Každý ví, že voda má tři skupenství – pevné (led), kapalné a plynné (pára).

V roce 2003 objevil tým profesora Geralda Pollacka z Washingtonské university tzv. čtvrté skupenství vody. ? Touto vodou jsou vyplněny buňky našeho těla. Její vlastnosti se od běžné vody velmi liší. Čtvrté skupenství je taková přechodová fáze mezi pevným a kapalným skupenstvím. Tato voda je dokonale uspořádaná, jako krystal, ale i přesto zůstává tekutá.

Voda ve 4. skupenství je nabitá a voda hned vedle ní nese opačný náboj a vytváří jakousi baterii, která může produkovat elektrický proud. Prof. Pollack dokonce ve své laboratoři takovou baterii ze strukturované vody zkonstruoval. Také zjistil, že tuto baterii nabíjí světlo. Světlo tedy pomáhá napájet naše těla, právě tak jako napájí energií rostliny. I my v sobě neseme otisk rostlinného světa.

https://t.me/srdcemprovlast_zive/1018