virem. Naše verze Země je v mnoha ohledech velmi podobná vysokofrekvenční Zemi, ze které byla odvozena, ale prožitky na obou se diametrálně od sebe liší. Nízkofrekvenční Země je doménou archontského viru a stále více vykazuje charakteristické archontské rysy: psychopatii, absenci empatie, lítosti a studu, parazitování, patologické lhaní a podvodné jednání.
Naopak harmonický život, umělecká kreativita, vitalita, velebení krás přírody, šlechetnost a další pozitivní hodnoty jsou ničeny. Také krása původní Země je systematicky přetvářena, aby se přiblížila archontskému apokalyptickému převrácení celé planety, ve jménu smrti, ničení, šedi a ošklivosti. Pokud tento stav nazveme počítačovým jazykem, jde o „napadení systému”, ničení a blokování dat. Rozdíl mezi původní Zemí a její simulací spočívá pouze v odlišném dekódování informací pozorovatelem. Kopie má mnohem nižší frekvence a manipulace naší DNA měla za úkol naladit unesené lidstvo na frekvenci špatné kopie. A to bylo to naše vyhnání z ráje.
Na obrázku může být: 1 person, obloha, cloud, outdoor a nature
Původní realita nám byla zaměněna za archontský svět. Svět fyzických forem je interaktivní virtuální realita, „počítačová hra“, ve které hra ovlivňuje hráče, a ti zase ovlivňují hru. Osvícení a zasvěcení hráči mohou hrát podstatně jinou hru než ti nevědomí a zmanipulovaní. Lidé se dnes nijak nepozastaví nad tím, že si dvojím kliknutím mohou stáhnout celé webové stránky (různé reality), protože to pro ně je normální známá věc.
Ale kdybyste jim řekli před 100 lety, že je něco takového možné, prohlásili by vás za blázna. Normálnost je pouze otázka pohledu a ne pravdy. Pro archontské vědomí je vytváření simulace totéž jako pro nás stahování počítačové hry. Skutečnost, že jsou Archonti schopni měnit realitu původní planety na archontskou pokřivenou kopii ještě neznamená, že jsou vyspělejší, než by mohli být lidé, kdyby rozvinuli svůj potenciál moudrosti a rozšířeného Vědomí. Archonti pouze dokonale vědí, jak funguje realita v nižších frekvencích a snaží se, aby se to lidé nedozvěděli v plném rozsahu. Proto je pro ně tak důležité, aby kontrolovali vědu, vzdělání, ale i třeba i výklad historie.
Archonti potřebovali uskutečnit tři operace:
1) Vytvořit kopii původní reality
2) Snížit její frekvenci.
3) Přeladit lidský tělesný počítač na tuto frekvenci.
K tomuto cíli pomáhala genetická manipulace, která nakazila lidskou mysl a tělo archontským virem – dědičným hříchem, který se pak po celé generace replikoval. (Anglický výraz pro „hřích“ je „sin“, což je zároveň jméno hlavního mezopotamského boha v Akkadu, Asýrii a Babylónii. Sin byl „Bohem Hory Sinaj“. Archonti tedy vytvořili kopii vysokofrekvenční pozemské reality s nízkou frekvencí v nízkém rozlišení a potom připojili lidstvo k této kopii. Všichni ti, kteří uvízli v této archontské síti začali dekódovat méně kvalitní kopii do fyzické reality. Od té doby se to tak děje neustále a stalo se to „normou“ a jakmile začali lidé dekódovat tento archontský informační zdroj (nabouraný systém) začali žít ve vězení své mysli.
„Jsi otrok Neo. Jako každý ses narodil do otroctví. Žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš.“
Archontská manipulace přesunula naše projevy, konání a interakci ze srdeční čakry (kromě těch kteří mají rozšířené vědomí) do čakry solárního plexu a tím byla přeměněna láska ve strach. To způsobilo pád lidské frekvence a uzavřelo lidské tvořivé vědomí do frekvenčního vězení – Matrixu. Oblast břicha je sice sídlem velkého množství energie, ale emoční archontské programy ji rozptýlily a vše převrátily.
Mnoho lidských srdcí touží po návratu do původní reality. V podvědomé paměti na ni stále přetrvávají vzpomínky, které se projevují jako nutkavá nespokojenost, touha po „něčem“, co lidé neumí vysvětlit, prázdnota a smutek. Archonti zavírají všemožně lidskému vědomí bránu k vyšším frekvencím a brání lidem ve spojení s božskou podstatou, ve vhledu a v získávání vědomostí z rozšířeného Vědomí.
Lidé a zvířata prý mají společného předka, ale ve skutečnosti mají společný řídící program.
Lidi a zvířata spojují životní cykly a podle archontských programů prochází cyklem zrození, stárnutí a smrti. Tento proces je součástí všech pozemských programů. Dalším společným jmenovatelem je přežití na úkor ostatních. Živočišné druhy přežívají v archontské realitě tím, že zabíjejí druhé a tato dravčí filosofie je implantována i lidem. Každý živočich je predátorem nebo potravou jinému druhu, každý je neustále ve střehu a sleduje, zda se v jeho okolí neobjeví nepřítel či „oběd“.
Z toho plyne život v neustálém napětí a strachu, neustálé ohlížení se za sebe a psychopatické vražedné řádění bytostí, které neznají soucit. Říká se tomu zákon divočiny, ale ve skutečnosti je to zákon archontského programu. Strach a psychopatie jsou frekvenčním vyjádřením viru, posilují ho a zároveň ho sytí. Sám sebe kopíruje, aby mohl nakazit další organismy.
Zvířata a hmyz mezi sebou bojují a zabíjí příslušníky svého vlastního druhu kvůli potravě a území a tak opět zrcadlí chování lidí. Různé živočišné druhy včetně lidského jsou programy s vlastním cyklem, ale v zásadě fungují stejně. Projevy programu přímo bijí do očí. Když vytvoříte simulovanou realitu založenou na boji o přežití nebo na vnímání potřeby přežít, nutně musí vznikat všechen ten strach, napětí, smrt spolu s nízkovibrační energií.
Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí
Ota Veselý