Co jsou to Kony, jak podle nich žít a proč jsou potřeba?! Spousta lidí se ptá: Co jsou to Kony?! Mnozí si myslí, že jsou to nějaké přísné předpisy, které pokud se nedodržují, přichází trest. To možná platí v různých lidských sdruženích, ale v případě Konů je všechno jinak.

Kóny nejsou žádné přísné předpisy. Jsou to pravidla, podle kterých se žije v celém Vesmíru. Životní cesty jsou příliš různorodé na to, aby se lidé museli držet pouze předpisů. Všichni se snažíme o totéž Světlo a všichni se k němu jednou dostaneme. Cesty mohou být různé. Kony nám v naší snaze slouží jako nápovědy, které bychom měli v našem lidském životě používat, pokud Světlo chceme dosáhnout. Tyto nápovědy (pokyny)nám mohou naši cestu výrazně usnadnit, zpříjemnit a urychlit

1. Kon Zdokonalování
Jsme zde proto, abychom se rozvíjeli duchovně, energeticky a fyzicky. Každý člověk je na jiné úrovni rozvoje. Naším úkolem je přijmout informační zkušenost našich Předků, abychom ji uměli zařadit do našeho života a rozvinout náš život tak, abychom se zdokonalili a posunuli se tak na vyšší úroveň rozvoje. Našim potomkům tak zanecháváme novou – zdokonalenou informační zkušenost.

2. Kon Vůle
Každý má právo na svou cestu. Naši cestu určují naše skutky. My projevujeme vůli ve všech svých skutcích. Síla naší vůle nás pohání žít podle mravních pravidel.

3. Kon Tvoření.
Jdouce po cestě Tvoření se vracíte k Bohu. Cesta Tvoření vás učí zamýšlet se nad tím, že je třeba udělat něco dokonalejšího, zakládajícího se na mravních pravidlech.

4. Kon Sebeurčení
Ve všem velkém je malé. A ve všem malém je velké. Každá maličkost je důležitá a může být semínkem, ze kterého vyroste něco mnohem většího. A všechno velké bylo na začátku pouze myšlenkou v něči hlavě.

5. Kon Podobnosti.
Podobné přitahuje podobné. Na základě určitých podobností přitahujete určité situace a lidi. Pokud vám nêco vadí, je třeba pochopit tyto podobnosti. Pokud vás to naplňuje, je třeba tyto podobnosti ještě více rozvíjet.

6. Kon Rezonance.
Celý Svět sestává ze zrcadel, ve kterých vidíme své vlastní odrazy. Jakákoliv informace, která se k vám dostane, vyvolává ve vás zpětnou reakci (odezvu). A ta určuje vaši Cestu, lépe řečeno její kvalitu.

7. Kón Reinkarnace
Reinkarnace je ztělesnění duše, následné ztělesnění duše… To je zkušenost, kterou je třeba přežít, aby se mohlo vstoupit na další úroveň svého rozvoje.

8. Kon Karny (Karmy)
Tento Kón hovoří o tom, že za své činy každý dostane jen to, co má dostat. Ne méně a ne více. A každý své dostane. K tomu, abychom uplatnili tento KON, je třeba přečíst v paměti to, co jsme ve svém životě udělali nesprávně, a vhodné snažit se to změnit. Omluvit se, přestat se chovat špatně. Žít lépe, být lepším. Nápovědy jak jsou v KONu REZONANCÍ, v KONu SHODY…

9. Kon Shody
Boží Bohu, Císařovo Císaři. Každý z nás se musí shodovat s tou profesí a s tou cestou, kterou si vybral. Obuvník musí šít elegantní boty, a také v elegantních botách chodit. Jakýkoli člověk se v duši musí shodovat s tím, kdo je. A zdokonalovat se.

10. Kon Světa Myšlenek
Uchovávejte své myšlenky v čistotě. Takovým způsobem tvoříte mír a klid. A žijete ve štěstí. Tento Kon je velmi důležitý pro každého Člověka. Dosažením harmonie dosáhnete cokoli.

11. Kon Přitažlivosti
Všechno silněji přitahuje k sobě to slabší. Můžete to pozorovat všude. Třeba se zdokonalovat, na fyzické, energetické a především na duchovní úrovni… Dosáhnete tak schopnost rozvíjet v sobě Sílu vést za sebou lidi. O tom je KON Přitažlivosti.

12. Kon Záměny
Všechno ve Světě je živé. Všechno se navzájem obměňuje. Obměňují se energie, i informace. Celý náš Svět se skládá z proudů, které se pohlcují nebo vyzařují. Je to neustálý proces.

13. Kon Zachování Energie
Energoinformace se nikde neztrácí, a nikam neodchází. Naším úkolem je vědět a chápat, že nic se neztrácí beze stopy, pouze přechází z jednoho stavu do druhého.

14. Kon Dávání
Čím více dáváš, tím více dostáváš. A život to potvrzuje. Tady je však jedna past. Nemůžete dávat víc než je třeba. Bráníte těm druhým v dávání… A na to musíte vždy dávat pozor!

15. Kon Změny
Všechno teče, všechno se mění. Nové přichází nahradit to staré. Nové musí být mnohem dokonalejší.
Pokud chce přežít…

16. Kon Děkování (Vděku)
Za všechno děkuji. I za špatné, i za dobré. Poděkujte a nechte to jít, aby se to netočilo kolem dokola v Mysli. Vše je propojeno s KONem Myšlenek. A propojeny jsou navzájem všechny Kony. To je důležité. I být vděčný je důležité! Umět být vděčný…

…………………………………………….

Přátelé, v krátkosti jsme se pozastavili u KONů, a určili jsme si stručně, co znamenají. Podrobněji se o tom můžete dozvědět v dalším článku a podcastu, kde se KONům budeme věnovat podrobněji. Řekneme si, jak tyto KONy musíme používat ve svém každodenním životě. Připravíme pro vás nové informace, které vám budeme poskytovat.

 

A ještě krátký dovětek, abyste dostali ucelený obraz:

Zákon je to, co vyšlo ZA hranice KONu. Zákon vytvořili lidé. V dnešním světě pozorujeme to, jak se žije podle zákona. Tento svět je nedokonalý. Silně se hroutí a stejně tak mezilidské vztahy nejsou harmonické. Tento jev pozorujeme všude kolem nás…. 


Svět „zákonů“ je nedokonalý. Proto je Čas vrátit se ke Konům, podle kterých žili naši Předkové…

https://slovanskenoviny.sk/kony/

16 základních Vesmírných Konů

1. KON ZDOKONALOVÁNÍ
Při narození dostáváme od rodičů, od RODu, od správce duše, celou databázi informací našeho Rodu, která se nashromáždila před naším příchodem na Svět. I karmickou informaci. Je to soubor všech našich životních skutků a skutků celého našeho Rodu, dobrých i špatných. V každém člověku je tento soubor uložen. Kde přesně je uložen, to nikdo neví. No on existuje. V prostoru podvědomí, v prostoru duše…

Toto vylepšení říká, že dostáváme předchozí informace, uvádíme je do našich životů a tyto informace nám pomáhají předat naši životní roli v tomto javovském světě. Jsme tady, abychom se vyvinuli duchovně, energicky a fyzicky. Každý člověk má jinou úroveň rozvoje. Naším úkolem je přijmout informační zkušenost našich předků, abychom je mohli zahrnout do našich životů a rozvíjet naše životy, abychom se mohli zlepšit a přejít na vyšší úroveň rozvoje.

Takže našim potomkům necháváme nový – vylepšený informační zážitek. Zajímavé je, že do 3 let je vědomí člověka otevřené a má přímé spojení s vedoucími administrátory, s rodinou, s administrátorem duše, což naznačuje, že moudrost našich starověkých předků spočívala v tom, že komunikovala se svými dětmi úplně jiným způsobem, než je dnes obvykle. Jak můžeme použít kon 1. v našich podmínkách: Zeptejte se, jak žili váš otec a matka, vaši prarodiče. Zjistěte, jaká pravidla žili a co pro ně bylo důležité. Popadněte rodokmen. Popadněte znalosti svého rodokmenu a zjistěte, co v něm lidé žili. Koneckonců, moudrost je to, co bylo objeveno v minulosti. Kdokoli hledá moudrost v budoucnosti, ztratil svou cestu. Je nemožné čerpat z budoucnosti. Studujte zkušenosti našich civilizací. Civilizace před námi.

2. KON VŮLE

Ukazujeme vůli ve všech našich dobrých skutcích. Vůle nás nutí žít podle morálních pravidel. Ve svém základu. Opakem vůle je, když někdo vytvoří zlo, když někdo okrádá, udeří, úmyslně zničí něčí majetek. To není vůle, je to opak vůle – selhání. Védské tradice říkají, že Will je dán Stvořiteli a nikdo to nemůže vzít od člověka. Pouze on sám ze své svobodné vůle se může vzdát a vydat se jinou cestou.

Pokud čtete Arvara, vlasti bohů Sergeje Aleksejeva, jednoho z Azov, velikánů, byl v dole nucen tvrdě pracovat, a přesto zůstal klidný. Nikdo nemohl vzít jeho vůli. Neklesl v duchu. Pamatujte – mír je síla. Z míru přichází kontrola vůle. Když nereagujete na cizí vnější podněty a jen pracujete na tom, co je vaše. Pak jste sami. V té době se Savola vztahuje na váš účel sledovat vaši cestu vývoje a zlepšování. Ukážete svou vůli zlepšit se. To vytvoří harmoničtější vztahy mezi přáteli, a to jak ve vaší rodině, tak i mimo ni. Ukažte vůli ve vzdělávání svých dětí, ukažte vůli v kontaktu s přírodou. Ukazujeme vůli zlepšením situace, ve které jsme, pro dobro a pocit lásky v sobě.

Každý má právo jít. Naše skutky určují naši cestu. Ukážeme Will ve všech našich skutcích. Síla naší vůle nás nutí žít podle morálních pravidel. Sledujte své pocity. Pocit je počáteční informace, které obdržíte. Cítíš. A stát, který ve vás zůstává, cítí. Informace, které k vám přišly … Pokud se cítíte šťastní, znamená to, že jdete správným směrem. Pokud se cítíte špatně, pokud se cítíte špatně, nepokračujte. Nejprve se informace o energii dostanou do duše, pak povzbuzují důvod reagovat – aby zjistili, co dělat, a pokud je myšlenka správná, jste šťastní.

A tady přichází vůle to udělat. Dělat něco, co je správné, je to dobré, což vám nebo někomu blízkému prospěje. Přestali jste jíst nejrůznější nezdravé věci – ukázali jste vůli. Přestali jste pít alkohol – ukázali jste svou vůli. Nezasáhl jsi dítě – ukázal jsi vůli. Řekl jsi mu něco hezkého – ukázal jsi vůli. Existuje mnoho věcí, které jsou dnes široce přijímány a jsou považovány za trend času. Ale pokud máte pocit, že tomu tak není, ukážete vůli to dělat ne podle módního trendu, ale jak to cítíte. Když chcete něco udělat a když cítíte, co chcete – to jsou dvě různé věci. Sledujte své pocity a prozkoumejte, co je správné a co ne.

3. KON SEBEURČENÍ
Zmatek sebeurčení kuželů sebeurčení říká, že malý je koncentrovaný velký a ve velkém je koncentrovaný malý.
Například, přemýšlejte o filmu People in Black, kde byla galaxie …, chápete, co je galaxie. Celá galaxie byla tedy soustředěna v malé kouli. Celý vesmír je také soustředěn v nás. Stejně jako jsme soustředěni v celém vesmíru. O čem mluví současná věda? Všechno se skládá z atomů, jádra, elementárních částic. Je tedy zřejmé, že nástroje, které věda dnes používá, nestačí k pochopení toho, jaký je život v atomu, ve vztahu mezi protony neutrony uvnitř atomů.

Možná v nich je život … prostorové rozložení všeho mění celou strukturu. Říkáme tomu velký je koncentrovaný a velký je koncentrovaný. Když chcete něčemu porozumět, vykopejte se a uvidíte celý vesmír. Pokud chcete poznat nová místa, musíte cestovat a změnit své vlastní místo … přesunout se na místo, které chcete vědět. Totéž můžete udělat, když chcete něčemu porozumět … Musíte změnit své vědomí, svůj status vedení. Teď znáte ostatní a budete znát ostatní, když změníte svůj vnitřní stav.

Tak to je. Když cestujete a změníte svou polohu, najdete mnoho odpovědí a při změně vnitřního stavu najdete mnoho odpovědí. Každá maličkost je důležitá a může to být semeno, ze kterého roste něco mnohem většího. A všechno bylo na začátku jen nápad v něčí hlavě.

4. KON TVOŘENÍ

Zajisté jste určitě chtěli něco vytvořit, měli jste vnitřní nutkání, pomysleli jste si – vytvořil bych projekt, postavil ho. Takže jste přemýšleli o tom, jak to vytvořit. Pak jsi si dělal poznámky. Později jste začali přemýšlet, kdo to ukázat, aby do vašeho projektu dostal vhodné lidi. Přemýšleli jste o tom, že uděláte něco dokonalého, něco ještě dokonalejšího. A najednou byli lidé, kteří vám pomohli … ale pokud se zastavíte v tomto procesu vytváření, nedosáhnete svého cíle. Pokud tedy něco uděláme, uděláme to dobře.

Přinášíme tedy naše přání a myšlenky do fyzického světa, které se uskuteční prostřednictvím našich aktivit. Toto je stvoření. Způsob stvoření vás naučí přemýšlet o potřebě udělat něco dokonalejšího na základě morálních pravidel. Po cestě stvoření se bezpečně vracíte k Bohu.

5. KON PODOBNOSTI

Dalo by se říci, že přitahujeme lidi na základě jejich charakteru, jejich tendencí, práce, jejich postoje ke světu … přitahujeme takové lidi, máme takové přátele. Ale je to také naše postava, naše tendence, naše práce, kterou děláme, náš postoj ke světu, který projevujeme. To k nám přitahuje tyto lidi. Na základě těchto podobností se lidé navzájem přitahují. Protože myslí stejným způsobem, dělají totéž… v každé situaci.

A tak se všichni ocitli podobnými. Podle jejich zájmů a podobnosti. Pokud to přestane být v okruhu určitých lidí dobře, je to proto, že jste se změnili, a proto byste měli jít dále … být v tom, co vás naplní. A jako se k vám lidé připojí.

6. KON REZONANCE

Rezonanční kužel následuje rezonance. Nejzajímavější kužel. Jakékoli informace, které se k vám dostane, vám poskytnou zpětnou vazbu (odpověď).Například vám někdo něco řekl a byli jste uraženi, takže tyto informace nesete. A v tomto případě nejste úplně dokonalí. Odpověděli jste na osobu, informace, které vám přišly skrze ni. Už jste odpověděli.

Tato informace tedy ve vás žije. Co to o tobě říká? Že jste v jistém smyslu podobném složení vaší postavy, osoby, která vás urazila. To říká rezonance. A na tom je třeba pracovat. Musíte se pokusit nereagovat tímto způsobem. Pokud neodpovíte, znamená to, že to není ve vás. A možná jste si nevšimli poznámky nebo informací, takže neodpovídáte. Např. mniši. Dívají se na toho, kdo je uráží a reaguje v naprostém míru – „Bůh s tebou“.

7. KON REINKARNACE

. Život člověka je úkol. Všechno, co se stane, je úkol pro každého. Do té míry, že je určen. se o zážitek, který přežije, aby se dostal na další úroveň rozvoje. Každý má svou vlastní úroveň rozvoje vědomí, každý má roli na jiné úrovni. Tímto způsobem každý získává nové a nové zkušenosti, které dává celé své rodině. Každý živý člověk je ztělesněním celé své rodiny tady a teď – v životě. Reinkarnace je ztělesněním duše, následným ztělesněním duše … Toto je zážitek, který přežije, aby vstoupil na další úroveň jeho vývoje.

8.KON KARMY

. Všechny informace, negativní i pozitivní, o našich životech ve všech světech, včetně na Zemi, jsou uloženy v karmě. Dnešní řeč by mohla být považována za server této paměti, kde jsou psány všechny informace. Spojení s tím je v našem podvědomí, v duši … Tento blok (server) paměti musí být odhalen, aby mohl krok za krokem chodit na naší cestě duchovního, energetického a fyzického vývoje. Naším úkolem je pochopit, které skutky byly špatné, a opravit je.

Naše skutky a naše myšlenky. Žili jste život, který jste žili. Udělali jste nejrůznější dobré a špatné věci. Ale jakmile je čas všechno opravit. Můžete se o tom rozhodnout sami, nebo vám to dá život, v mnoha případech nečekaně. Proto musíme znát kvalitu našich myšlenek a kvalitu našich skutků, protože ovlivňují osobní i rodinné linie. A to vše musí být známo, aby to pochopilo. Přečtěte si to na památku karmy, co jsem v tomto životě udělal špatně, a zkuste to změnit. Omluvit se, přestat se chovat špatně. Žít lépe, být lepší. Pomoc je v rezonančním konu, a v konu shody …

9. KON SHODY

Vy musíte odpovídat tomu, v čem a kde žijete. Pokud jste obuvník, musíte si udělat dobré boty a chodit v dobrých botách. Pokud jste filozof, musíte žít podle filozofie, kterou hlásáte. Pokud jste prezidentem, musíte ovládat všechny náležitosti a návyky, které odpovídají prezidentovi.

Nebo považujete za správné, aby vás nemocný naučil, jak žít zdravě? Nebo tak, aby vám alkoholik poradil, jak jíst zdravě? Každý z nás se musí shodovat s profesí a cestou, kterou jsme si vybrali. Každá osoba v duši se musí shodovat s tím, kým je. A abyste se v tom zlepšili, vyberte své učitele a poradce podle toho, jak žijí v tom, co chcete zlepšit.

10. KON SVĚTA MYŠLENEK

Vždy udržujte své myšlenky v čistotě. Tímto způsobem vytvoříte mír a klid. A žijete ve štěstí. Tento kužel je velmi důležitý pro každého člověka. Dosažením harmonie dosáhnete všeho. Existuje jeden příběh, který dobře zachycuje tento kužel: dva mniši přišli k řece, kde stála bezmocná mladá žena, která se nemohla dostat na druhou stranu. Mladší z nich se podíval dolů a předstíral, že ji nevidí. Starší mnich vzal ženu do náruče a nesl ji přes řeku.

Pak pokračovali po dlouhou dobu beze slov, dokud mladší neřekl: „Jak jsi mohl, mnich, vzít ženu do náruče? To bych nikdy neudělal! “Není to opravdu?” Rozdíl mezi námi dvěma je, že když jsem to položil a nechal to u řeky, stále to nosíte, “odpověděli starší. Pokud chcete žít pokojně, pokud chcete dosáhnout vnitřní harmonie a čistoty mysli, nemůžete se neustále dívat na minulost, kdo vám kdy řekl nebo udělal a zda to bylo správné. Žijte, co se děje a děje. Sledujte, jak se to ukáže, a jen se z toho poučte, protože pak přichází nová událost, která vám může chybět, nebo udělat chybu, pokud nejste dostatečně přítomni.

11. KON MAGNETISMU PŘITAŽLIVOSTI

Vše slabší přitahuje vždy k sobě to silnější. Můžete to vidět všude. Je nutné zlepšit fyzickou, energii a především na duchovní úrovni … Tím se dosáhne schopnosti rozvíjet sílu a vést lidi za vámi. Všichni vůdci ovládají, rozumí tomuto kuželu, a proto získávají pozornost ostatních lidí. To je jejich skrytá síla. Každý z nás, dříve nebo později, dospěje k bodu, kdy je připraven. A to je logické. Pokud budeme pracovat jako učitelé na 7. úrovni rozvoje, nebylo by to možné bez kužele přitažlivosti. A pokud učitelé nejsou jejich žáky respektováni, je to proto, že nezvládli 7. úroveň rozvoje nebo přitažlivost. Tento kužel je spojen s sedmou úrovní vývoje.

12. KON ZACHOVÁNÍ ENERGIE

 Informace o energii se nikde neztratí a nikam nejde. Naším úkolem je vědět a pochopit, že nic není ztraceno bez stopy, prostě jde z jednoho státu do druhého. Na světě se nic neztratí. Všechno prochází změnou. Buď změnou vylepšení, které vytváří něco nového … nebo změnou vyhynutí, kde také vyvstává něco nového. Žijeme v takovém světě, ve světě úspory energie. Energie je stabilní, nikdy neztracena beze stopy, pouze mění svou formu.

13. KON VÝMĚNY

Všechno se navzájem obměňuje. Energie, informace, lidé, sociální zařízení, všechno. Dokud se navzájem nezasahují, život a svět jsou v harmonii. Proto je nezbytné správné chování, správné přijetí, přijetí, ale také správné odmítnutí, v případě dobra celku, dobro lidské rasy. Je důležité vědět, jak přijmout, správně projít, pustit … všechno teče, všechno se mění. Novinka přijde nahradit starý. A nový musí být mnohem dokonalejší. Pokud chce přežít …

14. KON PODĚKOVÁNÍ (VDĚKU)

Děkuji (jsem vděčný) za všechno. Ať už se dějí špatné nebo dobré události, děkuji vám za všechny, protože to je váš proces učení. Použijte každou událost jako lekci k řádnému vnímání vašeho vývojového procesu … Nesuďte, protože nevíte, co bude následovat díky této události. Děkuji a nechte to jít, aby se vám to ve vaší mysli nezměnilo. Stačí přijmout, děkuji a nechám vás jít. To je již spojeno s kuželem nápadů. I s rezonancí. Poděkovali jsme za štěstí, poděkovali za urážku … a takto jsou všechny kužely propojeny. To je důležité. Jsem vděčný, je důležitý! Vědět, že je vděčný …

15. KON DÁVÁNÍ

Čím více dáte, tím více získáte. A život to potvrzuje. Zde je však vytvořena jedna past. Nemůžete dát víc, než je nutné. Zabraňujete ostatním v dávání … a musíte být vždy opatrní. Někdo je podvodník, parazit. Chce jen přijímat, přijímat a jen přijímat. A ty prostě dáš a dáš. A můžete získat odplatu za porušení rovnováhy. Můžete přijít o vše, co máte.

Nikdy nejednejte, abyste zasahovali do možnosti rozvoje jiné osoby. Také je tu, aby se posunul nahoru. Pomoc při vytváření, odměňování, ale nepodporují parazitizaci. Pokud jen nedáte a nedostanete nic, porušíte rovnováhu kužele dávání. Čím více dáte, tím více získáte. Tato energie vám musí být vrácena. Ale když povzbudíte kohokoli, aby byl nečinný, skutečně mu ublížíte tím, co děláte. Proto to není dobrý skutek. Pomozte a sledujte, jak jste pomohli naučit vás pochopit kužel dávání.

Pokud dáváte peníze, nechte to na něco. Pro jiný druh pomoci, pro práci, za doporučení, aby se osoba, která potřebuje pomoc, také cítila plná. Poskytněte znalosti, informace, rady. Pojmenujte své dávání. Dávající kužel je velmi důležitý. A nebuďte lakomí, když máte co dát. Protože duše je vždy duše. Dej svou duši, podle svého svědomí, pomozte. A zejména milovaní, příbuzní, děti…

16. KON ZMĚNY

Všeho teče, všechno se mění. Nové vždy přijde nahradit staré. Nové musí být mnohem dokonalejší. Pokud chce přežít … například náš způsob života dnes není dokonalý ve srovnání s tím, co víme o starých, předchozích civilizacích, které byly mnohem dokonalejší. Naše civilizace tedy degraduje. Má to být naopak. Musíme to udělat mnohem dokonalejší.

Tento kon říká, že vše se vyvíjí duchovně, energicky a fyzicky stoupající a ne degradující. Musíme se snažit pracovat lépe a být lepší, než tomu bylo dříve … proto je dobré pozorovat konx, které pomohly našim předkům v civilizačním i osobním vzestupu.

somslovan.sk a Slovanské Noviny

Všetky podcasty si môžete vypočuť aj na:

Link hearthis

https://hearthis.at/slovanske-noviny/#tracks

Apple podcast

https://podcasts.apple.com/sk/podcast/slovansk%C3%A9-noviny/id1631693163

Spotify podcast

https://open.spotify.com/show/40GuwGPYp74ZZSQ8IJ7XMQ?si=uh6GCC4fQpGcCPqGbQe_Xw

podcast na stránke Som Slovan 

https://www.somslovan.sk/podcast/

https://slovanskenoviny.sk/16-zakladnych-konov-vesmiru/