Z pochopitelných důvodů předáváme zprávy následujícím způsobem. Určitě si domyslíte. Je třeba vědět a proto bychom i nadále zůstali dostupní. Kolem se totiž vypíná jedno “světlo” za druhým. Hold “energie” je drahá a asi NĚKDO potřebuje “šetřit”. A nebo ministrovat “pravdu”?

Jak jeden u/krajinský miliardář financoval Huntera Bidena, prezidenta Volo/dymyra Zelen/ského a Neon/acistický prapor A/zov. Proto notebook Huntera Bidena mluví o „Dětech up/álených zaživa“ na U/krajině?

Pro velmi slušný překlad využijte LINDAT Translation:

https://lindat.mff.cuni.cz/services/translation/

Odkaz na článek:

https://kanekoa.substack.com/p/how-one-ukrainian-billionaire-funded?s=r

Inflace, de dollarizace a konečný cíl Ruska pro válku na U/krajině

Byla U/krajina jen pěšákem v cestě velkým ambicím Vladim/míra Put/ina a Si Ťin-pchinga?

https://kanekoa.substack.com/p/inflation-de-dollarization-and-russias?s=r