Vyvěšení plakátu s Putinem a s naší a ukrajinskou vlajkou hodnotím jako mrhání stáními penězi. Proto jsem podal tři dotazy na Ministerstvo vnitra. Ředitel kabinetu ministra Lukáš Hendrych mi musel odpovědět.

  1. Co to stálo

Jakou částku Ministerstvo vnitra zaplatilo za výrobu a instalaci plakátu s V. Putinem na budově ministerstva v Praze na Letné?

Odpověď: Celkové náklady na pořízení koláže činily 73.326,- Kč včetně DPH. V této částce je zahrnuta rovněž instalace a deinstalace koláže.

  1. Kdo na tom vydělal

Jaká společnost provedla výrobu a jaká instalaci tohoto plakátu?

Odpověď: Výrobu i instalaci provedla společnost Mowshe s.r.o., IČ: 25703005, Školská 24, 110 00 Praha 1.

  1. Zákonný důvod, proč to ministerstvo dělalo

V rámci jaké zákonné působnosti Ministerstva vnitra jakožto ústředního správního úřadu došlo výrobě a instalaci tohoto plakátu?

Odpověď: Koláž byla vyvěšena v rámci působnosti ministerstva v oblasti veřejného pořádku a dalších věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu.

Částečná nepravdivost odpovědí ministerstva

První dvě odpovědi jsou konkrétní. Ovšem druhá odpověď je částečně nepravdivá. Společnost Mowshe má v obchodním rejstříku uvedené sídlo jiné – Újezd 18, Praha-Malá Strana. Navíc neplní trvale zákonnou povinnost zakládat do obchodního rejstříku účetní závěrky. Ministerstvo vnitra za Rakušana dohazuje veřejnou zakázku někomu, kdo mlží o svém sídle a neplní zákonné povinnosti zajišťující větší průhlednost hospodaření právnických osob.

Třetí odpověď jsou pindy úředníka, který nechce přiznat pravdu. Zákonná působnost je dána konkrétními ustanoveními zákonů. Buď lze uvést ustanovení zákona, nebo takové ustanovení zákona neexistuje, pak v takové oblasti nemá ministerstvo vydávat státní peníze. Vyvěšení plakátu se netýkalo bezpečnosti občanů a veřejného pořádku.

Výroba a instalace plakátů pro účely propagace politických názorů ministrů není součástí zákonné působnosti ministerstev. Placení plakátu Ministerstvem vnitra hodnotím jako zneužití státních peněz a moci. Je to mrhání státních peněz v době, kdy nás vláda obrovsky zadlužuje. Pokud chtěl Rakušan vyjádřit svůj politický postoj, měl výrobu plakátu zaplatit ze svého a vyvěsit si jej na svůj barák.

Ministerstvo vnitra porušilo zásadu, že se musí s majetkem státu nakládat hospodárně a že prostředky jakéhokoliv úřadu lze vynaložit jen na jeho zákonnou působnost. Rakušan nás vrátil před rok 1989, kdy z rozpočtu státních orgánů byla placena stranická propaganda. V době před rokem 1989 jsme různé velké plakáty a agitační transparenty viděli často na budovách státních orgánů. Konečně velkou tradici v tom započali němečtí nacisté, kteří propagandu vnímali jako součást činnosti státních orgánů a měli i Ministerstvo propagandy. Myslel jsem, že tato doba skončila listopadem 1989. Avšak Rakušan se těmito praktikami inspiroval.

Na názor má Rakušan právo jako každý občan. Ovšem jako každý občan musí svůj názor vyjadřovat za své peníze. Rakušan si však pro vyjádření svého názoru využil budovu státního orgánu. To je nemravné. Navíc je to člověk, který chystá cenzurní zákon a chce tedy omezit svobodu projevu jiných. Už máme smutnou zkušenost s vypnutím vládě nepohodlných webů v únoru 2022.

https://zdenekkoudelka.cz/www/article_detail.php?id=1013