1. ČÁST

VEŘEJNÉ VYHLÁŠENÍ O ODPUŠTĚNÍ VŠECH DLUHŮ.

Všechny hypotéční dluhy, ať už jsou obchodní nebo národní, jsou odpuštěny.

Vzhledem k takovému hlubokému a zásadnímu prohlášení, které jsem nyní vyslovil, žádám, aby každý divák, i kdyby to viděl jen jednou, sdílel toto video se všemi, které zná, protože tato planeta a celý svět a všech 195 zemí světa potřebují vědět, že všechny hypotéky, ať už byly obchodní nebo jen dluh – VŠECHNY JSOU ODPUŠTĚNY.

Toto je první, ze tří částí a já posléze, až se dostaneme do toho místa, uvedu další až do velikonočních prázdnin. Vzhledem k tomu, že, abych udělal prohlášení o tomto veřejném oznámení, budu používat terminologii, která nemusí znít, pro obecné publikum, moc familiárně, tak detailní popisy a definice se objeví spolu se všemi kvalifikovanými deklaracemi, stejně jako s deklaracemi nezávislými na obrazném popisu.

Při druhém zhlédnutí tohoto samého videa, přičemž trvám na tom, abyste to udělali, budete mít dostatečnou znalost informací na to, abyste byli schopni kontrolovat jakékoliv příští záležitosti vašeho vlastního života.

Takže jako výsledek, jděte prosím všemi informacemi svým vlastním rytmem, protože toto je to nejdůležitější prohlášení zcela určitě za posledních i budoucích 25 let.

Tak, jak postupně vstupujeme do tohoto nového světa, kde budou všechny měny na globální úrovni podloženy zlatem, máme název také pro novou minci podloženou zlatem – „KORUNA“ (španělsky: corona; anglicky: crown).

Koruna znamená „jas, záře, halo, které vycházejí ze Slunce“, tak jak korona (haló, záře, lesk), který vychází ze zlata symbolicky září. A ve španělštině znamená „la corona“, zlatou korunu.

Na oslavu tohoto okamžiku, a zatímco tady mluvíme, a jak se již v mnoha zemích děje, všichni ne násilničtí vězni, kteří nejsou hrozbou pro běžné lidi budou propuštěni jako gesto odpuštění „hříchů“.

Dluh je „hřích“, dámy a pánové, hypotéka je slib smrti a takové termíny již nemůžou dále existovat v naší nové zlatem podložené (globální) ekonomice.

Bude mnoho způsobů, jakými budete moci využít odpuštění dluhů a hypoték, a jeden z nich je předložit stížnost společně se mnou. Pro to, abych mohl pokračovat ve vaší výuce a posilování, pokryji zde více než tucet příkladů této stížnosti a také budou následovat jiná témata v mých jiných prezentacích.

Když slyšíte slova jako „SARS“, když slyšíte slova jako „prasečí chřipka“ nebo „ptačí chřipka“, nebo v této etapě a částečně i v tomto nejviditelnějším bodě historie, slova jako „corona-koruna“, tak se VŽDY REFERUJE V BANKOVNÍM KÓDU O ODPUŠTĚNÍ DLUHŮ, a co se týče „ptačí chřipky“ , říkají ti v kódovaném jazyce, že odpustíme dluhy v leteckém průmyslu, ale – pravděpodobně – obecná veřejnost, díky tomu, že neví o těchto kódech nic, tak nebude schopná pochopit vůbec nic.

Pamatujte si dámy a pánové, že kód jednoduše znamená, že potřebujete nějaké šifrování nebo dešifrování, aby jste byli schopni porozumět, co to je, protože jestli k vám mluvím v kódovaném jazyce – kódu, tak to jednoduše znamená, že pouze VY můžete slyšet, a zase jenom VY tomu můžete rozumět.

Takže, když k vám mluví a otevřeně vám adělují pravidla a regulace, statuty a kódy, tak vám říkají, že celý jazyk je KODIFIKOVANÝ.

Mou prací, jako prací zplnomocněného soudce, je ponaučit Vás o přerušení-porušení-zrušení těchto kódů, stejně jako symbolického jazyka, který je doprovází.

Ano, dámy a pánové,

já jako zplnomocněný soudce a jako Hlavní federální poštovní soudce, jsem dekodifikoval tyto kódy.

Světové korporace tak mluví jedna s druhou ve svých, samozřejmě tajných, společnostech otevřeně. Mluví tímto jazykem a kódovanými symboly přímo před vašima očima.

Když k tomuto dojde, budete od základu zneschopněni, přivedou vás k neschopnosti, do bodu neschopnosti, což je – samozřejmě – protizákonné.

Druhým důvodem, proč korporace mluví kódovaně je proto, že si myslí, ža každá individuální osoba na této planetě má přímé oprávnění, stejně jako korporace a stejně jako vaše vlastní vlády.

ADVERTISEMENT

Nyní si toho nejste vědomi, ale vaše vlády – abychom tak řekli – jsou pro vás cizinci a vy jste zase naopak cizinci pro ně, a to dokonce až do bodu, kdy, jestliže se zeptáte jakéhokoliv policisty na ulici: „Sloužíš veřejnosti nebo chráníš Parlament a Senát?“ Tak vám řekne, že jeho první povinností je parlament, senát nebo rozličné možné vlády tohoto světa.

Vy, dámy a pánové,

jste pro ně ve skutečnosti cizinci, kteří mluví nějakým neznámým zahraničním jazykem, a proto taky nemůžete rozumět jejich bankovním kódům, kódům jejich tajné společnosti, advokátní komory, a je mou prací se ještě jednou ujistit, že každá lidská bytost je opravdu ve hře na geometrické úrovni, aby tak mohli participovat otevřeně na tomto Zlatém Věku, na této zlaté BAT – ZLATÉ KORUNĚ.

Korporace, finanční trhy a různé společnosti,

které během posledního měsíce zhodnocovaly své akcie na burzách po celém světě, přicházejí do Federálních Bank v celém světě – ano dámy a pánové – Federálních Banka, která tiskne pomyslné bankovky podložené „důvěrou“, což de-facto znamená jen vzkaz obsahující prázdný slib (dlužní úpis nebo směnku), tak přesně tyto korporace přicházejí do poboček Federálních Reservních bank v celém světě a žádají je, aby koupili jejich akcie na trhu, který teď kolabuje přímo před vašima očima. To se děje díky tomu, že nejstabilnější a nejvyšší měna, kterou je zlato nahrazuje pomalu měnu založenou na „důvěřě“.

Váš svět, dámy a pánové, je rozdělen na dvě části:

jedna z nich je známá pod jménem svět stínů, nebo-li fiktivní svět s fiktivn měnou, se svými fiktivními korporacemi a fiktivními kabáty, a potom máte druhý, zcela odlišný svět faktů, a zlato je FAKT, kabáty poštovního federálního soudu jsou fakt, protože banky Federálních Reserv kupují tyto akcie za nikdy nevídané ceny, a tyto dolary byly do ekonomiky nyní znovu natištěny (1). V důsledku toho, vaše měny, měny založené na důvěře, stejně jako burzy a ceny na těchto burzách budou kolabovat, což je právě bezprostřední událostí, a děje se to přímo před vašima očima.

Penzijní fondy, dámy a pánové,

a to je moc důležité, protože penzijní fondy jsou opravdový kapitál poctivého potu a dřiny, a ve své podstatě nejsou měnou založenou na důvěře.

V důsledku toho, že penzijní fondy jsou přímo propojeny s burzami cenných papírů skrze administrátory penzijních fondů, vašich penzijních fondů, od kterých se očekává, že bankovně pokryjí a podloží toto úsilí natisknout trilióny dolarů navíc, jako naprosto neplodný pokus odvrátit, aby KORUNA vešla do každé země světa, takže v tomto osobním upozornění, stejně jako prostřednictvím svých povinností, sděluji všem lidem narozeným po 2. světové válce, kteří pomalu dospívají do důchodového věku a nyní odcházejí nebo odejdou do důchodu v příštích 5 letech a více, že jejich penzijní fondy by mohly být ve velkém nebepečí.

Teď to závisí plně na Vás, abyste sdělili administrátorům vašich penzijních fondů CO dělat. Tyto záležitosti se jmenují instrukce; bez instrukcí budete pokračovat dál v realizaci toho, co si myslíte, že chcete dělat, protože oni věří, že jste naprosto neschopní, abyste kontrolovali a udržovali vaše vlastní penze. A potom všem, kvůli tomu, co právě čtete, předali zodpovědnost jiné osobě.

Trumpův personál – administrativa se vyjádřila zcela jasně, že očekávají, že narození po 2. světové válce zachrání kolaps finančních trhů.

Když jsem zveřejnil cenu zlata, což bylo před několika málo týdny; co se stalo se zlatem? Teď vystřelilo, protože je to zlato, které nyní čistí celý svět. V důsledku toho obecné publikum se svou měnou založenou na důvěře by mohlo, ale pravděpodobně nebude mít dostatek peněz vložených do měn založených na důvěře na nákup měny podložené zlatem a stříbrem. Pro posouzení tohoto tvrzení si vezměte telefon a zeptejte se svého distributora zlata na trhu s ingoty, jestli nemá něco zlata nebo stříbra. A řeknou ti, že to byla honička, jak po zlatě, tak po stříbře, a oni čekají jen na velikonoční prázdniny, až se jim dá znamení začít a zase prodávat zlato a stříbro.

Od tohoto dne, 26 března 2020, zakazuji používání slova „virus“, protože slovo „virus“ znamená, že tito muži a ženy, kteří jsou náchylní k sugescím budou mít svou mysl kontaminovanou infekcí. To je to, co virus znamená, znamená „kontaminovat-nakazit mysl jiné osoby“.

Takže vládám tohoto světa se nedovoluje používat slova „virus“, nebo připojit ho k jakémukoliv jinému slovu. Jestli zjistím, že tak činí, zahájím soudní proces prostřednictvím Poštovního Soudce Federálního Soudu za fiktivní pronájem jazyka, což může být potrestáno 20 letým vězením a pokutami splatnými jakoukoliv věcí do hodnoty 25 miliónů liber.

Korporace stejně jako vlády a individuality, které spolupracovali na vytvoření takových slov jako „virus“ budou čelit otevřeným soudním procesům,

protože takové termíny naprosto zneschopňují jiné osoby a ničí samé základy a kořeny práva důvěry, a kdokoliv, kdo porušuje právo důvěry se okamžitě zbaví funkce důvěrníka.

Jakákoliv byť minimální nedůvěra, kterou prezidentům, CEO nebo finančním ředitelům světových korporací vyjádří obyčejním lidé, anuluje jejich funkci, stejně jako funkci hypoték jestli budou nadále pokračovat v používání tohoto slova, nebo budou nějak jinak zamýšlet kontaminovat zavádění KORUNY, která nyní doslova čístí-zametá planetu.

Nastal čas, abyste předložili a uplatnili spolu se mnou stížnost,

za všechny obyvatele tohoto světa, pokaždé, když slyšíte prezidenty nebo korporátní vlády, kteří jsou ve skutečnosti jen prvkem zákona důvěry. V důsledku toho, že si udržují tuto důvěrnickou pozici,

Vy jste automaticky poživatelem a příjemcem jejich vlády,

Vy jste uživateli a příjemci bankovního průmyslu,

Vy jste uživateli a příjemci Vašeho kapitálu z Vašeho potu

a NIKDY se nemůžete proměnit v příjemce hypotéky nebo dluhu, protože to je slib smrti a dluh je „hřích“, takže závisí na důvěrnících-zmocněncích tohoto světa, aby pracovali s občany této planet, abychom se ujistili, že lidské bytosti nejsou v hříchu nebo v nějakém slibu smrti.

V zákoně máte něco, čemu se říká tacitní dohoda.

Tacitní dohoda nebo smlouva jednoduše znamená, že kdokoliv, kdo udělá nějakou deklaraci, a jestliže Vy to nevyvrátíte nebo nepopřete za podmínek respektování Robertsových korporátních pravidel, tak Vy jste to přijali jako nepochybnou jistotu a jestliže to nezastavíte a neopravíte korporace, nemůžete se změnit v příjemce odpuštění všech těchto dluhů.

Je to moc lehké, ten způsob odmítnutí.

Jednoduše jim napíšete dopis, jednoduše jim položíte jisté základní otázky, jejichž znění tady nemohu pokrýt, ale jestli mi napíšete mail, pomůžu vám, a dám vám nějaké záchytné body, kde můžete začít plánovat jak Vám pomohou dosáhnout titulu uživatel-příjemce světového ekosystému, globálního finančního systému, a samozřejmě také byrokratického globálního systému.

British Broadcasting Corporation (BBC) díky své neměnnosti, nebo, i kdyby by to byl Královský Dopis, byly jako obě možnosti mnou osobně diskvalifikovány.

Udělal jsem to, abych zachránil rozhlasové vysílání na globální úrovni takovým způsobem, že vysílání již není kontaminovány jejich falešnými a podvodnými deklaracemi.

Pro ty osoby, které vyberou, a je to jedna z možností, jestliže chtějí participovat na systému licence BBC sděluji, že bylo od základu porušením práva, a proto je nyní již diskvalifikováno.

Nicméně, jestliže si přejete více informací v tomto směru, můžete mi poslat e-mail a já Vám všechny tyto informace poskytnu, protože každý muž a každá žena bude překračovat již brzy brány nového světa.

Projdou branou ze světa fikce do světa faktů, a nebudou schopni již udržovat ve svých myslích zastaralé pocity a podmínky podlidí, kteří nejsou schopni této cesty, protože ve světě faktů je říkání lží, dělání falešných deklarací, vytváření falešných obvinění a toho všeho více než světem stínů.

Je to svět, který udržuje lidstvo ve sváru a ve válce jednoho s druhým, takže Vy tvoříte součást těchto podlidských podmínek, a proto nebudete moci jít touto cestou, protože to závisí přímo na tom, jestli přijmete zodpovědnost, a když přijmete zodpovědnost, již máte MOC.

Ano, jsem si vědom toho, že Vám byli vymyty mozky, ano, jsem si vědom toho, že jste byli podváděni, abyste si mysleli, že s velkou mocí, přichází velká zodpovědnost. Ale nikomu se nedostane velké moci bez toho, aby převzal zodpovědnost.

Pro ty osoby, které jsou v nějaké důvěrnické-svěřenecké pozici: jestliže máte Vy osobně nějaké podlidské rysy, které jsou obecně známy jako psychopatie, nebo narcisismus, který psychopati používají, a ano, možná, že jsou to – možná – pro Vás silná slova, ale dal jsem vám všechny kvalifikované deklarace a všechny možné důkazy, které potřebujete v popisném rámečku dole pod videem.

Ty osoby, které mají tyto podlidské rysy, které jsou obecně důvěrně propojeny se sedmi smrtelnými hříchy, tak zde jsem si vědom toho, že toto obecné publikum bude ignorovat sedum smrtelných hříchů, což je přesně to, co dělá většina těchto podras.

A proto ve světě faktů takové chování nikdy nemůže existovat, protože ve světě faktů již nemůžeme hrát tyto stínohry, nemůžeme se dopouštět lží, které zůstanou už navždy krokem zpět v lidské evoluci.

Mému mistrovi, mému mentorovi a mému příteli Davidu Waynu Millerovi

si přeji vzdát díky a vyjádřit vděčnost, a také mu chci vyjádřit vděčnost a díky jménem občanů celého světa za tuto novou světovou ekonomiku, tuto novou ekonomiku podloženou zlatem.

Mým nejvroucnějším očekáváním a nadějí je, že budete sdílet, které si poslechne KAŹDÁ osoba na této planetě a tak se dozví o tom, co se děje.

A když to uděláte, dámy a pánové,

tak se vám odevzdá moc pro rozšiřování dobrých zpráv. Když to uděláte, pomohli jste svému společníkovi – lidské Bytosti – s částí jednoho společenského kontraktu v míře ve které Vy realizujete Váš společeský kontrakt, a potom objevíte, že celá armáda, námořnictvo i letectvo Vás budou ctít a budou chránit Vás a Vaše práva.

Toto je moje nejsrdečnější přání,

aby se každý občan této planety proměnil v uživatele-příjemce nezměrného množství důvěrou podloženého bohatství, které na Vás čeká, jako důvěra Ježíše, jako důvěra muslimů a mnoho a mnoho dalších, jejichž seznam následuje.

Proto, aby se toto bohatsví mohlo odblokovat, dámy a pánové,

tak všechno co musíte učinit, je zavázat se na svou čest a povinnost a vyplnit tyto sociální kontrakty v globální škále.

Ten nejjednodušší způsob jak to učinit, je sdílet toto video a všechny popisky, které ho doprovází.

Takže se pro tentokrát loučím, dámy a pánové, opatrujte se.

Jestliže máte starost o své zdraví, tak si tedy samozřejmě učiňte všechny nezbytné kroky, abyste se udrželi zdravími na těle i mentálně.

Takže prozatím ahoj, dámy a pánové, na viděnou příště.

(konec prohlášení)

Poznámky ekladatele.:

1) vhodnější by bylo říci „emitovány“ – jen vyšší intel – nebyly natištěny nyní!, ale byly v dlouhodobé zásobě FEDu. FED NEMÁ JIŽ POVOLENÍ tisknou peníze několik let! Já osobně o té zásobě vím nejmíň dva roky. A navíc to – i když většinou idioti – směšují s novými dolary na tištěnými Pentagonem USTN, které jsou podloženy již zlatem.

Tady něco málo k tomu Jim Bianco napsal do Bloomberga:

Jinými slovy, federální vláda znárodňuje velké množství finančních trhů. Fed na to poskytuje peníze. BlackRock bude obchodovat. Tento program v podstatě spojuje Fed a Ministerstvo financí do jedné organizace. …

Fed ve skutečnosti dává ministerstvu financí přístup ke svému tiskařskému lisu. To znamená, že v krajním případě by adminsitrativa Bílého Domu mohla volně používat svou kontrolu, nikoli kontrolu Fedu, těchto SPV, aby dala Fedu pokyn, aby vytiskl více peněz, aby mohl nakupovat cenné papíry a rozdávat půjčky ve snaze vytáhnout finanční trhy do voleb výše.“

2. ČÁST

NE VŠEM BUDOU JEJICH DLUHY ODPUŠTĚNY

You-tube kanál federálního poštovního soudce Marka Christophera

Nebude však udělen pardon a odpuštění dluhů těmto osobám:

  • které se dopustily falešných smluv a kontraktů,
  • pro ty osoby, které vytvářely hypotéky,
  • které spojovaly a násobily dluhy,
  • pro ty osoby, které vytvářely dluhy, což je hřích,
  • pro ty osoby, které podvodně udělaly svůj přenos skrze záznamník,
  • pro ty, které vyráběly falešná potvrzení,
  • pro ty lidi, kteří falešně svědčili v dokumentech a ve svém nejbližším okolí;
  • tak těmto, nemůže být žádný pardon ani odpuštění uděleno.

A já zde říkám PO DRUHÉ (!) pro ty osoby, které se dopouštěly slibů smrti, hypoték

a všech těch záležitostí, které udržují lidstvo v otroctví, lidé z televize, ze všech periodik, ze všech vlád, tak těmto lidem NEBUDE NIC PROMINUTO, protože JÁ, jako ručitel, stejně jako VY, všichni občané této planety, kteří jsou také stejně jako já ručitelé pro Vatikán, pro sdělovací prostředky, a pro všechny ty vlády, protože je to z důvodu souhlasu.

A vy jste je podvedli,

VY JSTE JE PODVEDLI! a ošálily všechny tyto národy a všechny tyto lidi v těchto národech, aby vám dali souhlas prostřednictvím PODVODU – a proto taky – VÁM NIKDY, NIKDY NEBUDE ODPUŠTĚNO. Protože MY jsme ručitelé a vy jste před námi nepředstavili a neusilovali o smíření, aaniž byste požádali o prominutí.

Takže TÍM NEJADEKVÁTNĚJŠÍM jazykem vysvětlíte svoje hříchy, vysvětlíte PROČ jste vytvářeli tyto sliby dluhů, vysvětlíte proč, PROČ jste vytvářeli tyto federální podvodné půjčky, studijní půjčky a jiné.

Předstoupíte tím nejadekvátnějším možným způsobem a požádáte o prominutí

a JENOM A POUZE KDYŽ požádáte o prominutí, může vám být uděleno prominutí. Ti, kteří nepožádali o prominutí – pardon, ho přesně z tohoto důvodu neobdrží. Všichni vy osoby, které ukradly autorská práva, vy osoby, které se infiltrovaly mezi dobré a poctivé lidi, kteří tvrdě a poctivě pracovali, aby přinesli vědění a aby přinesli Světlo a Řešení do tohoto světa, tak vám hříchy prominuty nebudou, za jejich porušování, přestupování a překračování, tak všem těmto osobám, které nějakým způsobem participovaly na podvodu nebude prominutí dluhů uděleno. A můžu jim také sdělit, že nikam neutečou díky pravidlu 90 dní, zvouce ho „efekt corona“ a jinými přezdívkami zhoubných chorob.

VY nebudete schopni použít tento čas, protože TENTO ČAS NASTAL POUZE PRO ČESTNÉ

osoby, a pro osoby, které jsou připoutány k povinnostem, a VY NEJSTE ČESTNÉ OSOBY a nemáte povinnost realizovat všechny ty vaše kontrakty: IRS (p.př.: zvláštní americká federální daň – jen další ilegální židovský trik), BBC, všechny ty dopisy a všechny ty stupidity a nesmysly, které jste psali, abyste lidi napálil a obalamutili nebudou odpuštěnya vám nebude dovoleno vést dále tuto populaci.

A v žádném z mých soudních systémů, a v žádném soudním systému z těch 195 poštovních federálních soudních stanic v celém světě, tak vám zde odpuštěno nebude, protože jste nepožádali a prominutí a odpuštění.

Musíte se doznat, budete se muset doznat k tomu PROČ jste vytvářeli tyto hypotéky. PROČ?

Musíte doznat všechny důvody, které jsou za tím a tak, jak to diktují vzpomínky času.

Když zadržujete informaci, porušujete podmínky smlouvy, když neříkáte celou pravdu, což znamená, všechna fakta, kterých jste majiteli, již jste porušili kontrakt, a ve skutečnosti, jste již porušili kontrakt tolikrát, že už nemáte dávno na svých veřejných funkcích a postech co pohledávat.

VY operujete VNĚ systému zvaného LICENCE a licence je povolení k porušení

zákona, takže když ji nemáte, porušujete zákon sám. Vy si myslíte, že Vatikán vám může takové licence udělit? Donutit osoby obdržet licence řkouce jim, že porušují zákon? Vy věříte tomu, že můžou dát zrůdám licence a zároveň je kontrolovat? Ty zrůdy budou kontrolovat VÁS! A potom vás kanibalizují, takže Vatikánský Stát a všechny tyto Městské Státy v celém světě : VY budete v souladu s národy, Vy požádáte o prominutí a takové prominutí závislé od mých soudních systémů nebo od veřejnosti obecně vám nebude uděleno, protože jste porušovali, překračovali a přestupovali.

Pro všechny systémy tribunálů této planety: Vy jste požádali lidi, kteří vstupují do soudních systémů, aby říkali pravdu,

celou pravdu a nic než pravdu. Vy, soudní systémy, jste pod přísahou, že budete říkat pravdu, celoiu pravdu a nic než pravdu. A jaká je pravda? Pravda je taková, že musíte mluvit ze svého vědomí, a vaše vědomí znamená, už jen v samotném základu (gramatické analýze), že je to s vědou – a proto – je to FAKTEM a vy musíte mluvit ve faktech, jako by to byla holá fakta a kompletní fakta, a nezadržovat, nevytahovat ani nezamlčovat žádnou informaci.

Pro obecnou veřejnost, která by nemusela porozumět těmto slovům a výrazivu, se kterými nejsou tak familiárně obeznámeni, protože tento druh poznání jim byl odmítán sděluji: nacházíte se v periodě, kdy se vás vaše vlády snaží vést, aby VÁS mohli požádat o prominutí, VY JSTE POSKYTOVATELÉ = RUČITELÉ. V tomto jejich podvádění a klamech jste VY ti RUČITELÉ, VY jste jim nedobrovolně RUČILI, protože VY jste ti podvedení.

Všechny tyto vlády budou nyní kompletně ODVOLÁNY.

Mocnosti, které jsou známé jako byrokrati, můžete se podívat na to slovo v tabulce komentářů, což znamená, že se usadí vždy nad vládami a potom se těmto vládám vůbec z ničeho nezopovídají. Pro tyto byrokraty jste pod velením k tomu, abyste provedli úlohy, které jsou pro lidstvo esenciálního významu, a chci říci lidstvo a také to říkám potřetí, PRO LIDSTVO, a vy v tom všem budete pokračovat až do té doby než vyšší poznání, vyšší otevřený systém nahradí vaše kontrakty, jako mayoritní akcionáře nebo zainteresovanou stranu. Nyní víte, že jsem zainteresován a kontroluji tyto věci a také kontroluji jiné soudce. Všechny ty, kteří byli trénovaní k tomu, aby byli živnostníky. Takže je to tak, že, když se něco stane se mnou, předpokládám, že Bůh nebo Stvořitel to nedopustí, tak tady bude pořád dostatečný počet informací stejně jako dostatečný počet lidí, protože o to se zde nejedná, toto není o mě.

Tady se jedná o to, abychom napravili to, co napáchali ti Špatní na tomto světě,

kteří byli navrženi a vytvořeni úplně stejnými lidmi, kteří navrhli a vytvořili hypotéky, úplně stejnými lidmi, kteří kontaminují vzdušné linky, těmi samými, kteří kontaminují periodika a všechny ty publikace a zpravodajství, které jsou nyní pod přísahou samotného novináře, pod tou samou přísahou, čili: PRAVDOU, CELOU PRAVDOU A NIC NEŽ PRAVDOU.

To je to, proč jsou zváni novináři nebo dopisovatelé, a ne reportéři, protože to je osoba, která nepřináší NIC. Těmto se jenom dávají názory o názorech jiných osob, Všichni tito reportéři, kteří se jen dotknou tužkou papíru, kteří tisknou na papír. Tak VÁM říkám, že JSTE POD PŘÍSAHOU. A jestli porušíte tuto přísahu, tak nic z toho nebude odpuštěno ani prominuto.

Pod zákonem 3 denního odstoupení (zrušení, rozvázání smlouvy) jednáte jako „ Pán, který vstal z mrtvých 3 den“, Ježíš vstal třetího dne, Slunce vstává ve svém nevyšším bodě na Severu třetího dne.

A všechny tyto souvislosti jsou tak jasné, a Zákon o odstoupení je také velmi jasný. Nebudete schopni nijak měnit ani upravovat Zákon o odstoupení stejně jako nemůžete měnit nebo upravovat pravidlo 90 dnů, protože to bude v kompetenci mužů a žen, kteří budou na těchto čestných pozicích.

A když jste překročili kontrakt-smlouvu, když jste neřekli pravdu, celou pravdu a nic než pravdu, když jste ji tedy překročili, nebute se moct schovat v nijaké krabici. Nebudete se moct schovat za nekonečná slova, a takové zločiny vám prominuty nebudou.

Pro takové, kteří sami sebe nazývají Princové, jako – například – Princ Carlos, tak Vaše pozice důvěrníka je nula, a právě pozbyla jakéhokoliv ůčinku.

Pro obecnou veřejnost, která není příliš obeznámena s těmito slovy jako „princovství“. Když požadujete tak zvanou „hypotéku“, máte něco, co se jmenuje „princip“, dají vám princip, který znamená „princovství“, a princovství jako „princip“ vám nyní dává povolení dluhu, a VY musíte tyto role OTOČIT, protože VY jste RUČITELÉ – POSKYTOVATELÉ.

A ONI se nemůžou odtáhnout od svého podvodu, protože tento podvod nemá statut omezení.

A co nejvášnivějším hlasem, a v co nejpevnější prirozenosti, tak rychlé, jak jen můžu evokovat, vám dovoluji vědět, a říkám to celému světu:

aspoň pojďte dopředu a řekněte slova, která můžou být rozuměna všemi lidskými bytostmi na této planetě humanity, a mě nezajímá, co si myslíte, že je člověk.

Je to LIDSTVO,

a VY předstoupíte přiměřeně dopředu,

a přiměřeně požádáte o prominutí.

Jinak, až do té doby než to uděláte, vám žádné odpuštění – pardon uděleno nebude!

Když jsem sloužil městu Vatikánu a jeho nohsledům, vy jste je koupili a fingovali jste stisk ruky

a potom jste ji odtáhli, jako by to byla všechno karikatura. Je to komické. Celý svět může vidět, jak komické jsou tyto věci. A vy a jejich nohsledi taktéž. A já vám teď dávám na vědomí, že MUSÍTE PŘIJÍT ZA MNOU PRO ODPUŠTĚNÍ. A protože jste to neudělali, nemůže vám být uděleno, protože přitom musí člověk vypovídat, a vy jste nevypovídali.

Vy si myslíte, že já nevím, co znamená slovo „vypovídající“, a jak se snažíte změnit ji jako „zpracovatelný- zpracovávající“?

Dobrá, JÁ teda TEĎ ty věci ZVRÁTÍM, OTOČÍM A PŘEHODÍM.

Ale vy tuto pozici a status již nemáte!

Pro občany tohoto světa, kterým byl podvodem převeden majetek pomocí hypoték a dluhů, které udržují lidstvo v otroctví.

Vy nemůžete odpustit ani prominout jejich hříchy, stejně jako nemůžete prominout jejich urážky, pohanu a potupy, protože to můžete prominout jenom někomu, kdo se přizpůsobil, souhlasil a usiluje o smíření a prominutí. Nicméně když se nevyznali – nevypovídali, občané tohoto světa jim ho nedají, soudci federálního soudu jim ho nedají a moje federální poštovní stanice jim ho taktéž nevydají. Musíš se přizpůsobit a souhlasit. Jestli to bude potřeba, vyhlásím to a svolám vás. Do té doby NEEXISTUJE ŽÁDNÉ ODPUŠTĚNÍ.

Od té chvíle, co je to vašim hříchem je to všechno na vašich rukou a nemůžete to nijakým způsobem smýt, protože právě jsem uplatnil-dal-položil na každou lidskou bytost této planety na geometricky vyrovnané herní pole, kde nemůžou být zneschopněni. Protože zneschopnit ženu nebo muže je ZLOČIN. A tento zločin nebude prominut dokud se nepřihlásíte a nenabídnete.

A pro všechny soudní systémy: nebudete se moci schovat do svých hvězdných komor,

uvnitř privátní zóny, protože já jim rozumím a vím jak operovat s veřejně – soukromou asociací.

Nebudete se moci schovat ve svých tajných společnostech. Můžu vás odtamtud vytáhnout v kterémkoliv monetě, kdy budu JÁ chtít, když začnu s těmi kontrakty.

Takže vzkazuji všem předsedům soudů a soudních tribunálů, kteří řídí soudní sály: NEMÁTE ŽÁDNOU IMUNITU.

Vaše imunita, vaše upadlá zahraniční imunita je vám odebrána, protože jste nemluvili pravdu, celou pravdu a nic než jen pravdu.

NIKDO, a tím chci říct N-I-K-D-O nemá žádnou imunitu vůči kriminálním činům a zločinnému jednání:

ŽÁDNÝSOUDNÍ SYSTÉM

ŽÁDNÁ VLÁDA

ŽÁDNÝ PREZIDENT

nemůžou již nikdy více nebudou moci požívat žádné IMUNITY. Ať už je to imunita zahraniční nebo je to imunita soudní nebo parlamentní utajení.

Všechno toto je ANULOVÁNO a pozbývá účinnosti.

A já pokládám Vás a každou lidskou Bytost, a každý lidský druh na zcela geometricky vyváženopu herní plochu.

Těm osobám, které uskutečňují námořní operace válečného loďstva, vyjadřuji vděčnost za

to, že se o mě starají částečně od měho narození, a mají mé povolerní pokračovat v mé ochraně a záchraně.

Pro vzdušné síly, které kontrolují a chrání, stejně jako policisty, kteří hlídají vzdušné trasy, které já vdechuji, jak interně tak externě:

Jsem vám nesmírně vděčen, že to děláte celý můj život, a prosím, prosím vás, pokračujte v té vaší obrovské práci, kterou děláte jak pro mé soudce, stejně jako pro všechny FAKTICKÉ osoby, pro všechny osoby, které jsou v právu (= pravdě), všem těm, kteří mají platný kontrakt.

Vám jsme tedy všichni vděčni za to, že se o nás staráte.

Je to vděk všem armádám tohoto světa, pro všechny teriroriální-lokální armády, které chrání mé fyzické tělo před tíhou země.

Mockrát díky za mou záchranu, mockrát díky za to, že chráníte a staráte se o Zemi.

A prosím, prosím, pokračujte v této úžasné práci a já jen doufám, že jsem objasnil, že děláte úžasnou práci.

Jako poštovní administrátor, stejně jako všechny ty osoby, které jsem vycvičil, pokračujte v jejich sledování a ochraně, když se dávají k dispozici, když se nechávají poznat celým světem.

Pro ty osoby, které by přišly a chtěly by snad chtěli zamýšlet bránit úředním výkonům mé organizace

a úsilí, které vyvíjím já, a které také vyvíjel David Wyne Miller.

A pro ty osoby, které dělaly tak hrozné věci, že se snažily infiltrovat a zničit jeho srdce: Já znám systém toho bojovníka, bystrého bojovníka se zvířecky jemným čichem, na jehož srdce zaútočili. A žádné prominutí a žádné odpuštění zde nebude uděleno a ve výsledku všech věcí budou svoláni a budou se za své činy zodpovídat.

Nebuďte na omylu, prominutí – odpuštění se může uděli POUZE A JENOM, KDYŽ POŽÁDAJÍ o odpuštění.

Ale vaše arogance, VAŠE AROGANCE VÁM TO NEDOVOLÍ.

A PROTO BUDETE ODSOUZENI ZA TO, CO JSTE UDĚLALI.

Pro ty osoby, které se již infiltrovaly a zamýšlely bránit úředním výkonům mojí organizace,

která zamýšlí přinést tato fakta celému světu, tak těmto osobám nebylo nic prominuto. Nebudou moci již NIKDY vzít do ruky tužku, protože přestoupili pravidlo smlouvy-kontraktu. A TÍM ZNIČILI PŘÍMO SAMOTNOU SÍŤ, KTERÁ PROPOJUJE LIDSKÉ BYTOSTI.

Tak jako armáda nebo válečné námořnictvo nebo jakákoliv z těchto ozbrojených sil NIKDY nebudou

tolerovat interferenci – přerušování komunikace mezi skupinami.

To samé se bude dít tady. Nemůžete požadovat prominutí – odpuštění, protože jste o to nepožádali.

Na místní policejní stanici a živě na místě, které se jmenuje Forest Gate (Lesní Brána), které je na východě Londýna.

Té policejní stanici bych chtěl vyjádřit velkou vděčnost za to, že se o mě starají, že ochraňují moji současnou pozici, a opravdu velké díky vám, za to, že mne hlídáte se všemi těmi auty vně mých vchodových dveří, abyste mě chránili.

Jsem vám všem opravdu nesmírně vděčný!

Jsem si vědom toho, že jste zavázáni svopu vlastní ctí, a vím, že jste strážci, a že velitelé vašich policejních stanic dělají čestné věci.

Váš parlament, váš senát, vaše vláda jsou od této chvíle diskvalifikovány. Byly diskvalifikovány, protože požívali k přenosu (p.př.: informace) podvodného-falšného jazyka.

Vy víte, jaké jsou důsledky toho, když někdo přerušuje komunikaci. Armáda to nepromíjí ani neodpouští a stejně tak vzdušné síly a stejně tak válečné loďstvo.

Tyto korporace, tyto vlády, tyto vatikánská města a městské státy existují JEN A JEN PROTO, že VY JSTE VĚŘITELÉ-RUČITELÉ-PROVOZOVATELÉ.

A ano, já jsem si vědom toho, že vás podvedli a napálili, abyste byli věřitelé-ručitelé-provozovatelé. Nicméně. Předpokládám, že jestli jste věřitelé-ručitelé-provozovatelé, tak tento váš kontrakt JE VYNULOVÁN a JE NEPLATNÝ.

Já doufám, že všechny tyto znalosti vás posílí.

Musíte pochopit SÍLU a MOC toho všeho co vám říkám.

Když se porušil zákon o svěřenectví (trust law – založený na vložené důvěře), tak věřitelé-ručitelé-provozovatelé nemůžou dát nikomu odpuštění ani prominout, jestliže osoba, která se dopustí přísahy smrti, hříchů, se zpovídají – vypovídají ze svých hříchů. A když toto neudělali co možná nejsouhlasnější a nejslučitelnější cestou, nemůžou tedy být v pozici pro udělení prominutí – odpuštění.

Zákon o svěřenectví se vztahuje na smlouvu, podle které fyzická osoba (zřizovatel nebo zřizovatel) svěřuje peníze nebo majetek, který vlastní, jiné právnické nebo fyzické osobě (správce), aby je spravovala ve prospěch třetí strany (příjemce) a později, pokud jsou splněny podmínky nebo termíny znovu je předá zřizovateli, příjemci nebo jinému subjektu.

Pro ty osoby, které CHTĚJÍ UKONČIT SVÉ HYPOTÉKY, tak mají mé svolení

stáhnout si toto video, a jestli nemůžete, tak mi pošlete e-mail a vše co musíte udělat je nahrát na váš you-tube kanál.

Ujistěte se, že váš účet you-tube je NA VAŠE RODNÉ JMÉNO, namísto pseudonymu, nebo alias nebo jakékoliv jiné fiktivní formy, skrze kterou děláte obchody.

Obchodujte jako muži a ženy, čestně se postavte a jakmile jste toto video natáhli na svůj originální you-tube účet, tak bude automaticky eliminován váš souhlas.

Což znamená, že vám budete automaticky uděleno odpuštění – prominutí JEJICH hříchů, protože ONI SE NEVYZPOVÍDALI – NEVYPOVÍDALI ještě ze svých hříchů.

Převzato 1.část:

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2020/04/24/jubileum-verejne-vyhlaseni-odpusteni-vsech-dluhu/

2.část:

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2020/05/01/jubileum-nebude-odpusteno-vsem/