Zatímco veřejnost se zabývá prezidentskými volbami, Pětikoalice v jejich stínu usilovně pracuje na transformaci České republiky v totální kolonii a hračku v rukách mocných miliardářů a přetváří naši zemi v poslušného vazala Bruselu a Berlína. Nevíme kolik peněz a jaké funkce mají Fiala, Rakušan či Pekarová slíbené, v mnohém cítíme vliv jak Schwarzenberga, tak i sudetoněmeckého Landmanschaftu, ovšem daleko více to zapáchá ještě vyššími zájmy z řad skutečné miliardářské šlechty.

Připomeňme si, že po roce 1989 jsme sice zdaleka nebyli na špici v oblasti technologií, ale zároveň jsme byli plně či téměř soběstační ve výrobě čehokoliv zásadního, v potravinářství a rozsah umu českých lidí byl obdivuhodný. Navíc, nebo možná i proto, že tu bylo politické prostředí, které se úplně demokraticky netvářilo. Oproti tomu je nyní naše hospodářství v likvidaci, stejně tak zemědělství, ekonomika a na řadě jsou další sféry včetně stále častěji opakované všeobecné svobody. I přesto Fiala & spol. neustále vytváří dojem, že lépe, než to oni dělají, to ani dělat nejde.  Jde o záměrně vypouštěnou lež, která vytváří křoví, za nímž se připravují zásadní legislativní změny, které se budou dotýkat bezprostředně všeho, co nás obklopuje. Nyní budeme citovat:

„Fiala se chystá rozprodat zemědělskou půdu … NA PRAHU BÍDY – Musíte vědět, co se děje za našimi zády. Fialo, cos to zase podepsal? V dokumentu odeslaném do Bruselu ke schválení navrhuje vláda Petra Fialy zlikvidovat celé české zemědělství a výrobu potravin, uzavřít tisíce zemědělských podniků a úplně zlikvidovat všechna česká stáda a chovy zemědělských zvířat. Celá zemědělská veřejnost se proti tomuto programu postavila a varovala, že dojde nejen k dalšímu dramatickému zvýšení cen potravin, ale též k absolutní závislosti na importech potravin ze Západu EU.

Až 60 % zemědělských podniků v důsledku Fialou nařízeného 23 % redistribučního poplatku uvažuje skončit výrobu a propustit zaměstnance (nejvyšší redistribuční poplatek ze zemědělské výroby je v zemích EU maximálně 10 – 12 % !). Podle zemědělců, tak v Česku bude možné pěstovat jenom obiloviny, všechno ostatní budeme muset dovážet. A vzhledem k tomu, že nejvíce zemědělců pracuje v živočišné výrobě, dojde na českém venkově k další masivní nezaměstnanosti. A to v době nástupu obrovské hospodářské krize, propouštění a masové imigrace z Ukrajiny! Český kanibal Fiala tak udělá radost jedině západním potravinářským monopolům. Těm předhodí zadarmo všechny české jedlíky – voliče, aby si na nich vydělaly exportem podřadných potravin.

Dalším důsledkem této fialové – agro – politiky, bude krom drahoty, také další skvělé vítězství: daně ze zisku z prodeje potravin v Česku půjdou už ne do české, ale do západních státních pokladen. Tím bude zase méně na všechno včetně důchodů, a proto už Fiala plánuje zvednout věk pro odchod do důchodu nad 65 let. Takto se může chovat k vlastnímu národu jenom absolutní ignorant a slouha hesla politiky TOP-09 – nestarat se o to, za jakých podmínek musí žít čeští občané! Co to znamená konkrétně? Bochník chleba bude stát 60 korun, oznámil 12.4. předseda svazu pekařů, a požadoval zákaz vývozu pšenice z Česka, aby bylo z čeho chleba vůbec péct!

Portugalské, španělské a italské zemědělství pracuje na tomto principu: doveze se levná pšenice z Ukrajiny, jí se nasytí hospodářská zvířata, mléko a maso se potom zpracují v místním potravinářském průmyslu – a z velké části se vyvezou do ciziny. Výsledkem jsou pracovní místa v zemědělství i v potravinářské výrobě. A daně ze zisků výrobců potravin putují do domácí státní kasy.

Česká Fialová zemědělská politika si dává přesně opačný cíl: Zlikvidovat česká stáda hospodářských zvířat, a tedy i potravinářský průmysl. Budeme pěstovat pouze levnou pšenici – a ta se bude vyvážet do Portugalska, Španělska a Itálie, aby tam mohli nahradit výpadky v dodávkách ukrajinské a ruské pšenice. Česko tak čeká potravinový osud Indonésie, která je sice monopolním vývozcem palmového oleje (80 % ), ale pro vlastní obyvatelstvo ho nedává k dispozici, anebo je pro ně cenově nedostupný! Kdo si koupí bochník chleba za 100 Kč, až pšenice nebude ani v českých skladech, jestliže Ukrajinci letos nezasadí a nesklidí!? Koupí si nás za babku.

Fiala srazil redistribučním poplatkem české zemědělské dotace na 1 hektar z 5 200 Kč na 2 200 Kč, ale holandský zemědělec dostane ke svým 393 eurům (asi 10 000 Kč ) na 1 hektar ještě letos přidáno! Fialovo vybíjení zemědělských zvířat v Česku není žádná náhoda, ale pečlivě naplánovaná bruselská politika. Na západě mají být stáda a chovy zachovány, na východě zlikvidovány!

Obdobné je to s produkcí ovoce zeleniny. Průměrná ziskovost českého zemědělství je 2 600 Kč na 1 hektar (po započtení dotace 5 200 Kč). Fialovým redistribučním poplatkem bude český zemědělec ve ztrátě – 400 Kč z každého 1 hektaru, na kterém zaseje! Zřejmým cílem vlády ODS, TOP – 09, KDU – ČSL STAN a Pirátů je tak zlikvidovat české zemědělce, jejich majetek – půdu – po nutném krachu, rozprodat ve dražbách – zájem bude mít především značné množství cizinců.

Fialova vláda tak chystá výprodej české půdy úplně stejně, jako předchozí vlády vyprodávaly do ciziny české průmyslové a těžební podniky a strategickou infrastrukturu – vodovody, plynovod.“ Konec citace

Aby tomu nebyl konec, jsou ve Sněmovně připraveny zásadní změny zákonů a Ústavy ČR. Zde přidáváme dva skeny, ze kterých se Vám musí zatočit hlava. A jde pouze o krátký výtah připravovaných změn. Prezidentské volby, o jejichž regulérnosti musíme už nyní pochybovat díky zjištěným okolnostem kolem výběru zahraniční společnosti dohlížející nad nimi a jejích nedohledatelných majitelů, jsou jen slabým odvarem toho, co přijde.

Jindřich Kulhavý | inadhled.live