KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Category: EGYPT (page 1 of 4)

Tutanchamonova dýka není z pozemského kovu

Tutanchamonova dýkaPodle nové studie má dýka, která kdysi patřila faraónovi Tutanchamonovi, podivné mimozemské složení.Vědci se shodují, že zpracování kovu hraje nesmírně důležitou roli ve vývoji lidské civilizace, který historici konvenčně rozdělili do starověkých období, známých jako doby „kovové“. Postupně je bráno v úvahu využívání mědi, bronzu a železa.… Čtěte víc ...

TAJEMNÁ ŘÍŠE ČERNÝCH FARAONŮ

Starověk ji znal jako království Kúš. Dnes je to Súdán. V tajuplné říši opředené pověstmi a legendami se prolínala kultura egyptských dobyvatelů s prvky černé Afriky.

Dějiny říše Kúš byly těsně spjaty s historií jejího slavného a mocného severního souseda – Egypta.Čtěte víc ...

Opracování kamene vyžaduje znalosti a technologii

Hladké opracování obliny vyžadovalo přesné zpracování buď podle šablony nebo za pomocí CNC

Melman: Léta jsem pracoval s přírodním kamenem a mám nějaké ty vědomosti s opracováním z první ruky, sám jsem to nejen dělal, učil se, ale i viděl jiné odborníky v akci: tvrdý kámen se těžko opracovává i špičkovým dlátem, protože je velmi křehký.… Čtěte víc ...

Ovládali egyptští kněží antigravitaci a levitaci?

Zatím se také nikomu nepodařilo nabídnout žádné skutečně průkazné vysvětlení stavby egyptských pyramid. Není známo, jak dokázali Egypťané přesně spojit kamenné bloky stejně jako hladce vyleštěné obkládací desky- které se ovšem nezachovaly. Je vidět, že ve skutečnosti toho známe o egyptských pyramidách dosud velice málo.Čtěte víc ...

Egypt: strojní opracování kamenů

Následující video ukazuje fragmenty kamenů, které byly v dávné minulosti strojně opracovány neznámou technologií.

video: http://youtu.be/joGpn53W_y4

Egypt: strojní opracování kamenů

Čtěte víc ...

Skryté chodby pod Velkou Pyramidou?

image10Egyptolog Dr. J. O. Kinnaman na začátku dvacátého století prohlásil, že se mu podařilo rozluštit kódy v manuskriptech, které naznačovaly, že existuje ještě jeden tajný vchod do Velké pyramidy v Gize. Na základě dekódovaných instrukcí a složitých kódů, prohlásil, že bylo možné na plošině Giza nalézt podzemní prostor.Čtěte víc ...

Na prahu světa starých bohů

Doktor Dina se náhle ocitl v naprosté tmě. Zřejmě zase vypadl záložní generátor. Kleče tápal kolem sebe, aby nahmatal odloženou brašnu, ve které měl kromě spousty zkumavek a dalšího vybavení pro odběr vzorků k mikrobiologické analýze i halogenovou baterku. Bez ní by teď byla jeho situace vskutku neradostná.Čtěte víc ...

Eset a Usire (Isis a Osiris)

Obsah

Usirova vražda

Bůh země Geb a bohyně nebes Nut zplodili čtyři děti – Usira, Eset, Suteha a Nebthet. Usir jako prvorozený zdědil právo vládnout egyptské zemi (jeho předchůdci byli Ptah, Re, Šov a Geb).[a]
Usirovou manželkou byla jeho sestra Eset.
Čtěte víc ...

Egypt: Jiný pohled na Údolí králů

Údolí králů

Byl jsem v Údolí králů a Královen 3x. Zejména pak Údolí králů je opravdu zvláštní a mnohdy pochmurné místo asi tak jako, když se projdete hřbitovem. Je ale otázkou do jaké míry je tento pocit vyvolán projekcí nás lidí (turistů), kteří do Údolí králů chodí a do jaké míry to má něco společného s realitou.

Čtěte víc ...

Egypt: Záhadné místo v Zawyet El‘Aryan

Záhadná velice komplikovaná struktura a nebo základna z granitu se nachází na dne šachty v Zawyet El‘Aryan.

zawyetArcheolog Jean-Philip Lauer stojí vpravo. Můžete si tak udělat představu o rozměrech místa. On sám nedokázal dát vysvětlení, k čemu dané místo sloužilo.

Celá věc je tvořena velmi členitým megalitickým blokem granitu.… Čtěte víc ...

Older posts

© 2021 KnihyA