Rockefellerové jsou potomky staré zkorumpované holandské Východoindické společnosti. Skutečné nebezpečí představují domácí zrádci. Zemi vládne tajná zločinecká Cabala. Rodina Rothschildů se Rockefellerovým nelíbila, vytlačily je v USA. Ve světě probíhá frenetický boj o moc. Jak velká je bažina, která se vysouší? Seznam členů Výboru 300…

Rothschild vs Rockefeller
Vnímaná velká šťastná rodina není vždy taková, jak se zdá. Jako v každé rodině, i zde jsou všudypřítomné vnitřní boje o větší moc, a to je i případ rodin archontské pokrevní linie. Existuje 13 “základních” tedy “jádro” původních pokrevních linií. Z nich však vychází mnoho dalších linií. Představte si 13 původních linií jako základní barvy, které se dají míchat a vytvářet tak obrovskou škálu dalších barev, čímž lze lépe pochopit a odhadnout globální pokrytí Archonty. Všichni jsou nesmírně bohatí a jsou dobře organizováni do “satanského kultu”, aby se přiživovali na lidstvu a nastolili svou trvalou hegemonii nad celou zeměkoulí.
.
Na povrchu neexistuje žádná konkurence, je to jen jedna Velká šťastná rodina. Žádná konkurence ve smyslu Dům proti Domu, ačkoli ve skutečnosti je to svět kdy “pes žere psa”. Existuje zde mezilidská soutěž. Každý chce postoupit na vyšší příčku. Celá rodinná společnost je takto zaměřena; na postup vzhůru.

Na druhé straně jsou obyčejní lidé považováni za jejich “zálohu”; za obyčejné figurky, kterými se dá manévrovat na šachovnici podle jejich herního plánu. Britská královská rodina, ačkoli má vysokou prestiž a postavení podle jména, není nejsilnější linií. Jména, které jsou známé, nedrží skutečnou starobylou moc. V hierarchii jsou nad těmito liniemi další. Jména těchto linií jsou tajná, jsou to ti za oponou co manipulují a ovládají své poskoky, kteří vykonávají práci ve veřejném prostoru.

Všichni jsou lháři a váleční zločinci, někteří se vydávají za Židy, ve skutečnosti jsou to Chazaři – mafiáni, královská rodina, nacisté a pedofilové. Ve skutečnosti satanisté, včetně římského papeže. – Zastávají úřady ve Vatikánu, v Londýně, ve washingtonském distriktu Kolumbie, v městském státě OSN – který se nachází v New Yorku. Tuto informaci jsme získali od zasvěcené osoby, která si z pochopitelných důvodů přeje zůstat v anonymitě…

Všichni ti, kteří mají absolutní moc, jako například anglická královna, Rothschildové, Bushovi, Clintonovi, Rockefellerové, papež, skrytá jezuitská hierarchie atd., Jsou jedna velká “šťastná” pokrevní rodina. Všichni jsou bratranci, synovci, strýcové a neteře navzájem. Některé z těchto lidí znám, takže se nenechte oklamat! Mnozí čtenáři budou ohromeni, když se v blízké budoucnosti odhalí pravda o naší historii.

Rockefellerové jsou potomky staré zkorumpované holandské Východoindické společnosti

Rockefellerové jsou americkou archontskou větví. Své bohatství nahromadily prostřednictvím Johna Rockefellera a jeho založením společnosti Standard Oil – ESSO nebo EXXON -, která dynastii přinesla bohatství především během zinscenovaného krachu na burze v roce 1929. Existuje obrovské množství fám, že původně začínali s prodejem zakázaného alkoholu, protože vlastnili lihovar na whisky. John Rockefeller byl dědečkem zesnulého Davida Rockefellera a zemřel v roce 1937. David Rockefeller byl posledním z Johnových vnuků, byl nejmocnější a jeho oblíbenec. Kromě jiných úspěchů byl generálním ředitelem banky Chase Manhattan.

Jde o neuvěřitelně mocnou rodinu, která patří k jedné z 13 základních iluminátskych pokrevních linií. Jejich vliv po smrti Davida Rockefellera v roce 2017 zeslábl. Jejich skutečný majetek se pohybuje v bilionech, ovšem oni, podobně jako Rothschildové, jednoduše raději vypadají, že jsou méně bohatí, jak jsou. Buďte si jisti, že rod Rothschildů je nejbohatší rodinou na světě, která kontroluje více majetku než 8 největších individuálních miliardářů na světě dohromady – a co je ještě více šokující, jsou bohatší než 75% celkové světové populace dohromady.

V roce 1870 John D. Rockefeller založil společnost Standard Oil Company a stal se prvním americkým miliardářem. Své peníze použil na to, aby spolu s Rothschildy pomohl vytvořit a financovat Federální rezervní systém, který jim dal možnost tisknout peníze ze vzduchu. To je postavilo vysoko nad vládu USA, pokud jde o moc a vliv. Byla to historická událost na získání moci nad vládami a lidmi prostřednictvím zmanipulovaného finančního systému, o čem se na veřejnosti záměrně nikdy nemluvilo.

Dále jsou Rockefellerové zodpovědní za zřízení příšerného veřejného vzdělávacího systému, přičemž to byl jeden z důvodů, zakamuflovat historii a aby se o pravdě lidé nikdy neučili na školách a univerzitách. Za bídu a podvádění Ameriky nejsou v první řadě zodpovědní Rothschildové, ale Rockefellerové, Morganovi, Mellonovci a všichni ostatní jmenovaní aktéři tohoto podvodného procesu, který se využíval na podkopání a komandování America INC. a v jehož čele dodnes stojí prezident se všemi různými vládními organizacemi, jako jsou CIA, FBI, NSA atd.

Například: za podvodem s globálním oteplováním stojí Rockefellerové. Klima se mění od počátku věků, protože existuje nespočet faktorů, které ovlivňují změnu klimatu, například sluneční aktivita a mnohé další. Hlavním argumentem elit je, že úroveň CO2 je nejvyšší, jaká byla kdy zaznamenána, což je velká lež.

Nikdy se však nezmiňuje skutečnost, že úroveň CO2 byla v minulosti výrazně vyšší než dnes; ve skutečnosti byla úroveň CO2 mnohokrát vyšší a teplota Země byla v minulosti mnohem vyšší než dnes. Bez dostatečného množství CO2 by na Zemi neexistoval život. Myšlenka, že za posuny a změny klimatu jsou zodpovědné lidské emise CO2, není vědecky podložená. Iniciativy, které nijak neprospívají našemu životnímu prostředí, se realizují s cílem dostat velké sumy peněz do kapes mocenské elity.

Na rozdíl od Rockefellerů jsou Rothschildové spíše obchodníci. Chtějí vydělávat peníze a uzavírat obchody. Pokud mohou vydělat peníze nebo využít výhodu, využijí šanci, buď vyhrají nebo prohrají. Ve většině případů jsou skeptičtí na světonázor, pokud jde o vnější svět; nejsou nadšeni penězi a vším, co znamenají. Jsou jen velmi, velmi zručnými uživateli peněz jako nástroje, jakým peníze měly být. Rozumějí tomu, jak se dělit o zisky se svými partnery v obchodech, a chápou, co jsou “peníze” a “úvěr”, jakož i všechny aplikace “dluhu” a “cenných papírů”.

Pečlivým pěstováním svého neblaze nabytého bohatství s pomocí svých pěti syny umožnil Rothschild během Francouzské revoluce nesmírně profitovat tím, že poskytl Rakousku finanční prostředky a válečný materiál, což umožnilo, aby se rozvíjející se rodinné impérium vyvinulo na mnohonárodní organizaci, která se od nynějška stala hlavním finančníkem průmyslu a války.

Pokud se však na Rothschildy díváme jako na celou rodinu, nejsou v rámci rodiny nijak zvlášť zlomyslní ani nemají špatné úmysly. Obecně zastávají názor, že dobrý obchod přináší zisk všem zúčastněným, kteří jsou na jejich straně. Raději budou dojit dojnou krávu, tedy nás, obyvatelstvo, než by je měli zabít pro peníze z pojištění, o kterých vědí, že jim nakonec i tak připadnou. Přesněji řečeno, hlavní zájmy Rothschildů mají kořeny v Evropě a postupně se rozšířily do zbytku světa. Amerika je pro ně atraktivní, ale zdaleka není jediným zdrojem.

Na druhé straně Rockefellerové jsou potomky staré zkorumpované, zločinné, odporné a různě poznamenané holandské Východoindické společnosti, podobně jako Rooseveltové a Vanderbiltové. Nizozemská Východoindická společnost byla mnohem větší a mocnější než britská koruna a jednoho dne na počátku 17. století prostě zanikla. Kam se poděla největší obchodní dopravní flotila na světě? Odešla do Ameriky. Takto USA vybudovali obrovskou obchodní flotilu.

Skutečné nebezpečí představují domácí zrádci
Skutečné nebezpečí vždy představují domácí zrádci a ani v tomto případě nejde o výjimku. Často je pravděpodobnější, že je zavraždí známý nebo příbuzný než cizí člověk. Celé spiknutí je často vnitřní prací, kterou páchají lidé, kteří v zemi žijí po celé generace, ale nikdy k ní neprojevili loajalitu nebo náklonnost, což by vedlo k tomu, že by se z nich stali skuteční vlastenci.

Je správné konstatovat, že nejhorší ze současného nepořádku nepochází z prostředí mimo USA, přesněji od Rothschildů, ale od Rockefellerů a jejich spojenců. Příčina dnešních problémů tedy nachází kořeny v domácích pachatelích zrady; v lidech, kteří vyrůstali v Americe. V první řadě “neobviňujte Rothschildy”, ale Rockefellery a jejich spiklenecké družiny. Rockefellerové a Rooseveltové, to jsou hlavní zločinci, kteří spolupracují s britskou monarchií a britskou korunou na manipulaci podvodu uvnitř Ameriky. Sedí v Kongresu a Senátu, lžemi a podvody zrazují vlastní lid a zároveň vraždí každého, kdo jim stojí v cestě.

Dějiny popisují světové události, které jsou výsledkem machinací mocné, skryté kabaly tajných organizací, kterou tvoří globální elita: banky, bohaté rodiny jako Rothschildové a Rockefellerové, neoficiální organizace jako Rada pro zahraniční vztahy Bilderberg, organizovaný zločin, stínové agentury ve vládě, tajné společnosti jako Skull and Bones, jezuité, zednáři atd.

Tajná zločinecká skupina vládne Zemi
Za všemi těmito skupinami stojí ještě tajnejšia skupina, kterou tvoří skuteční vládci planety Země a která mezi své přímé loutky řadí premiéry a prezidenty. Někteří teoretici tvrdí, že tito ilumináti, kteří drží otěže moci, jsou lidé, jiní říkají, že mají mimozemské spojence. Jsou tajnou společností mezi tajnými společnostmi, podporovaní bankovní elitou v čele s dynastií Rothschildů, která prosazuje konečný plán – zrušení náboženství a svržení občanských vlád, vše centralizovat pod svou kontrolu, v podstatě Nový světový řád.

Zločinecká Cabala, která vládne Zemi, má údajně k dispozici mocné tajné technologie, jako je HAARP – kontrola počasí, technologie na kontrolu mysli, zbraně se směrováním energií, uměle vytvořené nemoci jako AIDS, Ebola, prasečí chřipka a další téměř magické technologie, které jim společně umožňují zničit jakoukoli opozici a ovládat lidi způsobem, o jakém se lidstvu ani nezdálo. Neustále hledají nové formy tyranie, kterou by lidem vnutili, aby rozšířily svou moc nad myslí a hmotou. Ovládají světovou ekonomiku a podle své vůle vytvářejí hospodářské katastrofy, jako byla Velká hospodářská krize v 30. letech 20. století… i tu, která se blíží a která byla dlouho předem naplánovaná.

Zkorumpovali peněžní systém, aby zotročili těžce pracující lidi a záměrně zničili naši společnost tím, že zlikvidovaly střední třídu – páteř naší ekonomiky a společnosti. Navzdory všem padělaným statistikám “mlžení a manipulaci”, které vycházejí ze západních vlád, západní finanční systém – Federální rezervní banka a ECB – už dávno zkrachoval. Korporace Spojených států amerických a Evropská unie už léta vydávají falešné finanční údaje, aby vytvořily dojem, že je vše v pořádku.

Pamatujte si; zlato a stříbro byly v minulosti takovými silnými formami peněz, že otcové zakladatelé prohlásili, že v Americe se jako “peníze” mohou používat pouze zlaté nebo stříbrné mince. Pokud se lidé neprobudí a něco neudělají, zaslouží si to, co je čeká, co se může rovnat předčasné smrti nebo zotročení do konce života.

Nečekejte, že nás osvobodí jiní, kteří mají větší moc a vliv. Pokud se iniciativy chopí mocná skupina, hrozí, že později dojde k novému útlaku. Pokud začneme boj sami, převezmeme iniciativu a pak bychom mohli požádat mocné skupiny o pomoc, aniž jsme se vzdali kontroly jako iniciátoři. Pokud ještě stále věříte v sílu svého národa, pak je nyní ten správný čas něco podniknout. Později už může být pozdě. Buďte odhodlaní. Stále můžeme vyhrát bitvu, ale je třeba rychle jednat.

Rodině Rothschildů se nelíbilo, že je Rockefellerové vytlačily z USA
Rodinu Rothschildů, ke které měli odpor Rockefellerové, v průběhu 20. století vytlačili z USA a Japonska. Proto je v prezidentově kabinetu tolik bývalých zaměstnanců Rothschildů. “Rothschildové” by měly být chápáni jako zástupci skupiny aristokratických evropských rodin, které tvrdí, že jsou mateřskými potomky biblického krále Davida. Lze je vnímat jako vůdce náboženských Židů, jejichž víra se zhruba dělí na frakce Tóry (Starý zákon) a Talmudu (Babylonský zákon).

Saudská královská rodina jsou Chazary a satanisty, ve skutečnosti nejsou muslimové, se pokusila svými petrodolary ovládnout sunnitský islám, ale v podstatě má pod sebou jen k * rvy a žoldáky. Naštěstí se nyní dostali pod kontrolu amerických vojenských bílých klobouků. David Rockefeller, který seděl v čele skupiny Bilderberg, Rady pro zahraniční vztahy a Trilaterální komise, byl absolutním šéfem petrodolarového systému. Jeho smrt vytvořila obrovské vakuum.

Ve světě probíhá frenetický boj o moc

Velkou část chaosu a bojů v politickém systému USA lze vysvětlit bojem o zaplnění vakua, které po sobě zanechal. Henry Kissinger se ho pokusil nahradit, ale neuspěl. Rockefellerovi dědicové na čele s jeho dcerou Hillary Clintonovou (Rockefellerovou) svádějí urputný boj ve svých řadách od té doby, co prohrála “volby” (boj o elektronické kradení hlasů) v USA s prezidentem Donaldem Trumpem.

Abychom pochopili zuřivý boj o moc, který probíhá ve světě, stojí za to podívat se na nejtemnější tajemství historie, které stojí za bankroty vládních společností. Společnost Bílého draka a členové čínské královské rodiny předložily zdokumentované důkazy, které si vynutí nápravu, jak se uvádějí dějiny 20. století. Dokumenty popisují tajné dohody mezi americkými prezidenty Franklinem Rooseveltem a Harrym Trumanem, čínským nacionalistickým vládcům Čankajškem a členy mandžuské královské rodiny. Dokumenty ukazují, jak Roosevelt, Truman a americký ministr zahraničí George C. Marshall postupem času převezli do USA 20 lodí naložených Mandžuským zlatem a podvodně použili zlato na financování Rooseveltova New Dealu a Marshallova plánu.

“Zlato se od 30. let 20. století odváželo do USA pod příslibem, že se použije na financování rozvoje východní Asie a vytvoření federace, která by zahrnovala Mandžusko, Čínu, Koreu a Japonsko”, uvádí zdroje z královské rodiny. Američané dali Mandžusku tiskařské štočky, které jim umožnily tisknout americké dolary.

Dva současní dědicové mandžuského zlata jsou Kim Young Hee a Zhang Sheng Zhi. Tvrdí, že je pronásledovali, aby je zabili, protože mají zákonná práva na toto zlato v hodnotě 30 bilionů USD.
Žádají, aby majitelé americké pobočky Federální rezervní banky Rothschild / Rockefeller / Bush / Clinton / zaplatili své dluhy vůči zbytku světa ve zlatě. Z tohoto důvodu se zoufale snaží uplatnit nárok na zlato Mandžuska, které jim před lety ukradli. Stručně řečeno; Chazarská mafie se zoufale snaží ukrást zlato odkudkoliv, kde se jim ho podaří získat.

Invaze do Libye byla neúspěšným pokusem ukrást Kaddáfího zlato.  Zemětřesení v Japonsku 11. března 2011 s útokem tsunami na japonské jaderné elektrárny bylo zaměřeno na vylákání japonského císařského zlata. Chazarská mafie horečně loví královské rodiny s nároky na historické zlaté pokladny.

Jak účinně se vysušuje bažina?
Pokud k níže prezentovanému seznamu členů mocenských subjektů přidáme všechny tajné společnosti a tajné skupiny, nevládní organizace financované Georgem Sorosem a prakticky všechny uvedené společnosti z žebříčku Fortune 500, uváděné výzvy Trumpova týmu se stanou ještě viditelnějšími a jeho následný postup bude obrovský a hrozivý. Platí to zejména tehdy, když vezmeme v úvahu všudypřítomný vliv Silicon Valley a Hollywoodu, který je přímo namířen proti Trumpovi, zatímco on usiluje o to, aby se tento nepořádek napravil a aby se vysušila “bažina”,jak sliboval v rámci své kampaně.

Zarážející je, že celá tato operace zaujala mimořádně agresivní postoj vůči jeho prezidentství. Proto byl Trump nucen zformulovat plán hry proti mezinárodnímu puči, který je neomylný. Nemá absolutně žádný prostor na váhání.

A neexistuje ani jeden jediný precedens, který by se mohl uvést. Historie neposkytuje absolutně žádnou paralelu k Trumpově složité situaci na planetě Zemi. Musíme počítat s požehnáním; internet s pomocí Q vytvořil zcela nový vesmír kyberprostoru, kde se tato celosvětová válka skutečně vede. Není pochyb o tom, že Donald Trump pravidelně uplatňuje některé z nejúčinnějších strategií a taktik, které ho naučila starověká čínská vojenská strategie. Vypadá to tak, že prezident Trump má velmi moudré poradce, jak byl velký válečný vůdce a stratég, čínský vojenský generál Sun Tzu, kteří mu pomáhají vyčistit tuto hnilobnou bažinu. Svět se nachází na křižovatce, kde je třeba obnovit spojení ducha.

Seznam členů výboru 300
Bývalý člen Iluminátů zveřejnil seznam členů Elitní tajné společnosti a Výboru 300. Byl vysoce postaveným členem Iluminátů, který strávil 47 let na nejvyšší pozici v elitní tajné společnosti, a tvrdí, že chtěl odhalit vše o plánech této tajné společnosti poté, když už se všechno pro něj stalo “příliš neúnosné”.

Členství u Iluminátů nebo ve Výboru 300 vždy zůstávalo přísně tajné. V tomto výjimečných úniku informací od tohoto anonymního zasvěcence se poprvé objevil úplný seznam všech členů.

Seznam 300 (Illuminati 2016) zločinců:
Abdullah II (King) of Jordan • Abramovich, Roman Arkadyevich • Ackermann, Josef • Adea, Edward • Agius, Marcus Ambrose Paul • Ahtisaari, Martti Oiva Kalevi • Akerson, Daniel • Albert II of Belgium • Alexander – Crown Prince of Yugoslavia • Alexandra (Princess) – The Honourable Lady Ogilvy • Alphonse, Louis – Duke of Anjou • Amato, Giuliano • Anderson, Carl A. • Andreotti, Giulio • Andrew (Prince) – Duke of York • Anne – Princess Royal • Anstey, Nick • Ash , Timothy Garton • Astor, William Waldorf – 4th Viscount Astor • August, Ernst – Prince of Hanover • Aven, Pyotr • Balkenende, Jan Peter • Ballmer, Steve • Balls, Ed • Barroso, José Manuel • Beatrix (Queen of Netherlands) • Belka, Marek • Bergsten, C. Fred • Berlusconi, Silvio • Bernanke, Ben • Bernhard (Prince) of Lippe-Biesterfeld • Bernstein, Nils • Berwick, Donald • Bildt, Carl • Bischoff, Sir Winfried Franz Wilhen • Blair, Tony • Blankfein, Lloyd • Blavatnik, Leonard • Bloomberg, Michael • Bolkestein, Frits • Bolkiah, Hassanal • Bonello, Michael C. • Bonino, Emma • Boren, David L. • Borwin – Duke of Mecklenburg • Bronfman, Charles Rosner • Bronfman, Edgar Jr. • Bruton, John • Brzezinski, Zbigniew • Budenberg, Robin • Buffet, Warren • Bush, George H.W. • Cameron, David William Donald • Camilla – Duchess of Cornwall • Cardoso, Fernando Henrique • Carington, Peter – 6th Baron Carrington • Carlos – Duke of Parma • Carlos, Juan – King of Spain • Carney, Mark J. • Carroll, Cynthia • Caruana, Jaime • Castell, Sir William • Chan, Anson • Chan, Margaret • Chan, Norman • Charles – Prince of Wales • Chartres, Richard • Chia, Stefano Delle • Chipman, Dr. John • chodíval, Patokh • Christoph, Prince of Schleswig -Holstein • Cicchitto, Fabrizio • Clark, Wesley Kanne Sr. (General) • Clarke, Kenneth • Clegg, Nick • Clinton, Bill • Cohen, Abby Joseph • Cohen, Ronald • Cohn, Gary D. • Colonna, Marcantonio – Prince and Duke of Paliano • Constantijn (Prince) of the Netherlands • Constantine II Greece • Cooksey, David • Cowen, Brian • Craven, Sir John • Crockett, Andrew • D’Aloisio, Tony • Dadush, Uri • Darling, Alistair • Davies, Sir Howard • Davignon, Étienne • Davis, David • De Rothschild, Benjamin • De Rothschild, David René James • De Rothschild, Evelyn Robert • De Rothschild, Leopold David • Deiss, Joseph • Děripaska, Oleg • Dobson, Michael • Draghi, Mario • Du Plessis, Jan • Dudley, William C. • Duisenberg, Wim • Edward (Prince) – Duke of Kent • Edward (The Prince) – Earl of Wessex • Elkann, John • Emanuele, Vittorio – Prince of Naples, Crown Prince of Italy • Fabrizio (Prince) – Massimo-Brancaccio • Feldstein, Martin Stuart • Festing, Matthew • Fillon, Francois • Fischer, Heinz • Fischer, Joseph Martin • Fischer, Stanley • FitzGerald, Niall • Franz, Duke of Bavaria • Fridman, Mikhail • Friedrich, Georg – Prince of Prussia • Friso (Prince) of Orange-Nassau • Gates, Bill • Geidt, Christopher • Geithner, Timothy • Gibson-Smith, Dr. Chris • Gorbachev, Mikhail • Gore, Al • Gotlieb, Allan • Green, Stephen • Greenspan, Alan • Grosvenor, Gerald – 6th Duke of Westminster • Gurria, José Angel • Gustaf, Carl XVI of Sweden • Hague, William • Hampton, Sir Philip Roy • Hans-Adam II – Prince of Liechtenstein • Harald V Norway • Harper, Stephen • Heisbourg, François • Henri – Grand Duke of Luxembourg • Hildebrand, Philipp • Hills, Carla Anderson • Holbrooke, Richard • Honohan, Patrick • Howard, Alan • Ibragimov, Alijan • Ingves, Stefan Nils Magnus • Isaacson, Walter • Jacobs, Kenneth M. • Julius, Deanem • Juncker, Jean-Claude • Kenen, Peter • Kerry, John Forbes • King, Mervyn • Kinnock, Glenys • Kissinger , Henry • Knight, Malcolm • Koon, William H. II • Krugman, Paul • Kufuor, John • Lajolo, Giovanni • Lake, Anthony • Lambert, Richard • Lamy, Pascal • Landau, Jean-Pierre • Laurence, Timothy James Hamilton • Leigh-Pemberton, James • Leka, Crown Prince of Albania • Leonard, Mark • Levene, Peter – Baron Levene of Portsoken • Lev IEV, Lev • Levitt, Arthur • Levy, Michael – Baron Levy • Lieberman, Joe • Livingston, Ian • Loong, Lee Hsien • Lorenz (Prince) of Belgium • Louis-Dreyfus, Gérard • Mabel (Princess) of Orange-Nassau • Mandelson, Peter Benjamin • Manning, Sir David Geoffrey • Margherita – Archduchess of Austria-Este • Margrethe II Denmark • Martinez, Guillermo Ortiz • Mashkevitch, Alexander • Massimo, Stefano – Prince of Roccasecca dei Volsci • McDonough, William Joseph • McLarty, Mack • Mersch, Yves • Michael (Prince) of Kent • Michael of Romania • Miliband, David • Miliband, Ed • Mittal, Lakshmi • Moreno, Glen • Moritz – Prince and Landgrave of Hessen-Kassel • Murdoch, Rupert • Napoléon, Charles • Nasser, Jacques • Niblett, Robin • Nichols, Vincent • Nicolas, Adolfo • Noyer, Christian • Ofer, Sammy • Ogilvy, David – 13th Earl of Airlie • Ollila, Jorma Jaakko • Oppenheimer, Nicky • Osborne, George • Oude, Frederic • Parker, Sir John • Patten, Chris • Pébereau, Michel • Penny, Gareth • Peres, Shimon • P hilip (Prince) – Duke of Edinburgh • Pio, Dům Duarte – Duke of Braganza • Pöhl, Karl Otto • Powell, Colin • Prokhorov, Mikhail • Quaden, Guy Baron • Rasmussen, Anders Fogh • Ratzinger, Joseph Alois (Pope Benedict XVI) • Reuben, David • Reuben, Simon • Rhodes, William R. • Rice, Susan • Richard Duke of Gloucester • Rifkind, Sir Malcolm Leslie • Ritblat, Sir John • Roach, Stephen S. • Robinson, Mary • Rockefeller, David Jr. • Rockefeller, Nicholas • Rodriguez, Javier Echevarria • Rogoff, Kenneth Saul • Roth, Jean-Pierre • Rothschild, Jacob – 4th Baron Rothschild • Rubenstein, David • Rubin, Robert • Ruspoli, Francesco – 10th Prince of Cerveteri • Safra, Joseph • Safra, Moises • Sands, Peter A. • Sarkozy, Nicolas • Sassoon, Isaac SD • Sassoon, (Baron) James Meyer • Sawers, Sir Robert John • Scardino, Marjorie • Schwab, Klaus • Schwarzenberg, Karel • Schwarzman, Stephen A. • Shapiro, Sidney • Sheinwald, Nigel • Sigismund Grand Duke of Tuscany • Simeon of Saxe -Coburg and Gotha • Snowe, Olympia • Sofía (Queen) of Spain • Soros, George • Specter, Arlen • Stern, Ernest • Stevenson, Dennis – Baron Stevenson of Coddenham • Steyer, Tom • Stiglitz, Joseph E. • Strauss-Kahn , Dominique • Straw, Jack • Sutherland, Peter • Tanner, Mary • Tedeschi, Ettore Gotti • Thompson, Mark • Thomson, Dr. James A. • Tietmeyer, Hans • Trichet, Jean-Claude • Tucker, Paul • Van Rompuy, Herman • Vélez, Alvaro Uribe • Verplaetse, Alfons Vicomte • Villiger, Kaspar • Vladimirovna, Maria – Grand Duchess of Russia • Volcker, Paul • von Habsburg, Otto • Waddaulah, Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin • Walker, Sir David Alan • Wallenberg, Jacob • Walsh, John • Warburg, Max • Weber, Axel Alfred • Weill, Michael David • Wellink, Nout • Whitman, Marina von Neumann • Willem-Alexander – Prince of Orange • William (Prince) of Wales • Williams, Dr. Rowan • Williams, Shirley – Baroness Williams of Crosby • Wilson, David – Baron Wilson of Tillyorn • Wolfensohn, James David • Wolin, Neal S. • Woolf, Harry – Baron Woolf • Woolsey, R. James Jr. • Worcester, Sir Robert Milton • Wu, Sarah • Zoellick, Robert Bruce •

Zdroj:

http://finalwakeupcall.info/en/2019/08/28/the-archon-bloodline-rulers/