Dostali jsme do redakce od jednoho dobrého známého u SHAEF důležitý dopis. Potvrzuje opět pravdu, kterou zde neustále opakujeme dokola. Veškeré konspirační teorie jsou pravda a „jejich pravda“ jsou naprosté lži, neboli konspirační teorie. Aliance vyhrává a politici s DS jsou v naprostém zmatku a panice. Nedivte se a přečtěte si následující dopis.

Prosím pana pavla zítka, aby se mi ozval na mail. Vím že čtete naše stránky. Předem děkuji.

***** 

Německo bylo prohlášeno za zónu bez vakcín a testů. To znamená, že veškeré očkování a PCR testy by měly být s okamžitou platností zastaveny. Potvrdil to vrchní velitel speciálních sil pro Německo.

Prohlášení bylo vydáno ve spoluprácis World Allied Forces, federací speciálních sil pro obranu Země a Intergalaktickými speciálními silami pro ochranu Země, jako Bílé Klobouky. Odpovídající příkazy k zastavení činnosti jsou nyní rozesílány po celém Německu elektronickou poštou, poštou atd.

Po celém světě jsou nasazovány síly. Přechodné vlády na ochranu lidstva. Zřizují vojenské soudy, které mohou mimo jiné odsoudit k smrti lidi, kteří toto nařízení poruší. V Německu nebudou žádné výjimky. Všichni němečtí politici obdrželi dopis, aby ukončili svou činnost.

V tomto kontextu se Německem nerozumí pouze právně trvající Německá říše, ale také všechny subjekty, které se v ní nacházejí, jako Výmarská republika nebo SRN. V této souvislosti nebere vrchní velitel v úvahu žádné státní hranice. Německá říše nadále existuje, protože po první světové válce došlo pouze k příměří. Od roku 1968 je suverénní, ale mohla by se stát neschopnou jednat kvůli strukturám, které dnes již neexistují.

Německo v současné době již není považováno za okupované, takže stále platí zákony přechodné vojenské vlády, známé jako SHAEF pro podporu.

Všechny německé parlamenty jsou orgány korporací se sídlem v Německé říši. Proto ani Spolkový sněm, ani zemské parlamenty nejsou schopny přijímat zákony nebo nařízení!!!!!

Podle této zprávy jsou všechna očkování nebo testy považovány za GENOCIDNÍ. Konstitují zločin prti lidskosti podle přírodního zákona, který je nejvyšším zákonem v tomto vesmíru. Kromě toho platí, očkování a násilné testy dle Norimberského kodexu z roku 1947 a Ženevská konverze.

Ze tmy do světla

Nikdy se nevzdávej
Space Forse * Pozemská aliance * Galaktická federace * Sempre Surpa

WWG1WGA

@Q17 Probuzení za podpory
@DUMBSandUNDERGROUND
@SpaceForceGalacticFederation.

přeložil a vložil carsten

Zde máte zdroj v obrázkové podobě:

Zdroj:

https://tadesco.org/vcechny-staty-obdrzely-do-rukou-vladnich-cinitelu-dopisy-o-zastaveni-vsech-pcr-testu-a-ockovani/