Výklady tvrdí, že Atlanťané emigrovali do mnoha stran. Nejdříve do Pyrenejí mezi Francií a Španělskem a do Severní Ameriky v době prvního zničení asi 50 700 př. n. l. Poté do Střední Ameriky a Maroka v průběhu druhé zkázy, asi 28 000 př. n. l. a nakonec do Egypta, kde postavili pyramidy. Do Yucatanu v Mexiku se dostali během třetího a posledního zániku r. 10 600 př. n. l.

atlantida

Protože tato stěhování dělily tisíce let, kultury, jež Atlanťané přinášeli do nových oblastí, byly rozdílné. Zemětřesení, výbuchy sopek, násilné změny souše během opakovaných ledových dob převrátily celý svět. Na to, zdá se, akademičtí vědci zapomněli. To všechno společně s časem způsobilo, že o této civilizací víme tak málo.

Klasickým příkladem je tajemný národ Basků v Pyrenejích. Cayceho materiály tvrdí, že utíkající Atlanťané se v těchto výšinách usadili a vytvořili zde království. Jejich stopy ještě dnes najdeme v křídových útesech u Calais. Současní Baskové, jejich zvláštní kultura a dějiny připomínají Atlanťany natolik, že každý, kdo příběh o Atlantidě zná z Cayceho výkladů, dojde k závěru, že Baskové jsou původem Atlanťané. Nic konkrétního to však nedokazuje. Podobně je tomu i v mnoha jiných případech. Je to velký problém, s nímž se musíme v naší práci vyrovnat. Nezbývá než doufat, že čas a technika na mnoho otevřených otázek postupně odpovědí. Musíme trpělivě čekat na jejich rozuzlení. Ze studia raného období lidstva, na základě Cayceho tvrzení je vidět, že existují shody i rozdíly mezi současnou vědou a Cayceho výklady. Podle Cayceho, např., žil civilizovaný člověk na Zemi mnohem dříve – už před 10,5 miliony let. První rozsáhlá, organizovaná a jednotná činnost lidí se datuje do doby před 52 000 lety. Tato spolupráce vedla k ovládnutí divokých zvířat, jež dodnes na Zemí žijí. V době, kdy Cayce žil, vědci takové názory zásadně popírali. Postupně se však i jim otevírají oči a doba existence člověka na Zemi se stále prodlužuje.

Dnes máme doklady o tom, že člověk žil ve Střední Americe asi před 20 000 lety. Potvrzují to úlomky kostí a reliéfů, jež byly nalezeny nedaleko Mexico City. Tato oblast také uchovává tradici o starověkých návštěvách z východu, z velké země nazvané Aztlan. Je zde rovněž celá řada základních souvislostí, jež dnešní oficiální věda nedokáže vysvětlit. Např. v Peru Španěl Pizzaro a jeho muži našli 10 000 mil kamenem dlážděných cest s pozůstatky mnoha hostinců. Vyvolává to otázku: Na co byl takový dopravní systém lidem, kteří neznali kolo a neměli vozy? Jací lidé takové cesty potřebovali a odkud pocházeli? Vlna kulturního mostu zasáhla oblasti Egypta až k Andskému pohoří v Peru a středozápad Severní Ameriky. Je jasné, že v určitém období světové prehistorie – asi 10 000 let př. n. l. – se odehrály náhlé a nečekané změny, jež převrátily běh lidských dějin.

Zdroj: http://www.forum.tajemstvi.eu/zkaza-atlantidy-migrace-atlantanu.a87.html