Pondělí, 14. listopadu 2022. 10:00 SEČ. SEČ.

Sbor a kancelář vojenských komisí generálního prokurátora námořnictva Spojených států měly potíže najít tři nestranné členy komise, kteří by vyslechli důkazy proti řediteli Moderny Stéphanu Bancelovi, protože každý z poroty znal někoho, komu vakcína zničila život – nebo ho zabila. Po týdenním pátrání JAG vybrala tři – dva důstojníky námořní pěchoty a jednu kapitánku námořnictva – kteří vyjádřili vůči Bancelovi nejmenší zášť. Nicméně shledali Bancela vinným z vraždy,  poté, co viceadmirál Darse E. Crandall odložil JAG případ a zapřísahal komisi, aby Bancela potrestala trestem odpovídajícím škodám, které jeho vakcíny způsobily světu.

Tón tribunálu udával tenor farmaceutického magnáta během úvodní řeči. Bancel se bránil, odsoudil tribunál jako „ilegální soud“, vyhnul se očnímu kontaktu s komisí a samolibě prohlásil, že Covid vakcína Moderna je klinicky bezpečná a účinná a že nemůže být činěn odpovědným za „náhodná zranění nebo úmrtí“, protože americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) mu udělil imunitu před trestním stíháním ve věcech týkajících se výrobků firmy.

„Podívejte se, kde jste,“ řekl mu viceadmirál Crandall. „Opravdu si myslíte, že se zodpovídáme FDA?“

„Připadá Vám to jako bezpečné a účinné?“ pokračoval. Promítl do velké televize obraz mrtvého vojáka, který spěchal na svou smrt po nařízení ministra obrany Lloyda Austina, že všichni vojáci dostanou injekci, nebo budou čelit disciplinárnímu řízení. Vojákovy oči praskly jako propíchnutý balón, pak zemřel na srdeční zástavu.

„Stalo se to 29 hodin poté, co dostal první injekci,“ řekl viceadmirál Crandall. „Bylo mu devatenáct let, byl zdravý a fit a připravený sloužit své zemi. Vaše vakcína mu to všechno vzala.“

Pak ukázal kopie vojákova lékařského hodnocení a výsledků armádních testů bojové zdatnosti (ACFT); voják prošel výborně, získal 580 bodů z maximálního počtu 600 bodů, což dokazuje, že je v perfektním zdravotním stavu.

Bancel s výrazným francouzským přízvukem vehementně namítl: „To nic nedokazuje. Kolik vakcín dáváte svým vojákům, když narukují? Znám odpověď – šest. Jak můžete říct, že mu jedna z těch vakcín neublížila? Možná měla skrytý zdravotní stav, který vaše vyšetření nepostihlo. A neviděli jsme žádný důkaz, že by někdo měl závažné vedlejší účinky poté, co dostal jen jedno očkování-“

„To znamená, že máte hmotné důkazy o vedlejších účincích po následných očkováních, které jste ani vy, ani Moderna veřejně nesdíleli,“ přerušil ho viceadmirál Crandall.

„Prosím, nevkládejte mi slova do úst. Nic takového jsem neřekl,“ řekl Bancel. „Svůj případ přisuzujete smrti jednoho amerického vojáka. To se opravdu říká.“

„Zrovna se zahřívám, Bancele,“ zavtipkoval viceadmirál Crandall.

V rukou držel stoh papírů, na nichž, jak říkal, byla jména sedmdesáti vojáků, kteří buď zemřeli, nebo byli zraněni tak, že do čtrnácti dnů od prvního nebo druhého očkování po Moderně nemohli sloužit v ozbrojených silách. U mnoha z nich se rozvinula myokarditida a hypertenze 4. stupně. Někteří onemocněli nevyléčitelnou mozkovou obrnou. Jeden přišel o veškerý přísun krve do dolních končetin a amputovali mu nohy. Hrstka jich teď žije s chronickými neuropatiemi. Dvaatřicet jich zemřelo.

Požádal komisi, aby dokumenty přezkoumala, zatímco Bancela dál slovně útočil.

„Kdybychom měli čas, zadržený Bancele, mohla by tato komise přezkoumat důkazy, které vás viní z tisíců a tisíců případů zabití z nedbalosti, všech civilních obětí, ale na to nemáme čas. Máme na práci jiné ryby. Dovolte mi otázku: Proč, zadržený Bancele, nejste očkovaný?“

Viceadmirál Crandall řekl, že zdravotní sestra námořnictva odebrala Bancelovi krev krátce poté, co dorazil do zálivu Guantanamo. Krev byla zavedena na kartu obsahující fúzní proteiny, které detekují protilátky na Covid-19.

Na svědeckou lavici předvolal kapitána Richarda G. Zebera, ředitele Námořní nemocnice USA v zálivu Guantanamo, který uvedl do záznamu své jméno, hodnost a pověření. Kapitán Zeber je držitelem bakalářského titulu v oboru biologie a titulu doktor optiky. Mezi jeho osobní vyznamenání patří Čestná legie, medaile Za službu v obraně a spousta dalších medailí.

Když vyjmenovával úspěchy, Bancel náhle vyskočil a vykřikl: „Tento muž je oční lékař. Není to virolog, ani imunolog. Je nekompetentní, aby se k vakcíně vyjadřoval.“

„Můžete se krotit, Bancele, nebo to za vás uděláme my,“ varoval ho viceadmirál Crandall.

„Kapitáne Zebere, nebo chcete-li, doktore, můžete s jistotou říct, že tady pan Bancel nikdy nepodstoupil očkování na Covid?“

Doktor odpověděl, že žádný test není stoprocentně průkazný, ale že si je na základě nepřítomnosti protilátek v krvi na 98% jistý, že Bancel není očkovaný.

„Jsem z toho zmatený, zadržený Bancele, a možná byste mi mohl pomoci; když je vaše věda tak neomylná, když je vaše vakcína tak bezpečná a účinná, že jste ji doporučil desítkám milionů lidí po celé zeměkouli, jak je možné, že jste ji, pane, nepodstoupil sám?“ptal se Viceadmirál Crandall

„Na tuto otázku nebudu odpovídat,“ řekl Bancel bez obalu.

„Tak dobře,“ odpověděl viceadmirál Crandall a obrátil pozornost na kapitána Zebera. „Doktore Zebere, prošel jste důkladně lékařské zprávy, které tu dnes byly předloženy?“

Kapitán Zeber odpověděl kladně.

„Doktore Zebere, když se zaměříme pouze na úmrtí, která tu dnes byla uvedena, jaká je podle vašeho odborného názoru pravděpodobnost, že 32 vojáků, mužů a žen, ve věku mezi 18-25 lety, zemře během dvou týdnů po očkování, přičemž všechna úmrtí se odehrají v uvedeném časovém rozpětí?“ ptá se Viceadmirál Crandall.

„Je to statistická nepravděpodobnost,“ řekl kapitán Zeber. „Máte větší šanci vyhrát Powerball, být zasažen bleskem nebo sežrán žralokem než být svědkem této tragédie. Když vezmete v úvahu nejen úmrtí, ale i zranění, pravděpodobnost, že tolik vojáků onemocní nebo zahyne, kdyby si nevzali vakcínu, je několik set milionů ku jedné,“ vysvětlil kapitán Zeber.

„A můžete na základě svého hodnocení dospět k nějakému závěru?“ Viceadmirál Crandall řekl.

„Mohu. Že existuje jednoznačná příčinná souvislost mezi vakcínou a úmrtími. Velikost krevních sraženin nalezených u zemřelých se nepodobá ničemu, co lékařská věda dosud viděla,“ řekl kapitán Zeber.

Viceadmirál Crandall svědka omluvil a pak před komisí tvrdil, že Bancel jako generální ředitel Moderny musel mít plné znalosti o škodlivých účincích injekcí, ale zatajil tato data, aby maximalizoval zisky. Covid injekce Moderny udělala z Bancela multimiliardáře.

„Upřímně doufám, že své peníze neutratíte,“ řekl viceadmirál Crandall Bancelovi.

Porota vynesla verdikt a shledala Bancela zodpovědným za smrt a zranění a navrhla, aby byl oběšen jako trest za své zločiny proti lidskosti.

Když komise zveřejnila rozhodnutí, vzteklý Bancel vstal ze svého místa a začal třást spoutanými zápěstími ve vzduchu. „Jak to můžete udělat? Jsem obchodník. Mám dvě děti-“

„-Doufejme, že jste je neočkoval,“ vložil se do toho viceadmirál Crandall. „Tato komise se odročuje.“

Bancel bude popraven 18. listopadu v GITMO.

https://realrawnews.com/2022/11/military-tribunal-convicts-moderna-ceo-stephane-bancel/