lziVymývání mozků pomocí lží, kterým věříme to je svatá ideologie, je opravdu těžké nalézt počátek, kdy se lidem začal pomocí ideologie vymývat mozek, nejspíše najdeme počátky u primitivních mýtů a kultů později začíná vznikat náboženství a dneska je zde politika a reklama. Vše co zde existuje, je zde díky nějaké příčině, pokud se zamyslíme, jak vzniklo vymývání mozků tak zjistíme, že příčinou byla snaha parazitovat na druhých a proměnit druhé v hostitele na kterém je možné snadno parazitovat. Ten kdo slepě něčemu věří, se stává hostitelem pro parazity, a je jedno jestli tím parazitem je díky reklamě podnikatel, nebo díky politice je parazitem politik.

Silný pohlavní pud donutí člověka k tomu, aby on vymýval mozek druhým, pomocí lží si zde pro sebe snadno zajistí dostatek toho, co miluje a potřebuje, dobrota přeci žebrota je. Když staré lži už nepřinášejí mocným a bohatým lidem veliký užitek, tak je nahradí novou lží a tak došlo k tomu, že se nahradilo náboženství politikou, budoucnost je zde v tom že se stará politika nahradí reklamou. Pravdou je že vše živé miluje růst hmotný a duševní, to co je veliké totiž může snadno manipulovat s tím co je malé. Mnohdy se setkáváme s nejrůznějšími sektami, které se snaží velmi mnoho o získávání svých obdivovatelů a stoupenců, každá sekta se zaměřuje na jiný druh lidí, někteří chodí po bytech a zvoní u dveří, jiní zase pořádají veliké akce a snaží se získat pozornost, většinou nemají rádi, pokud je označíte jako sektu. Sekta to je obrazně malá ideologická larva, která se snaží vyrůst a proměnit se v náboženství, vše veliké bylo na počátku malé a tak z malých sektářských zárodků vzniklo každé veliké náboženství a každé veliké politické uskupení. Nejspíše mnozí z vás hledají smysl svojí existence a chtěli by si dobře žít a být šťastní každý den?

Nejprve si zmapujete to co je vám snadno dostupné a ochutnáváte nejrůznější svaté ideologie, které vám slibují zázraky pomocí jednoduchých postupů. Jenže zázraky se nedostavují a vy poznáváte, že jste byli podvedeni mazanými podvodníky a místo slibovaných zázraků je zde jenom váš pláč a smutek. Celý problém je totiž v tom, že se snažíte dosáhnout podstatné životní změny v párové rodině, to je, jako kdybyste chtěli létat, a neměli jste křídla? Jenom veliká rodina, ve které žijete od dětství, vám dá křídla, a vy se povznesete nad realitu, ve které jste jenom loutkou, se kterou mnohé snadno manipuluje. Podívejte se na delfíny, oni jsou velmi šťastní díky tomu, že žijí od dětství ve veliké rodině, je to naprosto přirozené a právě v té přirozenosti je cesta k spokojenosti. Jakmile je zde mnohé co není přirozené je zde i hledání přirozenosti a když nenajdeme originál, použijeme často nějakou náhražku. Starého psa již nikdo novým kouskům nenaučí, většina lidí se bohužel zajímá o změnu svého života v době, kdy jsou staří jak tělesně tak i duševně. Je to jako spravovat staré auto, jednu věc zde spravíte a jiná věc se brzo zase rozbije.

Zázraky jsou v pohádkách, v realitě je vše většinou podřízené nějakému jednoduchému přírodnímu nebo vesmírnému zákonu. To veliké má moc nad tím malým, vesmírné a přírodní zákony jsou veliké, tak mají nad námi velikou moc. Náš život to jsou hlavně vztahy, právě špatné vztahy způsobují naše deprese a jiné zdravotní a ekonomické problémy. Jde o to mít správné množství existenčních vztahů ve veliké rodině, kde je více lidí a oni se spolu milují a navzájem si pomáhají v nouzi. V párové rodině je jenom jeden vztah a on není existenční, protože není problém se rozvést a založit nový vztah, mnozí to tak dělají a děti tím mnoho trpí. Armáda kdysi velmi dávno násilím zničila veliké rodiny a donutila násilím lidi k tomu, aby žili v párové rodině, protože to armádě vyhovovalo. Jak čas pomalu ubíhal, lidi zapomínali na to, jak se jim dobře kdysi žilo ve veliké rodině, a začali věřit podvodníkům a uctívali fetiše, nebo pili alkohol. Ve velikých městech by léky na uklidnění mohli lidé konzumovat, tak jako konzumují potraviny, protože je zde každý neklidný a nešťastný. Kořenem všeho zla zde je armáda, ona ze šťastných lidí udělala nešťastné vojáky, protože takový voják myslí jenom na vítězství a zisk; moci, bohatství, slávy, atd. Dokud budeš myslet, jako zlý voják do té doby zde bude mnoho toužení a tím i mnoho soužení.