Co znamená znak “Z” hrdě nošený ruskými stíhačkami a jinou vojenskou technikou? Toto není písmeno v ruské abecedě, není to v cyrilici. A proč to západním “demokratům” tak vadí, že to nenávidí a chtějí hnát k zodpovědnosti ty, kteří to vystavují?

Z  je starověký ortodoxní symbol. Velmi důležitý pro slovanské národy, poskytuje ochranu před temnými silami. Horní čára Z představuje Nebe, BOHA, zatímco spodní – Zemi, Syna. A ta diagonální – Ducha svatého, který současně spojuje a uzavírá prostor mezi nebem a zemí, blokuje vstup zla. Tento rodinný symbol je nejstarší slovanskou modlitbou, která se dnes praktikuje jako „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, Amen”. Proto ho nenávidí a chtějí se ho zbavit.


TEĎ UŽ CHÁPETE, PROČ JSOU Z NĚHO NACISTÉ A “DEMOKRATI” V EU A AMERICE TAK ZLOMENÍ A Z CELÉ DUŠE HO NENÁVIDÍ?

Komu slouží vlády, Vatikán, systém… je tady pro lidstvo? Slouží Bohu???

Je smutné, že celá naše vláda dělá všechno pro to, aby slovanství bylo vygumováno z historie lidstva. A nejsmutnější je, že je dost velké procento lidí v tomto podporuje i když dost z nich jenom svým nezájmem a zaslepeností. 

Zdroj internet