Najednou, jako by se dohodli, ufologové různých zemí začali diskutovat na téma podzemních základen mimozemšťanů. Ukázalo se, že tyto základny jsou téměř všude: ve Spojených státech, Chile, Číně a samozřejmě i v Rusku. Ihned se nabízí otázka: Proč jsou v podzemí?

Zde je výčet některých míst, kde se podle ufologů, mohou nacházet tajné podzemní základny. V Číně, na svahu hory Mean se nachází rokle Black Bamboo. Místní obyvatelé věří, že se zde nachází jednosměrná cesta, která zavede lidi do podsvětí.

Lidé, kteří se odvážili jít do rokle, zmizeli beze stopy. V roce 1976 do ní šla skupina lesníků. Dva z nich se nevrátili. Ostatní říkali neuvěřitelné věci. Jako kdyby na skupinu  nečekaně padla hustá mlha. Pak zde byl neobvyklý zvuk, způsobující pocit hrůzy, který je nutil, aby rychle opustili údolí.

V roce 1980 zaznamenal sonar u pobřeží Kalifornie pode dnem oceánu obrovský dutý prostor. Vědci oslovili posádky lodí, plujících nad touto oblastí. Námořníci řekli, že někdy v noci viděli na dně oceánu tajemnou záři. Posádky ponorek, kromě toho, že světla dobře viděly, někdy slyšely jakési bzučení a zvuky pracujících strojů.

V Coloradu, v roce 1996, pouštní geologové, vybavení novým sonarem, našli v hloubce 2,5 kilometru objekt neznámého původu, který nebyl menší, než 100 metrů v průměru. Pracovníci seismických stanic, umístěných ve stejné oblasti uvedli, že jejich zařízení opakovaně zaznamenalo v podzemí pohyb záhadných objektů. Jejich rychlost dosahovala až 200 km/hod.

V roce 2003 vědci z Biofyzikálního institutu, Omar José a Jorge Dilletayna, zkoumali část pohoří, táhnoucího se z Argentiny od La Poma po Kayafate. Nedaleko města Cacho se odborníci potýkali s vysokou úrovní radioaktivity a elektrizací půdy, jejími vibracemi a mikrovlnným zářením.

Biofyzikové rozhodli, že se jedná o důsledek činnosti nějakých technických zařízení, která jsou hluboko pod zemí.  Allen Tabby, ředitel Amerického centra pro podzemní výzkum, shromažďoval a systematizoval všechny tyto informace, získané z veřejných i soukromých seismických stanic a od mnoha sdružení UFO badatelů.

Tabbyho zjištění je uvedeno ve zprávě, která potvrzuje souvislost mezi podzemními pohyby, signály a podzemními základnami UFO. Americká armáda měla zájem o práce prováděné Centrem pro studium podzemních vod. Tabbyho mapy, zachycující údaje o podzemních pohybech ve srovnání s umístěním nejdůležitějších strategických zařízení USA, zajímají odborníky z nevládních organizací i z Pentagonu. Ukázalo se, že místa, kde probíhá podivná podzemní činnost, jsou rozšířena přes celé americké území a v oblastech, kde jsou vojenské základny a jiná podobná zařízení, se počet UFO dramaticky zvyšuje.

Komunikace ze země na satelity

Nyní se věnujme Chakaské oblasti. Zde, v horách Kuzněcký Alatau, je ruským ufologům dobře známá Kašakulakská jeskyně. V ruském překladu její název znamená „jeskyně černého ďábla.“ Po mnoho let ji pravidelně navštěvují vědci z Novosibirského Institutu klinické a experimentální medicíny, z Akademie lékařských věd.

Výzkumníci se po dlouhou dobu zajímají o stav osob, pobývajících v jeskyni. Pravidelně  tyto podzemní návštěvníky zachvacuje ohromující pocit hrůzy, který je nutí, aby se hnali k východu. Nad blízkou vojenskou základnou se objevilo UFO. Badatelé z Novosibirska umístili do jeskyně a kolem ní magnetometry a jiné přístroje, k porovnání změn v jejich datech. Bylo zjištěno dramatické zvýšení magnetického pole, které se přesně shodovalo s výskytem paniky u lidí. Vnější přístroje, rozmístěné i mimo půdorys jeskyně, nezaznamenaly téměř žádné změny v této oblasti, i když v podzemí, soudě podle další měřicí techniky, zuřila skutečná magnetická bouře.

Některé z vědců, kteří prováděli studii, věřili, že v jeskyni běží jakýsi radiomaják, působící přes silnou vrstvu skály přímo vzhůru do vesmíru. Jedna hypotéza o existenci podzemních základen mimozemšťanů je velmi jednoduchá. Pro mimozemšťany je jednodušší provádět výzkum pozemšťanů, když o nich nikdo neví a nejsou jimi sledováni.

Je možné, že mimozemšťané mají takové vyspělé technologie? Dokonce je to jisté! Navíc tyto technologie byly už dávno vyvinuty na Zemi. Již na počátku 60-tých let, byl v SSSR projekt na konstrukci podzemního vozidla. Leningradský profesor G. I. Babat navrhl, že energii pro takové vozidlo může poskytnout mikrovlnné záření. Vybavit takto takové „podzemní torpédo“ doporučil akademik A. D. Sacharov.

Vzhledem k trofejním výkresům, pokračovali v domácím vývoji inženýři a vynálezci

  1. Trebelev a R. Trebeletskij, kteří aplikovali různé nápady jiných vědců a vytvořili několik variant podzemního vozidla. V roce 1962 na Ukrajině, v obci Gromovka, vybudovali strategický závod na výrobu podzemní lodi s názvem „Bojový krtek“. Energii měl získávat z palubního jaderného reaktoru. Tento „krtek“ měl titanový trup o průměru 3,8 metrů a byl 35 metrů dlouhý, posádku mělo činit 16 lidí a rychlost pohybu pod úrovní terénu byla až sedm kilometrů za hodinu. Účelem nového bojového vozidla bylo hledat a ničit nepřátelská raketová sila a podzemní bunkry.

Jadernou podzemní „loď“ zkoušeli na Urale, v oblasti Rostova a v podmoskevském Nachabinu. Během posledního testu na Urale „Bojový krtek“ explodoval. Po havárii na Urale byly testy přerušeny, od dalších zkoušek upuštěno a všechny materiály o projektu prohlášeny za tajné.

Je jisté, že mimozemšťané vlastní vyspělejší technologie, když mají své základny ve velké hloubce, kam se lidé ještě nejsou schopni dostat, nepospíchají s bádáním o obyvatelích naší planety. Jedinou otázkou zůstává: za jakým účelem to dělají?

Mimozemšťané často navštěvují naši planetu. Ale opravdu přicházejí jen z vesmíru? Nebo již mají dlouho v podzemí naší planety své základny, ze kterých vylétají jejich lodě? Zatím na tuto otázku nikdo nemá přesnou odpověď, ale bylo prokázáno, že existují jejich podzemní základny, ve kterých jsou mimozemské lodě a tajné laboratoře.

Krymský poloostrov byl vždy považován za anomální zónu. Badatelé říkají, že existují fotografie a videa jevů, které potvrzují přítomnost mimozemšťanů na zdejších základnách. Ti, kteří se stali kontaktéry, tedy přišli do přímého kontaktu s mimozemskými bytostmi, argumentují tím, že jejich základny jsou umístěny v centrální horské oblasti. Přesnou trasu, samozřejmě nemohou vyzradit, protože kontaktéři cestovali mimozemskou lodí v hypnotickém stavu. Ale to, co viděli na samotné základně, mohou snadno popsat. Podle popisů kontaktérů, jsou podzemní základny mimozemšťanů obydleny bytostmi, které jsou velmi podobné lidem. Ženy a děti vypadají skoro jako příslušníci lidské rasy. Děti mimozemšťanů nemají vlasy, mají velké oči a jejich kůže má velmi světlý odstín.

Očití svědkové tvrdí, že mimozemšťané mají docela příjemný vzhled pozemšťanů. Někdo z kontaktérů měl to štěstí, že mu ukázali i život na cizí základně. Jiní takové štěstí neměli a to, co viděli, je zanechalo v šoku. Když jim ukázali celou laboratoř, tak očití svědkové viděli, že mimozemšťané dělají na lidech hrůzné experimenty. Podstatou těchto experimentů je prozkoumat lidskou stavbu těla a odebrat biologické materiály. Někteří z kontaktérů tvrdí, že genetický materiál byl odebrán také z nich. Nicméně, všichni ti, kteří přišli do přímého styku s mimozemšťany, byli zdraví převezeni na místo, z něhož byli odvezeni. Některé kontaktéři se mnohokrát setkali s různými mimozemskými civilizacemi. Někdy se zdá, že mimozemští návštěvníci jednoduše sledují jen určité kontaktéry. Například, jeden ze svědků říká, že téměř každý měsíc se v různých částech světa setkal s mimozemskými návštěvníky.

Co se týče Krymu, tak Medvědí hora láká každý rok statisíce turistů, kteří přicházejí takzvaně „na lov“ mimozemských návštěvníků. Setkání probíhá takto: turisté zapnou snímací režim na videokameře a čekají, až mimozemšťané poskytnou nějaké příznaky své existence. Typické je, že cizinci se neprojevují po dlouhou dobu. Pak ze středu pohoří vysílají na oblohu ohnivé jasné paprsky, které přitahují pozornost turistů. Někteří z nich si zpočátku mysleli, že je to jen současná laserová show, kterou pro ně připravují místní úřady. Ale když se nad vrcholy hor začaly objevovat podivné létající objekty, které nahodile létaly nad okolním horským terénem, návštěvníci začali přemýšlet o původu těchto paprsků. Stále více a více se ukazovalo, že tyto paprsky jsou mimozemského původu. Ale proč je vyzařují z centra pohoří? Očití svědci tvrdí, že lodě mimozemšťanů jsou ukryty na úpatí hor. Ukazuje se, že v tomto místě jsou zřejmě mimozemské základny.

Kromě existence mimozemských základen v Krymském pohoří bylo zjištěno, že takové objekty se nacházejí uvnitř celé rozlohy Černého moře. Je třeba poznamenat, že Černé moře vždy přitahovala historiky a ufology. V jeho dolní části vědci mnohokrát narazili na náznaky existence mimozemských civilizací. Dokonce byl na dně Černého moře objeven létající talíř, ale nepodařilo se k němu přiblížit. Všechny signály ze dna moře nahoru byly blokovány, takže vědci nemohli přenášet data na povrch.

Existuje svědectví očitých svědků, kteří tvrdí, že na dně Černého moře může být mimozemská základna. Tam prý žijí mimozemské bytosti, které nejsou schopny dýchat vzduch. Na povrch vycházejí ve stříbřitých skafandrech. Výstup mimozemšťanů na zem nevidělo snad ani deset lidí, a do styku s nimi vešlo ještě méně. Jedna z kontaktérek uvedla, že mimozemšťané ji pozvali na návštěvu jejich podvodní základny. Na ní viděla celou posádku, která se skládala z dospělých osob obou pohlaví a jejich dětí. Ta žena tvrdila, že cizinci jsou velmi podobní lidem, a že mluví jakýmsi velmi podivným dialektem. Po tomto mimozemském kontaktu, již žena nebyla mimozemšťany dále rušena.

Mimo jiné, tam, kde se nachází cizí základny, je často slyšet velmi zvláštní zvuk, který jakoby vycházel ze země k obloze. Zvuk je podobný slavnostním famfárám, jako v případě troubení na trubky při slavnostních událostech. Někteří odborníci zdůrazňují, že i ve starých spisech jsou záznamy, které ukazují na přítomnost takových zvuků v té době. Naši předkové věřili, že tento zvuk vydává sama Země. Údajně vzniká pohybem zemských vrstev, jejich posunem, který vytváří tento zvuk, ale ufologové tvrdí, že v místech výskytu tohoto jevu, vždy dochází k výskytu mimozemských plavidel. Možná ten zvuk vydávají UFO, když chtějí najít místo pro přistání, a tento zvuk může být oznámením nějaké aktivity mimozemšťanů.

Doposud se lidstvo může jen dohadovat o tom, co je přesně míněno těmito jevy, nejsou k dispozici žádné přesné odpovědi na většinu otázek. My víme jen jedno: jsme stále daleko za vývojem mimozemšťanů, kteří jsou docela spokojeni, když je lidé neohrožují a nedělají aktivní kroky na svou obranu.

Zdroje: http://www.suenee.cz/podzemni-zakladny-mimozemstanu/#pphoto[]%20follow/0/