Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům sto volů; dodnes se voli třepou, když se objeví pravda.„Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí,“ řekl Plútarchos, starověký řecký historik a filozof.
Každá normálně fungující kultura si dobře uvědomovala důležitost a obrovskou sílu pravdy i to, že pravda je základním pilířem, na kterém musí stát každá zdravá společnost a její vývojová perspektiva. Bohužel toto vědí také moc dobře temné síly a Archonti, kteří proto dělali vždy vše proto, aby se ve společnosti dařilo lžím, pomluvám, dezinformacím, kvetlo korupční prostředí, a aby transparentnost byla něco jako nadávka. Pokud politici a vládci lidem lhali, byl to impuls a norma pro obyvatelstvo, aby se chovalo stejně a kopírovalo svoje „morální elity“. Celá společnost se pak utápěla v chaosu, bezpráví a zvůli, což časem zapříčinilo její degeneraci a pád. 
„Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.“ — Platón klasický řecký filozof (-427 až -347) př. n. l. Tak tady máte důkaz toho, jak dlouho už (a i dávno předtím) archontská, chtonická síla řídila a manipulovala lidstvo zasíváním lží, podvracením všeho pozitivního, rozdělováním lidí pomocí nepravd, pomluv a dezinformací, aby mohla lidstvo lehce ovládat. Život v pravdě totiž lidi spojuje, dělá je čistými, vysoce vibračními a dává jim obrovskou sílu a rozvíjí jejich fyzické a duchovní schopnosti, což Temná elita, v jejímž područí lidstvo tak dlouho je, naprosto nechtěla připustit.
„Hniloba zžírá trávu, rez železo a lež duši“ – Anton Pavlovič Čechov. Není nic tragičtějšího pro lidstvo než nepravda a lež. To můžete vidět každý den v přímém přenosu, jak dovede být lež zhoubná. Předvádí nám to neustále vládnoucí globální temná síla (Deep State), která ovládá celosvětově sdělovací prostředky, řídí vlády jednotlivých států, platí vědcům za jejich „správné vývody a vědecké studie“, zahrnuje ovacemi a cenami herce, zpěváky a kulturní pracovníky za jejich „pravdivou“, lidsky závadnou a kýčovitou tvorbu, odměňuje lékaře „v první linii“, kteří hrají s nimi lživou hru Covid a v zákulisí připravují duchovně destrukční a lidsky devastující vakcinaci, která má lidi definitivně zotročit. Plácá po zádech a rozdává diplomy všem, kteří jsou ochotni papouškovat jejich polopravdy a lži. Sílu lživé propagandy krásně odhaluje film – „Vrtěti psem“, kde je krásně ukázáno, jak lživá média jsou schopna jednoduše vytvořit terorismus, válku či neexistující pandemii.
Lidé probuďte se a říkejte pravdu! To, co si myslíte, říkejte ale opatrně a dávejte pozor na svá slova. Je to cena, kterou je třeba zaplatit, pokud jste ochotni přijmout, že pravda je základním kamenem společnosti. Říkejte pravdu a uvidíte, co se stane. Nic lepšího se vám nemůže přihodit! Můžete být konfrontováni a mít nepříjemnosti, ale na tom vůbec nezáleží, protože pravda vás i celý svět zachraňuje před peklem a těch pekel, která byla vytvořena lží, které jsme už viděli a kterými jsme prošli, bylo opravdu hodně. Lidé se z toho ale zatím nepoučili a temné síly dělají vše proto, aby to tak zůstalo i nadále a lidé setrvali pořád ve svém nízkovibračním stavu.
Mluvte pravdu, protože neříkat pravdu je nanejvýš riskantní na všech úrovních. Nebojte se říkat pravdu, protože ten temný nepřítel, který se opírá o lež je jako hejno komárů a odváží se k vám jen v davu a když se opřete o svoji pravdu, správně se vyjádříte a neustoupíte, tak se kolem vás přežene a rozptýlí, jako by zde nikdy nebyl a stane se pouhou iluzí, fámou, ozvěnou za oponou. Bojte se pouze toho, že budete otrocky mlčet, a že se nebudete k ničemu vyjadřovat. Protože za těchto okolností se dostanete do stavu, jako byste vůbec neexistovali. A když už tady jste a třeba trpíte, tak trpte alespoň za pravdu, jedině to má hlubší smysl a vy budete k něčemu.
Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí
„Člověk, který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, se už hodně podobá Bohu“ Voltaire nám zanechal vtipný, ale zároveň pravdivý odkaz: „Chovejte v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kdo ji najdou“. Samozřejmě má pravdu. Všichni, kteří vás neustále přesvědčují a křičí: „Toto je pravda, tak mě přece poslechněte, mýlíte se“, jsou na dobré cestě k omylu a svým křikem přesvědčují v prvé řadě sami sebe o svých slovech, protože si vůbec nejsou jistí, že to, co tak vehementně obhajují, pravda je.
Pravdu není potřeba hulákat do světa, Pravda má ráda klid, harmonii, vyrovnanost a nepotřebuje halasný a okázalý marketing. Vnitřní síla a energie pravdy je tak veliká, že ji stačí klidně vyslovit a ona se sama umí obhájit a doputovat, třeba pomalu, ale tam, kam má.
„Neboj se ani tak neznalosti, jako falešných znalostí. Lépe je neznat nic, než mít za pravdu to, co pravda není. – Lev Nikolajevič Tolstoj. Ano, je to tak! Daleko zhoubnější než je „sladká“ nevědomost s perspektivou kvalitního postupného vzdělání, je získat „vědomosti“ plné polopravd, lží a dezinformací. Daleko jednodušší je totiž bojovat se svou nevzdělaností, než rušit a přeprogramovávat své vědomí plné toxických lží. Současné lidstvo je toho názorným důkazem.
Někteří občané jsou tak zabetonovaní všemi polopravdami a lží, že se do jejich mozku nedostane ani paprsek Světla poznání a jakékoliv myšlenky včetně těch nejevidentnějších pravd, které nejsou v souladu s oficiálními tvrzeními, jsou pro ně jen konspiračními teoriemi, nepřátelskou propagandou a nehorázným nesmyslem.
Český národ může být skutečně hrdý na své národní velikány, zejména pak na Jana Husa a Jana Amose Komenského, kteří v minulosti pomáhali bourat takové zatuchlé hranice nevědění v hlavách spoluobčanů. Oba dva svým významem, životní statečností a poselstvím vnitřní pravdy daleko přesahují české území. Zejména význam jejich osobního příkladu a vzoru je pro celé lidstvo nebetyčný a hrdě ční jako obrovské hory nad archontskou krajinou „Nevědění“. Jednoznačně oba patří do skupiny vysoce humánních lidí, kteří se snažili napříč věků osvobodit lidstvo od lži a archontské nadvlády.
„Hledáš-li pravdu, nedívej se dál, než k svému srdci.“ — řekl John Lennon a měl pravdu, protože pravdu nalezneme přesně zde. Naše srdce nám jasně sdělí, co je pravda, co je lež či manipulace. Stačí se jen naladit na vibraci každého sdělení a srdce, ale i solar plexus vám frekvenčně odsignalizují, jak to s tou pravdou ve skutečnosti je. Ale pozor, i těm, kteří snesou hodně vína, se udělá špatně, když se nalokají nenasytně pravdy. Proto jako cokoliv jiného v životě, tak i „přísun pravdy“ si musíme dávkovat po stravitelných porcích, abychom se nezahltili.
Před lží se neuchráníme tak, že se před ní zavřeme dveře a skryjeme se, protože když jsem uzavřel dveře svojí duše před omylem, tak mi Pravda řekla: „A jakpak se já teď dostanu dovnitř?” Nemá cenu někam utíkat a zavírat před lží dveře na sto západů, ale je třeba zvědomět své Nitro, aktivovat Srdce, naslouchat svému Svědomí a vnitřnímu „Já“. Spoléhat se jen na své smysly je při hledání Pravdy devastující, protože není pro Lež nic jednoduššího, než obelstít zrak i sluch. Každý omyl a manipulace je o to nebezpečnější a záludnější, čím více je v nich přimícháno pravdy. I polovina pravdy bývá velmi často obrovská lež.
Někdy, zejména za války je pravda tak drahocenná, že ji musí doprovázet její tělesná stráž – „lež“. Pravda je přirozená vládkyně světa, ale když se „Lež“ jednou zmocní světovlády, tak krutě prosazuje svoji vůli a zarputile hlídá svoji moc, protože si nemůže dovolit porážku, na rozdíl od Pravdy. Snad se ale „Pravda“ konečně poučí z tisíce let trvající nadvlády a diktatury „Lži“, pochopí všechny její postupy, odhalí její manipulace a přijme taková opatření, aby „Lež“ zůstala jen v těch nejdolnějších světech a snad touto nákazou, kterou v současné době procházíme, získá Pravda trvalou a definitivní imunitu proti infekční nákaze Lží. Je paradoxní, že archontí temná síla založila svou moc na rozdělování lidí, ale přece je oblast, kde lidi mocně a výjimečně spojuje. To je v jejich přístupu k Pravdě. Ať už jsou to optimisti či pesimisti, věřící či nevěřící, všichni se pod velením archontího diktátu učí v životě bát Pravdy.
Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se Pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. Toto je nám dobře známá kategorie zajímavého lidského druhu – pilných blbců, kteří horlivě plní všechny vyhlášky, příkazy a ustanovení, bez ohledu na jejich funkčnost, pravdivost, logičnost a přirozenost. Když se podíváte kolem sebe v dnešní době coronavirového celosvětového podvodu, uvidíte tyto pracovité včeličky v neutuchající práci v první linii, v bitvě s větrnými mlýny. Ve své hlouposti a naivitě pak „zachraňují“ lidstvo a přitom připravují živnou půdu pro jeho genocidu prostřednictvím očipování a vakcinace proti neexistujícímu problému. 
Aniž by to tušili, vyrábí protilidskou katastrofu přesně podle partitury, kterou jim napsaly už před několika desítkami let globální elity. Je zajímavé a zcela příznačné, že takoví lidé s otrockou mentalitou jsou vybíráni do těch nejvrcholnějších, nejzodpovědnějších a nejprestižnějších funkcí v naší archontské společnosti. Ale to vás mí milí div-ní přátelé už jistě nepřekvapuje.
.
Na obrázku může být: 1 osoba
Pravda je vždy ten nejsilnější argument. „Jistěže nakonec ve světě zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dovede lež“. Toto je smutné konstatování toho, jak mocná dokáže být lež a jak dlouhé je její panování, když se jí dovolí, aby usedla na trůn a dostala se k moci. Tisíce let lidstvo trpí pod nadvládou lži, kterou předávají lidstvu Archonti prostřednictvím svých rodových linií a jejich přisluhovačů, kteří neustále tvrdě a nekompromisně rozdělují lidstvo prostřednictvím lži a prosazují tak své „Rozděluj a panuj“.
Mnoho myslících a vnímavých lidí prokouklo zákulisní hru elit a snažilo se osvobodit lidstvo od této ďábelské síly. Jedním z nich byl i Jan Hus, který jasně pochopil, že cesta ke svobodě a lidskosti vede jen přes ctění pravdy a základních morálních principů: „Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie a Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba pravdu opustí“.
Nepodceňujte sílu pravdy, neexistuje nic mocnějšího. Abyste mohli říkat to, co považujete za pravdu, nesmíte dbát na výsledek. Musíte si vždy připomínat: „Budu říkat, co si myslím tak jasně, jak jen dovedu a budu žít s následky, ať jsou jakékoliv. To, že takhle budeme uvažovat, je založeno na víře, že nic neudělá svět i nás lepším, než vyřčená pravda. Možná za to zaplatíte, ale to je v pořádku. Stejně tak zaplatíte za každou věc, kterou v životě uděláte, řeknete či neřeknete. Tomuto se stejně nemůže nikdo vyhnout, a proto je lepší platit za pravdu a ne za lež. Takže jestli se máte za něco postavit, tak se postavte za svou pravdu.
Zpočátku vám možná řeknou, že jste předpojatí blbci, ale pokud vytrváte, tak se budete stále lépe a sebevědoměji vyjadřovat. Pak budete stále silnější a odolnější vůči okolnímu tlaku a nejrůznějším invektivám. Za nějakou dobu se ani nepoznáte a uvidíte, jak velké pozitivní změny ve vašem životě proběhnou, včetně výrazného zlepšení vašeho zdravotního stavu.
Mimo jiné dojde i k odstranění vašich skrytých energetických bloků ve vašem těle a k harmonickému proudění energie ve všech buňkách a tkáních. To vše přispěje ke zvyšování vašich vibrací a je to doslova omlazující proces. Najednou vás lidé začnou přirozeně respektovat, protože budete žít v souladu s tou největší vesmírnou silou i svým vyšším „Já“. Stanete se důležitým vzorem pro ostatní a zářícím majákem, který neustále „svítí“ a ukazuje všem bezpečný směr jejich životní plavby.
Celá archontí manipulace s lidstvem je založena na psychologii davu, kdy už Marcus Tullius Cicero řekl: „Takoví jsou už lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho“. Přesně v tomto duchu koná a tímto způsobem ovládá lidstvo celá globální „nelidská“ archontí nomenklatura. Stačilo jí celosvětově ovládnout veškerá média a sdělovací prostředky. Nyní od rána do večera nás bulíkují zaprodanci Systému a pomoci neustále chrlených informací vytváří „realitu“, kterou potřebují a pořád posilují svou nadvládu zmrazením nebohých zmatených posluchačů obrovskými výrony strachu, které sdělované „zprávy“ velmi často ve velkém množství obsahují.
Takto „dobře informovaní“ posluchači si pak dávají bedlivý pozor na to, aby je náhodou nenakazila nějaká nevědecká hypotéza nebo odporná a všemi odsuzovaná konspirační teorie, o které přece všichni, co poslouchají tato média, „dobře vědí“, že je to totální nesmysl, hodný toho největšího odsouzení. A tak davy papouškují, že invaze do Iráku byla nutná, protože Sadam měl přece ty atomové zbraně, že „dvojčata“ 11. září „sundali“ teroristi, že celý svět ohrožuje nějaký covid, a že všichni musíme nosit roušky, které nás prý zachrání před tímto virem!
Nejlépe by prý bylo, kdybychom roušky nosili už trvale. Prý nutně potřebujeme ovakcínovat, což dle jejich „pravdy“ je jediná možnost jak se můžeme ubránit před nejhorší nákazou všech dob. To vše nám říká náš známý a „všemi milovaný“ lidumil Bill Gates, kterému přece jde o to, aby zachránil co nejvíce lidí na planetě.
Mluvit pravdu není bezpečné a nikdy nebude, ale uvědomte si, že mlčet je ještě nebezpečnější. Chcete platit za to, že budete rozvíjet svoje bytí nebo za to, že se necháte stále více zotročovat a že se stanete nevolníkem, který zotročil sám sebe. Za dvacet let pokorné poslušnosti by se z vás stala ubohá vyždímaná troska bez vlastní vůle, sebeúcty, bez vnitřní síly, neschopná vyjádřit svůj názor, které zbude jen hněv k okolí, které bude skrytě zaměřeno proti vám.
I Mark Twain nabádal lidi s nadsázkou: „Když jsi na pochybách, mluv pravdu“. Jak jednoduché a přímočaré. Prosím, pokuste se o to. Připravte se ale na poněkud bolestivou reakci od okolí na vaše pravdivá sdělení, protože podle Jana Wericha platí: „Za pravdu se vždycky platí kopancem, což je mezinárodně uznávaná měna“, ale lepší je kopanec, než nechat sebe a své blízké očipovat pomocí smrtonosných vakcín a přijít tak nejen o zdraví a život, ale i duši.
Na obrázku může být: 1 osoba
Ota Veselý