LŽijeme ve světě zvuků, které hrají v lidském životě zásadní roli. Průměrný člověk je schopen slyšet zvukové vibrace ve frekvenčním rozsahu od 16-20 Hz do 15-20 000 Hz. Zvuk pod rozsahem lidského sluchu se nazývá infrazvuk; nad 1 GHz se nazývá ultrazvuk a od 1 GHz se nazývá hypersonický zvuk.

Frekvence Vnímáme celým Tělem jako Vibrace

Když hovoříme o rozsahu vnímatelných frekvencí, máme na mysli konkrétně schopnost sluchadla. Frekvence nižší než 0-30 Hz (infrazvuk) mohou lidé také vnímat, ale ne uchem, nýbrž celým tělem jako vibrace. V současné době se mnoho odborníků přiklání k názoru, že vibrace o frekvenci vysoko nad hranicí 20 kHz (ultrazvuk) člověk také vnímá tělem, kostmi, mozkem … Spektra, o kterých budeme hovořit, zahrnují všechna tato frekvenční pásma – od infrazvuku až po hypersonický zvuk.

Zvuk Ovlivňuje Neuroplasticitu Mozku

Rozlišuje se mezi hlukem a hudebními zvuky. Hluk má spojité spektrum, zatímco hudební zvuky se skládají z harmonických složek – kmitů určité frekvence a zvukové energie, které vytvářejí odpovídající rezonanci. Různé zvuky vstupující do vnitřního ucha aktivují různé oblasti mozku. Výsledek závisí na hudebním díle, nástroji, na který se hraje, a na frekvencích a vibracích, které vytvářejí zvukovou energii. V tomto případě tedy u různých lidí může stejná melodie zahraná na různé nástroje, v různém rozsahu a s různou zvukovou energií vyvolat různé emoce a vyvolat aktivitu různých částí mozku. Mozek je řídícím centrem lidského těla. Zvuky mohou ovlivnit neuroplasticitu mozku, tedy jeho schopnost vytvářet nová nervová spojení.

Specifické Tony Různě Ovlivňují Nervový Systém

Každý tón má specifickou frekvenci, která tak či onak ovlivňuje nervový systém. A to je třeba brát v úvahu i při poslechu zvuků, aby se vyvolaly určité reakce v mozku a následně reakce v celém organismu.

Zvuk má působit na obě Hemisféry a vytvářet Správná Spojení

Setrvačnost sluchu souvisí se strukturou bazilární membrány. Při přijímání zvuků (hudby) pro terapeutické účely je proto třeba dbát na to, aby kategorie energie, vibrací a frekvencí byly v rovnováze s mozkem, pohodlně působily na obě hemisféry a vytvářely správná nervová spojení. Je důležité si uvědomit, že i velmi krásná hudba, která má nepříznivou energetickou rezonanci, může být pro tělo škodlivá.

Hluk má Negativní Vliv na Zdraví a Výkonnost Lidí

Pouliční hudebníci a obecně všichni hudebníci neprovádějí žádný výzkum, nevědí přesně, v jakých parametrech vytvářejí zvuk, jaká je energie zvuku, jak působí na mozek a jaké účinky později vyvolává. Totéž lze říci o hluku. Běžný hluk má negativní vliv na zdraví a výkonnost lidí. Člověk samozřejmě může s hlukem pracovat, dokonce si na něj zvyknout, ale dlouhodobé vystavení hluku způsobuje únavu, snižuje ostrost sluchu, dokonce vede k hluchotě.

Garyaevovi Informační Složky mají Terapeutický Účinek

Na rozdíl od běžného šumu Gariajevovy matice obsahují informační složku, torzní složku, která se zapisuje v různých frekvenčních pásmech, čímž vytváří silný terapeutický účinek.

Lékařské Centrum a Zdravotní Matrice

Lékařské centrum pro rehabilitaci a adaptivní cvičení “Společně s mámou” (Вместе с мамой) provádí již více než pět let výzkum účinku zvuku na pacienty trpící lézí CNS a doprovodnými somatickými, psychologickými, psychofyziologickými onemocněními, lézí pohybového aparátu, trpící kardiovaskulárními poruchami a gastrointestinálními onemocněními. Pomocí diagnostických přístrojů byla provedena korelace celkových zvukových energií zvonů a matic Garyaeva, čímž došlo k jejich vyvážení. Během výzkumů, několikanásobného opakování tvorby programů podle spektrálních indicií, změny zvukových parametrů a akordů, vyřazování nebo přeskupování not, změny tonality a rytmu, potlačování zbytečných šumů, nežádoucích vibrací a frekvencí, se podařilo vytvořit unikátní produkt – “Zdravotní matrici”. Při vytváření těchto programů byly zajištěny vysoké výsledky u pacientů s různými diagnózami.

Matrix Zdraví je Nová Informačně-Energetická Metoda

“Matrix zdraví je nová informačně-energetická metoda, která je nezbytná pro ozdravení organismu a prevenci různých onemocnění. Kombinuje dvě jedinečné technologie neléčebného působení na člověka. Jedná se o Garjajevovy zvukové matrice, vyvinuté v Institutu lingvistické a vlnové genetiky, a metodu biloterapie neboli belloterapie, která se aktivně používá a studuje v Rehabilitačním a adaptivním tělovýchovném centru “Spolu s mámou”.

Co jsou Matrice Garyaeva a Metoda Biloterapie nebo Belloterapie?

Garyaevova matrice je druh odlitku informační vlny nebo spektra, které se získává z látky přírodního původu (rostlina, kov, minerál), stejně jako z dětské fotografie, která zachycuje zdravý stav mysli. K vytvoření matrice se používá speciální laser. Při interakci laserového paprsku s látkou se červené koherentní fotony mění na zvukové vlny širokého spektra. Bylo prokázáno, že vlny jsou biologicky aktivní. Poslech matrice, kterou zapisujeme ve formátech wav nebo mp3, povzbuzuje tělo, aby aktivovalo mechanismy k nápravě vzniklého poškození, aktivuje genetickou paměť jeho zdravého stavu.

Zvonková Terapie

Biloterapie (zvonková terapie, Билотерапия (колоколотерапия) využívá bilé – ploché zvony, prototypy klasických kopulovitých zvonů, které však mají své vlastní zvláštní a krásné zvukové spektrum. Tento hudební nástroj vytvořil v roce 1991 zvonařský mistr Alexander Zhikharev a dodnes má několik variant, které se liší tvarem desek, horizontální a vertikální pracovní polohou.

Mají své individuální vlastnosti: slitinu kovu, hmotnost, velikost, tonalitu, počet přednesů, sadu destiček. Proto má každý svůj jedinečný hlas, rozsah a rezonanční hodnotu.

Jedinečné Nastavení pro Terapeutické Zvony

Zvuk různých terapeutických zvonů jsou s jedinečným nastavením, vyrobených ze speciálních slitin, které u vertikálních zvonů vydávají teplé vlnění a křížové vibrace a u diskových zvonů spirálovitý vír, byl použit k nahrávání různých děl slavných klasiků. Rozsah vibrací všech zvonků odpovídá lidskému tělu a nepřekračuje předepsanou normu.

Široká škála Zvuků

Zvony mají 2 až 23 podtónů a skládají se z pěti vertikálních oktáv. Velký odpovídá tónu “C” nejnižší oktávy, váží 47 kg a má 6 podtónů. Čtyři údery velkého kotouče odpovídají tónům “Do”, “E”, “La”, “Si” první oktávy a každý z nich má 1 až 2 podtóny.

Měření Zvuků pomocí EEG Diagnostiky a Pozitivní účinky na Autistické Děti

Od roku 2017 se aktivně zkoumá vliv úderů na pacienty pomocí funkční EEG diagnostiky během terapeutického sezení zvonkové terapie a v postrehabilitačním období. Výsledkem získaných údajů byla vysoká dynamika kognitivních a behaviorálních funkcí, psychoemoční rovnováha a zlepšení celkového stavu organismu. Pacienti zaznamenali odstranění bolesti kloubů, páteře a svalů a snížení spasticity horních a dolních končetin. Obzvláště pozitivní dynamiku vykazovaly děti s diagnózou poruchy autistického spektra, Downovým syndromem a artrogrypózou kostí.

Léčivá Síla Zvonů a Ultrazvuk

Léčivá síla zvonění je známá již dlouho. V Rusku se věřilo, že když na vážně nemocného člověka udeříte zvonem, pomůže mu to k uzdravení. Ve středověku se pod hrozbou epidemií začalo zvonit na zvony, aby se uniklo moru. V době rozkvětu vědy byly opakovaně prováděny pokusy, které potvrdily, že zvony jsou schopny vydávat určitý ultrazvuk, který je pro lidské ucho neslyšitelný. Tyto zvukové vlny mají silný vliv na životní prostředí, např. snižují aktivitu bakterií a virů.

Zlepšení Zdraví pomocí rezonančních Zvuků

Existuje teorie zvukových vln, podle níž všechny lidské orgány vydávají a pohlcují zvuky o určité frekvenci. Proto je pro zlepšení fyzického, emocionálního a mentálního stavu těla nutné používat správný zvuk, který bude rezonovat s buňkami našeho těla a “doladí” je tam, kde došlo k poruchám. Tento postup je velmi účinný, bezpečný a přináší rychlé výsledky. Zvonění plochého zvonu, které má vlnovou povahu, se přenáší přes vibrační receptory v kůži, které vnímají zvukové vlny v širokém rozsahu.

Několik Zdravotních Matric

Zdravotní matrix, který kombinuje výše uvedené technologie, lze úspěšně využít k nápravě stresových stavů, obnovení psychoemoční rovnováhy a také jako doplňkovou terapii ke zmírnění průběhu různých onemocnění. Hloubková stimulace lymfatického, imunitního, kardiovaskulárního, trávicího a neurologického systému v několika sezeních nebo kurzech uvádí tělo do správné rovnováhy. V současné době bylo vypracováno několik zdravotních matic.

Korekce Nervového Systému

Kromě medikamentózní metody korekce a posílení nervového systému je možné využít metodu ovlivnění informačními vlnami pomocí Matrice zdraví “Korekce nervového systému”. K vytvoření programu byly použity hudební skladby hrané na zvonky spolu se zvukovými nahrávkami látek obnovujících činnost CNS. Program má uklidňující účinek, pomáhá zvládat úzkostné a depresivní stavy, zlepšuje toleranci psychoemoční zátěže, má protistresový účinek. Normalizuje procesy učení a paměti v CNS. V moderním životě pomáhá přežít nervové poruchy, stabilizovat emocionální pozadí, vyrovnat se s podrážděností a úzkostí. Pomáhá také zlepšit spánek.

Korekce Imunitního Systému

Matrix zdraví “Imunita”, ve kterém jsme použili nahrávky imunostimulátorů spolu s hudebními skladbami hranými na zvony, pomáhá tělu být odolné vůči infekčním i neinfekčním agentům a látkám s cizími antigenními vlastnostmi. Matrix zahrnuje reakce organismu, jejichž cílem je chránit ho před škodlivými účinky řady vnějších faktorů. Program je vhodné poslouchat při akutních infekčních onemocněních, při náchylnosti k častému nachlazení, ke stimulaci imunity u pacientů s infekčními chorobami, k prevenci ARVI, chřipky, při dlouhodobé antibiotické léčbě chronických infekčních onemocnění.

Korekce Dýchacího Ústrojí

Nejčastějšími onemocněními jsou nyní nemoci dýchacích cest. Při bronchitidě, zápalu plic, bronchiálním astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, bronchiektáziích, zánětu pohrudnice, ekzémech atd. doporučujeme používat Matrix dýchacích orgánů jako součást farmakoterapie.

Matrice Zdravý Spánek

Matrice podporuje rychlé usínání, regenerační a posilující spánek. Matrix pomáhá při nespavosti, emočním stresu, nervovém vypětí, depresích, je vhodný pro pracovníky na noční směny, osoby starší 60 let, děti, osoby, které mají problémy s usínáním, cestovatele atd.

Prameny

Frekvence Vnímáme celým Tělem jako Vibrace – Zvuk Ovlivňuje Neuroplasticitu Mozku – Specifické Tony Různě Ovlivňují Nervový Systém – Zvuk má působit na obě Hemisféry a vytvářet Správná Spojení – Hluk má Negativní Vliv na Zdraví a Výkonnost Lidí – Garyaevovi Informační Složky mají Terapeutický Účinek – Lékařské Centrum a Zdravotní Matrice – Matrix Zdraví je Nová Informačně-Energetická Metoda – Co jsou Matrice Garyaeva a Metoda Biloterapie nebo Belloterapie? – Zvonková Terapie – Jedinečné Nastavení pro Terapeutické Zvony – Široká škála Zvuků – Měření Zvuků pomocí EEG Diagnostiky a Pozitivní účinky na Autistické Děti – Léčivá Síla Zvonů a Ultrazvuk – Zlepšení Zdraví pomocí Rezonančních Zvuků – Několik Zdravotních Matric – Korekce Nervového Systému – Korekce Imunitního Systému – Korekce Dýchacího Ústrojí – Matrice Zdravý Spánek

Zdroj:  https://vlnovagenetika.cz/zdravotni-matice/