Bývalý náčelník generálního štábu Bílého domu Ron Klain byl v pátek odsouzen ke dvaceti letům vězení poté, co jej vojenský tribunál na základně Guantánamo shledal vinným z pobuřujícího spiknutí, což byla menší ze dvou obvinění vznesených proti němu. Vedle obhájce – zkušeného obhájce v trestním řízení a staršího partnera prestižní newyorské advokátní kanceláře – se objevil obtloustlý Klain. Obhájce se představil jako Jeremy Bartholoměj a prohlásil, že po dobu trvání tribunálu bude mluvit za Klaina. Okamžitě požádal o zmatečné řízení s tím, že Klain nemůže být shledán vinným z velezrady nebo spiknutí za účelem volebního podvodu, protože jeho klient, ač náčelník generálního štábu a hlavní poradce Bidenovy kampaně, byl bezmocnou, neschopnou loutkou, jejíž tituly byly ceremoniální. Klain měl podle něj „sníženou inteligenci“ a byl mentálně neschopný vymýšlet intriky, které by mohly ovlivnit výsledek prezidentských voleb.

„Za prvé, odmítám tento tribunál nebo komisi, jak vy říkáte, jako protiústavní. Jakýkoli důkaz proti mému klientovi, který jsem neviděl, protože vojenský soud zjevně nevěří v objevy, je ošidný. Připravil jsem si nabídku, která žádá o zmateční řízení,“ řekl Bartoloměj.

Viceadmirál Darse E. Crandall se podíval na dokument. „Žádost se zamítá. Můžete argumentovat důkazy po jejich předložení.“

„To je nepatřičné, admirále. Jak mohu popřípadě vyvrátit důkazy, které jsem neměl příležitost podrobně přezkoumat?“

Admirál Crandall otázku glosoval. „Říkáte, že zadržený Klain je intelektuálně handicapovaný, ale sám je právník – z Harvardu, neméně, ročník 1982. Absolvoval jako nejlepší ve třídě na střední škole a byl ve školním týmu Brain Game. V letech 2008 a 2012 trénoval Obamu, jak debatovat. Má dlouhý seznam intelektuálních úspěchů.“

„Můj klient je ,knižně chytrý’, admirále, a má fotografickou paměť. Je rozdíl mezi schopností recitovat jména, data a místa a schopností vymýšlet složité konspirační pikle, z jakých ho obviňujete,“ argumentoval Bartholoměj.

„Uvidíme,“ řekl admirál.

Předvolal svého jediného svědka Rufuse Gifforda, který v letech 2013 až 2017 působil jako americký velvyslanec v Dánsku. Předtím byl ve vedoucím týmu kampaně za znovuzvolení prezidenta Obamy v roce 2012. Byl také vedoucím zaměstnancem Demokratického národního výboru.

Při přímém výslechu Gifford vypověděl, že odešel z politiky, když se na něj Klain v polovině roku 2018 obrátil s návrhem. Biden jmenoval Klaina vedoucím volebním poradcem a Klain hledal loajální podřízené, kteří by Bidenovi pomohli sesadit Trumpa všemi dostupnými prostředky.

„Ron Klain mi nabídl 50 tisíc dolarů měsíčně, abych se připojil k týmu. Řekl, a to jsou jeho přesná slova, ‚Biden bude prezidentem v roce 2020, i když nemá ani za mák šanci porazit Trumpa.‘ Odmítl jsem, ale trval na tom, abych ho vyslechl, a vyprávěl mi fantastickou historku o tom, jak snadné je využít hlasovací systém. Jak, kdyby Biden prohrával, měl by lidi v pohotovosti, aby do systému pumpovali podvodné hlasovací lístky v době, kterou nazval ,magickou hodinou’. Magická hodina byla vlastně několik hodin, mezi druhou a pátou ráno.“

Bartoloměj výpověď přerušil a důrazně namítl, že nedostal šanci svědka prověřit.

„Klid, pane Bartoloměji. Můžete přejít, jestli chcete – až skončím,“ řekl viceadmirál Crandall.

Klain, pokračoval Gifford, byl na svůj nápad tak pyšný, že nedokázal potlačit svou aroganci a cítil se nucen rozvést, jak plánuje najmout tisíce „mul“ – aby nacpali schránky v důležitých státech falešnými hlasovacími lístky pro nepřítomné.

„Řekl jsem mu díky, ale ne díky,“ řekl Gifford. „Bylo to šílené.“

„Ale to nebylo naposledy, co jste ho viděl, že, pane Gifforde?“

„Ne, zavolal mi dva týdny poté a chtěl se znovu setkat. Nechtěl po telefonu říct proč.“

„A setkali jste se?“ Zeptal se viceadmirál Crandall.

„Setkali. Jenom proto, že jsem se bál, že by se mě mohl pokusit do něčeho zaplést za to, že jsem ho odmítl. Tentokrát jsem si zapnul telefon, než jsme se sešli na večeři. Měl jsem ho v náprsní kapse a nezachytil jsem video, ale zvuk byl nahraný,“ řekl Gifford.

Viceadmirál Crandall přehrál audiozáznam pro komisi. Na něm Klain diskutoval o najmutí tisíců lidí, kteří by v případě potřeby změnili výsledek voleb v Bidenův prospěch, a také řekl, že země je plná „lidí na mizině“ a „sympatizantů“, kteří by rádi přijali pět nebo deset dolarů výměnou za každý vhozený lístek. Klain řekl, že chce, aby Gifford založil neziskové organizace, jejichž prostřednictvím by muly dostávaly zaplaceno, a Gifford mohl být slyšen, jak zdvořile odmítá nabídku s tím, že riziko za odměnu nestojí.

„Máte nějakou stopu, pane Gifforde, proč se obrátil na vás a ne na někoho jiného?“

„Upřímně řečeno nevím. Znali jsme se v Obamově Bílém domě, ale nikdy jsme nebyli dobří přátelé nebo kamarádi,“ řekl Gifford.

„Možná je váš klient hloupý, jak říkáte, pane Bartholoměji,“ řekl viceadmirál Crandall. „Můžete svědka vyslechnout, chcete-li.“

Bartholoměj vstal. „Kde jsou ty muly? Máte nějaký důkaz, že můj klient někomu z nich zaplatil? Jsou tady, aby dnes vypovídali? Pane Gifforde, byl jste svědkem, že můj klient někomu zaplatil?“

„Ne.“

„Nemám další otázky,“ řekl Bartholoměji.

„Pane Gifforde, před tímto jednáním jsme vás požádali, abyste se podíval na film 2000 mul. Prohlédl jste si ho? A pokud ano, zobrazuje přesně volební podvod, jak vám ho popsal obžalovaný?“

„Ano, a zobrazuje,“ řekl Gifford.

„Zapište do protokolu, že porota film také zhlédla. Předkládám, že důkazní břemeno bylo splněno, že zadržený Klain nejenže se spikl, aby spáchal volební podvod, ale uskutečnil svůj plán, který odpovídá definici velezrady a trestá se smrtí,“ řekl admirál.

Ale porota nesouhlasila. Shledali Klaina vinným z pobuřujícího spiknutí, ale nevinným z velezrady, a odsoudili ho k 20 letům vězení v táboře Delta GITMO. Admirál vyjádřil zklamání nad verdiktem, ale řekl, že se bude řídit doporučením poroty.

Bartoloměj řekl, že se proti verdiktu odvolá k nejvyššímu orgánu, aniž by specifikoval jednotlivce nebo skupinu.

https://realrawnews.com/2023/02/military-convicts-ron-klain/