Výrobci mRNA vakcín lhali o tom, že jejich výrobky nezpůsobují žádné závažné vedlejší účinky. Prošetřit všechna pochybení v souvislosti s vakcínami proti covidu má svolaná Velká porota. Floridský guvernér Ron DeSantis otevírá v poslední době velmi diskutovanou otázku potrestání těch, kdo stáli a stojí za covidovým fašismem, a nesou tak odpovědnost na probíhající masové genocidě. Přínos mRNA vakcín je mizivý, jsou tady značná rizika. Proč to nemůže lékařský establishment uznat, proč se dál děje tento podvod?

„Ano, v některých věkových skupinách došlo po použití vakcín k poklesu úmrtnosti na covid, ale pak došlo ke zvýšení jiných typů úmrtnosti. Proč jsme nezaznamenali velký pokles nadměrné úmrtnosti od doby, kdy byly covid vakcíny zavedeny?“

DeSantis se na Floridě od počátku plandemie bránil nesmyslným restrikcím. Vyzval lidi, aby sundali roušky, zakázal vyžadování cividpasů a zakázal povinné očkování zaměstnanců. Nyní oznámil, že zdravotnická zařízení budou zodpovědná za případná poškození zdraví covid „vakcínou“. Provedená studie totiž prokázala nárůst problémů souvisejících se srdeční aktivitou o 86% u očkovaných osob ve věku 18-39 let.

Na Twitteru DeSantis napsal:

 

„Florida bude činit každé zdravotnické zařízení odpovědné:

  • vytvořením velké poroty, která bude vyšetřovat injekční přípravky mRNA a farmaceutický průmysl
  • vyšetřováním úmrtí v důsledku srdečních komplikací souvisejících s vakcínou mRNA,
  • vytvořením Výboru pro integritu veřejného zdraví, který bude dohlížet na zdravotnická zařízení.“

Guvernér Floridy žádá vyšetřování vakcín Velkou porotou.

Guvernér Floridy Ron DeSantis oznamuje, že „podal k Nejvyššímu soudu Floridy žádost o ustanovení Velké poroty, která by na Floridě vyšetřila veškerá pochybení v souvislosti s covid vakcínami.

Ron DeSantis podal žádost k Nejvyššímu ústavnímu soudu Floridy k ustanovení Velké poroty, aby vyšetřila veškerá pochybení související s covid vakcínami. V rozhovoru uvádí důvody, které ho k tomu vedly. Rozhovor v pořadu Ingraham Angle na Fox News.

Ron DeSantis bude hnát k odpovědnosti výrobce mRNA vakcín.

Floridský guvernér Ron DeSantis slibuje, že požene společnosti Pfizer a Moderna k odpovědnosti za nepravdivé tvrzení, že jejich mRNA vakcíny nemají žádné závažné vedlejší účinky. Na sobotní akci Republikánské strany Floridy DeSantis upozornil, že jeho vláda zadala studii, která zjistila 86% nárůst srdečních příhod u lidí ve věku 18 až 39 let v souvislosti s injekcemi mRNA.

„Politika takových věcí jako Světové ekonomické fórum (WEF), bude mrtvá, jakmile se dostane na Floridu, touto cestou nepůjdeme.“

Tohle byl podvod století. A účty za něj nesmí zůstat nesloženy!

Konečně se jeden z vrcholných politiků odvážil veřejně říct, že výrobci mRNA vakcín lhali o tom, že jejich výrobky nezpůsobují žádné závažné vedlejší účinky a že je připraven je pohnat k plné odpovědnosti.

Dle jeho slov provedli na Floridě studii, jež prokázala vzrůst problémů souvisejících se srdeční aktivitou o 86% u očkovaných osob ve věku 18-39 let!

Vřele rovněž doporučuji přečíst si výborný článek od Markéty Dobiášové, jenž velmi pregnantně odhaluje, že většina omezení v ČR byla motivována farmaceutickým lobbingem a nikoliv odbornou diskusí.

Za PRO jsem již mnohokrát slíbil a jasně deklaroval, že:

  1. důkladně vyšetříme všechny okolnosti a finanční toky související se zaváděním omezujících opatření, jakož i “povinně-dobrovolné vakcinace”, na jejímž základě došlo ke zcela bezprecedentní segregaci občanů naší země
  2. odškodníme ty, kterým vakcíny způsobily závažné zdravotní následky
  3. poženeme k zodpovědnosti všechny osoby, které se na této monstrózní lži podíleli
  4. uděláme maximum pro to, aby byly odhaleny všechny okolnosti smluv se společnostmi Pfizer a Moderna a aby i osoby, které se na jejich uzavření podíleli (z obou dvou stran), rovněž neunikli odpovědnosti
  5. budeme plně rehabilitovat odborníky, kteří byli naprosto programově dehonestováni a profesně likvidováni
  6. posvítíme si na všechna média a tzv. Fact-checkery, kteří nesli na šiření této lživé propagandy obrovský díl viny.

Tohle byl podvod století. A účty za něj nesmí zůstat nesloženy!
Proto jsme připraveni jít ve stopách Rona DeSantise a zcela nekompromisně potrestat všechny viníky, kteří se na něm podíleli.

Ron DeSantis poslal celebritám ilegální migranty.

Floridský guvernér, v reakci na špatnou Bidenovu migrační politiku, poslal letadla plná ilegálních migrantů do svatostánku celebrit – na ostrov Martha’s Vineyard, mimo jiné bydliště Obamy a dalších. V druhé části videa uvidíte aktuální situaci z místa dění.

 

ZDROJ