Současná válka, je podle mého názoru válkou západního světa, řízeného, ovšem ne ve smyslu okultního ( skrytého ) procesu řízení, Chazary ( falešní židé ), a temnou šlechtou ( Higi, Massino, Pallavicini, Aldobrandini atd. ), proti Ruso – Slovanům, kteří jsou z pohledu představitelů západu nelidskou rasou, kterou je potřeba zničit.V této souvislosti si dovoluji upozornit na skutečnost, že z hlediska řízení nejsou Chazaři a temná šlechta těmi, kteří ovládají, ale jsou pouze využívány jinými entitami k řízení, a to z důvodu, že Chazaři a temná šlechta jsou všeho schopní.

Všichni Ti Rothschildové, Rockefellerové, Morganové či Warburgové nejsou vrcholem pyramidy v procesech řízení. Zaznobin, Pjakin i Veličko hovoří o Globálním mocenském systému – dále jen GMS- již 3000 let př.n.l.ve starém Egyptě a dělí ho na dvě centra, které umísťují do Vesetu a Mennoferu. Podle mého názoru nelze GMS chápat jako nějakou řídící entitu, spíše jde o vytvořený systém ( řízený umělou inteligencí ) a to z toho důvodu, že již Henry Ford investoval mnoho prostředků do odhalení GMS, avšak bez výsledně. O to samé se pokoušel i Himmler a také bez výsledku. V současné chvíli nemá význam spekulovat o Syndikátu, stačí když si uvědomíme, že se jedná o systém bez strukturního řízení, který disponuje samoopravnými mechanismy, stejně jako lidský organismus ve smyslu homeostázy.

GMS využívá k naplnění svých záměrů vždy kulturu, která je v dané situaci nejschopnější. Využívá každé inovativní myšlenky, na kterou člověk přijde, pro naplnění vlastního záměru. Kdysi tak využíval Římskou říši, která na tehdejší možnosti dokázala sjednotit pod svou vládu neuvěřitelně obrovské území od Anglie, přes západní a část střední Evropy, severní Afriku až po Malou Asii.

A stejně tak dokázal využít pro naplnění svého záměru nastupující rané křesťanské hnutí ( málo kdo ví, že skutky apoštolů nesepsali Ježíšovi učedníci, ale synovec Pontia Piláta ), které rozšířil o Islámské hnutí a skrze tato nejpočetnější náboženská hnutí ovládá velkou část světa i v současné době. V této souvislosti bych chtěl ještě připomenout dialog mezi Nicolasem Tomskim a Xavierem Marechalem z filmu Smrt darebáka natočeného v roce 1977 v hlavní roli s Alainem Delonem:

„ Daleko dřív než se sjednotili všichni proletáři, došlo ke spojení mezinárodního kapitálu. Věřte mi je to poněkud vážnější. Slova jako válčící strany, spojenci už nemají smysl. Nemáme už přátele – máme partnery. Místo nepřátel jsou to jen klienti. Kapitál už nezná hranice.“Korupce už asi také ne.“ „ Proto zveřejnění Seranových materiálů na věci nic nezmění. Já budu odstaven, dvě tři politické loutky vyhodí, vás zavřou, ale v zásadě se nezmění vůbec nic.“ „ Zdá se mi, že naprosto opovrhujete veřejným míněním.“ Změnilo veřejné mínění aféru Lockheed?“

„A co Nixonova aféra?“ To nebyla otázka peněz, ale morálky.“ „Takže morálka je?“Pane Marechale, vy chcete zůstat čestný jako naši dědové, a to dnes k ničemu není. Cožpak vám, nejvyšší občan státu neřekl, že jste telata, zcela bez obalu! A proč má vadit teleti, že státní tajemník nebo poslanec se obohacuje příliš neomaleně. Copak se tím naruší ekonomická rovnováha? Nesmysl, hlavní je budovat, vyrábět, dávat telatům to co si přejí. Spoustu žrádla, chlastu, milkování, výlety za sluncem….“

Pokud bych se měl krátce zmínit o Chazarech, tak nebudu spekulovat o tom, zda se jedná o Turkotatarské etnikum, či o etnikum spřízněné s Anunaki Nefilim. V této souvislosti si dovoluji poukázat na historickou skutečnost, kdy v období Punských válek v letech 264 – 146 let př.n.l. byl Římem ( zajímavé je, že Řím vybudovali EtRUSkové a římskými králi byli kromě Romula a Numi Pompilia, který byl Sabin, Etruskové. Také prvními konzuly byli Etruskové ) zničen starověký městský stát Kartágo ( Qart Hadasht – Nové město ) jako Fénická kolonie. Důležité je povšimnout si skutečnosti, že když Římané Kartágo porazili, tak toto město srovnali se zemí, půdu rozorali a posolili. Proč asi?! Toto nikdy před tím ani po tom neudělali.

Když jsem kdysi pracoval v chemičce, tak jsem často vedl rozhovory s jedním technologem. Byl to znalý a sečtělý muž. Při jednom rozhovoru jsem se zmiňoval o tom, že když jsem jako školou povinný četl o Punských válkách, tak jsem fandil Kartágu. Na to mi řekl: „ je dobře, že vyhráli Římané, protože kdyby vyhráli Kartágiňci, tak jsme dnes mohli uctívat Bála a obětovat děti.“

Něco podobného se odehrálo v 10 století n. l., kdy Chazarskou říši vyvrátil Svjatoslav Igorevič, jeden z důvodů invaze do Chazarské říše bylo vzývání Bála a dětské oběti.

Z historického pohledu je rozšiřováno a učeno ve školách, že Ruso – Slované nemají žádnou historii, že to bylo zaostalé primitivní etnikum žijící někde na východě. Je nám pouze předkládána a ve školách učena historie Egypta, Babylonu, Řecka, Říma a Číny.

Satanic Horns Hand Sign Thrown Up by Pope Francis ¿


Více zde: https://www.placata-zeme.cz/news/proc-by-nam-nalhavali-ze-je-zeme-kulata/

V souvislosti s Čínou chci poukázat na fakt, že Číňané převzali svůj název po obyvatelích Tartarie China – původní Číňané nebyli Asiaté s mandlovýma očima. Samotný název Čína se překládá jako Říše středu ve smyslu středobodu, původu civilizace, ze kterého vzešla Euroasijská civilizace, v tomto případě slovanská. A velkou Čínskou zeď nepostavili Asiaté, ale bílí lidé – Slované, jako hranici, která měla zabránit postupu Asiatů na sever do oblasti Sibiře. Původní Asiaté žili na jihu.

Většina západních evropských etnik jako Keltové, Etruskové, Germáni ( souhrné označení pro Frísi, Langobardy, Batavy, Cherusky, Kvády, Markomany, Vandaly, Anglosaské kmeny a další z mnoha kmenů a kmenových svazů ), Prusové, či Skandinávci – uctívači Odina ( Odin byl kníže, který přivedl svůj lid do Evropy a za své činy byl jeho lidem po jeho smrti povýšen na boha ) přišla do střední a západní Evropy a Skandinávie z východu, z oblasti za Uralem z Rasenie, ve které žilo mnoho různých etnik.

Když vidíme tu neskutečnou nenávist ke všemu ruskému ( slovanskému ), která je uměle vytvářena a očkována mezi obyvatele západní a střední Evropy, zejména mezi obyvatele států které byly dříve spojenci Ruska ( ČR, Slovensko, Polsko atd. ) – tedy SSSR, tak nad tím normálně smýšlejícímu člověku zůstává rozum stát. Obzvlášť když se mezi největší apoštoly této nenávisti řadí různé populární rádoby osobnosti. Různí herci, režiséři, bývalí velvyslanci, šašci z Řeporyjí, slizští Cemperové, Krystlíci, Dolákové a dokonce rádoby mystikové.

V této souvislosti bych rád upozornil na Petra Chobota toho „brouka pytlíka obrovské duchovní úrovně“, který všude byl, vše zná, a aby se vyhnul odpovědnosti za otravu účastníků na jeho přednášce, tak se nechal uznat za nesvéprávného.

Dne 20.3.2022 tento rádoby „mystik“ ve svém šílenství prohlásil, že my co stojíme za Ruskem, tak jsme takovou pátou kolonou, že je třeba zbavit se Puťky Putina, a vyčistit Kreml a své meditace zaměřuje na likvidaci Ruského prezidenta. Chobot je ten, který prohlašuje, že druhou světovou válku rozpoutalo Rusko s Hitlerem. Slovy V. V. Pjakina –éto debilJe to někdo kdo si z duchovnosti udělal dobrou živnost a prodává lidem to, co načetl v knihách. Když ho člověk pozorně poslouchá, tak zjistí, že se opakuje a v mnoha případech si protiřečí.


Další takový je např. režisér Igor Chaun. Na youtube, dne 3.3.2022 v jednom ze svých videí hovoří něco v tom smyslu: „že Rusové jsou velcí, hloupí a zakomplexovaní. Že Rusko je takový hliněný obr, a že se, se svou agresí na Ukrajině přepočítal. Že opustit Afhganistan byl vlastně od USA geniální tah, protože si tím USA uvolnili pomyslné ruce k tomu, aby mohli zatáhnout Rusko do zdlouhavé války s Ukrajinou a tím Rusko oslabit a porazit. Rozplýval se nad tím jak je ta Ukrajinská armáda skvělá a jak hrdinně bojuje. Výsledkem prý bude, že západ bude mít po porážce Ruska prostor na vypořádání se s Čínou. Že Ukrajinci jsou naši Slovanští bratři atd.“

Ano, Ukrajinci jsou původem Slované, stejně jako Poláci a Němci, ale jsou to reverzovaní Slované, obrácení proti Slovanům. ( Zvláště pak Poláci, kteří byli využití GMS, aby již v období Smuty, po zániku Rurikovců napadli Rusko během kterého dobyli Moskvu a z kremelského paláce si udělali stáje. Podruhé napadli Rusko po roce 1918. A ve své šílené touze po Velkopolsku dnes Poláci opět riskují a neuvědomují si, že tak jako v minulosti, může dojít již k tzv. čtvrtému dělení Polska. Neměli bychom zapomenout, že během druhé světové války bojovalo ve Wermachtu 1,5 mil. Poláků ).

Avšak 20.3. 2022 Igor Chaun pláče nad tím, že jsme svědky cenzury a jak je to špatné, že Martině Kociánové zrušili na youtube kanál. Že přicházíme o svobodu. Chaun a mnoho lidí, kteří mají hubu plnou svobody si neuvědomuje, že svoboda je „KOST HOZENÁ LIDU“

Toto píši proto, že mezi těmi, co sledují alternativu je mnoho duchovně hledajících, tak aby věděli kdo na jaké straně stojí. Ostatně současná situace umožnila, aby se odhalili ti, kteří se jevili jako rozumní – například A. Šándor a další.

Nenávist k Rusku a všemu slovanskému má duchovní přesah, zde už nejde pouze o to porazit Rusy-Slovany z důvodu získání surovin a velkého území. Jde o to Ruso-Slovany úplně vyhladit. Jedním z důvodů je také ta skutečnost, že mezi obyvateli bývalých spojenců Ruska je stále mnoho lidí, kteří mají pouto s ruskými – slovanskými bratry, což znamená, že pokud padne Rusko, tak zbylé ostrůvky Slovanů se rozplynou v moři ostatních etnik. V současné době dochází na informační úrovni ke genocidě Ruska, zakazují se koncerty ruských autorů, ruští sportovci se nemohou účastnit mezinárodních soutěží, pokud se před tím nedistancují od své vlasti. Jsou přejmenovávány ruské názvy výrobků a ulice měst. Jsou bořeny sochy ruských maršálů, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od německého fašismu, a to ne pouze u nás v Čechách stržením sochy maršála Ivana Koněva.

Je nám namlouváno, že vše co přichází z Ruska je špatné, že Rusové jsou neschopní, že nic neumí, že jsou špatnými partnery ( od mých pěti let poslouchám pravidelně na Českém rozhlasu 2 pořad Meteor, což je pořad o vědě a technice pro děti a mládež a už i do tohoto pořadu je zatahována politika. V jednom z vysílání se hovořilo o tom, že Rusové jsou špatní partneři, a že i když Evropu a USA bude bolet to, že Rusové odstupují od spolupráce v oblasti kosmonautiky, tak že se s tím USA i Evropa nějak vyrovnají ) . Přitom Rusové dělají skvělé automobilové motory, skvělé raketové motory a americký i čínský vesmírný program by bez ruských motorů nemohl fungovat.

V úvodu jsem si zmínil o tom, že podle současného historického narativu Ruso – Slované nemají žádnou historii. Přitom Davidova hvězda je původně Velesova hvězda. Šílenec s knírkem, ten poloviční Chazar Hitler nám ukradl svastiku, která má mnoho významů. Svastika není pouze symbolem slunce, protože v sobě slučuje dvě runy vítězství, ale je také symbolem rozlomeného kola znovuvtělování. A díky tomuto šílenci, kterého proti nám poštval západ, tento symbol nesmíme používat.

O Velesově knize se hovoří jako o padělku, o fabulaci. Velesova kniha je knihou, která mapuje více než 20 000 letou historii Slovanů. Zajímavé na Velesově knize je to, že se v ní hovoří i o Ščekovi jako o náčelníku Čechů a Doudlebech.( Doudlebové byli kmenovým svazem žijícím v oblasti Jižních Čech ).

A když se podíváme na historii Slovanů, žijících na našem území ve střední Evropě, tak ta západní Evropa nám Slovanům, potažmo Čechům a Moravanům, neudělala nikdy nic dobrého.

Ta „skvělá“ západní Evropa, jejíž životní úroveň byla vybudována na krvi miliónu lidí Ameriky, Afriky a Asie.

Už v období Sámovy říše proti nám Slovanům, vyslal Francký král Dagoberd I. trestnou výpravu. Jeho armáda postupovala na naše území ve třech proudech, aby byla na konec poražena v bitvě u Wogastisburgu.

Velkomoravský kníže Jaromír pozval na své území věrozvěsty Cyrila a Metoděje ustanovit křesťanství jako jediné náboženství s úmyslem vyhnout se střetu s Franckou říší, neboť tehdejší západ reprezentovaný Franckou říší odůvodňoval svoji nátlakovou politiku bojem křesťanů proti slovanským pohanům. Je všeobecně známo, že tehdejší západ prosazoval křesťanství ohněm a mečem.

Avšak to západu nestačilo, protože v desátém století došlo k rozdělení křesťanské církve jako instituce na katolickou a pravoslavnou ( zkuste se přátelé zaposlouchat do slova pravoslaví ). Pro tehdejší západ byla jedinou pravou vírou víra katolická. ( všepojímající, universální ).

GMS  začal využívat katolickou víru ve smyslu 3. priority řízení, aby získal pod kontrolu co největší území a co největší počet obyvatel – otroků. Byla to doba úpadku evropské civilizace, kdy většina obyvatel byla negramotná včetně mnoha králů. „Aby církev ospravedlnila svou existenci, potřebovala mít chybující a ustrašené lidi, aby se lidé měli čeho bát, potřebovala trestajícího boha a musela vymyslet hřích, aby ten bůh měl důvod se na lidi zlobit“.

Ale i přesto, že Velkomoravská říše přijala křesťanství, tak se ji nepodařilo zabránit válečnému střetu s Franckou říší mezi lety 871 – 874 n.l., který vyvrcholil porážkou Franků.

V desátém století začala Francká říše pomalu upadat, Západofrancká i Východofrancká říše se rozpadla a v druhé polovině desátého století došlo ke vzniku Svaté říše Římské národa německého, jejímž prvním císařem se stal Ota I. Povšimněte si přátelé, že si GMS vybral nového vykonavatele své vůle, ve smyslu instituce katolickou církev, a ve smyslu ozbrojené pravice Němce – Sasy. ( Už v době římského impéria byly Sasové žádaní jako žoldáci pro svou válečnickou zdatnost a disciplinovanost. V té době byl českým knížetem Svatý Václav, který, aby se vyhnul válečnému střetu s Otou I, platil svému mocnému sousedovi za mír výpalné ( tributum pacis ) a v neposlední řadě se české knížectví vydalo cestou katolicismu, tedy odevzdalo se pod přímý vliv západu.

Platba výpalného Svaté říši Římské národa německého mohla být jedním z důvodů vraždy svatého Václava. Protože následně Boleslav Ukrutný bojoval se Sasy 14 let, aby Čechům vybojoval určitou nezávislost.

Za vlády knížete Boleslava Ukrutného začal důležitý zlom – rod Přemyslovců se začal pokrevně spojovat s Němci a stejně tak i mnoho českých šlechtických rodů. Tím se začal do naší původně slovanské kultury infiltrovat cizí element, který postupem času začal získávat určitou dominanci. Mnohokrát jsme byli nuceni bojovat s Němci a mnohokrát jsme je porazili ( bitva u Brůdku, Chlumce atd. ), avšak v podstatě to bylo pouze odrážení jejich pokusů si nás podmanit, protože na víc jsme neměli zdrojovou sílu. A když nás Němci ( západ ) nedokázali ovládnout mečem, tak nás infiltrovali skrze šlechtu. Za Přemysla Otakara I. začalo docházet k německé kolonizaci liduprázdných oblastí v Čechách a v českém pohraničí. Postupně Němci začali získávat dominantní postavení v úřadech v městských radách a nakonec i na Karlově universitě. Západ začal pomalu odčerpávat i náš kapitál. Vše, co se zde vyrobilo, se odvádělo do Vatikánu a Německa. Celá tato situace vyvrcholila povstáním husitů.

Záměrně je nám podsunováno, že příčinou husitského povstání je náboženský reformismus. Ne není – díky husitskému povstání jsme my Češi jako etnikum nezanikli. Kdyby nedošlo k husitskému povstání, tak by české etnikum přestalo existovat.

Po roce 1620 přišla doba temna a pokus o germanizaci českého etnika. Český jazyk téměř vymizel ( četl jsem některé knihy o mém kraji z období Rakouska – Uherska a veškeré názvy našich měst a vesnic jsou Německé ), česky se hovořilo pouze na venkově a doma. Úředním jazykem byla němčina. Přesto české etnikum k velké neradosti našich nepřátel přežilo.

V roce 1918 došlo ke vzniku Československa, avšak už ne jako navazujícího historického útvaru na české království, ale jako projektovaný geopolitický bod. Málo kdo z nás si uvědomuje, že tzv. Mnichovská zrada byla plánována již v roce 1925 ve švýcarském Locarnu, a je známá pod pojmem Locarnské dohody, po jejímž podpisu nebyly Československu a Polsku garantovány hranice. Německu však ano. Proto také Masaryk na Locarnskou dohodu nechtěl přistoupit, avšak pod tlakem byla tato dohoda podepsána i tehdejším Československem s tím, že Československo podepsalo spojeneckou dohodu s Francií o válečné pomoci v případě napadení. Všichni víme, jak to na konec celé ze strany Francie dopadlo.

Domnívám se, že Mnichovská zrada, podstoupení pohraničí Německu a následná kapitulace v roce 1939 a ustanovení protektorátu, českému národu nalomila vaz ve smyslu sebevědomí a národního povědomí. Nepochybuji o tom, že kdybychom se v roce 1938 postavili Německu na odpor, tak bychom z vojenského pohledu podlehli, ale i přesto, že bychom tento boj prohráli, tak bychom dnes měli jiné národní povědomí.


Po Jaltské dohodě nám Rusko garantovalo naše hranice a i přes procesy v 50. letech minulého století, jsme v Československu něco vybudovali. V souvislosti s procesy v 50. letech minulého století je důležité si uvědomit, že většinu nepravostí, které probíhaly, si dělali Češi sami mezi sebou. Byli k tomu využíváni kolaboranti s Němci, potažmo s gestapem z období okupace. Docházelo k vyřizování si účtů a velkými soudruhy byli ti, kteří se poté stali signatáři Charty 1977 ( Šiklová, Pithart a další, ten Pithart, který s Otáhalem a Příhodou sepsali dehonestační dílo Podiven ).

Byli jsme skvělí v průmyslu, zemědělství, měli jsme bojeschopnou armádu. Byli jsme soběstační.

Pak přišel rok 1989 a po něm cílené oslabení, rozdělení Československa, totální úpadek a zničení klíčových odvětví naší společnosti s následným, moderně vyslovovaným poevropštěním.

Každý rok je nám neustále omílána tzv. invaze SSSR do Československa v roce 1968, přitom většina lidí nezná pozadí tehdejších procesů. Někdy před dvěma lety se jedna paní dožadovala mého názoru na rok 1968. Zeptal jsem se jí zdali ví, kolik českých lidí během tzv. „ invaze a následné okupace“ zemřelo. Odpověď „ asi hodně“ Pokračoval jsem otázkou: „A víte kolik lidí zemřelo během německé okupace?“ Odpověď: „ asi také hodně“ Toto je obraz úpadku znalostí historie naší společnosti.

Podle historiků zemřelo v roce 1968 asi 178 lidí. Na smrti těchto lidí se ale také podíleli tehdejší Milice a SNB. Během okupace Německem zemřelo 366 tisíc lidí a následně dalších 20 tisíc na následky válečných útrap, ačkoli jsme s Německem nebyli ve válečném stavu. Zemřelo nás více než Britů nebo Američanů za celou 2. světovou válku!

Ze strany SSSR nelze hovořit o okupaci po roce 1968, neboť okupace je zcela něco jiného. Ti zlí Rusové nám nezakazovali používat náš jazyk, nezavírali naše vysoké školy, nelikvidovali naši inteligenci, či průmysl a jejich vojáci byli povětšinou zavření v kasárnách.

Oproti tomu Němci hned po vstupu na naše území udělali pravý opak. Zavřeli vysoké školy, hned nechali popravit potenciální odpůrce nového režimu, prováděli cílenou likvidaci českého etnika. Naše lidi odesílali do koncentračních táborů, dále do „ Říše“ na nucenou práci. ( Můj děda byl nuceně nasazen v Německu a na konci války přežil bombardování Drážďan a Němce chorobně nenáviděl ). Ale naši mocní stále tomu Německu lezou do zadku. To, že nás kdysi Němci okupovali neznamená, že bychom s nimi neměli obchodovat. Nicméně nesmíme zapomenout.

V této souvislosti si dovoluji upozornit na moji zkušenost. Když jsem byl několikrát v Číně, tak jsem si všiml jedné věci a to takové, že i když Číňané spolupracují obchodně s Japonskem, tak nezapomínají na to, co jim ti Japonci během 2 světové války provedli. A viděl jsem co Číňané dokáží, když si Japonci v Číně zkusí něco, co nemají. Ostatně ať je Čína jakákoli, v Číně je neustále udržováno historické povědomí národa. V rádiu, či televizi neslyšíte písničku v jiném jazyce než čínském.

Po roce 1989 západ, poučen z historie, začal s naším, tentokrát poevropštěním jinak než v předchozích staletích. Naučil nás na konzum, zničil a infiltroval naše školství. Zadlužil nás. Donutil mnohé z nás půjčovat si na Bohem daná základní práva, jakým je např. právo na bydlení a tím padnout do dluhového otroctví. A hlavně, poštval nás proti těm, díky nimž zde dnes mnozí z nás mohou žít – proti Rusům. A začal měnit a dehonestovat naši historii, naše historické osobnosti. Husitské povstání, Žižku jako obyčejného lapku. Je nám podsouváno, že Přemyslovci byli po genetické stránce Němci a že již nejsme čistí Slované atd.

A stejně tak, jako před 81 lety, i dnes Rusové, bojují na šesté prioritě za nás a za celý svět. Rozhodli se bojovat proti nastupujícímu NWO. Pokud bych si měl já sám vybrat, tak chci žít jako člověk pod vlivem ruského – slovanského světa, a ne jako otrok pod vlivem západu a NWO. Je důležité si uvědomit, že pokud Rus teď, potažmo Čína, prohrají, tak to, co nás čeká, nebude nic, co se nám bude líbit. Bude to Matrix v přímém přenosu. Bude to totální zotročení a depopulace podle textu na Georgijských kamenech.

My, Češi a Slováci bychom se měli stydět za to, že jsme dopustili, aby naši „představení s poblouzněnými telaty“ plivli do tváře našim ruským bratrům. Že jsme dopustili, aby Fiala v den výročí Pražského povstání odcestoval do Německa a tam projednával s potomkem esesáka vojenskou spolupráci a modernizaci našeho armádního expedičního sboru. Že jsme dopustili, aby nějaká Černochová v den výročí protektorátu uvažovala o stálé přítomnosti německých vojsk na našem území. A tak bych mohl pokračovat dále.

Tato válka je bojem zla proti dobru. Je to bitva nelidských entit proti nám Slovanům, proti lidem.

Pokud Rusové prohrají, tak se obávám, že to bude zánik etnika Čechů a Slováků, protože nájezd a infiltrace banderovců na naše území bude naším koncem.

Znaven, ach, znaven vším, já volám smrt a klid,
když vidím zásluhy rodit se na žebrači,
a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít,
a víru nejčistší zrazenou v hořkém pláči,
a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných,
a dívčí něhu, čest, servanou v okamžiku,
a dokonalost pak, budící už jen smích,
a vládu ve zchromlých pařátech panovníků,
a jazyk umění vrchností zmrzačený,
a blbost, doktorsky radící rozumu,
a přímost, zvanou dnes hloupostí bez vší ceny,
a Dobro, zajaté a otročící Zlu –
tím vším, ach, unaven, já zemřel bych už rád,
kdybych tím nemusel i lásce sbohem dát.

překlad Jan Vladislav

Zdroj:

https://aliancenarodnichsil.org/2022/05/08/valka-mezi-zapadem-a-slovany-1-cast/

Komu není lhostejná naše budoucnost, životy našich dětí, sdílejte tyto cenné informace

Na druhou stranu symboly satanů

https://www.inenoviny.sk/symboly-satanizmu-na-slovensku/