Buďte pozdraveni. V tomto okamžiku psaní se stal zázrak. Klan s temnými, kteří chtěli eliminovat celé lidstvo jako druh a vyhodit do povětří celou planetu, byli sami vyhozeni do vzduchu, a to jak jako klan, tak celá jejich planeta. Je to velký zázrak pro lidi a planetu Zemi. Modrokřídlý, který přišel na Zemi s láskou, světlem a pravdou, prohlásil, že temnota již není hrozbou pro lidi a celou tuto galaxii. Nikdy předtím takovou operaci žádný člověk neprovedl a tento zázrak bude historický. 

V této době mnozí přišli na Zemi, aby se dobrovolně přihlásili k vzestoupení Země do vyšší dimenze. Všichni lidé skutečně pomohli posílit svým světlem pracovníky světla a světelné válečníky, aby mohli zachránit lidi a svět před dalším zlem. Nyní je hotovo. Lidé se radují. Je to čas radosti a nyní začíná dlouhá rehabilitace pro lidi na Zemi a také pro samotnou Zemi. Na to jsme čekali a brzy začnou práce na demonstraci a odhalení lidem, kteří musí vědět, co se stalo v zákulisí, a také jaký temný program pro lidi připravovali.Mnoho se této skvělé operace zúčastnilo, aby se pokusili dostat temné ze Země, a nyní došlo k velké změně, kdy byla velká část předního klanu rozbitá. Jejich planeta je pryč a Země je pevně zakotvena ve své správné poloze v galaxii Zlatá růže. Samotní lidé v této změně hodně pomohli – ti, kteří to vše ovládali a drželi v otroctví temnoty, již mají dost.

Zvýšení vědomí bylo v posledních měsících rychlé a mnoho dalších se probudilo. Spolu s pomocí galaktiků v atmosféře šlo vše mnohem rychleji a plynuleji, ale mnoho zbývá pro probuzení lidí. Stále existuje spousta lidí, kteří nemají tušení, co se stalo se Zemí a vesmírem.

V zemích s velkou chudobou, kde vůdci nechtějí pomáhat své populaci, je velké utrpení. Tito lidé páchají velmi destruktivní činy proti svým bližním, aby si pomohli při obchodování se ženami a také při vraždách žen, které se odváží postavit se proti těmto mužům. Bylo by dobré, kdyby mnoho pracovníků světla vyslalo své světlo do všech zemí světa, aby se zbavili tohoto zla, které na těchto místech zuří.

Na Zemi je třeba uzdravit mnoho a nyní je čas, aby lidé všech zemí věnovali co nejvíce lásky a soucitu. Pouhá myšlenka na laskavost a lásku pozvedá celou populaci do vyšších vibrací. Meditace, jak je to jen možné, je také zvýšení vědomí pro každého. S láskou a světlem se pohybujeme směrem k hezčímu a lepšímu světu.

pozn. Pokud netušíte, jak velký zázrak se stal, přečtěte si následující Kroniky Nibiru. Poté věnujte tichou vzpomínku těm, kteří nás takto opustili – jelikož jsme v jednotě a oni to dělali pro náš tréning …… ale jsou v pr..li, nechť jim je tam skvěle…
jen nevím, byli to roboti na Glorii, šváby na Nefilim, nebo eunuchové na Elohim … snad všichni najednou
jo a princ Filip je již zrecyklován… časem se z něj bude moci stát jeho milovaný virus… upřímně mu popřejme šťastnou cestu nového vývoje…

Zdroj: https://www.eurora.se

Kroniky Nibiru – Valérie Kolcová

Dozvěděli jste se mnoho o takzvaném spiknutí světových elit, globálním prediktorovi, moci tajných společností, supervýkonných oligarchických klanech. Unikly nějaké informace o jakémsi druhu mimozemské vlády nad těmito elitami. Někdo jim říká plazi, někdo Anunnaki z planety Nibiru, kteří vládli Zemi od starověkého Sumeru. Existuje spousta důkazů o obludných plánech těchto elit snížit populaci planety, vytvořit poslušnou společnost bezmyšlenkovitých spotřebitelů.
Dnes již existuje více informací o tomto tématu, o Nibiru samotném a Anunnaki, jejich historii a proč všechny tyto elity tak zavádějí do našeho světa různé sexuální zvrácenosti, proč vytvářely kryptoměny a proč se virtuální svět stal tak populárním. Ukazuje se, že to všechno se zrodilo z nějakého důvodu, to vše také pocházelo z cizí civilizace, právě té, která tyto elity ovládá. Kdo jsou a jak je uspořádána jejich civilizace, která parazituje na naší planetě od starověku?

… Neznámá řeč mě přiměla ohlédnout se zpět. Zvláštní místnost pokrytá šeříkovým sametem byla vybavena zvláštními kovovými předměty, které jako by vycházely přímo ze stěn, podlahy a stropu… Místnost zevnitř vypadala jako byste byli v jakési zploštělé kouli. Za podivným oválným okénkem se zmenšovala zeměkoule.. U stříbřitého stolu ˮvyrůstajícíhoˮ přímo ze zdi byla žena v dlouhých, lehkých, splívavých šatech, její obličej byl větší než člověk. Kočičí nos, čisté kočičí uši a výrazné, obrovské, pololidské oči. Světle šedé sametové chmýří mírně zakrývalo obličej a přecházelo do delších chlupů za ušima… Krk kočičí ženy zdobil těžký náhrdelník, jako u egyptské bohyně. Zvláštním mňoukajícím jazykem začala vyprávět.

Přišli jsme na Zemi před dlouhou dobou. Jméno našeho kmene Basteta, který dlouho pobýval v zemích Ptahu – dnes známých jako Egypt, přežilo až do vašich dnů. Nyní pouze zde, na této stanici, jsou zástupci různých ras vesmíru, humanoidních i nelidských. Odpradávna Zemi navštívili zástupci různých vesmírných ras. Zpočátku zde byl zasazen život, ale později byl tento život téměř zničen a portály do jiných světů vesmíru byly téměř rozbité, kvůli bezprecedentní agresi černých civilizací protisvěta. V těchto vzdálených dobách se mnozí z nás poprvé setkali s něčím takovým, takže války byly hrozné a dlouhé. Ano, existuje velká válka, která do vašich dnů neskončila. Naši předkové, které vaši předkové ctili jako bohy, vám toho řekli hodně. Rovněž uvedli, že silné represálie proti agresorům byly nemožné i v těch vzdálených dobách, kdy agresoři z Nibiru ovládli mnoho přístupů k velkým portálům a krystalům, které drží planetu.

Předtím se konaly velké bitvy, ale světelní vyslanci měli málo síly, a když přišly posily, mnoho pozic už bylo v rukou agresorů. Pokud by otevřená bitva pokračovala, vyhořelo by i vaše Slunce, stejně jako vyhořelo Slunce Raja, a místo sluneční soustavy by se vytvořil trychtýř černé díry a otevřel by se obrovský portál pro protisvěta a samozřejmě odtud by do světlých prostorů Vesmíru vrhly nové hordy hereček. Možná by bylo nemožné zachránit Mléčnou dráhu, což by vedlo ke smrti nejen pozemšťanů, ale i milionů dalších ras – obyvatelů galaxie. Říkám to pro ty, kteří nám ve své nevědomosti stále posílají neklidné žádosti o rychlé ˮbombardováníˮ všech zlých duchů, a pokud to neděláme, pak nám doporučují, abychom odešli, že naše mise nemá smysl. Ti, kteří věřili a věří, že existují bohové nebo že existuje jeden Bůh, říkají totéž. Nevědomky volali na naše předky, kteří byli uctíváni jako bohové, aby vše rychle ˮuklidiliˮ. Věřili ve všemocnost bohů, a pokud není všemocná, pak nás agresivně vyháněli, jako bychom byli nepřátelé. A to trvá dodnes. Neurážíme se, mnozí z vás jsou stále dětmi ve svém vědomí, a když nevidíte celý obraz a všechny důsledky, upřímně věříte, že máte pravdu.

Příklad, abyste lépe pochopili … dítě si hrálo ve svém pokoji a došlo k náletu, volalo o pomoc rodiče, a ti nepřišli. S hrůzou si dítě myslí, že bylo opuštěno. Vědomí dítěte nedokáže zvážit celou tragédii. Trvá na tom, že matka a otec mysleli jen na sebe a nezachránili ho. Je možné, že bomba zasáhla místnost mezi ním a rodiči, že se ho rodiče snažili zachránit, ale neměli čas před dalším úderem, nebo že oni sami byli zraněni, v bezvědomí… dítě bude nadále obviňovat rodiče, dokud nebude na jejich místě on sám, považuje to za chybu rodičů, že dům byl bombardován, prostě nevidí, nerozumí, to je všechno, protože rodiče jsou v jeho mysli všemocní!

Stejně tak si nedokážete představit celou tragédii, ke které došlo v té době, a nedokážete si představit hrozby, pokud znovu zahájíte ohnivé hvězdné války o Zemi. Země v nich shoří hned v prvních hodinách na prach. Možná pro někoho moje příběhy budou znít jako podivná výmluva dospělého s kulometem, který přišel k pozůstatkům domu, kde už není táta a máma…
Ti, kteří vyrostli z duchovního stavu dítěte, mi budou rozumět, a budou schopni pochopit, že nyní probíhá velká válka, ale je ve fázi takzvané studené války nebo jaderného zastrašování. Toto jsou vaše koncepty, my máme další zbraně a další zdroje, stejně jako útočníci z Nibiru, a jsou mnohem ničivější než jaderná bomba nebo balistická raketa… Proto mluvím o možné transformaci sluneční soustavy v hořící peklo a hroutící se černou díru, mluvím také vašimi obecně přijímanými pojmy fyziky, protože ostatním ještě nerozumíte.

V této válce mají argesoři velký zdroj – jste to vy, nebo spíše vaše velmi dětské vědomí a neřesti, které jsou ve skutečnosti jen žert dětského nechápajícího vědomí. Někdy dětský vtip může nejen urazit, ale dokonce zabít… ale dítě tomu nerozumí. Agresoři však tyto žerty povzbuzují a vydávají je za zásluhy nevědomých. A tak se tyto příšerné vášně, rovné nejnižším frekvencím protisvěta, rodí z dětských žertů nevědomého vědomí. Je však nemožné rozvíjet tato vědomí zvenčí, zejména když se nechtějí rozvíjet. Proč ve vašem světě tolik dětí následuje raději špatného učitele? Protože ten špatný slibuje potěšení a ten dobrý slibuje práci a dospívání. Vědomí dítěte však není schopno pochopit, že po práci, skrze ni a po dospělosti si vše uvědomí a osvobodí se od iluzí, získá skutečné znalosti a příležitosti. To vše je pro dětskou mysl velmi vágní a nepochopitelné. Ale zábava a potěšení v jakékoli formě je velmi atraktivní, další hračka pro dítě.

Agresoři z Nibiru nabídnou iluzorní dočasná potěšení a přimějí vás o ně bojovat navzájem, a získají potřebnou energiiutrpení, smrti, zhýralosti, chamtivosti, závisti, žárlivosti, nenávisti…
Nemůžeme vás nutit, abyste zabránili zlozvykům a nevytvářeli energii pro útočníky. Ani starověcí bohové a učitelé to nedokázali, protože to dokážete jen vy! To je velký zákon přírody a vesmíru. Nikdo za nikoho nemůže vyrůst, stát se moudrým, stát se laskavým, čestným, spravedlivým a velkorysým. ˮJaderné zastrašováníˮ proto bude trvat, dokud většina z vás nepřestane dodávat nízké energie neřestí útočníkům z Nibiru, nebo dokud se tato oblast galaxie Mléčná dráha nepřesune do prostoru ohnivých dimenzí, ale pak většina z vás jednoduše vyhoří z příliš nízkých vibrací vašich neřestí.

Co se stane dříve je těžké říci i pro nás, buď se začnete probouzet, nebo velká síla vesmíru udělá svou práci. Síla vesmíru není ˮzítra nebo pozítříˮ, vaše životy jsou příliš krátké na rozsah vesmíru. Ale zůstaneme zde, na hranici světů, až do konce. Váš svět je hranice, jste přední linie! Pokud ustoupíme, jak nám někteří z vás radí, ˮuhneme z cestyˮ, pokud vás nezachráníme a nepřitáhneme k našim lodím, jak si mnozí z vás představovali v dětském chápání světa, pak váš svět skončí v protisvětě a pekelné války ho spálí, pro pár duší fyzicky zahyne. A útočníci z Nibiru postoupí dále do hlubin galaxie, začnou invaze dalších inteligentních planet, a válka nekončí. Sluneční soustava bez naší neustálé údržby alespoň vibrací třetí dimenze se rychle stane prostorem anti-světa. Udržujeme frekvenci prostoru na této možné úrovni, je stále nemožné ji zvýšit kvůli vašim vlastním vibracím. Opakuji, že toho lze dosáhnout pouze přirozeným přemístěním Galaxie.
Galaxiemi nehýbeme, jak by se mohlo zdát v dětských pohádkách o všemohoucnosti, ale dítě nadále uvažuje jinak. Pro dítě bude příjemnější poslouchat pohádky nepřítele s bonbony, že je zachránce., a že již všichni vzestoupili, a že každý dítě miluje, že je nejlepší a bez ohledu na bomby v sousední vesnici… hlavně, že jsou bonbony.
Pochopte, že neexistují žádní všemocní! Útočníci z Nibiru také nejsou všemocní, jen drží ruce na některých místech planety, kde ji mohou snadno úplně vyhodit do povětří. Tím nás drží zpátky. Potřebují Zemi jako zdroj, takže ji nevyhodí do vzduchu jen tak, ale pokud bude zjevná hrozba naší komunity, že je zlikvidují, nebo odstraní Nibiru, pak vyhodí do povětří všechno a odejdou prostorovou dírou kamkoli, včetně mezer v obydlených světlých světech vesmíru. Znovu, pokud by lidé na Zemi svými zlozvyky nepodporovali jejich mašinu, pak by tu dlouho nebyli. Opravdu jde o udržování nízké úrovně vědomí lidí, která najednou a prudce snížila vibrace planety a usadila ji v tomto mechanismu. Místa, kde se tento mechanismus nachází, jsou strategická místa, kterými mohou snadno zničit planetu… Faktem však je, že prostřednictvím tohoto mechanismu již nebude možné dále snižovat vibrace Země. Podařilo se ji v éře vašeho středověku zablokovat posly různých světlých světů a útočníkům zbývala jen jedna možnost – zničit tento mechanismus. Jeho zničení by ale vedlo ke zničení planety.

Od středověku se tedy pouze lidé sami podílejí na snižování vibrací planety svými zlozvyky a vášněmi. Útočníci samozřejmě vyvinuli virtuózní mechanismus pro hraní se zlozvyky a vášněmi, a teď, ve vašich dnech, to přizpůsobují pouze novým poznatkům vaší civilizace, novým realitám, jak říkáte.

Proto dnes chceme hovořit o některých způsobech, jak s vámi manipulovat, které jsou obzvláště populární ve vašich dnech, i když něco pokračuje již od starověku. Proč si myslíte, že se tak intenzivně ve vaší společnosti vnucuje tolerance sexuální zvrácenosti? Vzpomeňte si na starou Sodomu, Řím a evropská království, zejména francouzské… Tušíte, že se jedná o mechanismus snižování světové populace? Útočníci světa udělali z této neřesti ve vašich dobách nový mechanismus. V dřívějších dobách taková zhýralost nijak zvlášť neovlivňovala populaci a byla rozšířena hlavně mezi těmi, kteří byli u moci. Za vašich dnů to začalo takzvanými ˮelitamiˮ. Právě oni jsou tím zasaženi mnohokrát více než obyčejní smrtelníci… Proč?

Je to všechno o fyziologii samotných mimozemských útočníků a jejich genů přenesených na ˮvyvolenéˮ experimentální lidi prostřednictvím Adama a Evy, vytvořených v podzemní laboratoři. Ve starověkých knihách ˮvyvolenýchˮ služebníků mimozemských útočníků lze najít informace o androgynii nebo bisexualitě prvního předka Adama Kadmona, o bisexualitě elohimů…

Elohim je jedním ze jmen útočníků z Nibiru, kteří se také nazývali Anunnaki v první experimentální civilizaci na Sumerii, nazývali se také Nephilim a Elohim. Takže kdo z nich je kdo?

Do místnosti vstoupil vousatý obr ohromného vzrůstu. Jeho šaty byly duhové se starodávnýi ruskými ozdobami. Jeho tmavě modré oči zářily laskavostí. ….. ˮJsme stále naživu… jsme stejní asurové, kteří ve starověku na Zemi vytvořili velkou posvátnou zemi Sva, matku jasného Ruska. Stále vás vedeme a víme, že vaše a naše hodina přijde, až konečně vstoupíme do naší země a uvidíte nás na vlastní oči! Závoj budoucnosti nelze prozatím strhnout, dokud nebude vtisknut do éteru prostoru. Ukážeme vám nepřátele, protože abyste mohli bojovat proti nepříteli, musíte ho poznat. ..ˮ

Obr přistoupil ke křišťálové kouli a začal ji otáčet. Vzdálená zeď se rozpouští a odhaluje černý prostor s bezpočtem hvězd. Někde mezi nimi bylo patrné podivné pulzování. Monitor ho přiblížil, a je vidět Davidova hvězda. Dva superponované trojúhelníky září jedovatě modrou. Dva podivné superčerné objekty vyzařují jakýsi druh záře ve formě trychtýřů odražených od sebe navzájem… ˮTohle je Nibiru,ˮ

Jsou to dvě mrtvé hvězdy, které zmrzly ve fázi transformace na černé díry. Pohlcují světlo okolního prostoru a destilují ho mezi sebou. Proto září tímto mrtvým světlem. Podle všech zákonů o vesmíru je mrtvé světlo nemožné. Může existovat pouze v antisvěti. Nibiru je posel odtamtud. Když se tato záře objevila poprvé, civilizace světlých světů domnívaly, že se jedná o normální světlo, protože se s ním nikdy nesetkaly. Částečně to byla první chyba, kterou udělali, když nepoznali nepřítele. To bylo mnohem později podle jejich skutků, ale bylo příliš pozdě na radikální opatření. Tyto dvě mrtvé hvězdy, tyto dvě černé díry, jsou spíš Lucifer, než Venuše, na kterou bylo přeneseno toto jméno, které znamená nesoucí světlo. Skutečný Lucifer nesoucí mrtvé světlo je tento objekt, Nibiru, jak jej sami Anunaki nazývali, protože Lucifer je jednoduše překlad starodávnějšího slova Nibiru z jazyka Anunaki, které si částečně vypůjčili Chaldejci.

Ve dnech velkého hoření Slunce Raja byl Nibiru zakotven na oběžné dráze sluneční soustavy. Je velmi podlouhlá. Nibiru má také svůj vlastní systém, se kterým prošel z anti-světa. V jeho systému jsou dvě planety – Nephilim a Elohim. Obě nesou podivnou civilizaci, obyvatelé Nephilim vždy považovali za své polobohy kněze Elohim. Historie systému Nibiru a jeho civilizací je velmi podobná historii vytvořené Anunaki na Zemi. Anunaki je běžný název pro Elohim i Nephilim mezi pozemskými otroky, které si dali sami Anunnaki. Jednoduše se to překládá jako pocházející z nebe, tj. Mimozemšťané z vesmíru. Existuje také druhý význam – ˮvyvolenýˮ. Anunnaki zopakovali svou vlastní historii na Zemi.

Kdysi v největším starověku pro nás odráželi prostor protisvěta, Elohim tehdy ovládli planetu Nephilim. Aby využili útroby planety, rozhodli se vytvořit otroky. Přivedli na Nephilim různá stvoření z různých světů, ale zemřeli kvůli neslučitelnosti. Elohim dlouho experimentovali, až nakonec ve svých zkumavkách spojili geny několika druhů hmyzu, jejichž vzdálenými příbuznými byli oni sami a černé ještěrky, dýchali sirovodík a měli černouhelnou krev. Příšery se zakořenily, ale bez zkumavek se nemohly rozmnožovat a elohim nevěděli, jak zajistit, aby se samy replikovaly. Samotní Elohim jsou nejstarší kdysi humanoidní rasou, která se vydala na cestu genetických operací. S největší pravděpodobností to byli kdysi obyvatelé naší části vesmíru, ale protože měli mnohem hustější vibrace, padli do protisvětí. Jedná se o nejstarší hříšníky, podle vašich slov, nebo padlé anděly. Šli proti přírodě, rozhodli se jednoduše spotřebovat její zdroje a na oplátku jí nic nedali. Byli tím tak uneseni, že se začali znetvořovat, pokoušeli se vylepšovat svá těla a očkovat se geny nevyvinutých tvorů podobných hmyzu. Nakonec se z nich stal téměř hmyz s průhlednou krví a hmyzími orgány. V této fázi spolu se svým světlem padli do protisvětí. Nakonec oni sami uhasili svou dvojhvězdu vlastními rukama a nasadil jí děsivou technogenní obrazovku, nevíme proč. V tu chvíli padla do stejného odraženého protisvětí a hvězdy se změnily v nedokončené černé díry.

Tam se Elohim setkali s určitým duchem, kterého začali považovat za super-bytost. Byl to největší démon protisvěta, který hledal vhodné tělo v podobě mrtvé hvězdy. Duch Lucifera nebo Nibiru tedy převzal dvě mrtvé hvězdy. Jedná se o samotného Lucifera, kterého uctívají lidé ˮvyvoleníˮ Anunnaki, kteří mají určité znalosti. Poté se elohim úplně transformovali, protože se stali nástroji černého ducha. Jejich těla byla obsazena démony anti-světa a zbytky duší naházeali na skládku vesmíru v bezvědomí. Elohim obdržel od démonů poznání o zachování fyzického těla tak dlouho, jak je to možné, tedy o fyzické nesmrtelnosti. Démoni nemají jinou cestu, nemohou se reinkarnovat, jednoduše se usadí a vezmou těla tím, že jim přenesou své vědomí, zatímco duše upadne do bezvědomí a ztratí všechna jemná těla a odletí jako částice do vakua.

Proto se těla elohim změnila v jednopohlavní příšery, ztratili možnost pohlavně se rozmnožovat. Démoni potřebují pouze dospělá těla, v tělech dětí je to pro ně těžké, nenávidí je. Démoni uzamčení v tělech dětí tato těla velmi rychle spálí, a děti – příšery samozřejmě zemřou.

Elohim začali budovat a oddělovat od sebe biologické kopie, do kterých mohl démon vlézt. Démonický Elohim pokračoval ve vytváření otroků na planetě Nephilim. Už si nepamatovali jinou metodu reprodukce, ale démoni nechtěli vstoupit do těl otroků. Experimentální jedinci neustále umírali. Nakonec se Elohim podařilo zajistit reprodukci otroků jako primitivní hmyz, a začali se množit stejným způsobem jako plemeno hmyzu, a to v obrovských množstvích. Elohim postupně vytvořili umělou civilizaci Nephilim – obrovských tvorů podobných hmyzu – otroků, kteří začali uctívat Elohim jako bohy, kteří je stvořili.
Nephilim metodicky vyčerpal všechny zdroje planety Nephilim, pravidelně přepravoval veškerý odpad z planety Elohim na Nephilim a přeměňoval jej na monstrózní skládku, kvůli které sami začali ve velkém množství umírat. Nephilim byl úplně vyčerpaný a proměnil se ve spálenou poušť s neukojitelnými příšerami, které dostaly počáteční vědomí inteligentních bytostí.

Potom Elohim dospěl k obludnému plánu napadnout tento svět. Jejich Nibiru bylo téměř na hranici světů a Elohim, věřící ve svou všemohoucnost, se rozhodl dostat zpět do vesmíru, protože se jim zdálo, že je to jejich místo ve světě. Rozhodli se, že byli nespravedlivě přesunuti přes hranu a padli do protisvětí. Rozhodli se zahájit válku s Absolutem a dokázat sobě i všem, že mohou předělat celý svět, celý Vesmír podle sebe a nedělat sami nic , nezvyšovat své vibrace předěláním svého vědomí. Černý duch Nibiru je inspiroval k velkým činům. Technicky zachytili obrovský proud mimořádně těžkých asteroidů a planet částečně obývaných démonickými entitami v podobě černých plazů, právě těch, jejichž geny použili k vytvoření nefilim, a poslali to portálem otevřeným černým duchem na Nibiru. Tak v našem světě došlo k velké zápalné oběti, když do našeho světa vnikly černé kameny z protisvěta.

Ve zlomku sekundy explodovaly a narazily do hmoty tohoto světa. Zničili vše, co jim stálo v cestě. Vyhodili do povětří Raja slunce a planetu Phaeton. Nejhorší však je, že vrstva hranice mezi světy se značně zvýšila a vytvořila svět, který máte – váš svět, ve kterém žijete. Tento přechodný svět byl vytvořen z obludného snížení vibrací, které umožnilo zástupcům obtížných světů přežít ve vašem světě.

Poté se prostor rozvrstvil a vytvořil řadu nízkých rozměrů tohoto světa. Elohimové provedli svou strašlivou operaci, ale protože byli velmi těžcí ve vibracích, sami skončili v jednom ze zformovaných nižších světů a jejich výtvor Nephilim v jiném. Ukázalo se, že svět Elohim je uzamčen na jejich planetě a jen těžký Nibiru stále prorazil část prostor a je viditelný jak pro Nephilim, tak i Elohim a pro vás na Zemi. Elohim se pomocí ducha Nibiru pokusili vrátit Nephilim, ale nemohli. Pouze prostřednictvím Nephilim mohli využívat zdroje rozbité soustavy Sluncí, protože Nephilim a planety sluneční soustavy byli navzájem viditelné a Elohim byl mimo viditelnost vašeho světa, tedy v jiné dimenzi.

Později část Elohimů odešla do Nephilim, když se jim podařilo vstoupit do těl Nephilim. Ale když obdrželi nová těla, démonické esence Elohim se rozhodly, že Nephilim byl vždy jejich domovinou, zapomněli na Elohim, udělali z nich mýtus o tvůrcích a začali ze všech sil ovládat sluneční soustavu, ve které v v té době hořely velké války draků. Tehdy se nefilimové označili za oběť černých kamenů a pokryli se umělým světlem Nibiru. Podařilo se jim dostat na oběžnou dráhue Slunce celou neobydlenou planetu ze vzdálených planet sluneční soustavy. Tam vytvořili svou první kolonii – budoucí Glorii, planetu za Sluncem… Pod rouškou bezprecedentního zničení a požáru pronikly jejich výpravy do Tibetu ke Kailašskému krystalu na Zemi, a tam se jim podařilo zastavit jeho záření z krystalu. Naši a vaši předkové, které nazýváte bohy, byli uvězněni v čase a prostoru. Až když nemohli kontaktovat vzdálené světy své vlasti, pochopili velkou lež Nephilim, ale bohužel nebylo možné nic dělat.
Nephilim se jmény původních bohů představili zdivočelým potomkům bohů, kteří nedokázali překonat snížené vibrace. Později podle starého plánu začali na Zemi vytvářet nové otroky a ničili světelné geny potomků bohů. Po tisíciletí upalovali potomky bohů, ničili starověké rasy ve válkách, zbavovali se jich a využívali toho, že naši předkové, přezdívaní bohové, byli v Šambale odříznuti od světa, který snížil vibrace.

Nephilim zde stvořili své lidi, nazval jste je Chaldejci. Byly vyrobeni z borejského kmene Suber, který vyšel ze země a žil v zemi, které říkáte Sibiř. Po dračí válce bylo mnoho klanů odděleno a hrůza staletí vymazala jejich historii. Takoví byli Subeři. Nephilim s vejcovými hlavami k nim přišli na svých lodích a začali vyprávět, že jsou to starověcí bohové, a nechali jim své znamení pro úctu. Část Suberů na jejich lodích byla odvezena do údolí Tigrisu a Eufratu, kde sami vybrali místo pro těžbu zlata pomocí své technologie z vod Perského zálivu. Potřebovali zlato, aby vytvořili podmínky pro svůj život na Glorii, a aby znovu udělali obyvatelnou hroznou Nephilim a aby chemicky zrecyklovali veškerý odpad, který kdysi Nephilimové odstranili z planety Elohim.

Subeřané se usadili v nových městech a byli nuceni pracovat na čištění mořských vod. Zrodila se sumerská civilizace a vládli jí rohatí ˮbohovéˮ, ve skutečnosti humanoidní švábi nefilim, kteří sestoupili z nebe. Celou jejich historii zaznamenali Sumerové ve svých spisech. Zapsali jména prvních králů, a to byla jména Anunnaki – Nephilim. Ea byl první ˮbůhˮ, protože přiletěl na Sibiř a vzal Subery do jejich nových měst, později se jeho jméno stalo Enki, což znamená ˮpán Zeměˮ. A pak poznali Enkiho příbuzné. Mezi nimi bylo nekonečné nepřátelství a soupeření o moc nad touto malou Zemí a nad Nephilim a Glorií… V boji o moc vládl v pozemské kolonii Enkiho bratr Enlil. Zlata ve vodách bylo stále méně a méně, ale Anunnaki ho objevili v Africe, na hranici země Ptah, která až do vašich dnů hlídá portály naší civilizace v těle Sfingy.

Chtěli vniknout do pyramid a využít naše nástroje, aby se stali absolutními pány na Zemi. Zkoušeli to dlouho, počínaje výstavbou etiopských dolů do odchodu Mojžíše z Egypta. Ještě později došlo k dalším pokusům makedonského krále, Napoleon pálil na sochu z děl a také germánské krysy to zkoušely.

Na začátku tohoto příběhu nebyl nikdo, kdo by těžil zlato v dolech pro Anunnaki. Sumerové vyvážení na nová ložiska umírali v afrických zemích po tisících, nedokázali tomuto klimatu odolat. Poté se v mezopotámských zemích začali Sumerové křížit se zvířaty – primáty. Výslednou generací se stali Chaldejci. Chaldejci byli také odvezeni do Afriky, ale opět došlo k neúspěchu a pak nové experimenty, nové geny. Ve zlatých dolech Anunaki vytvořili prvního ˮadamaˮ, který ani nedokázal mluvit, byl to napůl člověk, napůl opice – Pithecanthropus. Odolní poloviční míšenci začali osídlovat doly, které po nějakou dobu vedl deportovaný Enki, než sám svrhl Enlila a vrátil se zpět do Sumeru.
Nepřátelství a války mezi bratry a jejich otcem – vládcem planety Nephilim jménem Anu trvaly po mnoho staletí a tisíciletí, protože v těchto letech byl čas jiný, stlačený od nejtvrdších vibrací působících na Zemi… Mezi Anunnaki vládlo nepřátelství a zhýralost, protože měli vědomí polohmyzu… To vše bylo mezi Chaldejci vnímáno jako znamení božského, stejně jako kult plodnosti při vícenásobném pohlavním styku, který vycházel z genů hmyzu. U Anunnaki byly běžné všechny formy incestu. Děti přijímali od všech, kteří se s nimi cestou setkali… démoni Nibiru okamžitě vstupovali do těl těchto dětí. Tak se zrodila babylonská zhýralost a Anunakové z klanu Enlil a Enki si říkali jmény starověkých bohů, kteří dlouho před Anunaki postavili velkou bránu bohů neboli ˮBaab Iluˮ – obrovskou portálovou věž Babylon.

Ishtar, která postavila starověký portál, ho dokázala během dnů velkých válek zavřít. Nikdy nebyla bohyní Anunaky, její jméno zneužila zkažená Inanna a démonka Lilith. Z Babylonu udělali doupě neřesti. Po dlouhá tisíciletí byli bratři Enlil a Enki nepřátelští a bojovali o moc v pozemské kolonii, kterou měl v rukou jejich otec Anu. Kromě svých synů, kteří bojovali o pozemský trůn, měl nepřátele mezi svými Anunaki a na planetě Nephilim a na poloprázdné Glorii, kde mezi kolonisty vícekrát došlo také ke krvavým válkám. Další nepřítel byl velekněz Nibiru. Anunnacky kněží byli jiné rasy než Nephilim. Byli napůl Nephilim a říkali si ztělesnění Elohim z božské planety Elohim. Ta byla v nižší dimenzi, neviditelná ze světa Nephilim a Země.

Elohim neustále experimentovali se svými těly, aby se projevili ve světě Nephilim a Země, protože ve svém světě již neměli prostředky. Vytvořili poloumělá těla, poněkud podobná humanoidům, plazům a hmyzu. Jejich subhumanoidi se stali ve vaší kultuře symbolem mimozemšťana – greys/šediví. Měli ochablou kůži plazů a chitinózní kůži hmyzu. V této podobě se Elohim začali na Nephilim objevovat jako poslové vůle Nibiruova ducha. Stali se klanem kněží. Množili se klonováním v laboratořích. Neměli žádný sex.
I v těch vzdálených dobách se naučili zaznamenávat vědomí své démonické osobnosti na kovové desky s černými krystaly uvnitř. Věděli, že bez toho by okamžitě padli zpět do svého antisvěta, pokud by ztratili své fyzické tělo. Zaznamenané vědomí bylo jednoduše přesunuto do nově naklonovaného těla. Vlastníkem této laboratoře pro klonování a zaznamenávání vědomí byl onen velký kněz, který zcela přepsal vědomí svých podřízených, a proto je vlastnil jako své vlastní ruce. Kdysi provedl velký rituál splynutí s duchem Nibiru – Luciferem a vládl jeho mocí. Poté, co si podmanil hrst Elohimských kněží, rozhodl se zcela si podmanit moc Nephilim. Svrhl Anu, znovu připojil vědomí napůl robotů z kolonií na Glorii a vydal se na Zemi na obrovské pyramidové lodi. Černá pyramida tohoto elohima zářila umělým zářením Nibiru. Enlil a Enki ve svém neustálém nepřátelství a zkažených dobrodružstvích nedrželi krok s ˮtechnickým pokrokemˮ metropole, která padla do rukou tomuto uchvatiteli, jeho jméno pozemskými zvuky nelze vyslovit, protože samo o sobě má zvuky tak nízkých frekvencí, které jednoduše nevnímáte. Nejbližší podobné zvuky jsou v infrasonickém rozsahu. Vyslovením svého jména tyto zvuky prostě lidi zabily. Nejbližší věc, kterou lidé mohli říct, je YHVH. Dokonce ani Anunnaki nephilimského původu nevydrželi tyto vražedné zvuky. Yhvh spálil sídla Enkiho a Enlila a je samotné a v ohni se zjevil otrokům, samotným Chaldejcům, kteří byli utápěni ve svárech a vášních naočkovaných Nephilim. Ve strašlivém strachu lidé padli na tvář před ˮslávou Božíˮ, jak je popsáno v Bibli, a přijali nového Boha.

Zakázal jim pamatovat si Enkiho, Enlila, Anu a další, a řekl, že kromě něj neexistují žádní bohové a nikdy tam nebyli, protože Enlil a Enki byli spáleni před jejich očima, což znamená, že to nebyli bohové. Lidé věřili ve všemohoucnost Yhvh. Tak začala nová éra… Yhvkh se objevil ve své ˮslávěˮ nejen před chaldejskými otroky, ale i v Atlantidě, která stále vzdávala hold Anunaki ve zlatě. Spálil několik měst, zasel hrůzu a stal se posledním vládcem měst Poseidona. Poseidon měl ještě menší autonomii než za dnů Enlila. Yhvh mu řekl, že přišel dát do pořádku svůj majetek, za který považoval nejen za mezopotamské kolonie, ale celou planetu, a že se mu opravdu nelíbilo, že během sváru mezi Enlilem a Enkim země, které byly pro Nibiru smrtící, byly posíleny energiemi světla. Označil Hyperboreu a zemi Mu a některé další země. Neřekl, že se je snažil vypálit a dostal obludný úder, po kterém téměř havaroval, a že musel uprchnout z těchto zemí a loď mu opravili v hangárech Mezopotámie. Kvůli té ráně nebyl na Nibiru mnoho tisíc let a nemohl se vrátit až do tvých dnů. Dostal se jen na Glorii.

Od té doby toužil po technologiích Boreie a Siria, který postavil pyramidy v Egyptě. Nibiru zašel na své oběžné dráze daleko od Země, a jeho poškozená loď již nebyla schopna tuto vzdálenost zvládnout. On a jeho společníci stále čekají na přiblížení Nibiru, i když se bojí svého vlastního elohim. Postavil mnoho základen a zajal chamtivé civilizace v blízkém vesmíru. Takže mu teď slouží, včetně zet, které znáš.

Pomocí Atlanťanů zničil černým ohněm Boreu, Daariji a zemi Melukhu (Mohenjo – Daro a Harappa), aby vytvořil nový svět s laboratoří v Rudém moři, kterému říkáte Eden nebo Agarta. A tam zahájil nový projekt rukama svých zcela podřízených biorobotů, namísto Chaldejců vytvořil Adama a Evu, a později z kmene Adama izoloval kmen Noevo a od něj kmen Abrahama a začal mluvit se svými lidmi a vést je jako své vyvolené. Jejich rukama vytvářel historii a vlastnil kolonii Země. Bohužel až dosud jeho ruce nepustily mechanismy planety na Kailaš, a držel tak jako rukojmí nejen pozemšťany a samotnou Zemi, ale celou sluneční soustavu. A dosud má spojení s Duchem Nibiru, který mu poskytne průchod do jiných světů, pokud vyhodí do povětří mechanismy Kailaš, což znamená, že to vyvolá výbuch Slunce a zničení jeho celého systému.

Duch Nibiru od něj očekává tuto oběť, aby se dostal doprostřed soustavy rozbitých planet a na ohnivé vlně zamířil do jiných dimenzí vesmíru, aby zachytil světy. Yhvh chápe, že Duch Nibiru sám usiluje o velkou moc ve vesmíru a on, Yhvh je pro něj pouze stále nezbytným nástrojem, protože ho nadále živí energiemi utrpení ze Země a posílá energie pro stroje Nephilim a Elohim, které dodávají energii Nibiru. Lví podíl je absorbován samotným Nibiru, a jeho Duchem, samotným Luciferem. Nephilim a Elohim mu také dávají oběti, protože na něm závisí a žijí jen tak dlouho, dokud se živí jeho nenasytnou podstatou. Takto funguje tento systém až do vašich dnů. Všichni ˮvyvoleníˮ jsou ve skutečnosti pouze otroky jiných ˮvyvolenýchˮ v obecném krmném systému Nibiru-Lucifera. A všichni mají velkou iluzi své síly a ˮvyvolenostiˮ.

Vaši lidští dozorci z klanu Abrahama jsou posledním článkem v pyramidě pohlcující energie. Anunaki nepotřebovali ze Země a sluneční soustavy jen zlato. Potřebovali energie pro své božstvo Nibiru, pro tohoto Molocha. Vzali zlato a další materiální zdroje, aby vybavili svůj malý svět, zničený jejich vlastními rukama pod vedením stejného Molocha – Lucifera. Nephilim a Elohim si myslí, že jsou mazaní, že se dostali do tohoto světa ze svého podsvětí, a zahájili válku s Absolutem. Sílu k tomu berou od Nibiru a jeho Ducha, toho samého Molocha. On za to očekává platbu, neomezeně, protože se jedná o smlouvu na dobu neurčitou a neomezenou. Moloch věří, že bezvýznamní elohim jsou jeho prodloužená ruka v boji proti světům a Absolutnu. Prakticky všichni v této temné pyramidě si myslí, že jsou vyvolení a mazaní, ale zároveň musí neustále přinést krvavé oběti v podobě válek a zápalných obětí. Smlouva je na dobu neurčitou do konce jejich dnů. Skončí to až úplným pohlcením Anuakovy civilizace a jejich vazalů, kteří tuto smlouvu ˮpodepsaliˮ.

V 19. století došlo na Glorii ke katastrofě. Některým zástupcům naší koalice světlých civilizací se podařilo vypnout hlavní stroj kontroly nad bioroboty a ty se začali navzájem ničit a neposlouchat Yhvh a centra na planetě Nephilim. Zničili všechny mašiny vlastními rukama. Proto tam nyní vládne chaos. Na Zemi to bohužel nelze provést. Gloria nikdy nebyla spojena se Sluncem a katastrofy na ní Slunce neovlivňují a obývali ji bezduší roboti a zety, kteří tam udržovali pořádek. Na Zemi stále existuje mnoho světlých duší, které mohou být během katastrofy vroucím éterem vtaženy do nižších světů a ztratit se tam… a mechanismy Kailaš a dalších portálů spojují Zemi s mnoha světy, které mohou trpět… (pozn. při nejhorším je možná hromadná sebevražda před pádem) Proto zde nemůžeme přijmout tak drastická opatření. Kosmos, Absolut od vás očekává, že vyrostete a budete schopni s námi spolupracovat. To znamená, že hlavní úkol v této velké válce je přidělen vám, obyvatelům Země. Jen ty budeš schopen zneškodnit tytéž lidi, služebníky Lucifera, a pak energie nebudou proudit k Yhvh. První, které začne hltat, budou ˮvyvoleníˮ, protože jsou mu nejblíž, toto je neměnný mechanismus temných světů, tímto zákonem se Vesmír sebezničuje.

Zvenčí nemůžeme zničit vaše ˮelityˮ, protože na naše zdroje nevyhnutelně odpoví stejnými zdroji protistrana, a bude tu největší ze spálených obětí… Nevoláme vás do války a ničení, věříme, že stále existuje příležitost zneškodnit elitu a její pány jednoduše tím, že je přestanete krmit energiemi neřestí a utrpení. Utrpení samozřejmě není ve vašich silách, ale sami krmíte tento stroj neřestmi. Ctitelé Yhvh-elohim se považují za ˮvyvolenéˮ, a proto sní o tom, že budou jako elohim. Na druhé straně Elohim nemá genderové rozdělení. Jsou unisexuální nebo spíše nepohlavní, i když jejich struktura je bližší struktuře muže, přesto je nelze považovat za muže. Zároveň nemají vůbec žádné ženské vlastnosti. Ze všeho nejvíc nenávidí ženský princip. Proto od starověku, od doby vstupu Yhvkh, začala být unisexualita a popírání všeho ženského považováno za božské. Yhvh inspiroval lidi, že ženský princip je démonický na příkladech Nefilim věku Enlil a démonky Lilith. Od té doby v mnoha vašich kulturách pod vedením Yhvha a jeho dozorců, bylo vše ženské poníženo a považováno za nečisté a vztah se ženou je považován za poskvrnění. Odtud tedy pochází koncept původního hříchu, tj. narození, nikoli podle božských zvrácených koncepcí Elohim. Reprodukce podle božského, neposkvrněného početí je klonování, jako u samotných Elohimů a vztah osob stejného pohlaví neslouží k reprodukci potomků, ale k vzájemným energetickým vazbám, takzvané zvrácené lásce, ve které se stávají ˮbratryˮ…

Klonování a genetické inženýrství se od pádu Atlantidy stalo pro pozemské ctitele Yhvh nepřístupné. Ve všech abrahamských učeních ohledně žen je tak velký rozpor. Pro ně je základní stvoření nečisté, a zároveň pouze tak může rasa pokračovat. A proto rasa pokračuje pouze skrze hřích, a v celé historii v mnoha kulturách zpracovaných Anunnaki Yhvh tento rozpor a boj s přírodou trvá. Od té doby, co se Anunnaki s Nibiru zmocnili lidských myslí, byla božská harmonie ve vztahu mezi pohlavími zapomenuta. Bez podřízenosti a nadvlády, bez soupeření, založená na čisté lásce, která sama o sobě může být prostředím pro vytváření nových životů a fyzických těl pro ztělesnění čistých duchů ve skutečných zákonech vesmíru.

Existují jen extrémy, které přinášejí dvě rasy Nibiru: buď úplná zkaženost Nephilim, nebo ponížení žen, které je staví na roveň zvířatům a démonům podle předpisů Elohim. To prostupuje téměř všemi kulturami, všemi národy a rasami, které se snoubí s Chaldejci vytvořenými Anunnaki a pozdějšími potomky Adama a Evy. Kult plodnosti Nephilim je spojený pouze s fyzickými genitáliemi a jejich uctíváním, zbožšťováním pohlavního styku v chrámech, falickými kulty; Elohimské popření ženského principu je prvotní hřích, početí ve zkumavce a boj s ženským principem, jako s démonickým, boj proti pokušení být poskvrněn ženou. Ve vaší době se klonování a genetické inženýrství stávají znovu realitou. Proto ve vašich dobách začali ˮvyvoleníˮ z takzvaných ˮelitˮ masivně přecházet na vztahy osob stejného pohlaví, které vždy považovali za božské, a tak se, jak věří, osvobodili od velkého znesvěcení a stvoření prvotního hříchu. Pouze porušením kosmických přírodních zákonů se mohou zbavit svých zvrácených rozporů…

Kromě toho zapojení goyimů (nevyvolených) do tohoto procesu používají jako jeden z mechanismů snižování porodnosti. Plánují spustit hlavní páky snižování populace zahájením velkého masakru nebo vypuknutím přírodní katastrofy. (pozn. vzali to přes viry). Čekají pouze na konečné vylepšení technologií pro klonování těl a záznam vědomí na ˮflash diskˮ, jak praktikují jejich ˮbožštíˮ učitelé. To je důvod, proč jsou technologie umělé inteligence, biometrie a čipování ve vašich dnech zkoumány takovým tempem. Nejprve plánují otestovat čipování na goyimech (nevyvolená, běžná populace), aby úplně potlačili svou psychiku jako roboti na Glorii. Pak vyzkouší tuto technologii na sobě, aby zaznamenali své vědomí na čipy.

Nyní se vaše civilizace potýká s tím, že váš technický pokrok bude probíhat pouze za jediným účelem – úplné podrobení a kontrola a poté zničení přebytečných mas. Postupně se budou řešit i malé problémy, důležité pro vaše elity, kterým Anunnaki dali touhu mít materiální bohatství a zároveň od nich vybírají zlatou daň. Poslední daň odešla na počátku tohoto století. Všichni tito superbiliionáři již nemají zlato, zůstalo jen na ukázku. Zaplatili svým pánům za technologie umělé inteligence a nahrávky vědomí, které jim byly nabídnuty jako cesta k nesmrtelnosti. Jedním z jejich úkolů ve vaší pozemské existenci je proto odmítat zlato jako standard. Proto se objevily kryptoměny…

Kryptoměna není nic, je to jen podmíněný kód, jedinečný klíč v umělém systému. Myšlenku tohoto umělého systému a klíčů dostali od Anunnaki a Zeta a rozhodli se jej implementovat záludným způsobem. Pravděpodobně je to myšlenka volných peněz, které nejsou vázány na státní systémy. Zachytili to nejrůznější milovníci iluzorních svobod a začali si tyto klíče počítat sami. Ale čím více klíčů se vypočítá, tím těžší a těžší je získat nové. To je systém. K výpočtu nových klíčů, kterými jsou samotné bitcoiny nebo jiné měny, je zapotřebí stále výkonnější a samozřejmě drahé vybavení. V blízké budoucnosti, dalo by se říci zítra, si to obyčejní lidé už nebudou moci dovolit. A znovu se budou zabývat těmito korporacemi, ˮelitouˮ. Chtějí vytvořit jednotnou měnu pro celou planetu, což v je v podstatě NIC, a převést na ni VŠE.

Úplné informace o lidech, jejich fyziologii, jejich finančním stavu právě v této měně, vše bude zaznamenáno do čipů a budou zde zařízení k ovládání vašeho mozku pomocí technologie umělé inteligence. To jsou jejich plány. Ale protože čipování je dlouhý proces, který vyžaduje velké materiální náklady, stále sní o spálení obrovské masy populace ve velké válce nebo přírodní katastrofě. Zatím je zastavuje jen strach z nekontrolovatelnosti přírodních katastrof, protože ani Atlanťané to s jejich technikou nezvládli. A ve válce jim bráníte jen vy – potomci Hyperborejců, vývojem vašich zbraní!
Na dálku zadržujeme přírodní katastrofy, kterou se opakovaně pokoušeli vyvolat, ale ztratili většinu svých bunkrů, protože všechny jejich pokusy pohnout tektonickými vrstvami se od našich základen odrážely pouze jako obranná opatření, úder byl přesměrováni a jejich bunkry byly zničeny. Tato zemětřesná válka stále pokračuje.

Vaším úkolem je zabránit třetí světové válce. Úkolem pozemšťanů je v dnešní době ovládnout monstrum, aniž by začaly Luciferovi přinášet oběti. ONI začnou umírat! Bere si je sám. To je to, co pohání jejich krvavé úmysly, stejně jako obohacení ropou. Nejžádanější je ale oběť a tady není dost malých válek. Anunnaki požadují hodně krve pro nové technologie, včetně výhodné ˮsklizněˮ snížením populace.

Anunnaki chtějí nahradit nepředvídatelné pozemšťany obyčejnými roboty. Lidé s duší se s největší pravděpodobností do systému nevejdou, dokonce ani s čipy v mozku. Tyto experimenty se provádí v laboratořích vašich elit. Zapojí se pouze ti, jejichž duše spí pod vlivem sexuálních tužeb, touhy po nadvládě a násilí nad ostatními, stejně jako ohromné touhy po konzumaci a chamtivosti. Tím trpí sami ˮelityˮ, což je činí zranitelnými vůči ˮvšemohoucímˮ mimozemšťanům, kteří jim tyto technologie poskytují. Spící duše budou snadno vyhozeny z těla pod vlivem programů Anunaki zaznamenanými na čipech. Za tímto účelem jsou uspáváni vašimi médii, vštěpují vám speciální ˮhodnotyˮ a pokyny, burcují nejzákladnější touhy a kultivují zlozvyky.

Nejste stádo ovcí! Kdo ti brání myslet a rozvíjet svou duši, aby nemohla být spálena čipy! Pouze spící duše budou moci být vyhozeny touto technikou. Pamatujte si to! To je válka každého z vás v této nejtěžší době! Pouze tím, že budete rozvíjet svého ducha, morálku, naslouchat svému svědomí a neposlouchat svou lenost a ospravedlňovat své nízké sklony, budete spaseni! I v elektronickém pekle spíše shoří čipy, než duše těch, jejichž ducha nelze zlomit! Naděje existuje vždy a všude! Nebuďte stádo! Západ, utápěný pod vládou Luciferových stoupenců, vás nebude litovat, jako tomu nikdy nebylo. Nemůžeš se vzdát , ustoupit nelze ani o píď. Pokud ustoupíte uvnitř sebe, prohráli jste. Nejdůležitější je uvnitř vás, uvnitř vašich duší, a záleží jen na vás, zda budete ˮtolerovatˮ vše, co vám bude nabídnuto pro slib potěšení nebo jen pro klid, nebo budete bránit morálku a koncept cti.

Pochopte, i když budete souhlasit a zradíte se, nedají vám pokoj. Ovce, které souhlasí, budou nejprve odvezeny na jatka. Myslete a prohlédněte lidi, kteří vám bulíkují co a kolik dělají pro ochranu nejen vaší země, ale celé zeměkoule. Probuďte se z malých osobních problémů, nyní je doba, kdy se řeší globální, nikoli osobní materiální blahobyt. Svět musí být zachráněn před zápalnou obětí! Pouze spící duše v tomto prostředí nadále přemýšlejí o tom, aby nebyly osobně smeteny do propasti, aby se mohly osobně lahodně najíst a módně oblékat a dostávat slušný plat… To vše přijde, až bude rozhodnuto o hlavní věci! A pokud ne všechno závisí na vás, obyčejných lidech, pokud nemůžete zastavit ˮelituˮ dozorců Anunaky, pak alespoň svými myšlenkami a výzvami nepřilévejte vodu na mlýn západních ˮelitˮ a jejich stoupenců! Záleží jen na vás! Nakonec se naučíte rozlišovat jednoduché sliby od činů, velké a malé skutky a uvidíte priority. Budete se jen dívat, když nepřátelé kolem vás zaútočí? Budete honit myši, když potřebujete zachránit životy dětí? Snad nás někdo uslyší, v dnešní době se ve světě rozhoduje hodně…

Nibiru je stále daleko od Země… Život na vaší planetě nyní závisí více na vás než na Nibiru… Nevěřte těm, kdo šíří lži o jeho příchodu. Je to velmi daleko, a můžete zajistit, aby se už nikdy nevrátil, protože pokud jeho služebníci nemohou poslat další oběť, Nibiru se zhroutí a spadne zpět do svého antisvěta. Prostor, do kterého sluneční soustava vstoupila, je již jiný. Vše teď závisí na vás, zda vyrostete a dokážete bránit svůj svět! Vždy jsme pomáhali a budeme pomáhat na naší úrovni. Na vaší budete muset tvrdě pracovat sami!

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_359.html

922 Kroniky Nibiru Valerie Kolcová Ezoterika 2018-03-16