image21Na pyramidu Měsíce stoupá procesí v čele s panovníkem Teotihuacánu a šlechtou. Na pátém stupni se zastaví. Tady čeká na krutý rituál 12 nešťastníků s rukama spoutanýma za zády. Deseti válečníkům sloužící useknou hlavu, zbylým dvěma šlechticům milosrdně probodnou srdce. Lidských obětí je potřeba k zajištění dobré úrody a vítězství nad nepřátelskými kmeny!

Teotihuacán je dodnes v mýtech indiánů magické posvátné místo, které skrývá mnoho tajemství a ohromuje velikostí a nádherou. V době rozkvětu je to nejvýznamnější náboženské centrum Střední Ameriky a největší město na západní polokouli. Jeho zříceniny dnes leží necelých 45 kilometrů od Mexico City na náhorní plošině ve výšce asi 2200 metrů.

Tajemství náhlého zániku

Gigantický Teotihuacán je postaven kolem roku 100 př. n. l., ale první osídlení je tu už před 2500 lety. Vrcholu rozkvětu dosáhne mezi lety 300 až 600 n. l., kdy tu žije na 200 000 obyvatel! V osmém století ale město náhle zaniká. Proč? To zůstává tajemstvím. Spekuluje se o přírodní katastrofě, válkách nebo organizovaném povstání poddaných. Většina budov města shoří. Záhadou je, proč obyvatelé před odchodem zaplnili vchody do pyramid a chrámů kamením. Chránili tak své mrtvé, pohřbené v podzemí?

Kde bohové stvoří svět?

Aztékové objeví město až kolem roku 1300, a to už je dávno zaniklé. Přesto na ně zříceniny silně zapůsobí. Není divu. Obrovské pyramidy, paláce, chrámy, obydlí, dílny, velké tržiště a široké bulváry jsou i po sedmi staletích stále úchvatné! Aztécké legendy proto přiřadí městu mystický účel – je to střed vesmíru, kde bohové stvořili nový svět. Nazvou ho proto Teotihuacán, což znamená „město, kde je hojnost bohů“.

Útěcha v pyramidových chrámech

Mezi panovníky, kteří si Teotihuacán zamilovali, patřil jeden z posledních aztéckých vladařůMoctezuma II. (1466–1520). Vcelku pravidelně sem cestuje desítky kilometrů ze sídelního města Tenochtitlanu (na území dnešního Mexico City). Jako velekněz, učenec, astronom a filozof chápe důležitost posvátného místa bohů. V posledních pohnutých letech vlády, kdy jeho říši plení Španělé, hledá pravidelně útěchu v chrámech.

Nerozluštitelné symboly

Velkolepé stavby se tyčí na prostoru 5 km dlouhém a 3 km širokém (asi jako dvě přehradní nádrže Vranov vedle sebe). Aztékové nazvou hlavní bulvár Cestou mrtvých. Pyramidy pojmenují podle Slunce a Měsíce a velký chrám podle hlavního božstva Opeřeného hada. Původní jméno města i jeho staveb ale nikdo nezná. Kdo ho postavil a jakým jazykem obyvatelé mluvili? I to je záhadou! Zanechají po sobě jen několik hieroglyfů jako nerozluštitelných symbolů. Písmo nemají žádné.

Posvátný obraz kosmu

Jedno je ale dnes jasné: město bohů je postaveno plánovaně jako posvátný obraz kosmu! Hlavními dvěma cestami jsou severojižní Cesta mrtvých a východozápadní osa, které rozdělují město na čtyři části. Cesta mrtvých je lemována chrámy, paláci a obytnými budovami. Na jejím severním konci stojí pyramida Měsíce. Systém tunelů a umělých jeskyní, objevených pod pyramidou Slunce, zřejmě představuje podsvětí. Na jižním konci cesty, v průsečíku obou kosmických os, stojí chrám Opeřeného hada, bohatě zdobený hadími božstvy.

Rituály s lidskými oběťmi

Uprostřed pátého ze sedmi stupňů pyramidy Měsíce je při vykopávkách v roce 2004 objeven hrůzný nález: deset válečníků s useknutými hlavami a dva příslušníci elity, soudě podle šperků, artefaktů a obětovaných zvířat vedle jejich ostatků. V hromadném hrobě se najde zdobená keramika i nože z obsidiánu. Všechny kostry mají svázané ruce za zády. Svědčí to o lidských obětech i militarizaci společnosti. Město zřejmě kvetlo díky vojenské přesile, což dokládá množství válečných scén na freskách staveb.

Vlastimila Dufková

EPOCHA o Teotihuacánu:

– Architektura Teotihuacánu má přísný řád, symetrii a používá jednoduché sloupy. Pyramidy a chrámy mají nezvyklý styl. Vyznačují se střídavým používáním šikmých, svislých a kolmých vodorovných stěn, oddělených římsami.

– Ceremoniální stavby byly pokryty uvnitř i vně barevnými reliéfy a sochami.

– V roce 2011 byl pomocí radaru objeven pod chrámem Opeřeného hada tunel, zasypaný asi před 1800(!) lety kamením. Je 120 metrů dlouhý a leží 12 metrů pod zemí.

– Na jeho konci je několik komor, kde mohou být pohřbeni vládci tajuplné civilizace s pohřebními předměty. Pokud se to potvrdí, bude to nejspíš nejvýznamnější archeologický objev 21. století!

Zdroj: Epocha RF Hobby