Zákon o globální hospodářské bezpečnosti a reformě (GESARA) a Zákon o národní hospodářské bezpečnosti a reformě (NESARA)

NESARA je průlomová reforma v historii, která se rozšíří nejen v USA, ale po celé planetě. Tento zákon odstraňuje Federální rezervní banku, Finanční úřad, stínovou vládu a mnoho dalšího.

NESARA zavádí následující změny:

Vynulování kreditních karet, hypoték a dluhů u bank z důvodu nelegálních bankovních a vládních aktivit. Toto je nejhorší noční můra Federálního rezervního systému, „jubileum“ neboli odpuštění dluhu.

Zrušení daně z příjmu.

Zrušení Finančního úřadu. Zaměstnanci Finančního úřadu budou přesunuti do finanční správy USA do oblasti národní daně z obratu.

Zavedení 14% paušální daně z prodeje, která se bude vztahovat pouze na nové a nikoli nezbytné položky a bude sloužit jako příjem pro vládu. Jinými slovy, jídlo, léky ani použité předměty jako např. staré domy nebudou zdaněny.

Zvýšení příspěvků pro starší občany.

Návrat ústavního práva do všech soudů a právní záležitostí.

Obnovení původního dodatku ústavy o šlechtických titulech.

Zavedení nových prezidentských a kongresových voleb do 120 dnů po vyhlášení NESARY. Prozatímní vláda zruší všechna národní mimořádná opatření a vrátí se zpět k ústavnímu právu.

Dohlížení nad volbami a zamezení nezákonných volebních aktivit zájmových skupin.

Vytvoření nové americké měny „rainbow currency“, která je kryta zlatem, stříbrem a platinovými drahými kovy, čímž skončí bankrot Spojených států zahájený Franklinem Rooseveltem v roce 1933.

Zákaz prodeje amerických rodných listů jakožto dluhopisů Ministerstvem dopravy USA.

Zavedení nového finančního systému USA v souladu s ústavním zákonem.

Odstranění Federálního rezervního systému (centrální bankovní systém USA, pozn. překl.). Během přechodného období bude moci Fed fungovat paralelně se státní pokladnou USA po dobu jednoho roku, aby se z peněžních zásob odstranily všechny bankovky Fedu.

Obnova finančního soukromí.

Rekvalifikace všech soudců a právníků v oblasti ústavního práva.

Ukončení všechn agresivních amerických vojenských akcí po celém světě.

Zavedení celosvětového míru.

Uvolnění obrovských peněžních částek pro humanitární účely.

Uvolnění více než ´6 000 patentů technologií, které byly zadržovány a zatajovány před veřejností pod zástěrkou národní bezpečnosti, včetně zařízení na volnou energii, antigravitačních technologií a zvukových léčebných přístrojů.

Fotogalerie NESARA: http://www.pathwaytoascension.com/nesara.html#photos

HISTORIE NESARY – Zákona o národní hospodářské bezpečnosti a reformě

Sepsala Nancy Detweiler, M.Ed., M.Div.

POZNÁMKA: Sepsání historie NESARY vyžaduje hledání souvislostí mezi jednotlivými dokumenty. Originální dokumenty jsou izolované a lidé, kteří jsou do nich zasvěceni, mají přikázáno o nich nemluvit. Základ mojí práce tvoří historie sepsaná Jamesem Rinkem. Můj cíl je doložit originální dokumenty a články od významných lidí, které osvětlují principy NESARY (jsou vloženy do textu jako odkazy). Z mého více než 7-mi letého výzkumu vyplývá, že existenci zákona NESARA nelze vyvrátit. Na internetu se nachází množství dezinformací, které můžeme výzkumem snadno vyvrátit.

Nyní již jsou veřejně dostupná data o tom, jak vlády a vojska zatajují přítomnost mimozemšťanů. Podobně probíhají snahy o diskreditaci systému NESARA. Mezi ně patří: záměrné zatajování informací, vládní a vojenské přízkazy mlčenlivosti, podezřelá smrt osob, které se pokoušely sdělit pravdu, kontrola médií a destrukce životů lidí a jejich profesí.

Vyzývám vás, abyste provedli vlastní průzkum a přispěli ke zdokumentování NESARY.

Teď je pravý čas k odhalení NESARA

1892 – Bankéři přijali manifest, ve kterém prohlašují: „Musíme postupovat opatrně a hlídat každý svůj krok, protože nižší třída lidí již vykazuje známky neklidu. Naší strategií musí být obezřetnost a zdánlivé ustupování vůli lidu, dokud nebudou naše plány natolik naplněny, že je budeme moci vyhlásit bez obav z organizovaného odporu.

Organizace Farmers Alliance (agrární hnutí v USA v 19. stol.) a Knights of Labor (odborová organizace v 19. stol., pozn. překl.) by měli pečlivě sledovat naši důvěryhodní muži. Musíme ihned podniknout kroky k získání těchto organizací pro naše zájmy, nebo dosáhnout toho, aby se rozpadly.

Soudy nám musí pomáhat, musíme vybírat dluhy. Dluhopisy a hypotéky musejí být co nejrychleji zabaveny.

Když obyčejní lidé v právním procesu přijdou o své domovy, budou poddajnější a snadno ovladatelní státem – centrální imperiální mocí pod kontrolou předních finančních odborníků. Lidé bez domovů se nebudou hádat se svými vůdci. “

1907-1917 Manifest bankéřů z roku 1892 odhalil americký kongresman Charles A. Lindbergh starší z Minnesoty před americkým Kongresem během svého funkčního období mezi lety 1907 a 1917, aby varoval Američany.

1910 – John E. DiNardo, profesor veřejné politiky a ekonomiky na Michiganské univerzitě uvádí ve svém článku „Zákon o Federálním rezervním systému“: „V noci 22. listopadu 1910 se setkala malá skupina zástupců nejmocnějších bankéřů světa pod rouškou nejvyššího tajemství.

Během několika příštích týdnů se tito muži dopustili na příkaz svých nadřízených pravděpodobně nejrozsáhlejšího a nejničivějšího podvodu, jaký byl kdy na Američanech spáchán.

Tento ultra tajný podvod je známý jako Zákon o Federálním rezervním systému z roku 1913. Na základě tohoto zákona byla vykonstruována legislativa, která byla vnucena Kongresu Spojených států a která zmocnila a pověřila tajnou skupinu světově dominantních bankéřů K TISKNUTÍ MĚNY SPOJENÝCH STÁTŮ, což je porušení výslovného nařízení naší ústavy. Naše ústava zmocňuje POUZE VLÁDU SPOJENÝCH STÁTŮ k tisku a ražení měny. Toto světové bankovnické impérium využilo svého ukradeného práva a tisklo z ničeho papírovou měnu. Tato měna v žádném případě nezastupuje rezervy zlata a stříbra, které má autentická měna představovat.“

1913 – Zákon o Federálním rezervním systému z roku 1913. Úplné znění zákona najdete zde: http://www.llsdc.org/attachments/files/105/FRA-LH-PL63-43.pdf

1933 – 1934 – Před rokem 1933 byly Federální rezervní bankovky kryty zlatem. Toto se změnilo s novým zákonem – Záznam z jednání Kongresu, 9. března 1933, HR 1491 str. 83: „Podle nového zákona jsou peníze vydávány bankám výměnou za vládní dluhopisy, směnky, dlužní úpisy, obchodní akcepty a bankovní akcepty. Peníze budou mít hodnotu 100 centů za dolar, protože jsou zajištěny úvěrem národa. Budou představovat hypotéku na všechny domy a další majetek lidu tohoto národa.“

Manifest bankéřů navazuje na dokument Senátu USA č. 43, 73. Kongres, 1. zasedání (1934), který uvádí: „Konečné vlastnictví veškerého majetku je ve státě. Individuální takzvané „vlastnictví“ je možné pouze z titulu vlády a rovná se pouhému „uživateli“ a „užívání“, musí být v souladu se zákonem a musí být podřízeno potřebám státu.“

70. – 80. léta

Federální pozemková banka nelegálně zabavila majetek z hypoték zemědělců po celém Středozápadě. V každém z těchto případů byli zemědělci oklamáni bankami se souhlasem Federálního rezervního systému. Tyto soudní případy nakonec vešly ve známost jako Program požadavků zemědělců.

1978 – Starší farmář si vzal půjčku od Federal Land Bank na koupi ranče v Coloradu. Po jeho smrti byl majetek předán jeho synovi Royovi Schwasingerovi mladšímu, který byl vojenským generálem v důchodu. Brzy poté se u něj objevil úředník Federal Land Bank a náčelník policie a informovali ho, že banka zabavuje jeho farmu a nařizuje mu ji vyklidit do 30 dnů. Jeho zesnulý otec podepsal bez jeho vědomí podmínku ve smlouvě, podle které v případě smrti dlužníka majetek přechází zpět na banku.

Rozhořčený Roy E. Schwasinger mladší podal hromadnou žalobu u Denverského federálního soudu. Žaloba byla zamítnuta z důvodu chybného podání. Toto přimělo Roye Schwasingera k vyšetřování vnitřního fungování bankovního systému.

1982 – Roy Schwasinger dostal od senátu USA a později od Nejvyššího soudu doklad o vyšetřování bankovních podvodů. Ale protože byl vázán přísným zákazem zveřejnění, nemohl sdělit médiím, co objevil. Na konci 80. let začal sdílet své znalosti s ostatními, také s vysoce postavenými členy armády, kteří mu pomohli podat hromadnou žalobu proti federální vládě.

První série těchto soudních sporů začala v polovině 80. let, kdy se William a Shirley Baskervillovi z Fort Collins v Coloradu zapletli do soudního sporu s First Interstate Bank. Banka se snažila zabavit jejich farmu z důvodu bankrotu. Jejich právník jim v restauraci oznámil, že jim nebude schopen pomoci a odešel. Konverzaci náhodně zaslechl Roy Schwasinger a nabídl jim radu, jak se v této věci odvolat u konkurzního soudu. V roce 1987 tedy podali odvolání (věc č. 87-C-716) u Okresního soudu Spojených států v Coloradu.

1988 – 3. listopadu 1988 Denverský federální soud rozhodl, že banky Baskervillovy skutečně podvedly a přistoupil ke zrušení rozhodnutí o bankrotu. Když však zabavený majetek Baskervillovým nebyl vrácen, podali novou žalobu. Nakonec se k případu připojilo dalších 23 farmářů, rančerů a indiánů, kteří byli bankami podvedeni stejným způsobem.

V těchto případech banky zabavovaly nemovitosti pomocí podvodných metod, jako je účtování přemrštěného úroku, nezákonné zabavení majetku z hypotéky nebo nepřipsání hypotečních plateb na svůj účet a namísto toho kradení hypotečních splátek a způsobení propadnutí majetku. Poté, co žalobcům došly peníze, pokračovali v boji bez pomoci právníků. S pomocí od Svazu farmářů byla podána nová žaloba proti Federal Land Bank a Farmers Credit System. Věc č. 92-C-1781.

Okresní soud rozhodl ve prospěch farmářů a nařídil bankám, aby odcizené nemovitosti vrátily s pomocí federálních náčelníků nebo národní gardy. Ale když nebyly provedeny žádné platby, farmáři vyhlásili nedobrovolný bankrot podle kapitoly sedm proti Federal Land Bank a Farmers Credit System. Banky se proti rozhodnutí odvolaly a trvaly na tom, že nejsou povinny zaplatit náhradu škody, protože nejsou podnikatelé, ale federální úřad.

Tým právníků bojující za farmáře tedy přijal novou strategii. Podle charty banky Federal Land Bank z roku 1933 banka nesmí poskytovat půjčky přímo žadatelům, ale místo toho může krýt půjčky jako ručitel pouze v případě, že žadatel nesplácí půjčky.

Protože Federal Land Bank toto pravidlo porušila, právní tým farmářů měl s žalobou o náhradu škody úspěch. Zprávy o žalobě se začaly šířit, právníci informovali další farmáře, jak bojovat proti zabavení majetku a pomohli jim při podávání žalob (věc č. 93-1308-M). Farmáře podporovaly také celebrity jako např. Willie Nelson, který pořádal koncerty, z nichž šly peníze na pomoc farmářům.

Případ Baskervillů vyvolal vlnu soudních sporů a hromadných žalob farmářů. Vláda se obávala právních důsledků této věci a zavedla opatření proti farmářům – nehorázné poplatky finančnímu úřadu a uvěznění právního týmu farmářů na základě nesmyslných a nesouvisejících obvinění. Když si farmáři uvědomili, že vládní opatření jsou namířena nespravedlivě proti nim, nechali v soudní síni sedět vojenské generály, jako byl generál Roy Schwasinger, aby zajistili, že podplacení soudci budou hlasovat v souladu s ústavním právem.

S velkým týmem zkušených právníků farmáři poté podali novou žalobu o další náhradu škody za podvodné půjčky Farmers Credit System.

Vláda se snažila případy urovnat, ale banky prohrávaly mnoho soudních sporů a také prohrávaly v odvolacích řízeních. Shromažďovalo se čím dál více důkazů. Podle Zákona o národním bankovnictví jsou všechny banky povinny zaregistrovat své stanovy u Federálního a Státního úřadu, ale žádná z bank toto nedodržovala, což právníkům umožnilo žalovat Farmers Credit System.

Nejen Farmers Credit System, ale ani další polo-vládní organizace jako Federal Housing Administration, The Department of Housing and Urban Development, a dokonce Federal Reserve Bank nebyly oprávněny k obchodování s Americkou bankovní asociací.

Žaloba farmářů byla soudy zamítnuta na všech úrovních soudního systému a záznamy o ní byly záměrně zničeny. Příklad těchto soudních případů lze dohledat na adrese: http://openjurist.org/25/f3d/1055/baskerville-jb-v-federal-land-bank-na

90. léta

Na počátku 90. let 20. století Roy Schwasinger předložil věc Nejvyššímu soudu Spojených států. Část tohoto případu je před veřejností utajena, ale většinu lze dnes dohledat.

Nejvyššího soud USA rozhodl, že nároky Svazu farmářů byly skutečně oprávněné, zabavení majetku bankou Farmers Credit System bylo provedeno nezákonně a všichni lidé, kterým byl majetek zabaven, musí obdržet náhradu škody. Dále soud rozhodl, že americká federální vláda a banky okradly zemědělce a všechny občany USA o obrovské množství peněz a majetku. Soud navíc odhalil šokující pravdu, že Finanční úřad USA je portorikánským trustem. Přečtěte si více na: http://www.supremelaw.org/sls/31answers.htm

Kromě toho soud rozhodl, že Federální rezervní systém je nezákonný: http://www.save-a-patriot.org/files/view/frcourt.html

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10489

http://www.apfn.net/doc-100_bankruptcy27.htm

Že novela daně z příjmu byla ratifikována pouze čtyřmi státy, a proto se nejednalo o legální novelu, že kodex Finančního úřadu nebyl uzákoněn do „pozitivního práva“ v Kodexu federálních předpisů. Pozitivní právo je právo, které bylo uzákoněno řádně zavedenou a uznávanou složkou vlády. http://www.givemeliberty.org/features/taxes/notratified.htm

Že vláda USA nelegálně zabavila domy farmářů za pomoci federálních úřadů. Nezvratný důkaz byl předložen agentem CIA v důchodu. Poskytl svědectví a záznamy o nezákonných činnostech bank, což je další důkaz, že tvrzení Svazu farmářů jsou skutečně legitimní. Důsledky takového rozhodnutí byly obrovské. Všechno zlato, stříbro a všechny vlastnické tituly, které sebral Federální rezervní systém a Finanční úřad musí být vráceny lidem.

Tým právníků hledal pomoc u malé skupiny velkorysých vizionářů – politiků, vojenských generálů a podnikatelů, kteří tajně pracují na obnovení ústavy od poloviny 50. let.

V jejich řadách byl generál americké armády se čtyřmi hvězdičkami, který získal originální Titul a konkurzní správu bankrotu Spojených států z roku 1933. Nejvyšší soud USA poté rozhodl v jeho prospěch a generál tak získal právní titul nad Spojenými státy, s.r.o. Řízení bylo poté postoupeno finančnímu výboru Senátu a senátorovi Sam Nunnovi, který pracoval s Royem Schwasingerem.

1991 – Za pomoci tajného kongresového a politického tlaku prezident George H.W. Bush 23. října 1991 vydal nařízení, které stanovilo, že každý, kdo má nárok vůči federální vládě, může přijímat platby, pokud je to v souladu s pravidly původního uspořádání případu. Nařízení č. 12778 si můžete přečíst na níže uvedeném odkaze – Zásady etického chování pro státní úředníky a zaměstnance; 23. října 1991 http://www.doh.state.fl.us/ig/ADR/Federal_Laws/FederalExecutiveOrder.pdf

Podle Zákona o federálních rezervách z roku 1913 (Federal Reserve Act) musí všechny existující a následné dluhy vůči státní pokladně USA převzít Federální rezervní systém. Tým právníků zastupující farmáře tak mohl využít toto nařízení jednak k tomu, aby Federální rezervní systém donutil vyplatit náhradu škody v měně kryté zlatem, a dále k tomu, aby získali právní vlastnictví nad bankrotem Spojených států, s.r.o.

K získání náhrady škody využili právní zástupci farmářů nejasného doplňku ke 14. Dodatku ústavy, o kterém většina lidí neví. Po občanské válce vláda umožnila občanům požadovat platbu od kohokoli, kdo utrpěl škodu v důsledku toho, že federální vláda neochránila své občany před poškozením nebo škodou způsobenou zahraniční vládou. Prezident Grant nechal tento doplněk zatajit před veřejností, ale nějakým způsobem se k němu právníci dostali.

V doplňku jsou specifikovány škody způsobené zahraniční vládou. Tato zahraniční vláda je korporátní federální vláda, která se před veřejností vydává za ústavní vládu. Můžete si to ověřit zde:

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/813840/posts.

Pamatujte, že tato situace má základ v Organickému aktu z roku 1871 a v Zákoně o obchodování s nepřáteli z roku 1933, podle kterých jsou všichni občané nepřátelští bojovníci ve federálním systému známém jako Spojené státy americké. Justice a právníci farmářů uznali, jak zlou a zkorumpovanou se stala naše federální vláda, proto přidali do dohody některá ustanovení, aby vládu dostali zpět pod kontrolu.

  1. Nejprve je nutné, aby vláda platila zákonnou měnou podloženou zlatem a stříbrem, tak, jak stanoví ústava. To by eliminovalo inflaci a opakující se ekonomické cykly, které vytvořil Federální rezervní systém. Viz článek 1, oddíl 10 ústavy USA.
  2. Dále je nutné používat opět angloamerické právo (common law) namísto mořského práva, které je symbolizováno vlajkami se zlatými třásněmi (zlaté třásně kolem vlajky Spojených států, které se používají na všech soudech, označují soudy jako soudy mořského práva, které nemohou řešit jiné druhy případů nebo signalizují, že soud funguje podle stanného práva, pozn. překl.). Podle angloamerického práva platí, že pokud není způsobena škoda, nejedná se o porušení zákona. Toto by vedlo k odstranění milionů zákonů, které jsou používány ke kontrole lidí a k ochraně zkorumpovaných politiků.
  3. Finanční úřad by musel být odstraněn a nahrazen národní daní z obratu. To je základ zákona NESARA.

Právníci se shodli na tom, že každý jednotlivec by obdržel v průměru 20 milionů dolarů za nárok. Když to vynásobíme celkem 336 000 nároky, které byly vzneseny proti americké federální vládě, celková částka by vyšla na ohromujících 6,6 bilionů dolarů.

Nejvyšší soud USA vydal na tento případ příkaz mlčenlivosti, odstranil všechny informace z Federálního registru a všechny záznamy uložil do spisů Nejvyššího soudu. Až do té chvíle senátor Sam Nunn ve své kanceláři uchovával záznamy o případu Baskervillových. Vyrovnání bylo dohodnuto mimosoudně a rozhodnutí zapečetila Janet Reno. Protože byl případ uzavřen, žadatelé nesmějí sdílet soudní dokumenty sdělovacími prostředky, ale mohou o soudním řízení stále informovat ostatní. Proto jste o případu pravděpodobně neslyšeli.

1991 – Roy Schwasinger před senátním výborem předložil důkazy o trestné činnosti bank a vlád. Informoval senát o tom, jak je korporace Spojených států svázána se zřízením Nového světového řádu, který by přinesl fašistickou celosvětovou vládu ovládanou mezinárodními bankéři.

1992 – byla vytvořena pracovní skupina složená z více než 300 důstojníků v důchodu a 35 aktivních amerických vojenských důstojníků, kteří silně podporovali ústavní právo. Tato pracovní skupina byla zodpovědná za vyšetřování vládních úředníků, úředníků Kongresu, soudců a Federálního rezervního systému.

* Náčelník námořních operací, admirál Jeremy Boorda

* Generál David McCloud

* Bývalý ředitel Central Intelligence, William Colby

Odhalili běžnou praxi úplatkářství a vydírání páchaného jak senátory, tak soudci. Trestná činnost byla tak rozšířená, že pouze 2 z 535 členů Kongresu byli považováni za čestné. A co je důležitější, provedli vůbec první audit Federálního rezervního systému.

Federální rezervní systém byl zvyklý dávat rozkazy politikům a nepočítal s tím, že by mohl být podroben auditu. Avšak poté, co bylo jeho funkcionářům sděleno, že v případě potřeby bude u nich provedena ozbrojená razie, s vyšetřováním souhlasili. Po přezkoumání jejich spisů našli vojenští důstojníci na účtech 800 bilionů dolarů, které měly být použity na splacení státního dluhu. A na rozdíl od federální vládní propagandy také zjistili, že většina národů ve skutečnosti dlužila Spojeným státům peníze namísto toho, aby tomu bylo naopak.

Tyto skryté biliony pak byly zabaveny a umístěny na evropské bankovní účty, čímž se vytvořily obrovské prostředky potřebné k zaplacení hromadných žalob zemědělců. Později by se tyto peníze staly základem programů prosperity.

Navzdory těmto zásahům prezident George H.W. Bush a ilumináti pokračovali ve svých plánech globálního zotročení.

1992 – V srpnu 1992 byl prezident Bush postaven před vojenské důstojníky. Požádali ho, aby podepsal dohodu, že vrátí Spojené státy do ústavního práva a nařídili mu, aby už nikdy nepoužíval termín Nový světový řád (NWO). Bush předstíral, že bude spolupracovat, ale tajně plánoval uskutečnění NWO, a to podepsáním nařízení 25. prosince 1992, které by na dobu neurčitou zavřelo všechny banky, což by Bushovi umožnilo vyhlásit stanné právo. Během chaosu, který by byl vyvolán vyhlášením stanného práva, měl Bush v úmyslu zavést novou ústavu, která by udržovala všechny stávající funkcionáře ve funkci po dobu 25 let a odstranila by právo volit nové úředníky. Armáda zasáhla a zabránila Bushovi v podpisu tohoto nařízení.

1993 – V roce 1993 se členové Nejvyššího soudu, někteří členové kongresu a zástupci vlády Clintona setkali s vysoce postavenými americkými vojenskými důstojníky, kteří požadovali návrat k ústavnímu právu, reformy bankovního systému a finanční odškodnění.

Dohodli se na vytvoření postupu pro podávání žádostí na odškodnění farmářů. Právníci by se tak mohli setkávat s farmáři po celé zemi, mohli by jim pomoci podávat žádosti a informovat je o soudním řízení. Mohla by být požadována odškodnění za následující újmy: veškeré zaplacené úroky z půjčkek poskytnutých finanční institucí; zabavování majetku; právní a soudní poplatky; daně nebo zástavní práva Finančního úřadu; daně z nemovitostí a vlastnictví; duševní a emoční stres způsobený ztrátou majetku; nemoc související se stresem, sebevražda a rozvod; a dokonce i soudní příkazy, uvěznění a probace.

1994 – Clintonova vláda však podkopala jejich úsilí tím, že požadovala, aby farmářské nároky používaly specifický formulář navržený vládou. Tento formulář ukládal zaplacení správního poplatku ve výši 300 dolarů za každý nárok, což bylo později použito v roce 1994 k zatčení vedoucích právního týmu včetně Roye Schwasingera. Vláda se tak bála toho, co by řekli během soudního procesu v Michiganu, že podnikla další kroky k zatajení skutečné povahy případu. Zaměstnanci okresního soudu nesměli v průběhu soudního řízení pracovat od pondělí do čtvrtka. Místo bylo pod dohledem agentů FBI, aby bylo zabráněno médiím a návštěvníkům, aby se dozvěděli, co se děje. Obtěžování a odvetná opatření ze strany vlády se stupňovala, mnoho nepohodlných osob bylo posláno do vězení nebo zavražděno ve vězení.

Generál armády, který získal originální Titul bankrotu Spojených států z roku 1933, byl i přesto, že byl chráněn vojenským personálem, uvězněn, zabit a nahrazen klonem. Tento klon byl potom použit k odlákání pozornosti a k zabránění v podávání dalších nároků. (Nemám znalosti na to, abych zde mluvila o realitě lidských klonů, nicméně mezi lidmi, kteří se věnují zkoumání událostí v zákulisí je existence klonů běžně přijímaná skutečnost. Více si můžete přečíst zde: http://www.questacon.edu. au / indepth / klonování / argumenty_against_cloning.html)

Nedovolte, aby vás myšlenka na to, že nám vládnou klony, odvedla od uvažování nad pravdivostí této historie. Až bude odhalena pravda, budeme šokováni.

Během prvního Clintonova funkčního období armáda odložila mnoho jeho federálních jmenování, dokud nebylo jisté, že tito funkcionáři pomohou obnovit ústavní zákony. Jedním z takových funkcionářů, kteří slíbili provedení nezbytných změn, byla ministryně spravedlnosti Janet Reno.

1993 – V souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 3. června 1993 Janet Reno nařídila jednotkám Delta Force a Navy Seals, aby ze Švýcarska, Anglie a Izraele získaly zpět biliony dolarů zlata ukradené Federálním rezervním systémem ze strategických zlatých rezerv. Tyto země při razii spolupracovaly, protože jim bylo slíbeno, že jejich dluhy vůči Spojeným státům budou zrušeny a protože lidé, kteří ukradli peníze ze Spojených států, ukradli také peníze svých vlastních národů. Zlaté a stříbrné cihly mají být použity pro novou měnu krytou drahými kovy. Nyní jsou bezpečně uskladněny v komplexu Norad v Colorado Springs a v dalších čtyřech úložištích. Akce Janet Reno natolik rozzuřila autority, že to mělo za následek její smrt. Poté byla nahrazena klonem a ten je zodpovědný za krytí různých Clintonových skandálů.

Tajemník Ministerstva financí USA Robert Rubin byl také naklonován. Po zbytek svých funkčních období dostávali Reno i Rubin platy od Mezinárodního měnového fondu jako zahraniční agenti, nikoli od ministerstva financí USA. I přes tyto akce právní tým pokračoval ve svém boji a zatím se mu dařilo zabránit zabíjení a velké revoluci. Po roce 1993 byl název procesu podávání farmářských nároků změněn na „Bankovní nároky“. Nejvyšší soud USA v letech 1993 až 1996 požadoval, aby občané USA podávali „bankovní nároky“ pro získání náhrady škody od Ministerstva financí USA. Tento proces byl ZASTAVEN v roce 1996.

Během této doby Nejvyšší soud USA pověřil jednoho nebo více soudců, aby sledovali vývoj rozhodnutí. Získali pomoc odborníků v oblasti ekonomiky, měnových systémů, bankovnictví, ústavní vlády a práva a v mnoha dalších souvisejících oblastech. Tito soudci vytvořili podpůrné skupiny spolu s tisíci lidí po celém světě známými jako „Bílí rytíři“. Pojem Bílý rytíř pochází z oblasti byznysu. Jedná se o bohatého člověka, který zachrání zranitelnou společnost před převzetím nepřátelskou společností.

Pět soudců strávilo mnoho let vyjednáváním o tom, jak by měly proběhnout reformy. Nakonec se shodli na určitých dohodách s vládou USA, majiteli Federální rezervní banky, Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou a s mnoha dalšími zeměmi, včetně Spojeného království a zemí eurozóny. Protože tyto americké bankovní reformy budou mít dopad na celý svět, musely být do nich zapojeny Ministerstvo financí, Světová banka a další země. Reformy vyžadují, aby Ministerstvo financí pohltilo Federální rezervní systém, aby podvodné činnosti bank byly zastaveny a aby bylo vyplaceno odškodné za újmu způsobenou v minulosti.

1998 – Vojenští generálové, kteří se podíleli na procesu odškodnění farmářů, si uvědomili, že soudci amerického Nejvyššího soudu nemají v úmyslu zavádět ujednané dohody. Rozhodli tedy, že jediný způsob, jak je možné reformy provést, je schválení zákona Kongresem.

1999 – Kongresu byl předložen 75-ti stránkový dokument známý jako Zákon o národní hospodářské bezpečnosti a reformě (NESARA). V Kongresu ležel téměř rok bez jakékoli významnější akce.

2000 – Pozdě večer 9. března 2000 byla od Delta Force a Navy SEAL doručena písemná výzva ke shromáždění usnášeníschopného počtu členů 15-ti členům Senátu a Sněmovny reprezentantů, kteří podporovali Zákon NESARA.

Okamžitě byli doprovodeni silami Delta Force a Navy SEAL do sněmoven, kde odhlasovali přijetí zákona NESARA. Těchto 15 členů Kongresu byli jediní, kdo byli oprávněni zastávat své funkce v souladu s původním 13. Dodatkem Ústavy. Pamatujte, že britští vojáci ve válce roku 1812 zničili kopie Dodatku o šlechtických titulech (TONA), protože tento dodatek zakazoval každému, kdo měl vazby na anglickou korunu, vykonávat veřejné funkce.

10. října 2000 – Klon prezidenta Clintona nechtěl podepsat Zákon NESARA, proto na rozkaz amerických vojenských generálů vpadly do Bílého domu jednotky Naval SEALs a Delta Force a pod pohrůžkou střelby donutily prezidenta k podepsání. Pracovníkům tajných služeb a bezpečnosti Bílého domu bylo nařízeno, aby odstoupili, odzbrojili se a bylo jim dovoleno být svědky této události pod příkazem mlčenlivosti.

Bush starší, korporátní vláda, velké bankovní domy a skupina Carlyle se od samého počátku stavily proti zákonu NESARA.

Podrobnosti případu a číslo spisu byly z důvodu utajení zapečetěny a přepracovány v oficiálním kongresovém registru. Z tohoto důvodu neexistují žádné veřejně přístupné záznamy o činnosti Kongresu v této věci a proto hledáme-li tento zákon, nedostaneme se ke správným datům, dokud nedojde k jejich zveřejnění.

Členové Kongresu neodhalí NESARU, protože jim bylo nařízeno soudci Nejvyššího soudu USA, aby popírali její existenci, jinak jim hrozí obvinění ze zrady, která se trestá smrtí. Někteří členové Kongresu byli ve skutečnosti obviněni z maření tohoto příkazu. Když se senátor Minnesoty Paul Wellstone chystal porušit příkaz mlčenlivosti, on i jeho žena a dcera se zabili při letecké nehodě. Pokud strach nestačí na udržení poslušnosti, použije se uplácení. Úplatky jsou běžně nabízeny vládním a vojenským funkcionářům mocnou elitou – tajnou vládou.

Celý článek zde:

https://tadesco.org/nesara-gesara-prulomova-reforma-dil-2-2/