Co dál po covidu 19

(1. díl)

Co po nás chce ta láskyplná vesmírná inteligence, která nás sleduje a stále nám pomáhá a zatím zabraňuje tomu, abychom nezničili sebe i celou planetu?

1) Bezpodmínečně odstranit všechny atomové zbraně z celé planety. Žádná vláda – ruská, americká, čínská, izraelská totiž není schopna objektivně zaručit bezpečnost svých jaderných zbraní! Není to možné! Přes Umělou Inteligenci, která se bouřlivě rozvíjí se lze nabourat do jakéhokoliv bezpečnostního systému zabezpečení. Lze prolomit naprosto každý systém, a ani ty nejsofistikovanější kódy tomu nezabrání. U.I. dokáže během jedné sekundy učinit milionkrát více operací než lidský mozek a za chvíli to bude tolik operací jako všechny lidské mozky na Zemi dohromady.

U.I. může být kdykoliv lehce zneužitá těmi, kteří k ní budou mít přístup. Pokud vlády budou tvrdit opak, tak lžou celému světu i sami sobě. Naprosto úplná likvidace atomových zbraní na celé planetě je to, co lidstvo musí udělat. To stejně platí o biologických zbraních. I zde musí dojít ke globálnímu konsensu. Třeba takový Denge virus má smrtnost 50% a má podobnou strukturu jako Covid 19.

Je potřeba rozehnat organizace jako jsou WHO a OSN, protože jsou naprosto nefunkční a navíc je to banda zločinců. Měl by se vytvořit kybernetický prostor, kde by lidé z různých kultur mohli komunikovat. Nový dokonalý překladač by vše převáděl do jednoho jazyka a tím bychom se zbavili babylonského zmatení jazyků, které bylo vytvořeno, aby lidé spolu nemohli plnohodnotně komunikovat, domlouvat se a spojovat se. Tak by vznikla virtuální města, virtuální komise, sféra planetárního rozumu a planetární rada, která by mohla koordinovat názory lidstva.


2) Je třeba odstranit destabilizující děsivou disproporci, kdy 1% lidstva vlastní 99% planety, což je šílená, absurdní a naprosto třaskavá situace. Tady už nelze hovořit o nějakém soutěživém kapitalismu, že by si tito lidé takové majetky zasloužili. Za touto koncentrací majetku stálo až příliš mnoho: podvodů, kolonizačních bankovních operací, monopolních praktik, zneužívání informací, naprosto nemorálních manipulací všeho druhu, násilí, vydírání, válečných a teroristických nátlakových operací, obchodů s drogami a lidskými bytostmi.

Vzniku této zrůdné a absurdní situace výrazně přispělo absolutní ovládnutí bankovního systému, monopolizace zdravotnictví a farmacie, tvrdé potlačení přírodní a neinvazivní léčby, ale zejména nekompromisní zamlčování úžasných nových technologií a vědeckých výzkumů ve všech oborech lidské činnosti a vědy, které by definitivně lidstvo osvobodily od bídy, hladu i nemocí (2000 skvělých technologických patentů leží v zatuchlém šuplíku stínové vlády a čeká na to, až bude definitivně svržen Deep state).

3) Je samozřejmé, že celý ekonomický systém se musí od samého základu změnit a přestavět. Lidé musí převzít plnou zodpovědnost za své počínání, své zdraví za sebe i situaci na celé planetě. Nesmí se dál schovávat za různé ideologie a náboženství.

Pokud chce lidstvo vůbec přežít a dostat obrovskou “spirituální podporu”, tak musí urychleně tyto změny začít uskutečňovat. Všechny nynější vlády jsou ovládané tajnou vládou, a proto musí odstoupit. Musí být nastolena celosvětová vláda pravdy, transparentnosti, lásky a zdravého rozumu.

Všechna náboženství ve svých různých podobách a konkurenčních odnožích budou muset skončit a v prvé řadě všechna ta Abrahámovská: Židovství, Křesťanství, Islám, protože jsou už v samé své podstatě a konstrukci nesmírně nebezpečná. Jsou to náboženství apokalyptická, která vlastně vyznávají apokalyptický konec světa. Mají destrukční charakter a do hlav dětí po celém světě vkládají kód: “Tento svět bude zničen”.

Hluboko do jejich podvědomí je vkládán tento destrukční a protilidský program a oni se pak podle této teze chovají k sobě i k celé planetě: “Ano tento svět bude stejně zničen, tak co bychom se zabývali nějakou morálkou, perspektivou a ekologií! Takže konzumujme, užívejme, bojujme, urvěme si co nejvíce a klidně ničme!” Je dovoleno ničit sebe, svou rodinu, tradice, kulturu, národy, státy i planetu, dokonce zavedené pohlaví. “Po nás potopa!”

Za vznikem těchto Abrahámovských náboženství stojí temné obludy a zrůdy, které chtějí neustále vykořisťovat, zotročovat a udržovat lidstvo ve strachu a vysávat z něj energii. Toto nemá naprosto nic společného s Kristem, s jeho energií a poselstvím. Lidstvo je skutečně v mezní situaci a opravdu se již musí stát něco zásadního! Musí dojít k celoplanetární výměně Temna za Světlo. Nerovnováha, do které Temné síly přivedly planetu a celé lidstvo je tak veliká, že bez těchto zásadních změn je zkáza civilizace nevyhnutelná. Každý člověk si tuto mezní situaci musí uvědomit a začít dělat kroky pro záchranu svou, své rodiny a celé planety.

Člověk je zdánlivě na tento úkol “krátký”, ale pod jeho “obalem” je poměrně silná bytost, to tvrdí mystici všech dob a i kosmické světelné zdroje hovoří o tom, že dokonce síla jednoho velkého lidského ducha a jeho zaměřeného probuzeného vědomí, dovede změnit i zásadní věci. Co teprve dokáže zharmonizované společné kolektivní vědomí a společná, masová a cíleně zaměřená meditace probuzených a hluboce vědomých lidí…

Lidstvo je “věky” skrytě řízeno, manipulováno a ohlupováno

(2. díl)

Tisíce let je lidstvo ovládáno, manipulováno a ohlupováno, nebylo mu umožněno, aby se skutečně svobodně vyvíjelo. Cíleně byly ničeny všechny zdroje vědění, vypalovány knihovny a ničeny všechny důkazy o jiných skutečnostech, než těch, které byly lidstvu oficiálně vnucovány. Tak jsou ničeny nebo ihned zabavovány všechny důkazy o mimozemské přítomnosti na planetě a schovávány do nekonečných podzemních prostor a nahodilí svědci jsou zastrašováni, případně i zneškodňováni.

Pokud se lidstvo již začalo přibližovat k metě probuzení, pochopení a vzestupu, byl mu zmaten jazyk, jak nás informují sumerské tabulky při stavbě Babylonské věže, nebo byli ti, kteří byli nositeli pravdy a poznání, prohlašováni za blázny, kacíře a paradoxně za služebníky Satana. Dnes takové osoby globální prediktor hanlivě označuje jako konspirační teoretiky, což je každý muž, žena či dítě, kteří se jen trochu odchýlí od mainstreamově vytvořené verze, ať už to je šíření coronaviru, bezpečnost 5G sítí, spolupráce vlád s negativními mimozemšťany, bezpečnost očkování, chemoterapie a radioterapie při léčbě rakoviny nebo jiný výklad historie lidstva, upřednostňování přírodní medicíny, nevyhnutelnost válek a konkurenčního boje ale i poukazování na zrůdnost bankovnictví, které je nastaveno tak, aby postupně zotročilo nekonečnými úroky celé lidstvo a všechny státy i národy.

Skrytá temná síla za oponou organizuje každodenní vymýváním mozků lidem pomocí pečlivě vybíraných negativních zpráv a informací plných násilí, které jsou cíleně vytvářeny v řídícím centru Matrixu. Potom je “Systém” jednotně distribuuje do všech, i těch nejodlehlejších koutů světa a pomocí bezduchých demoralizujících seriálů programuje své diváky na otrockou “nevyhnutelnost” naší reality. To vše udržuje lidi ve vězení jejich zmanipulovaných myslí.

Podíváme-li se do minulosti, tak pokrokoví lidé byli vždy pronásledování, postihováni, zabíjeni, vražděni či upalováni jako čarodějnice nebo byli přinuceni se řídit nesmyslnými dogmaty a úzce spolupracovat s cenzory, svými zotročovateli a pohybovat se jen v mantinely vytýčeném prostoru. Skutečně hodnotné informace byly prostým lidem vždy zapovězeny, protože mocenské struktury, stejně jako ty kněžské, které s nimi disponovaly, se řídily instrukcemi neviditelných elit za oponou a ty vždy autoritativně určovaly, co lidé ještě smi vědět a co ne.

Světská moc využívala lidstvo jen k těžké práci a pokračovala v zavedeném zotročování lidstva, o které se v minulosti postarali “bohové”. Kněží s církvemi pak pod rouškou “láskyplné péče o duši” obírali lidi o zbytek jejich kreativní energie a evoluční příležitosti. Uzavírali své otroky do klecí zapomnění, pochybností či dogmatického vězení mysli, a jako pastýři či pasáci udržovali lidstvo v takovém rozpoložení, aby bylo neschopné evolučního vzestupu. Pokud se lidé vzepřeli, infiltroval Systém jejich řady a revoluční “kvas” se obrátil velmi rychle proti nim (Francouzská revoluce).

Většina upachtěného lidstva dnes přijalo otroctví jako východisko a okřikují ty, kteří jim ukazují pootevřená dvířka či díru v ohradě a rezignovalo na hledání pravdy a širších souvislostí. Bez vlastního úsudku a bez přísunu dostatečného množství nejrůznějších informací, ale nebudou schopni složit dohromady velké puzzle skrývaného Tajemství (Babylonské dílo věků), které by jim ukázalo obludnou pravdu ale zároveň i cestu ven z otrockého pracovního tábora, který zde zlovolné entity pro nás zřídily a pomocí svých nohsledů udržují.

Archonti a další entity nám nedovolují evolučně dozrát

(3. díl)

Lidstvo muselo poslouchat své loutkovodiče “za plentou”, a když se odchýlilo od nalinkované cesty, přišel na lidi “z ničeho nic” tvrdý trest ve formě nejrůznějších pohrom: teroristické útoky, války, smrtící epidemie, mory, živelné katastrofy, tsunami, sucho, povodně, potopa, pád asteroidu, ledopád, hladomory, revoluce. Neinformované lidstvo si doposud naivně myslí, že si tvoří samo svůj osud, že žije v demokracii, a že si dokonce volí své politické představitele.

Tisíce let archontská síla ohlupuje, sráží a brání lidstvu používat historicky nabyté vědomosti, hledat poznání, rozvíjet své logické schopnosti a ctít skutečné duchovní hodnoty. Naopak je neustále sráženo do propasti nevědomí a ti nejlepší, nejcitlivější a nejvědomější jsou pronásledováni, upalováni a zabíjeni. Je nejvyšší čas tuto hru s lidstvem pochopit, přijmout a tomuto zlu se postavit! Velkou většinu výsledků bádání, vědeckých výzkumů a historických zkušeností lidstvo nesmí používat. Jsou uloženy hluboko na dno trezorů, zatuchlých sklepení či do nedostupných archivů ve Vatikánu, mimo dosah běžné lidské vědecké obce.

Místo toho, aby lidstvo důležité informace pečlivě schraňovalo a systematicky rozvíjelo, slouží úzké skupině archontských hybridů, ovládaných archontskými loutkovodiči. Lidem jsou zpřístupněny vědecké výzkumy pouze druhé kategorie. Experimenty a informace, které by lidstvo skutečně vědecky a evolučně posunuly, jsou zesměšňovány, tvrdě kontrolovány a mediálně ignorovány. Progresivní vědci jsou sváděni ze své nadějné vědecké cesty poznání prostřednictvím manipulativně vypsaných a korupčně zaměřených tendrů či záměrně chybného zadání.

Tak se stalo, že dnes používáme dávno přežité technologie, které zbytečně ničí ekologii Země a stále dokola “vynalézáme” věci, které již byly objeveny v dávné minulosti. Archonti ze sféry, kterou nevidíme, nám berou klíčové výsledky našeho poznávání a naši evoluci zavádí do slepé vývojové uličky a nejdůležitější výsledky výzkumů nám schovávají, ničí, zatajují, převrací nebo bagatelizují.

Náš vědecký, duchovní a morální rozvoj by totiž velmi rychle zvýšil vibrace lidstva, což by způsobilo konec jeho zneužívání těmito entitami, rapidně by se zmenšilo množství nízkofrekvenčních energií na Zemi, kterými se zlovolné archontí entity živí, což by dále způsobilo jejich energetický půst a jejich následný automatický odchod z naší planety. Proto jsou průběžně ničeny důležité zdroje informací a celé starodávné knihovny, místo toho, aby si lidstvo veledůležité informace pečlivě uchovávalo a to ještě na mnoha místech pro případ požáru, povodní či jiných katastrof.

Toto nám nebylo dovoleno! Tak se “naoko” s velkou vervou a obrovskými náklady organizují stále dokola “nekonečná vědecká bádání” s cílem “nic podstatného” neobjevit a to pod záštitou těch nejtemnějších a nejkonzervativnějších sil. Například se donekonečna hledá lék proti rakovině a přitom jsou známy 100% úspěšné metody léčby, které jsou před lidmi, ale i odbornou veřejností (lékaři) pečlivě skrývány už 90 let – Raymond Rife a 50 let Dr. Max Gerson, 20 let Dr. Johana Budwig a Dr. Tullio Simoncini (více na: celostnivzdelavani.cz/geniove-v-supliku).

Jak jinak byste vysvětlili skutečnost, že už před 6 000 tisíci lety v Sumerské říši vznikaly tabulky a válečky s klínovým písmem, na nichž byly znázorněny a vyryty výpočty oběžných drah velmi vzdálených planet a navigační mapy k nim. Tyto vysoce sofistikované výpočty vycházely s velmi složitých planetárních oběhů a cyklů a navíc byly počítány hned třemi různými způsoby.

Dalším příkladem, jak s námi manipulují “božské entity” jsou informace na těchto sumerských tabulkách, starých tisíce let o planetách naší sluneční soustavy, o jejich měsících a i o jejich vzájemném pohybu. To, co Sumerové znali o planetách naší sluneční soustavy, jsme se znovu začali dozvídat až v 19. a 20. století na základě pozorování těmi nejmodernějšími dalekohledy.

Už 200 let před Kristem v době rozkvětu antiky Aristoteles přesně a matematicky definoval naši celou sluneční soustavu a pohyb planet. A přes všechny tyto dlouhodobě známé astronomické a matematické znalosti a informace, byl “nepochopitelně” v roce 1600 upálen Giordano Bruno za svá tvrzení, že Země je kulatá a není středem vesmíru. Kam se poděly všechny tyto znalostí?!

Když vedle sebe postavíme historická fakta se současnými, tak hned uvidíme, na jakou úroveň v kosmologii bylo lidstvu dovoleno vystoupat a jak byla cenzorská a degenerativní práce s lidstvem, ze strany “bohů”, úspěšná.

Cílená demoralizace a snižování frekvencí lidstva

(4. díl)

Tak se anunnackým “bohům” podařilo za vydatného přispění preadamitů, reptiliánů, drakoniánů a dalších “vyspělých” mimozemských ras zotročit lidstvo a není divu, vždyť měli všechny trumfy v rukách: vysokou inteligenci, dlouhověkost, díky které mohli plánovat procesy řízení lidstva na stovky let dopředu, na rozdíl od lidského druhu a každého konkrétního člověka, kterému zbývalo jen nemnoho let v jeho životním cyklu, aby mohl něco udělat se svým nevyhovujícím statutem a to ještě za předpokladu, že byl existenčně zajištěn, měl dostatek času a energie k hledání pravdy, měl dostatečně velké intuitivní a analytické schopnosti k nalezení toho, co se to vlastně kolem něho děje.

V neposlední řadě mu nesměla chybět neutuchající touha po svobodě a velká vůle ke změně. Aby to lidé měli složitější, tak jim stály v cestě ještě další překážky. Nechyběly tvrdé postihy při porušení světských zákonů a dogmat církví. A aby se člověku “nezkrátily žíly” byl ještě zavalen robotou a celou řadou povinností a úkolů pro vrchnost, církve i “Boha”. Pokud přesto lidé začali “vystrkovat růžky” a odmítli být upachtěnými sluhy, tak jak na potvoru “vznikl” mezi sousedními královstvími spor a při válce na bitevním poli padli takřka všichni buřiči a volnomyšlenkáři. Taková válčička byla “požehnáním” pro vrchnost i církve, jak se zbavit oponentů a kritiků a navíc to byl obrovský energetický raut pro jejich archontí spirituální spojence.

Není divu, že za těchto okolností lidstvo jen těžce zvedalo svoji hlavu. Přesto všechno ale stále pomalu zvyšovalo svoje vibrace. Na tuto okolnost reagovala globální síla čím dál tím větší represí a dalším znásilňováním Člověka, jeho duchovnosti, sounáležitosti, soucitnosti a přirozené lidskosti. A to už se dostáváme k současné situaci a k tomu co se děje a co globální instituce s námi provádějí, k obrovskému tlaku na lidstvo jak na úrovni duchovní tak i fyzické: “Systém” neustále atakuje lidskou tělesnou schránku nejrůznějšími jedy, které mu postupně “usypává” do vody (fluor), do jídla (nejrůznější “potravinářské jedy”), do vzduchu (chemtrails) a vkládá do očkovacích vakcín (rtuť, hliník, rakovinové buňky a další kontaminované látky a mikroorganizmy, nanočástice.

U.I. Stupňuje frekvenční atak (WIFI. 4G a nyní již 5G se svými neblahými účinky na dramatické omezení vstřebávání kyslíku). Začal ještě agresivněji organizovat všechny aktivity snižující lidem jejich vibrace: nízkovibrační kulturu, tedy pokleslé seriály, horory, pornografii, násilné krváky. Ve výtvarném umění je propagován kýč, nevkus a nechutnosti jako např. vystavené kontejnery odpadků, zavěšené záchody v prostoru, stejně jako nízkovibrační hudba (death metal, techno ad.) Tato “sladká” dech beroucí hudba se na vás line v globálních obchodních řetězcích a jiných globálních zařízeních.

Takzvané “novodobé” moderní umění, které cíleně snižuje lidem vibrace je založeno na snobismu a efektu “císařovi nové šaty”, kdy jsou lidé ubezpečováni o vysoké kvalitě předkládaného umění, dramatické tvorby ale třeba i potravy a přitom pravdou je pravý opak. Až malé, čisté, nezmanipulované dítě všem oznámí suchou pravdu: “Císař je nahý” – to vše je jen šunt! Každodenní depresivní programování lidí probíhá zejména pomocí zpráv, kdy vám hlasatelka s milou tváří přečte nejrůznější hrůzy ze světa i domova, které se ten den zrovna “staly”, pak vám oznámí, kdo umřel a nakonec vám s líbezným úsměvem popřeje dobrou noc.

Nízkofrekvenční působení cíleně lidi zakyseluje, podlamuje jim zdraví, bere lidem energii a zkracuje jim už tak krátký život. Skrytá podpora nebo alespoň tolerance alkoholové a drogové závislosti, sexuálních odlišností, zvráceností, pedofilie a nepronásledovaná korupce se také podepisuje na ničení odporu lidstva proti elitám a na celkové demoralizaci lidstva a přispívá k lepší ovladatelnosti lidí, jejich rozdělování a tím i oslabování. Celosvětové společenské prosazování genderové zvrácenosti jen dokazuje výše uvedené souvislosti, stejně tak, jako rozřeďovaní dříve velmi vyspělých, vysokofrekvenčních evropských kultur, nízkofrekvenčními “uprchlíky”.

Ale to, co se tady děje dnes, není už nic jiného, než otevřená válka proti lidstvu!

Co nejmenší závislost na špatném a zotročujícím globálním Systému

(5. díl)

Dlouhodobé a cílené vtahování vlivných a bohatých osobností, podnikatelů, politiků a vládců mimozemskými loutkovodiči do světa korupce, sexuálních úchylek a pedofilie diskvalifikovalo další vlivnou část lidstva a udělalo z ní beztvarou politicko-hospodářskou hmotu, lehce ovladatelnou a nemilosrdně vydíratelnou, která udělá a odsouhlasí vše, co temná síla a stínová vláda za oponou připraví. Vzhledem ke své nesvéprávnosti nakonec přijme tato “politická elita” jakýkoliv zákon, jakoukoliv nesmyslnou směrnici, která je jí podstrčena.

Za účelem zkorumpování vůdců a vysoce postavených představitelů jednotlivých států bylo ve Vatikánu v lóži P3 (důležitá platforma stínové vlády) zřízeno několik desítek účtů na které byly deponovány astronomické finanční částky (Deep state tím, že ovládala FED, klíčovou bankovní organizaci, totiž měla naprosto neomezený přístup k financím. Vy peníze musíte pracně vydělat a zdanit a stínová vláda si prostě peníze natiskla a později již ani to ne, prostě je vytvořila elektronicky). Z důvodu předpokládané budoucí absolutní dominance Deep state také došlo k tomu, že se k hnutí odporu přidaly i některé “zločinecké” organizace, protože si hravě spočítaly, že jejich “podnikání” s takovým kalibrem nemůže soutěžit a na konci celého procesu by stanul jen jeden hrůzovládce, kterému by všichni, tedy i oni otročili).

Za tohoto stavu tedy docházelo k tomu, že klíčoví a velmi vlivní politici a premiéři po celém světě dostávali po svém zvolení nabídku, která je známa již z dob starého Říma – “stříbro nebo olovo”, tedy šeky na desítky či stovky miliónů dolarů nebo hrozbu olověné kulky. Tyto praktiky byly další ranou do vazu celosvětové “fiktivní demokracie”, ve kterou věří naivní lid. Všechny tyto zločinecké a protilidské metody postupně naháněly veškeré lidstvo do velké ohrady, ze které by se měl již v blízké době, pokud se lidstvo nesjednotí a nesemkne proti této mimozemské hrozbě a jejím zkorumpovaným “lidským” pomahačům a dozorcům, stát velký koncentrační tábor s cílovou agendou ponechání na planetě jen 1 miliardu ochočených, servisních pracovníků – lidských otroků. Toto není scifi, ale jsou to seriozní plány globalistů v čele s loutkami Billem Gatesem a Sorošem.


Je vskutku velký paradox a plivnutí do tváří všem trochu myslícím lidem, velká snaha a obrovská starost jakou má nyní Bill Gates “údajný filantrop a lidumil” o zdraví lidské populace, jak se usilovně snaží “zachránit” lidstvo před coronavirem a vyvinout vakcínu proti této mediálně vytvořené hrozbě. Že by se v něm hnulo svědomí?

Že by už nechtěl prosadit snížení množství lidí na planetě na půl miliardy?, jak otevřeně hlásal, jako hlavní představitel eugeniky? Nebo právě vakcína má, kromě obrovských zisků, které by přinesly jemu a všem uplaceným a skrytě globálně řízeným ministrům zdravotnictví i vládám, svým obsahem a smrtícím koktejlem rtuti, hliníku, nanočástic, tuto agendu naplnit? Právě nanočástice po své aktivaci by se staly skutečnou hrozbou a pátou kolonou v tělech nebožáků, kteří by si nechali tuto vakcínu aplikovat (zasvěcení hovoří dokonce o obávaném “znamení šelmy”), které by si lidé ve své naivitě, hlouposti a slepé důvěře v Systém, nechali naočkovat do svého těla.


Tato kauza a celý cirkus kolem covidu19 by mohli definitivně otevřít oči těm, jejichž mysl ještě systém zcela neovládl, těm, kteří si zachovali alespoň část svého svědomí nebo alespoň vzpomínku na něj, těm, pro které slovo osobní zodpovědnost je více než “prestižní” služba mocným a finanční výhodnost. Snad si uvědomí i ti pragmatičtí a pravohemisféroví, že si “nedopatřením” sedli do špatného vlaku, který je, jejich blízké i jejich rodiny veze do studené bezcitné země rozvinutých technologií, řízené “Umělou inteligencí” obývající rozsáhlé technologie a nelidskými rasami bez vnímavého a soucitného srdce, které míní žít zejména v podzemí.

Měli by si uvědomit, dokud je ještě trochu času, že tento zběsilý vlak míří do vyprahlé krajiny s vysokou radioaktivitou, totálně zničenou přírodou a vymýcených deštných pralesů, jedovatých moří a oceánů plných plastů a mrtvých ryb. Vy všichni, dnes velmi bohatí, “chytří” podnikatelé, vlivní Babišové, zpracovaní a uplacení politici, vy všichni, kteří dnes pomáháte možná nevědomě této nelidské síle, byste si měli uvědomit, že vaše peníze, vliv a postavení nebude ničím na planetě bez kyslíku a teplého lidského slova.

Každý z nás může velmi přispět dlouho očekávané změně na planetě tím, že přijme osobní zodpovědnost za své zdraví, vzdělání, kvalitu konzumovaných potravin a také za všechna rozhodnutí, která neustále dělá a která by měla být v prvé řadě v souladu s naším srdcem a svědomím.

Vaším cílem nechť je, co největší osobní zodpovědnost a co nejmenší závislost na špatném a zotročujícím globálním Systému.

pokračování

 

Zdroj:

https://celostnivzdelavani.cz/z-historie-trochu-jinak-az-k-soucasnosti-5-co-nejmensi-zavislost-na-spatnem-a-zotrocujicim-globalnim-systemu