V tématu a porozumění „živému člověku“ je mnoho nedorozumění. Dokonce to vede v lidské společnosti k nárůstu chaosu, nezodpovědnosti a naivity. Cítím hlubokou moudrost védické definice vědomého Bytí: „Přebírám plnou odpovědnost za své činy, slova a myšlenky.“ Tedy prožívám skutečnou Jednotu svého bytí a přirozeně ji žiji, vyzařuji, inspiruji ostatní. A kdo si plně uvědomuje hloubku tohoto výroku…

Status „ziveho cloveka“ a jeho prava

A to je nutné nejen zmínit Zvykové právo, nýbrž i řádně pochopit – nejlépe celou svou Bytostí.. Z původních dokumentů OPPT též mohu citovat: „One People’s Public Trust nechává jednotlivci jejich vlastní plnou odpovědnost za to, že jsou plně odpovědní sami za sebe a současně je zaručena svobodná vůle a práva ostatních.“

Když je vidět, jaký chaos je v jakékoliv skupině (OPPT nebo živých člověků), tak proč se nezdůrazňuje i cesta, schody, stupně, po kterých se pěkně šlape od první čakry k té desáté (od nižší úrovně vědomí k vyšší), kde na úrovni otevření 10. čakry začíná první prožívání skutečné Jednoty. Zde je pocit Já nahrazen prožívání My, tedy jednoty s celým Veškerenstvem. Avšak ten, kdo si činí nárok na vyšší úroveň Vědomí, než na které se nachází, je čistý diletant, dobytek. Zpětná vazba univerzálních Konů toto koriguje.

Akce OPPT 1776 tri spravcu

Co kdyby bylo možné se každého zeptat, aby sám sebe zařadil na úroveň vědomí (čakru), kde se sám vidí. A pak je potřeba připomenout, aby se tak i skutečně choval, jinak v prvé řadě podvádí sám sebe, a pak klame i své okolí. Pokrytectví je častým jevem v duchovních komunitách.

Etericky obal naseho tela (cakry)

A ještě, co se bohužel mezi tzv. živými lidmi vůbec nesděluje, nedělá osvěta: vysoká práva jsou vždy vyvažována vyšší odpovědností a povinnostmi, než jak by se vyžadovalo u nevědomé masy. Zvyšující se rozsah Vědomí a chápání Veškerenstva umožňují jednici větší rozsah vědomého konání. Hloupí a leniví zkrátka nemohou mít více práv, protože by se odmítli dobrovolně podřídit přináležící vyšší odpovědnostmi a většímu přínosu pro společnost. Jak se to dá poznat? Jednoduše: maximální práva chtějí všichni nezodpovědní a všeho schopní, ale jen žádnou vyšší odpovědnost za své chování a odpovídající trest, a už vůbec ne větší soulad s Veškerenstvem.

Je nutné chápat i to, že při prohlášení se za živého člověka nebo oživení člověka podle OPPT dokumentů, nejde jen o formální stránku vyplněných dokumentů. Nedílnou součástí je i skutečný vnitřní stav člověka. Kdo si myslí, že jen formální cestou a vyplněnými papíry si usnadní cestu z otrockého Systému do spravedlivé společnosti, bude zklamán. Nefunguje to. Zejména u těch, kteří se nezodpovědně chovali už před prohlášením za živého člověka.

Pokud se nenaplňují naivní očekávání, je třeba respektovat probíhající zpětnou vazbu skrze Kony Stavby Světa prostřednictvím životních událostí – probíhají přesně podle skutečného stavu vědomí jedince.

A na závěr ještě poslední zamyšlení nad kvalitami živého člověka. On sám ve své vnitřní Jednotě svého bytí je v jedné osobě a přítomném okamžiku žalobcem, soudcem a vykonavatelem. Pokud se mu děje újma, musí sám míru škody odhadnout a zajistit okamžitou nápravu. Je to védicky vysoce položená laťka pro každého z nás. I Zdvořilé upozornění je v tomto kontextu nižší úroveň bytí, protože se odkazuje na dokumenty a spravedlnost za nimi ukrytou, v čase zpožděnou, a jedinec pochopitelně není schopen okamžitého řešení a nápravy způsobené křivdy.

Přemýšlejte tedy zodpovědně, jak chcete se svým životem užitečně naložit a jak to udělat maximálně Vědomě. Protože takto v prvé řadě zacházíte sami se sebou a okolí vám bude jen zrcadlit jen to, co budete skutečně vkládat do svého života.

Kdo se nechce zabývat zmíněnými souvislostmi, nechť sám zažije následky přeskakování stupňů duchovní cesty. Další navazující články budu postupně přidávat.

mojmír mišun
držící se Védické moudrosti

 

Zdroj:http://www.slovanskakosile.cz/2022/10/22/vedome-byti-podle-ziveho-cloveka-a-oppt/