Existuje velký počet mimozemských ras o kterých je známo, že v současné době působí na Zemi a na lidskou populaci. V rozhovoru z roku 1998, CliffordStone, penzionovaný seržant americké armády, který sloužil v armádě po 22 let a účastnil se tajných operací, které měly získávat havarované mimozemské lodě a mimozemské biologické entity (EBE) odhalil, že existuje na 55 mimozemských ras, které jsou známy americké vládě. Podle jeho znalosti mimozemských ras, je jistý počet aktivnějších než ostatní ve vzájemné součinnosti s lidmi a lze říci, že mají velký význam pro lidský vývoj a suverenitu.

Značný počet zpráv a výpovědí se týká různých mimozemských ras, ze kterých plyne, že se motivy a aktivity těchto ras značně mění a při bližším zkoumání těchto zpráv a výpovědí je možné rozeznat jejich záměry. Nejpřesvědčivější svědecké výpovědi týkající se různých mimozemských ras pocházejí od „důvěrných zdrojů“ jako je seržant Stone, který dlouhou dobu sloužil v armádě a/nebo v korporacích, které se zúčastnily „černých projektů“ a také od „kontaktérů“, kteří měli přímý fyzický kontakt s mimozemšťany a komunikovali s nimi. To se týká jak „kontaktérů“ v klasickém smyslu, kteří se dobrovolně zapojili do součinnosti s mimozemskými rasami, tak „unesených“, kteří byli nedobrovolně začleněni do mimozemských programů. Nejprve budu referovat o těch osobách, které jsou hlavními zdroji informací od různých mimozemských ras obecně a které operují na Zemi, pak učiním pokus specifikovat popis motivací a aktivit těchto ras za použití dostupných zdrojů.

Typologie nejvýznamnějšího vzájemného působení mimozemských ras s lidmi


Zatímco může vzniknout značná debata o přesnosti informací poskytovaných „důvěrnými informátory“ a „kontaktéry“ prezentovaných v této zprávě, argumentuji tím, že „důvěrné zdroje“ a „kontaktéři“ poskytují nejpevnější důkazní zdroje o mimozemských jevech. To, co dále pomůže podpořit spolehlivost informací poskytnutých těmito „důvěrnými zdroji“ a „kontaktéry“, je shoda a ucelenost těchto výpovědí a jejich důkazů, které poskytli a konečně i věrohodnost jejich individuálního zapojení. Následkem toho se tato zpráva prvotně zaměřuje na výpovědi významného počtu „důvěrných zdrojů“ a „kontaktérů“, jejichž shoda, ucelenost a důvěryhodnost ukazuje na to, že poskytují spolehlivé informace o motivacích a aktivitách nejrůznějších mimozemských ras.

Vrchní seržant Bob Dean má za sebou 27letou kariéru v armádě. Jeho prací byla služba v armádní rozvědce u Nejvyššího Velitelství Spojeneckých Sil v Evropě (NVSSE) od roku 1963. Jeho vynikající služební záznamy mu poskytují věrohodnost při jeho tvrzeních o tom, že byl svědkem tajných informací během své vojenské služby. Během jeho pověření v NVSSE, podle jeho slov, měl za úkol pročítat podrobnou studii aktivit UFO/ET a usuzoval z toho, jaký by to mohlo mít dopad na vztahy mezi Sověty a NATO. Tato studie byla publikována v roce 1964 pod názvem: „Analýza: Vyhodnocení možné vojenské hrozby Spojeneckým silám v Evropě.“ V rozhovoru Dean popisuje 4 mimozemské rasy o kterých se v Analýze zmiňuje:

„Tehdy existovaly 4 skupiny o kterých se vědělo s jistotou a Šedí byli jednou z těchto skupin. Byla tam také skupina, která vypadala přesně jako my. Byla tam také skupina, která vypadala skoro jako my, která doháněla admirály a generály k šílenství protože si určovala, že jen právě ona, a viděli se s nimi opakovaně, s nimi budou mít kontakt, že budou existovat únosy, existovat kontakty….Další dvě skupiny, to byly velké skupiny, říkám velké – byly 6 až 8 někdy 9 stop vysocí a byly to humanoidé, ale byli bledí, bílí, neměly žádné vlasy ani ochlupení na těle. A pak tam byla další skupina, která měla jaksi vlastnosti plazů. Setkali jsme se s nimi, armáda a policejní úředníci z celého světa na ně naráželi. Měli vertikální panenky v očích a jejich pokožka vypadala, že má vlastnosti velmi podobné, jaké naleznete na břichu ještěrů. Takže to byli čtyři, které znali od roku 1964. A když jste v první řadě vojenský paranoik, tak to poněkud sužovalo generály a admirály. Byla tu totiž ve hře ta skutečnost, že by se tyto inteligentní entity mohly s námi zaplést a pak by si chodily sem a tam po chodbách Nejvyššího Velitelství Spojeneckých Sil a po chodbách Pentagonu. Můj Bože, a pár z nich by mohlo být dokonce i v Bílém domě! Ovšem jak jsem řekl, být paranoikem v té době, to věcma pořádně zatřáslo.

Další „důvěrný zdroj“, který se odkazuje na různé mimozemské rasy je Dr. Michael Wolf, který říká, že pracoval 20 let na různých místech v utajovaných pozicích, které měly co do činění s mimozemskou přítomností. Narozdíl od některých pokračujících rozporů ohledně Wolfovy svědecké výpovědi a jeho věrohodnosti, jistý počet badatelů UFO, kteří s ním osobně mluvili, zjistili, že jeho výpovědi souhlasí, jsou logická a věrohodná. V rozhovoru s ním bylo řečeno:

„Podle Dr. Wolfa nás navštěvuje několik konfederací mimozemských civilizací, které mají charakter volné spolupráce. Jsou to: Aliance lidsky vypadajících mimozemšťanů ze systému Altair Aquila, Společenství Šedých ze systému Zeta Reticuli, Federace světů – nespecifikovaných ras z mnoha hvězdných systémů a Spojené rasy kultur systému Orion. Dále, Aliance je v přidružení se Společenstvím Šedých a s Federací světů. Spojené rasy Orionu jsou v přidružení se Společenstvím Šedých a skrze ně s Aliancí a Federací světů.“

Zatímco Wolf tvrdil, že většina mimozemských ras je přátelská, dodal, že jen malý počet ras je nepřátelských a chová se jako meziplanetární odpadlíci. Jeden „kontaktér“, který říkal, že se fyzicky setkal s mimozemšťany a strávil nějakou dobu na mimozemské lodi je Alex Collier. S Collierem dělala rozhovor investigativní novinářka a badatelka UFO Paola Harris, která narozdíl od svých vnitřních výhrad ohledně jeho tvrzeních, které způsobily poprask, zjistila, že je vysoce důvěryhodný a mnoho z toho se shoduje s jejím vlastním nezávislým zjištěním. Mimoto, některé z údajných Collierových konverzací s mimozemšťany vedly k astronomickým výrokům, které byly později potvrzeny jako shodné s posledními znalostmi kvantové fyziky v esoterických otázkách, jako jsou informace, které mohou být uvolněny černými děrami. To pomohlo vybudovat Collierovu důvěryhodnost s označením „pravý kontaktér“ s důležitými informacemi, které předává o mimozemských rasách.

V mnohých článcích, které jsou v jeho knize „Defending Sacred Ground“ (Obrana posvátné země), nastiňuje Collier v nejrůznějších podrobnostech motivace a chování mnoha mimozemských ras. Jeden z těchto příkladů je zde:

„Chápu to tak, že bytosti ze systému Sirius A se snaží býti prospěšní a asistovat, protože cítí zodpovědnost za ty, co kolonizovali systém Sirius B a kteří byli původně ze Sirius A. Bytosti ze Sirius B přišli na Zem a popletli nám hlavy, a to jsou právě ti, kteří dali původně naší vládě technologii Montauk.* Mají stejné myšlení a stejný vzorec chápání jako ti z Orionu. Bytosti, které přišli z Tau Ceti jsou také do všeho zapojeni. Dále nikdo přesně neví, co hodlají dělat Plejáďané a co se týká těch, kteří žijí v okolí systému Alcyon, těm se nedá důvěřovat, protože mají skryté úmysly. Pak jsou tu ještě bytosti z Taygety, ty mají zcela jasný záměr: pracovat s ideou svobody. Nicméně skupina označená jako Plejáďané nemusí znamenat to, že nám chtějí pomoci. Lidé se tím nechávají zmást. Známe je podle jejich díla. Bytosti z Cygnus Alpha, ty jsou zde. Jinak existuje také skupina z Arcturus, která se snaží pomáhat. Ti z Prokyonu, kteří byli osvobozeni, se snaží pomoci, jsou plní elánu.“

*Montauk: projekt Mounauk byl údajně sérií tajných vládních projektů Spojených Států řízených z Camp Hero nebo z Moutauk Air Force Station na Moutauk, Long Island v USA za účelem vývoje technik psychologické války a exotických výzkumů včetně cestování časem. Vznikl kolem roku 1943 a podílel se také na tzv. Philadelfském experimentu (pozn. přek.).

V této zprávě hodlám popsat hlavní mimozemské rasy na které se nejvíce odkazuje literatura a které se zdají, že mají strategický význam pro vývoj a suverenitu lidstva a mají dopad na okruh systémových globálních problémů. Rozlišuji mezi mimozemskými rasami podle jejich příslušnosti k jedné ze dvou odlišných kategorií. První kategorie obsahuje mimozemské rasy se kterými „stínové vlády“, zodpovědné za mimozemské záležitosti, dosáhli dohod a se kterými dokonce spolupracují na jistém počtu společných projektů. Rozsáhlá řada propletených dohod mezi těmito rasami a „stínovou vládou“ USA nebo kdekoli jinde, naznačuje existenci Vojensko Průmyslového Mimozemského Komplexu (MIEC) zájmů.

Tento Vojensko Průmyslový Mimozemský Komplex zájmů současně nejvíce dohlíží na informace týkající se mimozemské přítomnosti a ovládá vládní instituce po celé planetě, panuje finančním zájmům, mas médiím a je zodpovědný za systémové globální problémy.

Pak existuje druhá skupina mimozemských ras, která leží mimo tuto síť tajných dohod mezi mimozemskými rasami a „stínovou vládou“ a národními bezpečnostními složkami. Většina „kontaktérských“ zpráv mluví o těchto rasách jako o „shovívavých“ k lidským zájmům, což ukazuje na etičtější přístup ke konfrontačním výzvám lidstva, protože jej připravuje na pravdu o mimozemské přítomnosti a na výzvy představující pokročilou mimozemskou technologii. To je ta druhá skupina, která může dokázat, že je klíčem k řešení systémových globálních problémů zapříčiněných první skupinou a „stínovou vládou“.

Nejprve chci popsat skupinu mimozemšťanů, která je součástí Vojensko Průmyslového Mimozemského Komplexu, (MIEC) který se v globálním měřítku spojuje hlavně s USA. Pak popíši druhou skupinu mimozemšťanů, kteří odmítají být spojováni s MIEC. Rozlišení mezi těmito mimozemskými skupinami nám tímto způsobem pomůže vyznačit význačný souhrn eticko-legálních politických dimenzí při chápání toho, jak vybírat mimozemské rasy ke spolupráci v rámci Vojensko Průmyslového Mimozemského Komplexu. Například, otázka zní: existuje rasa „nepřátelských“ mimozemšťanů, kteří si zvolí stát se součástí MIEC, čímž se podělí o technologie s národními bezpečnostními složkami, které se dají popsat jako „vzájemně prospěšné projekty“, které ale vedou k utajení, k porušování lidských práv a ke globálnímu ničení životního prostředí a to vše jako důsledek politiky „stínové vlády?“ Dále, je rasa „přátelských“ mimozemšťanů stále přátelská, pokud odmítne být přibrána do MIEC, čímž si zvolí sehrát hlavní roli pozorovatele, poněvadž je většina lidské rasy využívána pozemskou elitou a mimozemšťany zapojených do MIEC?

Zatímco se na obě otázky může vytvořit jasný argument „ano“, nemělo by to zamaskovat hlubší eticko-právní politické otázky, které vyvstanou s existencí MIEC při pojednávání takovýchto otázek.

Pochopení motivací a aktivit nejvýznamnějších mimozemských ras pomůže při hledání odpovědi na výše uvedené otázky; a také adekvátně pomůže soukromým jedincům v dilema nad tím, čím mimozemské rasy přispívají ke globálním problémům lidstva a se kterými mimozemskými rasami je možné pracovat za společný vývoj a emancipaci lidstva.

MIMOZEMSKÉ RASY SPOLUPRACUJÍCÍ S VOJENSKO PRŮMYSLOVÝM MIMOZEMSKÝM KOMPLEXEM (MIEC)

Malí Šedí (Šediváci)

Mimozemské rasy této skupiny, kde jsou všudypřítomní Šediváci z hvězdného systému Zeta Recticulum a ze souhvězdí Orion, popisuje většina unesených a ti také figurují výhradně ve zprávách o haváriích UFO. Robert Dean zahrnuje Šediváky do skupiny mimozemšťanů, kteří jsou popisováni v Analýze NATO. Plukovník Philip Corso, který sloužil v Eisenhowerověadministrativě a později vedl Sekci Zahraniční Technologie při oddělení Vývoje a Výzkumu armády USA tvrdí, že byl svědkem těla mrtvého „Šediváka“ odstraněného z Roswellu v roce 1947. To, co viděl se shoduje s klasickým popisem 1,20 m vysokého mimozemšťana s velkou hlavou, velkýma očima ve tvaru mandle, úzkým tělem a vytáhlýma rukama a nohama. Další klasický popis je od Travise Waltona, který měl únosový zážitek se Šediváky:

„Byli velmi malí, menší než 1,50 m a měli velké a holé hlavy, žádné vlasy. Jejich hlavy byly protáhlé, velké. Vypadali jako nějaké zárodky. Neměli obočí ani oční víčka. Měli velké oči – ohromné oči – téměř celé hnědé bez bělma. Nejstrašidelnější věcí na nich byly oči. Ach ty oči, zíraly skrze mě.“

Známí badatelé únosů do UFO Dr. David Jacobs, Budd Hopkins a později i Dr. Karla Turner poskytují podrobné studie škodlivých aspektů únosů do UFO. Tito badatelé zjistili znepokojující důkaz škodlivého zacházení s jedinci, kteří byli vzati na palubu UFO. Ženy byly nedobrovolně vystavovány genetickému programu zaměřeného na reprodukci lidsko-mimozemských hybridů a dospělí hybridi prováděli ponižující sexuální aktivity na unesených ženách. Mnoho unesených souhlasí s tím, že Šedí jsou hluboce zapojeni do vývoje hybridních lidí – Šedé rasy, která by byla vhodným nositelem pro další krok k lidskému vývoji. Badatelé jako je Jacobs říkají, že tohle je důvod pro poplach a také pro nastolení otázky o přímé hrozbě vůči lidské svrchovanosti.

Podle plukovníka Corsa, byli Šedí zapojeni do dohod s Eisenhowerovou administrativou, které armádní úředníci vidí jako formu „vyjednané kapitulace“, při které získali Šedí povolení pro únosy civilistů a k „rozšiřování“ svého biologického programu. Clifford Stone rozlišuje mezi „dobrými“ a „špatnými“ mimozemšťany a o Šedých mluví jako o součásti těch „špatných“, páchajících ohavné únosy a říká, že si vláda USA není jistá, jak to odhalit veřejnosti:

„Ti dobří jsou, no řekl bych, že mají jakýsi toulavý (nomádský) styl života. To, o čem se mluví jako o nezasahování do ostatních životních forem je kosmický zákon. Ti toulaví nebo kočující, jdou spolu s tímto zákonem. Šedí porušili vesmírný zákon…. Myslím, že tu existuje snaha těch druhých mimozemšťanů učinit kontakt s lidmi na úrovni naší vlády, ale to, co se děje teď je, že americká vláda zjistila v roce 1983 nebo tak nějak, že nejedná s těmi hodnými, a teď ve skutečnosti neví, co s tím dělat.“

Šediví jsou velmi aktivní v únosech lidí, genetických experimentech, monitorování lidí skrze implantáty, v kontrolování či programování mysli, klonování a ve vytváření hybridních lidí. To přispívá k systémovým globálním problémům jako jsou jedinci traumatizováni únosovýmizážitky, geneticky upravení lidé, implantáty pro monitorování lidí vedoucí k celkové pasivitě populace díky hypnotickému či kontrolovanému programování mysli.

Vysocí Šedí/Bílí

Druhou významnou rasou v této skupině mimozemšťanů jsou „Vysocí Šedí“, které popisuje Robert Dean jako „skupinu velkých, říkám velkých, protože jsou 6-8 stop někdy možná 9 stop vysocí a jsou humanoidní, ale jsou velmi bledí, bílí, nemají žádné vlasy ani chlupy na těle.“ Vysocí Šedí jsou popisováni jako ti, jejichž původ je v souhvězdí Orion a podle Dr. Arthura Horna mají roli dohlížet na Šedé:

„Na Malé Šedé dohlíží v dosahu jejich vlastního postavení jiní Šedí, vyšší, asi 7-8 stop vysocí. To jsou ti mimozemšťané, kteří vlastně realizovali „diplomatickou“ misi, jako jsou tajně sjednané dohody s hlavami pozemských vlád. Jak jsem se zmínil, šedí obecně a ti malí 3-5 stop měřící šediváci se především spojují se žoldáky.“

Podpora pro diplomatickou roli, kterou sehráli „Vysocí Šedí“, pochází od Williama Coopera, dřívějšího poradce Námořní zpravodajské služby, který tvrdí, že viděl tajné dokumenty, kde „Vysocí Šedí“ vyjednávali dohody s Eisenhowerovou administrativou na setkání začátkem roku 1954.

Později v roce 1954, rasa šedých mimozemšťanů s velkými nosy, kteří byli na oběžné dráze Země přistála na Hollomanově letecké základně. Dosáhlo se základních dohod. Tato rasa se identifikovala jako bytosti z planety kolem červené hvězdy v souhvězdí Orion, které my říkáme Betelgeuse. Oznámili, že jejich planeta umírá a v nějaké neznámé budoucnosti tam oni již nebudou schopni dále přežít.

Setkání na Hollomanově základně v Novém Mexiku bylo údajně místem pozdějších setkávání s mimozemšťany, kteří podepsali dohodu v roce 1954. V letech 1972 – 73 například, producentům Robertu Emeneggerovi a Allanu Sandlerovi byl údajně nabídnut filmový záznam ze setkání s Šedými mimozemšťany, které se odehrálo na Hollomanově základně v roce 1971, kterým byli svědky. Cooper vysvětloval podmínky dohody z roku 1954 dosažené mezi Šedými mimozemšťany následovně:

„Dohoda prohlašovala, že mimozemšťané nebudou zasahovat do našich záležitostí a že my nebudeme zasahovat do jejich. Budeme udržovat jejich přítomnost na Zemi v utajení. Vybaví nás vyspělou technologií a pomohou nám s naším technologickým rozvojem. Nebudou uzavírat žádné další smlouvy s jinými pozemskými národy. Mohou unášet lidi na určité omezené a pravidelné bázi za účelem lékařských zkoumání a monitorovat náš vývoj s výhradou, že lidem nebude ubližováno, budou po únosu vráceni, na samotnou událost si nebudou nic pamatovat a že tento mimozemský národ poskytne skupině Majesty Twelveseznam všech lidských kontaktů a unesených na pravidelných plánovaných schůzkách.“

Pokud jde o fenomén únosů, Dr. David Jacobs vyvozuje z vyčerpávajících analýz 60ti případů ve své knize „Secret life“, že Vysocí Šedí v tom hrají dozorčí roli. Zjistilo se, že Velcí Šedí byli přítomni při mnoha únosech, které Jacobs zkoumal skrze hypnotické regrese unesených a kteří byli pod velením malých šedých, kteří figurovali u většiny unesených.

Nedávno, bývalý letecký mechanik publikoval své paměti, ve kterých odhaluje rozsáhlou komunikaci s různými „Vysokými Šedými“, kterým říkal „Velcí Bílí“ podle jejich křídově bílé pleti a bílých vlasů. Hall byl umístěn na letecké základně v Nelis od roku 1965-67, kde bylo jeho povinností obsluhovat meteorologické balóny pro Air Force z místa na základně Indiana Springs. Popisuje své vzájemné působení s „Vysokými Šedými“ na začátku roku 1965 a to, jak on a další technici se vyrovnávali s jejich rušivou přítomností. Hall líčil celý seznam incidentů, kdy „Vysocí Šedí“ terorizovali ostatní vojenské techniky, kteří jim nerozuměli, překvapovali je a nebo jim nějak vyhrožovali. Hall například líčí jednu „Vysokou Šedou“, která chtěla zabít jednoho vojenského mechanika, který nešťastnou náhodou trefil její dítě kamenem a zlomil mu ruku. Incident vedl k výhrůžkám „Vysokého Bílého“ smrtí technikovipokud okamžitě neodejde a neslíbí, že se nikdy nevrátí.

Jiní technici měli podobná setkání s „Vysokými Bílými“, kdy jim bylo vyhrožováno na životě pokud vystraší děti „Vysokých Bílých“ nebo pokud nebudou dodržovat jejich rozkazy. K těmto hrozným činům byl dán souhlas Pentagonu, který monitoroval chování „Vysokých Bílých“, Halla a ostatní vojenské techniky. Pouze Hallovi bylo dovoleno podělit se o druh jistého intimního chování protože měl inteligenci a odvahu vzájemně komunikovat s „Velkými Šedými/Bílými“ přátelským způsobem. Kromě toho zřejmě zachránil život jednomu dítěti „Velkých Bílých“ a to vedlo k tomu, že se spřátelil s „Vysokými Bílými“ a ti jej začlenili do projektu umožňujícím mu studovat vzájemné působení lidí a Velkých Bílých. V těchto případech projevovali „Velcí Bílí“ pozitivnější charakterové vlastnosti jako je přátelství a odhalovali Hallovi pokročilé technické znalosti při svých vzájemných stycích.

Významné však je, že „Velcí Bílí“ se začali objevovat v oblasti pouště Mojave v roce 1954, což naznačovalo, že byli spojeni s dohodami dosaženými v roce 1954 mezi „Vysokými Šedými“ a Eisenhowerovou administrativou z roku 1954. Hall dále popisuje jak je pravidelně vídal v přítomnosti generálů letectva a dalších starších úředníků, kteří uznávali zastupitelský statut vedoucích „Velkých Bílých“.

„Vysocí Šedí“ a nebo „Vysocí Bílý“ zastupují fungující model toho, jak se „lidský“ tak i „šedý“ biologický materiál může kombinovat, a proto hrají vedoucí úlohu při asistenci malým šedým ve vzájemném „působení“ s lidmi k vývinu vhodných hybridních druhů. „Vysocí Šedí/Bílý“ v různých zprávách týkající se komunikace, zastrašují lidi a chovají se jaksi „nemocničním“ způsobem, který připomíná lékaře, který řídí nějaký experiment. „Velcí Šedí/Bílý“ se nejvíce zajímají o genetické experimenty, o vytváření hybridní, lidsko-mimozemské/šedé rasy, o kontrolu mysli a o diplomatické dohody se „stínovou vládou“. Globální problémy, které jsou ovlivňovány „Velkými Šedými/Bílými“ se týkají geneticky upravených lidí, implantátů pro monitorování lidí, získávají celkově pasivní populaci díky hypnotickému ovládání mysli, týkající se vlivu nad elitní skupinou, která rozhoduje, dále infiltrace do národních bezpečnostních složek a zneužívání lidských práv civilistů a vojenského personálu.

Reptiliáni

Další významná mimozemská rasa v této skupině, kterou popsal Dean jako humanoidé s ještěrčími vlastnostmi jsou asi 6-8 stop vysocí Reptiliáni. Mimozemská rasa Reptiliánů je podle popisů jak původní obyvatel Země, tak také z okolních hvězdných systémů. R.A.Boulay analyzoval rozsáhlé historické zdroje a říká, že existuje dostatečný důkaz, který podporuje závěry, že jistá prastará rasa mimozemských Reptiliánů osídlila Zemi a sehrála roli při tvorbě lidstva. Podle Thomase Castella, bývalého bezpečnostního úředníka v Dulce, existuje přísně utajované podzemní středisko zaměstnávající jistý počet mimozemských ras spolupracujících s jistým počtem agentur americké národní bezpečnosti a korporací. Původní Reptiliáni, ti pozemští, pracují bok po boku s lidmi a dalšími mimozemskými rasami.

„…….někteří „reptoidé“ (Reptiliáni) jsou původními obyvateli této planety. Touto vládnoucí kastou „mimozemšťanů“ jsou reptiliáni….Byli prastarou rasou na Zemi, žili pod Zemí……Reptoidé se právem považují za „původní pozemšťany“. Možná, že jsou to ti, kterým říkáme Padlí Andělé – možná ne. Ať je to jakkoli, my jsme pokládání na Zemi jen za „squattery“ (samozvané nájemníky). Protože jsem byl starší bezpečnostní technik na základně v Dulce, musel jsem s nimi komunikovat na denní bázi. Kdyby byl nějaký problém, který by vyžadoval bezpečnost nebo videokamery, byl jsem tím, komu volali. Byla to reptiliánská„pracovní kasta“, která obvykle dělala fyzickou práci v nižších úrovních v Dulce.“

Podle Castella na nižších patrech v Dulce se výrazně porušovala lidská práva na zajatých civilistech společnými vůdci mimozemsko-lidského projektu. Willam Hamilton, uznávaný badatel UFO, zkoumal jak zařízení na základně v Dulce, tak tvrzení Tomase Castella a jeho důvěryhodnost. Zjistil, že je vysoce přesvědčivá:

„Může být nepřijatelné strávit, nebo uvěřit Thomasově příběhu. Ve skutečnosti se zdá, že je to součást nějaké živé noční můry. Existuje ovšem důkaz, že se na základně v Dulce dělo něco podivného. Má Thomas odpověď? Může to klidně být hrozná pravda ukrytá za pokračujícím jevem pozorování UFO, únosů a mrzačení skotu. Naše vládní zpravodajské složky měly stálý dohled na všechny aktivity UFO po mnoha desetiletí. Tyto neobvyklé jevy musejí mít neobvyklá vysvětlení. Můžeme být jen jednou předsunutou hlídkou v rozsáhlé, meziplanetární říši.“

Podle Hamiltionových závěrů ohledně Castellova tvrzení a hodnověrnosti, jsem napsal rozšířenou zprávu o základně v Dulce a našel jsem důkaz, který se shoduje s Castellovýmtvrzením týkajícího se zneužívání lidských práv různými mimozemšťany, americkými národními bezpečnostními agenturami a korporacemi.

Linda Moulton Howe, investigativní novinářka a badatelka UFO dělala rozhovor s „kontaktérem/uneseným“ jménem Jim Sparx, který tvrdí, že se setkal s určitým počtem Reptiliánů, těch původních žijících na Zemi. Podle Sparxe, původní pozemští Reptiliáni mají svou vlastní jedinečnou kulturu a komunikují s lidmi po staletí a asistují lidem při využívání zdrojů. Sparxovy bylo Reptiliány řečeno, že dospěli k jistému počtu tajných smluv s vládními úředníky. Sparxova tvrzení jsou ve shodě se zkušenostmi jiného „kontaktéra“ Ole K., který říká, že se setkal s ženskou Reptiliánkou jménem Lacerta, se kterou udělal rozhovor při několika příležitostech a rozeslal rozhovory pod názvem „Lacerta Files“. Podle Lacerty, Reptiliáni, kteří se vyvinuli na Zemi jsou odlišní od mimozemských Reptiliánů, kteří pravidelně navštěvují Zemi. Přestože existuje určitá debata nad věrohodností Ole K., jeho svědecká výpověď je věrohodná a shoduje se se Sparxem a dalším bádáním v oblasti Reptilánskéro druhu a stojí za úvahu lépe porozumět aktivitám Reptiliánů. Podle Lacertysmýšlení Reptiliánů vůči lidem je opatrné, protože vidí lidstvo jako primitivní druh, který je „majetkem“ jiných mimozemských ras, které osídlili tuto planetu. Pozemští Reptiliáné, podle Sparxe těží z lidstva způsobem, který neprovokuje lidskou přítomnost na planetě. Z toho plyne, že se Reptiliáni drží smluv, které „podepsali“ jiné mocnější rasy, zmiňovanými Lacertou.

Stručně řečeno, podle výpovědí důvěrných zdrojů a kontakréra, o kterém jsem mluvil výše, se může uvažovat o tom, že pozemští Reptiliáni jsou zapojeni do aktivit, jejichž výsledkem je manipulace s lidskou elitou a finančními institucemi, ovlivňují systém náboženské víry, militarizmus a mění historii lidské civilizace. Pozemští Reptiliáni přispívají k systémovým globálním problémům skrytým zneužíváním lidských práv, korupcí v elitě a kontrolou médií, rozvrací náboženské dogma, přispívají k historické amnesii a pěstují násilí.

Drakoniáni

Ty nejkontroverznější zprávy „důvěrných zdrojů/kontaktérů“ ohledně mimo-zemských aktivit „mistrů reptiliánské rasy“, kterým se říká Drako-Reptiliáni říkají, že je jejich původ v hvězdném systému Alfa Drakonis, který je 215 světelných let vzdálen a byl původně polární hvězdou. Podle Alexe Colliera, Drakoniáni nebo také Drakos, mají dvě hlavní kasty. První z nich je válečnická kasta, její účastníci měří 7-8 stop a kteří jsou evidentní hrozbou pro celou galaxii, kvůli jejich bojovným schopnostem. Druhá kasta je tzv. „královská linie“ Drako-Reptiliánů, o které Collier říká, že jsou „Ciakars“, která, kvůli jejich údajné velikosti, psychické schopnosti a údajným křídlům, by se mohla zaměňovat za pověstné Draky, pokud má Collier pravdu:

Drakoniáni jsou velmi rozsáhlou Reptiliánskou rasou, jinak známých jako „Draci“. V reptiliánské rase existuje královská linie, nazývaná „Ciakar“. Jejich výška se pohybuje v rozpětí 14-22 stop a mohou vážit až 1.800 liber. Mají okřídlené přívěsky a jsou hrůzu nahánějícími bytostmi. Mají mimořádně jasnovidné schopnosti a jsou velmi chytří, ale také mohou být mimořádně zlovolní.“

Collier tvrdí, že podle Drakoniánského pohledu na svět, byli oni původními inteligentními druhy v galaxii a osídlili mnoho světů svými biologickými potomky. Proto se Drako-Reptiliáni vidí jako přirození vládci reptiliánských „kontrolovaných“ světů, jako je Země a pohlíží na lidstvo jako na podřadný druh. Drakoniáni se zajímají o získávání pozemských zdrojů, čímž si zajišťují, že se tyto zdroje účinně zužitkují.

Zdá se, že mezi Drako-Reptiliány a ostatními mimozemskými rasami existuje přísná hierarchie. Podle Thomase Castella, jsou Reptiliáni z Alfa Draconi – „Draci“ pod vedením pozemských Reptiliánů a ti jsou na oplátku pod vedením „Velkých Šedých“, kteří jsou zase pod vládou Malých Šedých. Zajímavé je, že Castello také popisuje drakoniánskou vládní kastu jako Ciakars, kteří jsou okřídlení a proto se dají snadno zaměnit s draky. Jefferson Souza, brazilský badatel UFO potvrzuje existenci hierarchie mezi Šedými a Mistry reptiliánských ras.

Všechny z výše zmíněných mimozemských ras jak se zdá, mají nezjištěný počet navzájem propojených dohod mezi sebou, které mají společné vztyčné body v dohodách mezi složkami americké národní bezpečnosti a Šedými. Drakoniáni tvoří špičku ledovce Vojenskoprůmyslového mimozemského komplexu, kteří kontrolují informace a technologii vztahující se na mimozemskou přítomnost. Vypadá to, že Drakoniáni jsou velmi aktivní v řízení lidských elit, institucí a finančních systémů, podporují dále militarizmus, vytvářejí klima boje z nouze a nejistoty, těží z lidí a manipulují se Šedými a jinými reptiliánskými rasami. Aktivity Drakoniánů přispívají k těmto globálním problémům: soustřeďování bohatství, korupce mezi elitami a institucemi, eticko/náboženské násilí, zneužívání lidských práv, pěstování násilí a terorizmu, obchod s drogami a organizovaný zločin.

Siriani ze Sirius B

Kromě výše uvedených mimozemšťanů, existuje jistý počet lidsky vypadajících mimozemšťanů ze Sirius B, který je součástí binárního hvězdného systému. Alex Collierpopisuje mimozemšťany ze Sirius B následovně:

„Národy kolem Sirius B umějí velmi dobře kontrolovat vibrace. Někteří z nich jsou rudí, béžoví a s tmavou pletí. Planety kolem Siriusu B jsou velmi nehostinné a obecně obydleny Reptiliány a vodním typem bytostí. Společnost je spíše posedlá politickými postoji než duchovními atributy.“

Udivující je, že africký kmen jménem Dogoni měl k dispozici komplikované pochopení tohoto eliptického orbitu Siriusu B kolem hlavní hvězdy Sirius A. Tyto vědomosti se zřejmě předávaly na jejich potomky vyspělými mimozemšťany z hvězdného systému Sirius. Dogonipopisují Siriány jako obojživelníky z planety kolem Siriusu B, což se shoduje s Colliérovýmtvrzením, že jedna z planet kolem Sirius B je „většinou obydlena Reptiliány a vodními bytostmi.“ Rasové charakteristiky lidí ze Siriusu B naznačují, že jsou potomky z hvězdného systému Vega o čemž bude řeč později.

Preston Nichols tvrdí, že je důvěrným informátorem, který se účastnil utajovaného projektu Montauk, který se týkal určitého počtu mimozemských skupin. Jeden nezávislý badatel zjistil, že Nichols „je velmi spolehlivý a solidní svědek a pro mně samotného jeho informace byly celkově věrohodné, protože bylo možné informace ověřit“. Lidé ze Sirius B, podle Nicholse, hrají roli v poskytování exotické technologie jako je cestování časem nebo mezi-dimenzionální cestování utajeným vládním agenturám, které jsou zapleteny jak do Philadelpského experimentu, tak do projektu Montauk.

Alex Collier vysvětluje roli této skupiny mimozemšťanů v technologické výměně s národními bezpečnostními složkami: „Lidé ze Sirius B přišli sem a ve skutečnosti pomátli naše hlavy a jsou to právě ti, kteří původně poskytli naší vládě technologii Montauk.“ Tato exotická technologie byla poskytnuta za účelem povzbuzení národních bezpečnostních složek k vývoji obranných vojenských schopností vůči možným mimozemským hrozbám. Tato technologická pomoc se dokonce týká výzkumu biologických zbraní, podle Colliera, který říká: „biologický materiál, který byl přidán do viru Ebola, byl poskytnut vládě humanoidy ze Siria B. Nevím jestli to byl jeden z jejich virů, který někde chytli, nebo zda je skutečně od nich.“

Podle Daniela Saltera, dalšího hodnověrného zdroje s dlouholetou službou v armádě, která zahrnovala období v Národním Průzkumném Úřadě, záležitosti vztahující se k mimozemšťanům, vhání lidsko-mimozemskou spolupráci do tajné organizace při Národním Bezpečnostním Úřadu, který se nazvaná Advanced Contact Intelligence Organization (ACIO) – (Česky něco jako – Zpravodajská Organizace Vyspělého Kontaktu, což je: tajná vládní organizace zodpovědná za reverzní inženýrství získaných mimozemských technologií.) Podle uniklých informací od tajného informátora na oblíbených internetových stránkách s názvem Wingmakers, informace, které Salter potvrzuje, jsou přesné, ACIO spolupracuje se sdružením mimozemšťanů k vývoji sofistikovaných technologií cestování časem pro budoucí mimozemské hrozby. Podle webové stránky Wingmakers:

Blank Slate Technology nebo BST (tzv. Technologie čisté tabule, pozn. přek.), je forma cestování časem, která umožňuje přepsat historii, čemuž se říká intervenční body. Intervenční body jsou kauzální energetická centra, která vytvářejí hlavní událost, jako rozpad Sovětského Svazu nebo vesmírný program NASA. BST je nejvyvinutější technologie a kdokoli vlastní BST se může bránit proti jakémukoli agresorovi. Je to jako, když Fifteen (vůdce Bludiště) měl rád rčení o klíči ke svobodě.* Pamatujte si, že ACIO mělo primární vztah k mimozemským technologiím a k tomu, jak je začlenit do hlavního proudu společnosti jakož i do armádního užití. Byli jsme vystaveni mimozemšťanům a poznali jsme jejich program. Někteří z těchto mimozemšťanů zatraceně vystrašili lidi z ACIO.“

Je pravděpodobné, že toto společenství mimozemšťanů, kde jsou ti se Sirius B, údajně poskytli nějakou technologii pro projekt Montauk týkající se cestování časem/mezi-dimenzionálního cestování a i asistenci při výzkumu biologických zbraní.

Nezdá se, že jsou Siriani v blízkém spojení se Šedými nebo se skupinou Reptiliánů, kteří byli hlavní mimozemskou skupinou zapojenou do výměny technologie. Vypadá to, že spolupůsobení Sirianů se stínovou vládou byla nezávislá iniciativa k poskytnutí alternativního zdroje mimozemské technologie. Nicméně Collierův popis lidí ze Sirius B obývající společně jejich světy s Reptiliány, naznačuje hlubokou historickou zkušenost s Reptiliány. To ukazuje, že zájem o výměnnou smlouvu technologií Reptiliánů a Šedých, mohl být hlavním faktorem v úsilí Sirianů.

Na závěr, tato mimozemská skupina ze Sirius B je hlavně aktivní v programech na výměnu technologie, která pomáhá vládě v získávání různých technologií, které mají vojenské využití. Zdá se, že směřuje k podpoře vojenské spolupráce při potencionální mimozemské hrozbě vůči Zemi, a to jak skrze podvratnou činnost, tak skrze intervenci z vnějšku. Globální problémy, ke kterým humanoidé ze Sirius B přispívají jsou tyto: tajný výzkum zbraní, využití exotických technologií a zneužívání civilistů, kterých se využívá při experimentech cestování časem.

Anunnaki

Konečně, uvádí se, že existuje rasa velkých humanoidů, kteří sehráli jistou roli při osidlování Země lidmi a kteří se periodicky na Zem vracejí, aby zjistili jak účinně se využívaly pozemské zdroje lidmi a těmi mimozemskými rasami, které hrají určitou roli v „řízení“ lidstva. Těm kdysi říkali Sumérové Anunnaki ze světa „Nibiru“ v rozsáhlých textech klínového písma přeloženém Zecharia Sitchinem. Tito velcí humanoidé zřejmě tvoří hlavní základ mimozemské rasy, která je popisována v prastarých mytologiích a náboženství jako bohové. Podle zpráv Sumérů, vrchním bohem Anunnaki je Anu a je pantheonem Anunnaki*, jak popisuje Sitchin, kteří tvoří klíčové postavy v hierarchii, která tajně dohlíží na vedení lidstva a na planetu Nibiru, která se periodicky vrací do sousedství Země. Podle Alexe Colliera, je zde poznámka o tom, jak Anunnaki nebo „Nibiřané“ vznikli jako druh:

*výjev k hry Wingmakers (pozn. přek.)

*pantheon – je chrám v Římě, zasvěcený všem bohům (pozn. přek)

„Před velmi dlouhou dobou se kolonie na Sirius B a Orionu dostaly do potíží mezi sebou navzájem. Aby se zavedl mír, existovalo mezi členy obou skupin manželství. Ženy pocházely ze skupin Orionu, které v hierarchii představovaly královnu – představa matriarchátu. Muži byli ze Sirius B. Obojí členové se považovali za královskou, uznávanou linii. Když se tito dva dali dohromady v manželském svazku, jejich potomci měly geny z obou linií. Kvůli této genetice, nová rasa, která se tímto vytvořila, dostala jméno „Nibiru“, což jak mě bylo řečeno Moraneyem (poradce z Andromédy) v řeči Orioňanů znamená „rozděleni mezi dva“. To jsou ti, kteří jsou doslova kříženci mezi těmi ze Siria B a rasou obývající systém Orion. Tím pádem vytvořili nový „kmen“, který pokračoval v prosperitě přinejmenším po stovky tisíce let. A tak jsou kmenem, který se stal rasou.“

Zdá se, že funkční princip Anunnaki je, nechat „primitivní“ druhy, jako je lidstvo, prosperovat na povrchu planety, zatímco vyvinutější rasy, jako Reptiliáni, tvoří jaksi „planetární managerský tým“, který doslova z lidstva „sklízí úrodu“ způsobem, který slouží dlouhodobému zájmu Anunnaki, kteří se periodicky vracejí, aby zhodnotili svůj „lidský experiment“. Proto se zdá, že Anunnaki tvoří jakýsi druh regulačního činidla k zajištění toho, aby pozemní zdroje a lidstvo obecně byli „řízeni“ zodpovědně.

Anunnaki mají vztah s pozemskými Reptiliány, který je založený na historických dohodách s lidstvem, které budou vedeny dále. Pravděpodobně je to tak, že Anunnaki mají nějakou formu dohody s Drakoniány týkající se toho, jak později zasahovat ve světech, ve kterých Anunnakizavedli „lidské experimenty“. Konečně, je také pravděpodobné, že někteří členové Anunnakina Zemi tajně zůstali a tím sehráli roli při vytváření elit lidských organizací, aby zpravovali lidské záležitosti. Tyto „dohody“ a/nebo tajné řízení elity lidských skupin tvoří nepřímo z Anunnaki součást Vojensko Průmyslového Mimozemského komplexu (MIEC).

Podle seržanta Deana jsou Anunnaki hlavními hráči v lidských záležitostech a je pravděpodobné, že pak nastane závažná situace, až se jejich domovská planeta Nibiru vrátí do sousedství Země. Je zřejmé, že návrat Anunnaki se jeví jako divoká karta, která se dotýká složek národní bezpečnosti, které si zjevně nejsou vědomi toho, jaký bude mít jejich návrat dopad na lidstvo globálně, a jaký na MIEC, který byl vytvořen právě ke zpravování mimozemských záležitostí. Hlavní aktivity Anunnaki mají ovlivňovat dlouhodobý lidský vývoj skrze elitní skupiny, systémy a instituce a ovlivňovat lidské vědomí. Zdá se, že soutěžís Drakoniány o kontrolu Země. Hlavní globální problémy ke kterým přispívají se týkají nadvlády elity, náboženského fundamentalizmu, upevňování patriarchální globální kultury a pěstování násilí.

Hlavní aktivity různých ras, které spolupracují s MIEC mohu nyní shrnout do následující tabulky:

Tabulka 1.

Mimozemské rasy spolupracující s Vojensko-Průmyslovým Mimozemským Komplexem (MIEC)

Zpráva o motivacích a aktivitách mimozemských ras II.

V roce 1954, 20. ledna, se sešla delegace „lidsky vypadajících“ mimozemských ras s Eisenhowerovou administrativou v neúspěšném úsilí dosáhnout dohody o americkém programu termonukleárních zbraních. Očividně palčivou otázkou bylo to, že tato mimozemská rasa nebyla ochotná poskytnout technologii, která by mohla být využita vojensko průmyslovými zájmy, které v Eisenhowerově administrativě převažovaly, čímž se nastavil tón pro pozdější mimozemsko lidský dialog. Základní odpor této skupiny mimozemšťanů, kteří byli kooptováni do vstupu MIEC ukazuje na důležitý indikátor velkého seskupování „lidských“ mimozemských ras, které leží mimo síť proplétajících se zájmů, které dávají dohromady MIEC ve Spojených Státech a kdekoli jinde na planetě.

MIMOZEMSKÉ RASY MIMO VOJENSKO-PRŮMYSLOVÝ MIMOZEMSKÝ KOMPLEX

Tato druhá kategorie mimozemšťanů jsou v první řadě „lidé“ a mohou se snadněji začleňovat do lidské společnosti způsobem, který popisoval Dean a ostatní, kdy mohou být nerozeznatelní od zbytku lidstva. Tyto zmiňované rasy jsou z hvězdných systémů Lyra, Vega, Plejády, Sirius, Procyon, Tau Ceti, Ummo, Andromeda a Arktus, které poskytli určitý genetický materiál pro osídlení lidstva na Zemi. Podle Alexe Colliera na „lidský experiment“ poskytlo svůj genetický materiál celkem 22 mimozemských ras. Do toho jsou zahrnuti i Reptiliáni, Šedí a Anunnaki, kteří se později uvádějí jakožto rasy druhé skupiny o kterých Collier říká, že jsou „přátelští.“

„To, že my jako produkt mimozemské galaktické manipulace jsme vlastníky širokého genetického společenství skládajícího se z mnoha různých rasových paměťových bank, se také skládáme z přinejmenším z 22 různých ras. Kvůli našemu genetickému dědictví a protože máme ducha, pohlížejí na nás spřátelené mimozemské rasy jako na královskou větev.“

V důsledku této galaktické linie, mimozemšťané této skupiny mimo MIEC, vidí lidstvo v mnoha směrech tak, jako opatrující rodiče vidí svého nedospělého syna-dceru v nebezpečném prostředí. Zásadní zájmy ras v této kategorii mají zabezpečit, aby se globální lidstvo vyvíjelo zodpovědným způsobem, aniž by ohrozilo jak sebe, tak širší galaktickou komunitu, jejíž je součástí.

Existují dvě části skupiny mimozemšťanů. V první jsou „mimo zemšťané“, kteří v historii osídlili pozemská podzemní obydlí a popisují se jako pozůstatky prastarých lidských civilizací, které se držely odlišné vývojové cesty, aby se vynořily na povrch lidstvu. V druhé skupině jsou mimozemšťané, kteří mají původ „mimo tento svět“, ale mají lidské znaky do té míry, že někteří z nich se mohou snadno integrovat se zbytkem lidstva, aniž by byli snadno identifikováni.

Telosiané

Podzemní „mimozemšťané“ se líčí jako pozůstatky předchozích lidských civilizací na zemském povrchu, podobně jako jsou Lemuřané a Atlanťané a jsou tudíž geneticky podobní lidstvu. Nejznámější popis jedné z těchto prastarých ras nalezneme v posmrtně uveřejněných „diářů“ admirála Richarda Byrda, který popisuje tajnou expedici na Severní pól, kde byl vzat do podzemního obydlí vyspělé rasy s Nordickými (severskými), lidskými fyzickými charakteristikami. Ukázali mu některé ze zázraků technologie této společnosti a také se setkal s vůdcem této vyspělé podzemní rasy, který mu údajně řekl:

„Nechali jsme vás sem vstoupit, protože máte dobrý charakter a dobře znáte povrch Země, admirále…nacházíte se v domově, kterému říkáme Ariannie, což je vnitřní svět Země….Admirále, řeknu vám proč jste sem byl povolán. Náš zájem začíná krátce poté, co vaše rasa nechala explodovat první atomové bomby nad Hirošimou a Nagasaki v Japonsku. Bylo to v té znepokojující době, kdy jsme poslali naše létající stroje „Flugelrads“ na povrch vašeho světa, aby vypátraly, co to vaše vláda vlastně učinila. Jak vidíte, nikdy předtím jsme nezasahovali do vašich válek ani do barbarství, kterého se dopouštíte, ale nyní musíme, neboť jste se naučili manipulovat s určitou mocí, která není pro lidi, a to zejména síly, které se říká atomová energie. Naši vyslanci již doručili zprávy mocným vašeho světa a dále nebudou brát ohled. Nyní jste byl vybrán jako svědek toho, že náš svět existuje. Vidíte, naše kultura a věda je o mnoho tisíc let před vaší rasou, admirále!“

Zatímco pokračuje rozpor ve věrohodnosti admirálových deníků, existuje jistý počet hlášených setkání se zástupci lidské vyspělé podzemní rasy. Velké podzemní město nazývané Telos má ležet pod horou Mt. Shasta v Californii a popisovali jej jedinci, kteří buď fyzicky do tohoto města cestovali nebo kteří tvrdí, že telepaticky komunikovali s obyvateli tohoto města. Významný badatel UFO William Hamilton říká, že se sešel se zástupci Telosu, kteří mu popisovali vyspělou technologii a strukturu Telosu a jejich spojení na bývalou civilizaci Lemuřanů. Hamiltom mluví o Telosiance jménem „Bonnie“ a o její rodině:

Bonnie, její matka Rana Mu a otec Ra Mu, a dále její sestra Judy, její bratranci Lorae a Matox, žijí a pohybují se v naší společnosti a často se vracejí do Telosu pro odpočinek a zotavení. Bonnie vypráví, že její lidé používají vrtací stroje k vrtání tunelů v Zemi. Tyto hloubící stroje zahřejí skálu až k budu, kdy jí rozžhaví a ta pak zeskelnatí, tím eliminují požadavky na umístění trámů a podpěr. Trubkovitý tranzitní tunel se používá ke spojení měst, které existují v různých podzemních oblastech v naší hemisféře. Vlaky podzemní dráhy jsou poháněny elektromagnetickými impulsy až do rychlosti 2500 mil za hodinu. Jeden tunel je spojen s jedním z jejich měst v džungli Matto Grosso v Brazílii. Potravu pěstují hydroponicky pod celospektrálním osvětlením v zahradách na které dohlíží automaty. Strava a zásoby Telosu jsou distribuovány hojně pro populaci milión a půl lidí, kteří se netěší žádné peněžní ekonomice.“

Podle Dianne Robins, která tvrdí, že měla telepatickou komunikaci s Telosiany, jsou Telosiané pozůstatky prastarých Lemuřanů, kteří si z Mt. Shasta učinili svůj domov po destrukci jejich kontinentu. Jejich původní počet byl 15000. Tento pozůstatek Lemuřanůočividně prospíval v podzemních jeskyních Mt. Shasty a vzrostl na populaci 1.5 miliónů. Telosiané vyvíjeli psychotronické technologie, což se týkalo krystalové a vysoce vyvinuté mentální schopnosti, které používali k udržování neuvěřitelně vyspělé společnosti, která je v kontaktu s mimozemšťany z mnoha hvězdných systémů. Podle zpráv se Telosiané specializují na zásahy do lidské dlouhověkosti a na integrování harmonických technologických systémů víry pro pozemšťany na povrchu. Telosiané a ostatní podzemní „mimozemšťané“ hledají způsob jak omezit aspekty lidsko-mimozemských technologických smluv, přičemž asistují při evolučním růstu lidského vědomí. Hlavní aktivity Telosianů se mohou dovozovat z pomoci pozemským lidem dozvědět se o své staré historii Země, asistují při obnovení lidské dlouhověkosti, chtějí změnit nezdravý systém víry a chránit životní prostředí. Globální řešení poskytnuté Telosiany je: ochrana životního prostředí, podpora biodiverzit, obnova lidského zdraví a dlouhověkost; a obnova ztráty historické paměti.

O mimozemsky vyhlížejících mimozemšťanech se tvrdí, že poskytli genetický materiál pro lidský vývoj a že mnoho z těchto mimozemšťanů dovolilo některým z jejich členů se inkarnovat jako „hvězdná semena“ na Zem do lidských rodin. Tato „hvězdná semena“ ,„hvězdné děti“ nebo „hvězdní lidé“ popisuje Brad a France Steiger jako jedince, jejichž „duše“ se formálně inkarnovaly do světů jiných hvězdných systémů a pak cestovaly na Zem a rozhodly se inkarnovat zde, aby posílily evoluční vývoj lidstva. Většina lidí se domnívá, že tato skupina mimozemšťanů je „přátelská“, tak jak to popisují „kontaktéři“ jako jsou George Adamsky, Orfeo Angelucci, George Van Tassell, Howadr Menger, Paul Villa, Billy Meier a Alex Collier. Každý z nich vysvětluje povahu jejich dobrovolných inkarnací s těmito lidsky vyhlížejícími mimozemšťany. Tyto kontaktéři často poskytují fyzický důkaz ve formě fotografií, filmu a/nebo svědectvím svých kontaktů s mimozemskými rasami. Nejrozsáhleji zdokumentovaný a probádaná je kontaktér Eduard „Billy“ Meier, který poskytl mnoho fyzických důkazů pro zkoumání.Tato mimozemská lidská rasa vypadá, že má jiné „speciality“ v důsledku jedinečných historických a planetárních migrací, kvůli galaktickým povstáním a konfliktům. Stojí za to zkoumat hlavní aktivity každé rasy, abychom pochopili, jak oni buďto komunikují s lidmi v současnosti, nebo jak by mohli lépe komunikovat s lidmi, aby se věnovali globálním problémům.

Lyřané

Začnu diskuzí o mimozemských rasách mimo tento svět a soustředím se na hvězdný systém o kterém se říká, že je zdrojem rozšíření lidské civilizace v galaxii Mléčné dráhy v souhvězdí Lyra. Jeden z prvních „kontaktérů“, který popsal Lyru byl Billy Meier a který si získal veřejnou pozornost v důsledku svých údajných návštěv Plejáďanů/Plejáranů z let 1975 až 1986, což podpořil hmotnými důkazy, které nepřestávaly utěšovat skeptiky Meierových tvrzení. Vyčerpávajícím bádáním mnoha jedinci a organizacemi se zjistilo, že Meierovydůkazy nebyly vymyšlené a proto představovaly významnou podporu pro jeho výpovědi o mimozemských kontaktech. Zásluhou množství fyzických důkazů, které poskytoval po celé roky, si Meier získal velkou důvěryhodnost, pevnost a ucelenost svých výpovědí, které naznačují, že je vskutku důležitým mluvčím mimozemské rasy.

Meierovy bylo řečeno jeho Plejáďanskými kontakty z hvězdného systému Lyra a jejími lidskými obyvateli:

“Švýcarští“ Plejáďané popisovali své pradávné předky, a v podstatě i naše, mající svůj původ (před Plejádami) ve vzdáleném slunečním systému, v hvězdokupě poblíž toho, co dnes známe jako Ring Nebula Lyry, kterým jsme dali název Lyřané, stejným způsobem, jak se odkazujeme na lidské bytosti z prostoru, kterému my říkáme Plejády, tedy Plejáďané. Tito původní Lyřané při svých početných migracích na jejich velkých Vesmírných Archách dopluli do mnoha dalších hvězdných systémů, kde našli vhodné podmínky k osídlení a založili kolonie, které prospívaly až nakonec vyslaly své vlastní vesmírné cestovatele.“

Meier dále zaznamenal zprávy fyzického kontaktu s Lyřanskou lodí v roce 1977. Odtud pocházejí výpovědi o světě Lyřanů a o ostatních hvězdných systémech se kterými spolupracovali. Alex Collier popisuje počátek Lyřanské civilizace tak, jak mu ji odhalili mimozemšťané z Andromédy:

„Podle věku Sluncí a planet v naší galaxii se rozhodlo, že lidská životní forma se vytvoří v systému Lyra. Lidská rasa tam žila přibližně 40 miliónů let. Tato lidská rasa se na Lyře orientovala na zemědělství. Patrně jsme byli velmi početní a hojní a žili jsme v míru.“

Lyřané vlastní Nordické znaky a je docela možné, že to jsou „Elohim“, popisovaní v náboženských tradicích, jak na Zemi, tak kolem galaxie. Díky Lyřanské úloze v genezi lidské přítomnosti v galaxii, diskutuje se pochopitelně o tom, že mají nejpodrobnější znalosti o lidském původu a galaktické historii. Někdy jsou popisováni jako „Galaktičtí historikové“ pro lidské druhy. Z toho můžeme dovozovat, že Lyřané pomáhají rozšiřovat pravdu o evoluci lidské rasy v galaxii a mají hluboké porozumění galaktické lidské kultury a „lidského ducha“. Lyřané byli také dále popisováni následovně:

„Ti z Lyry mají blízký vztah k původním zdrojům a prastarým historiím. Tím jsou vám užiteční v chápání minulosti, za účelem transformace. Až pochopíte vaší minulost a váš původ, budete schopni se vědomě vrátit zpátky, slupku po slupce budete loupat až k jádru a pak zjistíte vaší pravou podstatu. V tomto procesu budou pro vás vynikajícími průvodci, pochopíte psychologický vývoj lidstva, motivace a svou historii a to, jak se vše stalo.“

Závěrem, hlavní aktivity Lyřanů jsou rozšiřování poznatků o jedinečné historii lidské rasy v galaxii a asistence při chápání lidských motivací a potenciálů. Globální řešení: Lyřanéposkytují včetně přesných informací o lidské historii pochopení galaktické historie, objevují lidskou podstatu, nabízejí diplomacii a řešení konfliktů a globální vzdělávání.

Vegané

Podle Billyho Meiera další rasa mimozemšťanů, která ho fyzicky kontaktovala byly bytosti z hvězdného systému Vega v konstelaci Lyra. Vegané jsou skupinou lidí s tmavší nebo „modrou“ pletí a byly pravděpodobně „modrou rasou“ vyspělých lidí o kterých je zmínka v různých Védských textech a ze kterých se odvozují hinduističtí bohové Višnu a Krišna. Brazilský kontaktér Jefferosn Souza tvrdí, že se sešel s Vegany z Lyry, které popisoval, že vypadají velmi podobně jako původní indiáni. Podle Alexe Colliera, byla Vega první hvězdný systém v Lyře, který byl obydlený lidmi. Vzhledem k seversky vypadajícím lidem z Lyry, sehráli Vegané důležitou kolonizační roli po celé galaxii.

První mimozemšťané, kteří přišli na Zem byli…lidé ze světů, které existují v jiné dimenzi v oblasti systémů Lyra a Vega. První Lyřané spolu s Vegany přišli na Zem původně před 22 milióny lety. Jejich pobyt zde byl velmi krátký a oni pokračovali ve svých cestách k ostatním hvězdokupám a planetám. Jejich historie je značně temná, třebaže se přepadové skupiny příležitostně vracely na Zem. Přibližně před 389000 lety několik miliónů Lyřanů a Veganů znovu opustili své rodné světy, vstoupili do řádu našeho vesmíru a času v této dimenzi a přišli na Zem, kde se smísili s pozemšťany.

Co je významné je, že výsledkem křížení Veganů a Lyřanů s lidmi se staly shodné události popisované v knize Enocha, kde se „Nephilim“ ženili/vdávali navzájem s lidmi a produkovali rasu obrů, která nakonec vymřela. Meier popisuje tyto události následovně:

„Rozmnožovali se normálním způsobem a skrze manipulaci genů genetickými inženýry. Výsledkem genetického inženýrství byla výroba bytostí, které byly zčásti lidské, zčásti zvířecí, což zahrnovalo obry, titány, a další kreatury. Během stovek a tisíců let byly tyto bytosti ještě jednou přemístěny a nakonec vyhynuly, protože se nemohly reprodukovat nebo protože se podmínky pro jejich život ukázaly fatální.“

Další paralelní události popisované v knize Enocha se týkaly toho, že vůdci „Nephilim“ byli potrestáni za své aktivity na Zemi. Meier popisuje, jak byli vůdci z Vegy a Lyry zodpovědní za nesčetné přestupky proti původním obyvatelům Země a jiných světů:

„Mnoho miliónů Lyřanů a Veganů, kteří opustili své rodné světy, byli pod vedením 144207 vůdců a jejich zástupců atd., kteří panovali nad svými následovníky v jakémsi hierarchickém uspořádání. Tito vůdci také přenesli toto chování na pozemské lidi, se kterými se navzájem smísili v minulosti, aby vytvořili lidské potomky různých typů. Těchto 144207 vůdců a jejich podřízených byli vskutku původci, kteří byli v podstatě zodpovědní za přečiny, falešné učení a falešná náboženství, která byla lidmi na Zemi vstřebána a napodobena. Avšak ne všechno, co vůdci přinesli na Zem bylo zlé, falešné nebo trestné; pozemšťanům bylo představeno mnoho cenných věcí a idejí, to se týká řemesel, profesí, filosofií, způsobů myšlení, lékařství, technologie a mnoho dalších věcí.“

Podle Lyssa Royal, byli Lyřané a Vegané strategičtí konkurenti, když přišlo na kolonizování jiných světů a nakonec z toho začala v souhvězdí Lyra zničující občanská válka – tzv. Lyřanské války. Alex Collier se také odkazuje na zničující galaktickou válku v Lyře, ale její příčina byla spíše vnější než vnitřní občanská válka mezi Lyřany a Vegany. Podle MeieraVegané, kteří se v současné éře na Zem vracejí, se snaží lidstvu pomoci, napravit minulé chyby, aby asistovali při osídlování hvězd. Stejně jako Lyřané, co se týče globálního řešení, poskytují Vegané včetně přesných informací o lidské historii a Veganském odkazu, také pochopení galaktické historie, objevení lidské podstaty, diplomacii, řešení konfliktu a globální vzdělávání.

Plejáďané

Billy Meier dále popisuje, jak Plejáďané, potomci seversky vyhlížejících Lyřanů, se stěhovali mezi množstvím hvězdných systémů předtím, než se konečně usadili v souhvězdí Plejád:

„Popisovala se také prastará historie počátků předků Plejáďanů v jiném domovském slunečním systému a také jak přicestovali na Plejády. Vypráví se také o mnohem starším putování do tohoto solárního systému a také to, proč neuspělo. Jedna třetina těch, co přežili z předků Plejáďanů z jejich původní planty po její devastaci vyvinula novou technologii, navrhla a postavila velké vesmírné evakuační archy za pouhých 900 let a začala je vysílat kamkoli na mnoho stovek let. Mimozemšťané navštěvující Švýcarsko, jsou potomky jedné z těchto vesmírných arch, kteří obydleli jednu ze třech planet vhodnou pro lidskou populaci v jednom ze slunečních systémů, kterým dnes říkáme Plejády. Za celou tu dobu zažili mnohokrát velké zisky a velké ztráty. V pravém slova smyslu jsme potomci jejich dřívějších kolonizátorů, kteří se snažili usadit se v tomto solárním systému spolu se směsí původních obyvatel a lidských vyhnanců z různých míst.“

Konkrétní hvězdný systém odkud Meierovi Plejáďané pocházejí je Taygeta a hlavní planetou je Erra. Plejáďané z Taygety se Meierovi identifikovali jako ti, kteří jsou jejími „reprezentanty“ s určitou misí přinést pravdu o mimozemské přítomnosti lidstvu. Semjase, Plejáďanka, která navázala s Meierem kontakt, popisuje Plejáďany následovně:

„My nejsme strážci pozemšťanů, ani Bohem seslaní andělé či něco podobného. Mnoho osob se domnívá, že sledujeme Zemi a její bytosti a řídíme jejich osudy. To není pravda, protože my pouze vykonáváme sebou zvolenou misi, která nemá nic společného s dohlížením nebo regulováním osudů Země. Tudíž je špatné vykládat si nás jako nadpřirozené posly a strážce.“

Plejáďané odhalili klíčový aspekt své mise, kterým má být varování lidstva před Šedými o kterých se zmiňují následovně:

33. Existují také rozdílné formy života, které získaly mnoho vědomostí a oprostily se od svého prostředí. Cestují vesmírem a na Zem přicházejí příležitostně.

34. Mnozí z nich jsou poněkud nepříjemnými bytostmi a žijí jistým typem barbarizmu, který je často téměř tak špatný jak ten pozemský.

35. Měli byste se mít před nimi na pozoru, protože často napadají a ničí všechno, co se jim dostane do cesty.

36. Mnohokrát dokonce zničili celé planety nebo zavlekli její obyvatele do otroctví.

37. To je jedna z našich misí, varovat lidi na Zemi před těmito bytostmi.

38. Nechť toto vědí lidé Země, protože se blíží doba, kdy se konflikt s těmito degenerovanými bytostmi (Šedí-Šediváci) stane nevyhnutelný.

Podle Colliera, Šedí a Plejáďané se dostali do ozbrojené potyčky v solárním systému a v dalších systémech jako je Sirius B. Další klíčové aspekty mise Plejáďanů podle Meiera mají být pomoc při pozvedávání lidského vědomí a podpora v přehodnocení postoje k náboženství. Významné je, že Plejáďané byli odmítaví vůči tvrzením mnoha dalších kontaktérů jako je Adamski a tím naznačovali jistou exkluzivitu, co se týče pravd a dynamiky mimozemské přítomnosti. Zajímavé je, že Collier tvrdil, že některé skupiny Plejáďanů, jako ty z Alcyonoperují se „skrytými programy“, zatímco ti, z Taygety (Meierovi Plejáďané) popisuje jako upřímně pomáhající lidstvu. Narozdíl od „skrytých programů“ některých Plejáďanů, většina výpovědí a důkazů ukazuje na to, že Plejáďané v obecném slova smyslu vyvíjejí pozitivní vztahy s lidmi a i při pomoci lidstvu nalézat osvobození od vlivu Šedých a Reptiliánů. Na závěr se zdá, že hlavní aktivity Plejáďanů mají pomáhat lidstvu nalézat svobodu od utlačovatelských struktur skrze vzdělání a povyšování vědomí. Plejáďané mohou pomáhat na poli globálního řešení, jako jsou lidská práva obecně, kam jsou zapojeny všechny demokratické systémy, a pomáhat při vývoji lidského vědomí a globálního vzdělávání.

Severští Rigeliáni (Nordičtí)

Jedna z mnoha lidských vesmírných kolonií zplozená Lyřany, byla nakonec zřízena na planetách v solárním systému Rigel v souhvězdí Orion. V určité době v historii pravděpodobně Rigel se svou severskou/nordickou populací prodělal ničivou občanskou válku a byl převzat Šedými. Podle Gerge Andrewse, nordická/severská bytost jménem Khyla, prozradila mnoho informací o Rigeliánech, Prokyoňanech a Šedých kontaktérovi jehož informace byly shodné s dalšími zdroji a Andrews se domnívá, že je hodnověrný. Tento kontaktér popisuje Khylu následovně:

Khyla vypadá jako vysoký hezký člověk, štíhlý, ale svalnatý, přesto mužsky éterický. Vypadá jednak přirozeně, tak i uměle. Má černý kruh kolem očí, téměř jako uhlí. Jeho tvář je blízká k dokonalosti, ale rozhodně mužská. Měl hubenou tvář s vysokými lícními kostmi a s pichlavýma kobaltovýma očima. Měl hezké blonďaté vlasy, které byly dlouhé až na ramena. Měl svalnatý krk. Jeho pokožka byla světlé barvy masa s bělavým podtextem. Je těžké odhadnout jeho přesnou výšku, kvůli okolnostem na základě kterých se naše setkání odehrálo, ale bylo to něco mezi 6-7 stop.“

Andrews píše o historii Rigelu podle toho, co prozradil Khyla svému kontaktérovi:

„Předci Malých Šedých byli kdysi vysocí Blondýni. Odehrála se Velká Válka… Před Velkou Válkou byl Rigel rozsáhlou říší, která byla zdrojem většiny galaktického osídlování. Všichni Rigeliáni byli vysocí Blonďáci. Jedna kolonie již byla založena na Prokyonu. Velká Válka byla občanskou válkou Rigeliánů verzus Rigeliáni a trvala časový ekvivalent třech pozemských století. Jistá skupina Rigeliánů, která si uvědomovala, že Velká Válka je na spadnutí, opustila kolonii na Prokyonu s nahrubo, tajně vybudovanými loďmi. Byli to jediní Rigeliáni, kteří unikli kataklyzmatické devastaci. Všichni ti, kteří na Rigelu zbyli, byli transformováni na Malé Šedé.“

Zdá se, že Rigel prodělal rozsáhlou nukleární válku, čímž se zhroutilo životní prostředí a to zavedlo život do podzemních úkrytů. Je velmi pravděpodobné, že transformace severských/nordických Rigeliánů způsobila to, že se stali Malými Šedými, jejichž genetický materiál je obecně přijímán jako podružná lidská rasa, jako jsou Nordičtí/severští. Proces genetické mutace trval mnohem déle než zmiňované tři století. Nejpravděpodobnější je, že přeživší severští/nordičtí Rigeliáni byli zahrnuti do širokého programu genetické hybridizace na „Malé Šedé“ z hvězdného systému Zeta Reticulum, kteří se celoplošně infiltrovali a zničili Rigel před a nebo během Velké Války na Rigelu. Malí Šedí s největší pravděpodobností uspěli v genetickém upravování „Velkých Šedých“ za použití genetického materiálu od severských/nordických přeživších, kteří měli slabou odolnost vůči programu hybridizace Šedých. Tito Rigeliáni „Velcí Šedí“ postupně hrají roli v diplomatických iniciativách Šedých a slouží jako genetický model pro novou lidsko-šedou hybridní rasu, která údajně zastupuje to nejlepší z obou druhů.

Prokyoňané

Většina Rigeliánů, kteří uprchli ze své planety, přicestovala do solárního systému Prokyon, aby tam obnovila svou civilizaci. Prokyon je hvězdný, binární systém asi 11,4 světelných let od Země a byl zřejmě čtvrtou planetou v tomto systému, kde Rigeliáni zbudovali svou novou kolonii. Podle Andrewse, kolonie na Prokyonu prospívala dokud nevyvolalo zmatek zlovolné úsilí Šedých, kteří zrovna osídlili Rigel a chtěli si podrobit také Prokyon. Khyla popisoval proces přizpůsobování Šedých v jejich podmaňování Prokyonu následovně:

„Šedí nás začali navštěvovat nejprve v malém množství jako vyslanci, pak jako specialisté v různých oborech, kde měli své experty, kteří nám mohli být užiteční, a jako účastníci různých programů ve kterých byla vzájemná spolupráce, a nakonec jako turisté. To, co začalo jako kapka, se stalo povodní, když začali přicházet v neúměrném množství. Pomalu, ale jistě se infiltrovali do naší společnosti na všech úrovních, pronikali dokonce do největších tajemstvích našich elitních mocných skupin. Tak, jako na vaší planetě, začali nenápadně získávat kontrolu nad klíčovými členy CIA a KGB skrze techniky, které neznali, jako je telepatická hypnóza, která zmanipuluje mozek na úroveň plazů, stejně tak na Prokyonu skrze stejné techniky zbudovali jakýsi druh telepatické hypnózy, kterou získávali kontrolu nad našimi vládci. A to nejen nad našimi vládci, ale nad téměř všemi z nás, protože to bylo jako kdybychom byli pod nějakým kouzlem, které nás vedlo ke zkáze, jako kdybychom byli naprogramováni nějakým typem rituálu černé magie, o které jsme si neuvědomovali že existuje.“

Khyla pokračoval v popisu konečného převzetí Prokyonu Šedými, kteří uvrhli do otroctví většinu Prokyoňanů, kteří neutekli. Za použití vyspělé technologie cestování časem, která v sobě zahrnovala „multidimenzionální vědomí“, něco, co očividně nedokázali Šedí napodobit, kvůli jejich geneticky degradovaným tělům, byl schopen uniknout významný počet Prokyoňanů a začal osvobozující válku ze „vzdálených koridorů času“. Zajímavé je, jak některé z jejich technik odporu by byly důležité pro situaci na Zemi.

„…bylo by sebevraždou snažit se bojovat se Šedými přímo se zbraněmi, které jsou k dispozici nyní. Člověk musí být rozumný při snaze bránit se a pochopit správný způsob, jak postupovat. Nejúčinnější způsob jak bojovat se Šedými je změnit úroveň vašeho vědomí z lineárního myšlení na multidimenzionální vědomí….Oni mají technologii k tomu, vyhodit vaší planetu z orbitální dráhy, ale existuje jedna klíčová schopnost, kterou máte vy a kterou nemají oni: schopnost udržet si v mysli fantazii, která inspiruje jedince k tomu, že si uvědomí své přímé osobní spojení se zdrojem všeho, co existuje. To je klíč k vašemu vítězství.“

Podle Alexe Colliera, Prokyoňané teprve nedávno osvobodili svůj svět od vlivu Šedých a popisuje Prokyoňany současně jako „plné elánu“, když přijde na to, vypořádat se se Šedými.

Závěrem, hlavní aktivita Prokyoňanů je účinně odolávat mimozemskému podmaňování vývojem „multidimenzionálního vědomí“ za použití myšlenkové představivosti k obraně sebe sama od mimozemského kontrolování mysli a od monitorování nepřátelsky mimozemských aktivit. Globální řešení při kterém mohou Prokyoňané asistovat zahrnuje odhalení mimozemského rozvracení, pomoc při celosvětovém utajování mimozemské přítomnosti, podpora multidimenzionálního vědomí, deprogramování kontroly mysli, podpora univerzálních lidských práv a vývoj internetu a globální komunikace.

Tau Ceti (bytosti z Tau Ceti)

Další, lidmi osídlené světy, jsou zjevně hvězdný systém Tau Ceti a Epsilon Eridan. Badatel Frank Crawford dělal rozhovor s mnoha jedinci, kteří měli fyzický kontakt s bytostmi z Tau Ceti. První a nejvýznamnější byl údajně „informátor“, který se účastnil na odklizování havarovaných UFO; byl chycen živý pasažér a byl vyslýchán úředníky z americké národní bezpečnosti poblíž Phoenixu v Arizoně v roce 1961. „Oskar“, pseudonym, který informátor používal, popisoval Franku Crawfordovi původ zajatého mimozemského návštěvníka, kterému říkali „Hank“.

Později bylo „Hankem“ potvrzeno, že hvězdy odkud pocházejí tyto bytosti byly Tau Ceti a Epsilon Eridan. V pozdějších schůzkách Oskar diskutoval o několika důvodech přítomnosti mimozemšťanů. Řekl, že se mu nelíbí situace s některými z malých Šedých mimozemšťanů. Opravil nás, když jsme použili termín „šedý“ a řekl, že jsou vlastně bílí. Tau Cetiáni si myslí, že únosy provádí někteří z Šedých, kteří jsou velice nespravedliví k lidstvu. „Jsou parazitní rasou, která má prospěch a kořistí z lidských civilizací po celém vesmíru,“ říkal Oskar. Dodal, že zapletení naší vlády se Šedými je velice nebezpečné a mimo kontrolu. Na Tau Cetiány měli tito mimozemšťané zhoubný vliv a ti měli také rozpracované další rasy a komunity, které byly také oběťmi…(Oskar) chce, aby lidé věděli, že pokud jsou kontaktováni Tau Cetiány (lidmi, jak popisoval), aby se nebáli, protože oni jsou zde, aby nám pomohli.

To, co „Hank“ odhalil ukazuje, že Tau Cetiáni jsou zde, aby pomohli vypořádat se s tajnými strategiemi a aktivitami Šedých. Velmi citlivě se jich dotýká povaha smluv, které s nimi uzavřela americká vláda – „stínová vláda“ a zajímají se o pomoc individuálním „uneseným“. Podle Oskara, „Hank“ z Tau Ceti byl mučen a to téměř způsobilo incident s jinými Tau Cetiány, kteří chtěli vojensky odpovědět za svého zajatého kolegu. Události, které Oskar popisoval se shodují s hlavní aktivitou Tau Cetiánů, jak popisuje v následující telepatické komunikaci. „Jedna z ras je z Tau Ceti. Jsou specialisté na matení a na rozlišování motivací skrytých společností. Rozumí způsobům, kterými za pomocí úskoků mohou ochromit systém. Takže by byli výbornými kontakty pro tajnou práci.“

Druhý jedinec, který měl fyzický kontakt s Tau Cetiány byla unesená Jill Waldportová, která líčila Frankovi Crawfortovi jak byla kontaktována dvěma druhy mimozemšťanů, Šedými a lidsky vypadající rasou, která se ji snažila pomoci při vypořádávání se s Šedými:

Jill mě informovala, že jí mimozemšťané řekli, že se jim nelíbí, co jí někteří z jiných mimozemšťanů dělají, aniž by k tomu dala souhlas. Přišli, aby jí pomohli naučit se, jak překonat klamání Šedých a jak se uchránit. Vysvětlili jí, že si potřebuje psychicky vybudovat štít kolem sebe jako cihlovou zeď, když k ní přijdou. To by jí pomohlo uchránit se před tím být oklamána jejich myšlenkovými triky. Příště se o to pokusila, když Šedí přišli a zdálo se, že to funguje.“

Crawford pak prozradil, jak Jill popisovala původ mírumilovných mimozemšťanů z Tau Ceti:

„Rozhodl jsem se, že půjdu rovnou k věci a zeptám se jí, zda jí řekli, odkud jsou. Věřte nebo ne odpověděla: „Tau Seat-eye, dává to nějaký smysl?“ Později jsem se o tom zmínil Oskarovi, že se zabývám případem, který se týkal intenzivního vzájemného působení se Šedými a Tau Cetiány, který vyžadoval pomoc. Zeptal se odkud pochází ten případ a já mu řekl, že poblíž Springfieldu v Illionis. On vychrlil velmi přesný popis Jill a řekl, že si je vědom toho, že byla kontaktována.“

Na závěr, hlavní aktivity Tau Cetiánů spočívají v povyšování vědomí toho, jak zacházet s rozvracením společnosti mimozemskými rasami, jak identifikovat zkorumpovanou elitu a instituce, slouží při pozvedávání lidského vědomí a při vývoji strategií pro potlačování vyspělé techniky ovládání mysli. V otázkách globálního řešení mohou pomáhat při odhalování vládní/finanční korupce a při manipulaci elitou, při monitorování mimozemské infiltrace, při deprogramování ovládání mysli a odstraňování implantátů, při podpoře multidimenzionálního vědomí, při diplomacii a při řešení konfliktů.

Androméďané

Alex Collier také popisuje bytosti z Andromédy. Říká o nich, že jsou přímými potomky Lyřanů, kteří zažili nějaké potíže, když poprvé opustili systém Lyry kvůli predátorským mimozemským rasám, ale nakonec se usadili v souhvězdí Andromédy v hvězdném systému „Zenetae“. Collier popisuje charakter Androméďanů následovně:

„Všechno, co technologicky vytvoří, se používá k pokroku jejich rasy. Je to pouze pro vzdělávací účely. Avšak, může se to také použít v případě obrany. Nemají armádu jako takovou, jsou to vědci. To, co dělají je, že posílají své děti do škol kamkoli od 150 do 200 let našeho lineárního času. Učí své studenty všemu umění a vědě. Jsou doslova mistři ve všem. Pak, v určitém bodě, se rozhodují, co chtějí dělat a mohou si kdykoli rozmyslet cokoli a dělat něco jiného.Takže jsou jim poskytovány veškeré nástroje. Vše je pro vzdělání. Nic pro rozptýlení. Nikdy by neplánovali vytvořit televizi jako prostředek k rozptýlení. Vše jim má pomoci se vyvíjet a jejich věda a technologie se může použít pouze z obranných důvodů – většinou holografický materiál.“

Nejpozoruhodnější rys Anrdoméďanů je, že jsou nápomocní ve Výboru Androméďanů, což je asi skupina přibližně 140 hvězdných systémů, které rokují o Zemi. V roce 1997 při rozhovoru s Collierem, popisoval porady tohoto Výboru následovně:

„Dnes je v naší galaxii mnoho výborů. O těchto radách nevím všechno, ale vím o radě Androméďanů, což je skupina bytostí ze 139 různých hvězdných systémů, kteří drží spolu a diskutují o tom, co se děje v galaxii. Není to politické těleso. To, o čem se nedávno diskutovalo je tyranie v naší budoucnosti, 357 let od nynějška, protože to ovlivní každého. To, co zřejmě udělali skrze cestování časem, je, že byli schopni zjistit, kde se odehraje významný přesun v energii, který způsobuje tyranii za 357 let v naší budoucnosti. Vystopovali to zpět až do našeho solárního systému a byli schopni to sledovat dále až na Zem, na Měsíc a Mars. Na tyto tři místa. První setkání Androméďanské rady mělo rozhodnout, zda přímo zasáhnout nebo ne, v rámci událostí, které se zde odehrají. Podle Moraneye, existovalo jen 78 systémů, které se setkaly poprvé. Z těchto 78 se méně jak polovina rozhodla, že s námi nechtěli vůbec nic dělat, bez ohledu na problémy. Myslím, že je skutečně důležité, že vy víte, proč s námi nechtěli nic dělat. Mluvíme o hvězdných systémech, které jsou stovky miliónů světelných let daleko od nás. Dokonce i někteří, kteří se s námi nikdy nesetkali. Znali totiž vibrace planety, které se na tom odráží. Důvody proč s námi nechtěli nic mít vyplývají z jejich perspektivy: pozemšťané se nerespektují, jednak navzájem a jednak svou planetu. Co může mít pro pozemšťany hodnotu? Naštěstí, většina výboru vyslovila názor, že vzhledem k tomu, že Země byla po více jak 5700 let manipulována, zasloužili bychom si příležitost dokázat sami sobě – přinejmenším se o to pokusit, dokázat druhé části rady, že se mýlí.“

Další kontaktér zmiňující se o Androméďanech je „Adrian“, kterého podrobně zkoumal a vyzpovídal badatel Sean David Morton a zjistil, že je věrohodný. Adriánovu výpověď podpořily rozsáhlé fotografie, film a svědecké výpovědi. Podle Adriana, hrají Androméďanédůležitou úlohu při zakládání výborů, které přemítají o pozemské budoucnosti, což nezávisle potvrzuje Collierova výpověď. Androméďané jsou z hlavních mimozemských ras nejvíce zodpovědní za kruhy v obilí. Argumentuje tím, že kruhy v obilí mají opravdu lidstvo jak inspirovat o možnosti mimozemských komunikací, tak varovat před důsledky negativních mimozemšťanů vyplývající z jejich činností a z manipulace s lidmi.

Hlavní aktivita Androméďanů se zdá být usnadňování rozhodnutí Galaktické komunity při potýkání se s obtížnými problémy, jako je současná situace na Zemi, dále pomoc při inovačních strategiích v rámci řešení konfliktů, při vzdělávání mladých a při inspiraci lidstva možnostmi mimozemského kontaktu. Globální řešení, která podporují se týkají asistence při růstu duchovních/krystalových/duhových dětí, mírového vzdělání, odhalování manipulace v elitě, podpora zlepšení globální vlády, diplomacie a řešení konfliktu.

Siriani ze Sirius A

O další skupině mimozemšťanů se říká, že pocházejí ze Siria, což je binární hvězdný systém, který údajně poskytuje přístřešek vyspělému životu kolem jejich hlavních hvězd Sirius A aSirius B. Sirius A je modrobílá hvězda, která je přibližně 8,6 světelných let daleko od Země, 20x světlejší než Slunce a je tou nejzářivější hvězdou na noční obloze. Na rozdíl od něj, SiriusB je bílé trpasličí slunce, které se pohybuje v rozmezí 8 až 32 astronomických jednotek od Sirius A ve velkém eliptickém orbitu. Collier popisuje mimozemšťany ze Sirius A následovně:

„Na Siriu A existuje rasa bytostí, lidé se tam nazývají Katayy. Pokládají se za přátelské…Mnoho lidských ras tam má rudou pokožku. Jejich předci jsou jedni z prvních Lyřanů, kteří utekli se ženami a dětmi během války. V oceánech mají velryby, chobotnice a žraloky. Je to rasa, která je umělecká. Mají hudbu a jsou spojeni s přírodou. Jsou stavitelé s nejsou příliš političtí. Jejich vlády jsou založeny na „duchovní technologii“, která používá zvuky a barvy.“

Rasové charakteristiky Sirianů naznačují, že byli původně obyvateli kolonie na Veze. Kdyby Siriané byli původně Vegané, kteří unikli kataklyzmatické meziplanetární válce v souhvězdí Lyra, pak by bylo mnohem pochopitelnější, proč vyvinuli zájem ve stavebnictví, protože stavebnictví nové civilizace nového světa na relativně mladém hvězdném systému Sirius A by bývalo bylo naléhavou potřebou.

Collier o Sirianech říká, že používají zvuk a barvy jako druh „duchovní technologie“, což naznačuje, že se specializují na vytváření obyvatelnosti planet, na kterých přetvoří podmínky vhodné k evoluci života změnou „bio magnetické energetické“ sítě. Následující telepatická komunikace poskytuje více informací o Sirianech jako stavitelích nových planetárních struktur v rámci změny „bio-magnetické energetické sítě,“ která pomáhá evoluci lidstva a jiným formám života:

„Oni jsou původními staviteli vašich sítí, architektury, na základě které byla vybudována vaše planeta. Proto jsou užiteční při rozeznávání geometrie pro zasvěcené a při poznávání zákonů fyziky vašeho domovského světa. Mohou vám pomoci také při konstrukci nové sítě, při budování nového systému, který je přiměřený pro vaše další výzvy. Takže řekli bychom, že Siriané jsou výbornými spojenci v navrhování strategické práce, která leží před vámi.“

Alex Collier tvrdí, že intervence Sirianů A, je díky chybám, které udělali ti, ze Siria B v rámci technologických předávání a dalších forem pomoci, které poskytli lidstvu:

„Já to chápu tak, že ti ze systému Sirius A se snaží být prospěšní a pomáhat, protože cítí zodpovědnost za ty, kteří osídlili Sirius B a kteří byli původně také ze Siria A.“

Na závěr, hlavní aktivita, která se může s těmito mimozemšťany ze Siria A spojovat je pomoc při stavbě vhodného ekologického systému pro lidskou evoluci na Zemi změnou „bio magnetické energetické sítě“ planety. Bytosti ze Siria A mohou pomáhat při globálních řešeních jako je ochrana životního prostředí, podpora biodiverzity, pomoc při pozvedávání vědomí a při evoluci biosféry.

Ummité

Ummité jsou popisováni jako mimozemšťané z planety Ummo, o které se tvrdí, že je 14,6 světelných let daleko a možná leží v hvězdném systému Wolf 424. Hráli významnou úlohu v rozšiřování vědeckotechnické literatury a předmětů skrze Španělsko a pak ji předávali zbytku Evropy v 60tých letech a v 70tých letech ze skryté základny blízko malého města ve francouzské provincii „Basses Alps“ (Nízké, či Malé Alpy). Ummité kontaktovali vybraný počet jedinců a rozdávali jim podrobné technické informace o různých technologiích a revolučních technologiích, které by rozšířily vědecké znalosti za hranici běžných ortodoxních teorií. Jediný fyzický kontakt, který měli Ummité vůbec s někým, kromě telefonických hovorů a posílání technických informací pravidelnou poštou, byl najatý písař, který popisoval, jak vyvíjel snahu a nakonec odhalil identitu Ummitů.

„Mezi lety 1967 a 1975 členové Madridské skupiny (španělští badatelé UFO, kteří vědí o existenci Ummitů) obdrželi dopis od muže, který tvrdil, že je písařem pro Ummity. Podal si inzerát do novin a hledal práci a následně na to jej navštívili dva vysocí, světlovlasí, slušně oblečení muži. Řekli mu, že jsou dánští lékaři a ptali se, zda by pro ně mohl psát vědecký materiál na pravidelné bázi. Zpočátku šlo všechno dobře až do dne, kdy si přečetl následující větu: „Pocházíme z nebeského tělesa jménem Ummo, které je 14,6 světelných let od Země.“ Vzal to a zeptal se doktorů, ti nakonec připustili, že vůbec nejsou dánští lékaři, ale mimozemští návštěvníci. Aby dokázali svou identitu, vytvořili drobnou kouli, jen asi 3 cm v průměru nebo tak nějak, kterou jeden z nich umístil do vzduchu před písaře. On se do ní podíval a k jeho překvapení uviděl scénu, která se odehrála v té samé kanceláři, ale předchozího dne, kdy se jeho žena obávala, že dánští lékaři by mohli být špióni.“

Avšak existuje dobře zaznamenaná veřejná událost, říkající, že vesmírná loď Ummitů přistála poblíž Madridu 10.6.1967, což oznámili Ummité několik dní předtím vybrané skupině badatelů UFO. Zdá se, že přístup Ummitů má být nápomocný při vědeckém rozvoji a inovačních technologiích a teoriích, které pomáhají při oslovování globálních problémů, které vyžadují technická řešení. V roce 1973 díky nejistotě ohledně nukleární války na Zemi, ukončili Ummité svůj pobyt na Zemi a odešli. Nato poslali následující vzkaz v roce 1980 dr. Antoniu Riberovi, jednomu ze španělských badatelů UFO, kterého zaujal jejich případ:

„Po dobu 30ti let jsme studovali vaší vědu, kulturu, historii a vaší civilizaci. Všechny tyto informace jsme donesli z vaší Země na Ummo v našich titanových krystalech se systematicky utříděnými daty. Předvedli jsme vám naší kulturu a naší technologii v čistě popisné formě – takže ji nemůžete převést nebo realizovat prakticky. Učinili jsme tak, protože jsme si se smutkem povšimli, že zaměstnáváte své vědce hlavně pro válku a ničení sama sebe, což pokračuje jako váš hlavní záměr. Jste jak děti hrající si s hrozivými a nebezpečnými hračkami, které vás zničí. Nemůžeme nic dělat! Vesmírný zákon říká, že každý svět se musí ubírat svou vlastní cestou, aby přežil nebo zahynul. Vy jste si zvolili tu druhou cestu. Ničíte svou planetu, vyhlazujete druhy zvířat a kontaminujete svou atmosféru a moře, což je až dosud nezvratné. Se smutkem hledíme na vaše šílenství a chápeme, že lék je pouze ve vás samotných. Nemůžeme se těšit z vaší budoucnosti, protože vaše psyché je zcela nepředvídatelné a vrtkavé hraničící s paranoiou. Jako vaši starší bratři ve vesmíru si naléhavě přejeme s upřímným srdcem vaší spásu. Nezničte vaší překrásnou, modrou planetu, vzácný atmosférický svět, který si pluje tak majestátně vesmírem, plný tolika života. Je to vaše volba!“

Přestože nemůžeme znát přesně jak nás ovlivnila asistence Ummitů, protože to bylo do značné míry utajeno, zdá se, že je jisté, že to bylo významné zajiskření při inovačních vědeckých iniciativách, alespoň podle řady technicky kompetentních profesionálů a soukromých občanů. Dá se říci, že hlavní aktivita Ummitů spočívá ve sdílení technických informací, transformování vědecké kultury a v globálním vzdělávání. Ummité mohou asistovat při globálních řešeních obsahujících transformaci vědeckých paradigmat, vývoji technologií, šetrných vůči životnímu prostředí a při reformě vzdělávání.

Alfa Centauřané

Další mimozemskou rasou, která se zdá, že hraje podstatnou roli v lidských záležitostech jsou bytosti z hvězdného systému Alfa Centauri. Alex Collier tvrdí, že Alfa Centauřané jsou jednou z ras navštěvujících Zemi. Nejpřesvědčivější výpověď podporující přítomnost Alfa Centauřanů je Elizabeth Klarer, která má vysokou úroveň spolehlivosti uvnitř britské armády při monitorování UFO. Klarer byla zřejmě kontaktována Alfa Centauřany a nakonec ji na pár měsíců vzali na Alfa Centauri, aby měla dítě, jejímž otcem byl Alfa Centauřan Akon. Klarerinpopis Alfa Centauřanů poskytuje živé svědectví toho, jak se moudře využívá technologie ku prospěchu jak lidstvu, tak ekosystému. O Alfa Centauřanech se říká, že jsou mírumilovní a opravdu si přejí pomáhat lidstvu při zacházení s jeho evolucí.

Dřívější údajný zaměstnanec tajného projektu Montauk a Philadelfských projektů Al Bielek, hovořil s množstvím mimozemšťanů, včetně těch z Alfa Centauri. Bielekova výpověď je možná jedna z nejbizarnějších a nejkontroverznějších případů v bádání UFO, avšak jeho výpověď je souvislá a shodná a podle nezávislého badatele Johna Quinna je velmi důvěryhodná a existuje mnoho důkazů na podporu jeho tvrzení. Alfa Centuřané, podle Bieleka zřejmě poskytují jakousi formu útočiště a ochrany lidem, kteří si zaslouží pomoc při setkání s represivní politikou stínové vlády. V rozhovoru, se Bielek vyjadřoval o povaze dohody s Alfa Centauřany následovně:

Al Bielek: „Mají tři raketoplány provádějící pravidelnou kyvadlovou dopravu z této planety na Alfu Centauri 4, která je podle dohody bezpečným azylem pro lidi po kterých pátrá americká vláda. Je to ujednání. Dostat se k nim trvá jen asi 12 hodin. Patrně si s sebou vzali všechny své rodiny, což znamená sestry, bratry, otec, matka a kdokoli je s nimi. Pokud vím, jsou tam stále.“

Novinář: „Kdo provozuje ten raketoplán?“

Al Bielek: „Pravděpodobně vláda Alfa Centauřanů, ale nevím. Je však na pravidelné lince 2x týdně. Přistávací místo neznám, drží ho v utajení.“

Novinář: „Jak vypadá jejich tělo?“

Al Bielek: „Alfa Centauřanů? Jako lidské, přesně stejné. Je tam však mnohem nižší populace na planetě. Nejsou přelidnění. Je to vyspělá civilizace, o něco dále než ta naše – ne však o mnoho, ale jsou před námi. Nemají rádi věci jako je vládní „mlácení do hlavy“ a podobné věci a způsob jakým nakládají s některými vládními agenty nemá vůbec žádné využití nebo cokoli jiného. Kdyby jste navázali styk – ale já nevím jak se to odehrává – pokud navážete styk a požádáte o azyl, pokud vystaví kartu, prostě nastoupíte do raketoplánu a je to, jedete. Co je za tím nevím. Už jsem je od té doby neviděl.“

Role poskytování přístřeší lidem, kterým vyhrožuje stínová vláda naznačuje, že Alfa Centauřané se velmi zajímají o sociální spravedlnost a o pomoc při přechodu Země na důvěryhodnější a výchovnější globální společnost. To je téma zpracované na základě následující telepatické komunikace z nezávislého zdroje: „Ti z Alfa Centauri mají otevřenou společnost důvěryhodných a milujících jedinců, aby vám byli užiteční až začnete nastavovat sociální pravidla pro alternativy na bojovné nebo soutěživé sociální struktury.“ Hlavní aktivita Alfa Centauřanů může tudíž spočívat v podpoře sociální spravedlnosti a lidské svobody a v zodpovědném používání vyspělé technologie. Globální řešení, která mohou být Alfa Centauřany podporována v sobě zahrnují sociální spravedlnost na celosvětové úrovni, vytváření zón míru či mírových útočišť, lidská práva a dlouhodobě udržitelný vývoj.

Arkturiáni

Poslední zkoumanou mimozemskou rasou jsou Arkturiané, o kterých se říká, že kdysi osídlili Zemi svými členy a pravděpodobně spolu-existovali v míru s jinými rasami. Podle Adrewse: „Ve starověku byla tato planeta rozdělena do sektorů mezi čtyři různé skupiny: Blonďatí, Šedí, velké bytosti podobné ještěrům ze systému Capella a bytosti ze systému Arktus.“ Andrews pokračuje v popisu a říká, že Arkturiáni hrají v současné době roli pozorovatele v aktuálně probíhajícím boji mezi mimozemskými skupinami o Zemi a její populaci. Collierpopisuje Arkturiány také jako bytosti z jedné rasy, která působí na Zemi a že „se snažípomoci.“ Podle kontaktéra „Adriána“, Arkturiané jsou mimozemskou rasou, která je nejvíce zodpovědná za kruhy v obilí. Argumentuje tím, že kruhy v obilí jsou opravdu jak k inspiraci lidstva o možnosti mimozemské komunikace, tak varují před negativními mimozemskými důsledky, vyplívající z jejich činů při ovládání a manipulování s lidstvem.

Podrobnější popis Arkturiánů poskytuje Collier:

„Tato skupina bytostí se usadila v souhvězdí Arkturius. Tyto lidské rasy jsou velmi skromné a z velmi specifických důvodů se zapojují do činností na Zemi. Myslí si o sobě, že jsou léčitelé. Honosí se velkým rozkvětem technologií v umění fyzického léčení i emocionálních a duchovních těl. Je známo, že v dávné minulosti zasahovali, aby pomáhali řešit velmi obtížné konflikty v naší oblasti vesmíru tím, že se podělili o svou unikátní schopnost ukazovat ostatním, jak integrovat své systémy důvěry a citů při řešení konfliktů. Mohou být velmi tiší a budou se držet pohromadě. Oni, jako skupina, udělali mnoho, aby pomohli pozvednout celkovou úroveň vědomí v našem vesmíru.“

Většina informací o Arkturiánech pochází od těch, co říkají, že s nimi mají telepatickou komunikaci. Například dr. Norma Milanovič ve své knize „We, The Arcturians“ popisuje svou komunikaci s Arkturiany skrze jistou formu počítače za pomocí automatického písma. Tvrdí, že Arkturiané jsou zde, aby:

„…..pomohli Zemi až vstoupí do Nového Věku duchovnosti. Nemohou se plést do svobodné vůle nebo procesu činění rozhodnutí jakéhokoli pozemšťana, ale jsou zde, aby vzdělávali a pomohli pozvednout vibrace všech, kdo si zvolí cestu do nové dimenze, do které Země vstupuje.“

Arkturiané prý mají vysoce vyvinutou duchovní kulturu, která je dobře informovaná a která jim v galaxii propůjčuje velký vliv. Další jedinec, který telepaticky komunikuje s Arkturiánytvrdí, že mají na Zemi následující misi:

„Celkově jsou Arkturiané průvodci a správci zkušeností s kontaktem. Obecně chovají přání vidět zlepšení. Vidět vás se učit, tak jak je jen možné tímto procesem docílit a také asistovat vám jakýmkoli způsobem mohou. Avšak, jejich spříznění je na budoucnosti planety jako celku a přiklání se k tomu, mít co nejvíce nezainteresovaný přístup. Směřují k tomu, že učiní i poslední díl práce pro získání nejvyššího účinku. Zjistíte, že jsou v tom schopní a nápadití. Mohou vám být užiteční při učení jak si s tím pohrát a jak čekat na ten správný čas a jak udělat pár důležitých věcí, které musíte udělat úspěšně.“

Hlavní aktivita Arkturiánů se tudíž jeví tak, že jsou jednou z integrujících se duchovních hodnot s vyspělými technologiemi. Mohou pomoci při poskytování strategických rad ohledně transformace planetárního systému, politických a sociálních systémů, mohou pomoci lidstvu při účinné koordinaci se všemi mimozemskými rasami, v diplomacii a při řešení konfliktů.

Shrnuto na závěr: hlavní aktivity Arkturiánů a dalších mimozemských ras, které leží mimo Vojensko Průmyslový Mimozemský Komplex se mohou sumarizovat v následující tabulce.

Tabulka 2.

Mimozemské rasy mimo Vojensko-Průmyslový Mimozemský Komplex (MIEC)

Závěr

Zatímco existuje jistý počet mimozemských ras o kterých přinášejí zprávy „důvěrní informátoři“ a/nebo kontaktéři, důkazy směřují k rasám, které jsme zkoumali výše, které mají pro lidstvo největší význam. Prvořadé prostředky při rozlišování ras uvedených výše jsou, do jaké míry se účastní technologických výměn a společných projektů se stínovou vládou v USA a kdekoli jinde. Tyto rasy soustředěné do první kategorie jsou proměnlivými stupni části Vojensko-průmyslového-mimozemského komplexu (MIEC), který tajně spotřebovává rozsáhlé zdroje skrze černé rozpočty v USA a kdekoli jinde, a iniciuje tajné projekty, které škodí občanům soukromého sektoru, poškozují rozvoj národů a globální životní prostředí.

Na rozdíl od toho, mimozemské rasy mimo MIEC, mají pouze minimální dopad na lidskou společnost, protože je jim zabráněno jakkoli velkou měrou zasahovat kvůli dohodám, které svazují MIEC. Tyto dohody jsou jednak exkluzivní, co se týká toho, které rasy mohou spolupracovat se stínovými vládami nebo mají za následek rasy mimo tyto dohody, které přijaly taktiky nezasahování. Systémové globální problémy způsobené MIEC jsou, vzrůstající náklady a okamžitá hrozba vůči lidské svobodě a suverenitě. Když budeme pokračovat v současné strategické odpovědi na mimozemskou přítomnost pomocí stínových vlád, hraje to do ruky těm mimozemšťanům, kteří si přejí zbavit lidstvo jeho suverenity a svobody.

Alternativou je pracovat s těmi mimozemšťany, kteří stojí mimo MIEC, kteří se zdají, že mají ty nejlepší zájmy lidstva na srdci. Když budeme spolupracovat s mimozemskými rasami mimo MIEC, poskytneme důležitou příležitost pro ty soukromé občany, které znepokojují tajné dohody mezi vládními složkami a těmi mimozemskými rasami, které jsou součástí MIEC. Lepší je pracovat s mimozemšťany, jejichž aktivity leží ve sféře lidské emancipace, při povzbuzování vědomí a řešení konfliktu, při poskytování důležitých globálních řešení škodlivých efektů rozlehlé MIEC, která setrvává v tajnosti, nevypočitatelnosti a v nereprezentování. Příležitost oslovit systémové globální problémy, způsobené téměř 50 let trvajícími tajnými dohodami s mimozemskými rasami, leží před každým jedincem, který je znepokojený nad budoucností lidstva a Země.

Soukromí občané a malé skupinky mají schopnost identifikovat, nalézat a spolupracovat s těmi mimozemskými rasami, které mohou pomáhat při poskytování globálních řešení, která vedou k osvobození, k povzbuzení vědomí a suverenitě lidstva. Jako jedinci a malé skupiny přemýšlíme o obrovských výzvách práce s mimozemskými rasami mimo MIEC; připomeneme si v této souvislosti slova Margaret Mead: „Nikdy nepochybuj, že malá skupina přemýšlivých, angažovaných občanů, může změnit svět. Opravdu, to je ta jediná věc, kterou vůbec kdy mohou!“

Michael Salla Phdr.

Překlad Karel Rašín