Jak je patrno z buddhismu a Védánty, ego je právě ten hlavní aktér, který rozhoduje o tom, zda se dobro změní ve zlo, nebo ne. Neprobuzení, egoističtí lidé potlačují všechno obecně dobré, všechno spravedlivé, protože pracují na zvětšování svého ega. Obecně řečeno: předměty, formy a “stíny” nám likvidují podstatu filosofie, kterou je svoboda člověka. Dnešní lidská civilizace se domnívá, že když bude stále vice vyrábět věci, tak se člověk dočká svobody a “rozvoje”. Ukazuje se stále naléhavěji, že to pravda není.
.

Gnostici, stejně jako každá skutečná duchovní škola, vždycky odmítali názor, že “všichni lidé jsou si rovni”, a tak dělí svět lidí podle úrovně dosaženého lidského vědomí či probuzenosti, protože chápou, že představa která zakládá takzvanou “demokracii”, že všichni lidé jsou si rovni, je zcela zkázonosná a postupně hubí všechny ušlechtilé lidské hodnoty a hubí i život sám! Židovské, dnes tolik užívané a propagované, heslo “všichni jsme lidé” se snaží zneužít soucit a přející lehkovážnou mysl všech dobrých lidí, aby ochotně směšovali čestnost s nečestností, aby i darebáci byli omlouváni a “měli svá práva”. To se židům bohužel v naší západní společnosti dokonale podařilo.

Ve stádiu takového společenského vývoje, či lépe řečeno rozpadu společnosti, ve kterém jsme se dnes ocitli, platí, že “všichni lidé jsou si rovni” a podvodník se odlišuje od poctivého většinou pouze tím, že je mnohem bohatší co týče světských statků a moci. Tak to už je ale projev oné mytické a dobře známé “potopy”, kdy však nejsme zaliti vodou fyzickou, ale vodou démonskou, vodou bez jakýchkoliv projevů živého ducha. To pak znamená, že už tu není žádná vnitřní síla, která by dokázala bránit člověka proti síle materialistického světa a není tu žádná škola, která by vůbec o nutnosti takovéto obrany mluvila a učila jí, protože hmotný svět a jeho gravitační síla už takřka pozřel celého člověka. Celý smysl duchovní školy je však právě v tom, že dokáže zachránit člověka a jeho hodnoty.

Lidé by měli pochopit, že bránit vnitřního Člověka v nás je naším nejdůležitějším úkolem zde na zemi, který má přednost před jakýmkoliv sbíráním peněz, stavěním mostů, před jakýmkoliv dobrodružstvím či jakýmikoli exotickými zážitky na druhém konci světa. Gnostici tomu říkají “pěstování vnitřního Člověka”, Platón tomu nepřesně říkal “péče o duši” a indičtí bráhmani “obrana átmana”, našeho pravého vnitřního “Já”.
https://celostnivzdelavani.cz/vsichni-lide-si-nejsou-rovni