RESETUJÍCÍ SKUPINY ODSHORA DOLŮ

aneb

Tier 1, 2, 3, 4 a 5

Carden

(p.př.: Tier = úroveň, ale také skupina)

Zajímá vás, jak se tyto úrovně rozvíjejí směrem dolů? Zeptal jsem se několika vědátorů a dal jsem to, co jsem se od nich naučil, spolu s tím, co vím já sám, že je pravdivé dohromady a přišel jsem s pracovní hypotézou.

Tier 1 je globální autorita: americké ministerstvo financí, Evropská unie, monarchie neb „Velmi staré peníze“ panovníků – vládců

Tier 2 jsou světové vlády, subjekty vedené jakýmkoli řídícím orgánem, kterému je přidělen úkol vyjednávat a koordinovat vypořádání a získávání dluhů, vydávání a správu dluhopisů, včetně BIS, MMF, WBO; Na této úrovni jsou také členové „rodiny“, kteří jsou hlavními vlastníky světového bohatství. Tito lidé přidělili své zlato, drahokamy, exotické minerály atd. UST / Centrálním Bankám a nyní konečně mohou mít restituci. Ale všimněte si, že jsou stále pod autoritou úrovně 1.

Tier 3 jsou „Autoři Plánu“, ty stateční duše, které měly vizi obnovit sílu samotných financí ve světě propleteném dluhy a osvobodit všechny otroky dluhu (tebe i mě). Tato úroveň zahrnuje veškerá „předběžná ujednání“ poskytovaná a ve spolupráci s úrovněmi 1 a 2, včetně: ředitelů, správců, skupin a podskupin, všech schválených členů.

V této Tier 3 se také nacházejí „elity“. Mohou to být také lidé pracující ve zpravodajských službách, ve vojenském nebo finančním nebo vládním sektoru, nebo znát někoho, kdo pracuje na Velkém finančním resetu. Mohlo by to zahrnovat i to, že bankéři pracující na této transakci dostanou včasné výhody.

Bylo nám řečeno, že tato úroveň Tier 3 má sjednané sazby mnohem nižší, než jaké budou mít úrovně Tier 4.

Tier 4 je „internetová skupina“. Ty, které mají znalosti o RV GCR a jeho možnostech. Jedná se o skupinu buď nezávislých, kteří se nikdy nepřipojili ke skupině, nebo těch, kteří se připojili ke skupině a buď koupili více, nebo drželi měnu stranou, aby zajistili své sázky, a protože Plan B, C a D. Tier 4 tvoří tedy individualisté a věřící.

Tier 4 považují banky rovněž za:

Ty, kterým je třeba pomáhat činit moudrá rozhodnutí. Jsou si trochu vědomi toho, co se děje. Jsou tvární a budou se řídit pokyny. Jsou také skupinou, kterou lze použít k podpoře naší agendy kontroly světového bohatství a ukončení korupce a praním peněz.

Na našich bedrech je toho naloženo hodně … Dostáváme zde neuvěřitelnou příležitost. Musíme jen pochopit, jak bezpečně manévrovat prostřednictvím procesu výměny a dostat se na druhou stranu.

Tier 5 je nevědomé publikum (India Eco a Lima Delta tento Tier ani neuznávají, ignorují ho), „šuplíky na ponožky“ .. pitomci. Mohli mít taky dobře zhodnocenou měnu, ale protože tento proces aktivně nesledují, nebude z toho NIC. Jakmile začneme s výměnou, budou pravděpodobně informováni ústně. Tier 5, jak nám bylo řečeno, dostanou své penny, zlomek nepatrnou částku oproti dobře informovaným úrovním Tier 4.

Možná se divíte, jak byla navržena tato pětistupňová struktura – jaká šablona byla použita k teoretizaci a nakonec k dosažení našeho konečného cíle? Toto je jeden příklad a jen můj odhad. Ve světě obchodu na globálním trhu dluhopisů,

Tier 2, nakupuje a prodává národní dluhové nástroje kryté zlatem / tvrdými aktivy nabízenými entitou Tier 1. Tier 3 jsou kupující při odchodu poté, co různé subjekty v rámci Tier 2 koupili a prodali nástroj, přičemž si vybrali svůj výseč a zaplatili poplatky a provize a (velkou) část požadovanou Tier 1; 1) umožnění pokračování obchodu a 2) zajištění jeho tvrdých aktiv.

Obvykle po 3 – 5 průchodech zaplatí kupující při odchodu 94 až 97% na dluhopisovém nástroji platícím kupony původně sníženém bankou na 70 – 80% hodnoty (například) a listina je hotová za 24 až 48 hodin. To vše a obrovské množství provozního kapitálu bylo vytvořeno vytvořením těchto dluhových nástrojů. Je to skvělý plán, kromě skutečnosti, že každá národní vláda na světě je tak vlastně banánovou republikou. Všichni vůdci dávají své ruce od toho pryč. Projekty infrastruktury jsou zkratovány a výsledky jsou dány. Tady vstupujeme do hry MY. Jsme divoká karta.

V politické vědě pojem banánová republika popisuje politicky nestabilní zemi s ekonomikou závislou na vývozu produktu s omezenými zdroji, např. banány, minerály atd., což je v našem / americkém případě vytvoření / poskytnutí těchto papírových dluhopisů a fiat peněz.

Zpět ke kmenu Tier 4. úrovně, protože jsme vlastně obrovský (lidský) kmen. Už jsme tu byli v historii a tentokrát dostáváme příležitost to udělat správně. Hledali jsme knihu s názvem RV GCR PRO ZAČÁTEČNÍKY. Bohužel to zatím nikdo nezveřejnil, takže se můžeme uchýlit pouze k tomu, abychom se podívali na zdroje, které jsou k dispozici a jsou nabízeny údajně znalým zdrojem. Jako v jídelně si vezmeme trochu z toho, a trochu z onoho. Zvažte prosím laskavě mou nabídku určenou pro vaši potřebu. Jsem jen další z vašeho kmene a žádný právník ani finanční poradce. To je prostě to, co mám v úmyslu udělat – vzhledem k tomu, co jsem dosud slyšel:

Získejte odvolatelnou důvěru, kterou vás jmenují Správci a Správci / Poskytovateli.

Řídíte, jak jsou utráceny peníze, a dodáváte utracené peníze. Žádný prostředník neexistuje. To je dnes nejdůležitější věc, kterou musíte udělat, abyste byli připraveni na výměnu, protože základní struktura-skeleton důvěryhodnosti dává bance Důvěryhodnost jako orgánu. Bylo nám řečeno, že musíme mít tuto důvěru (p.př.: dokument, potvrzení identifikace) na jakoukoliv částku či majetek ..aj., co přesahuje 1 milion dolarů.

Nikdy jsem nedal kontrolu nad svými aktivy jiné entitě a nikdy jsem to ani neplánoval. Vlastnil jsem několik podniků a držel aktiva v celkové výši 7 místného čísla, takže jsem vědomý investor. Vzhledem k této mimořádné době a této mimořádné události a jejímu vzniku jsem otevřen zvažování možnosti spolupráce se společností spravující tuto důvěru. Je toho hodně co se musíme naučit. Všichni se učíme za pochodu. Úrovně Tier 1, 2, 3, 4 a 5 se budou učit v práci. Bude zapotřebí týmového úsilí, aby bylo možné spravovat toto bohatství patřící celému světu.

Během výměny s centry pro výměnu / vykoupení přidám toto upozornění ke smlouvám po svém podpisu: přijato a podepsáno ______,

A PODLÉHAJÍ PŘEZKUMU A PŘIJETÍ MÝM PRÁVNÍM / DŮVĚRYHODNÝM

ŘÍDÍCÍM TÝMEM S VZÁJEMNOU DOHODOU A SCHOPNOSTÍ MÍT DALŠÍ JEDNÁNÍ

S podpisem přijetí / potvrzení osobou vyjednávající se mnou.

Slyšeli jsme tolik protichůdných příběhů, že nás zajímá, jestli můžeme věřit bankám? Můžeme věřit orgánům odpovědným za tento proces? Pro mnohé, včetně mě, je to těžká situace. Tento dodatek mi dává otevřené dveře, abych získal rady moudrých lidí při spolupráci s milým hostitelem výměnné párty. Nevím, jestli to přijmou nebo ne. Na oplátku požádám a očekávám spolupráci.

S touto myšlenkou skončím a psal jsem o tom už dříve. Tuto velkou událost vytváříme společně s různými entitami. Ke každému článku přispíváme. Každou konverzací přispíváme. O tomto procesu výměny je stále příliš mnoho zmatku a kouře a křivých zrcadel. Žádáme a dostáváme absolutní čestnost pro naše závazky, pro naši integritu služeb. Vyžadujeme TRANSPARENTNOST pro snadný přechod této skupiny Internet Group / Lidu Tier 4 z prosté dělnické třídy na globální ultramoderní spasitele. JSME NA TAHU..

Posláno s vřelým objetím a napsáno, protože mám vašI záštitu. A Vy máte zase moji.

Carden

https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2018/04/tier-1-2-3-4-and-5-by-carden-4618.html

Odpověd na článek Cardena o úrovních Tier 1, 2, 3, 4 a 5.

Ron Giles

Chtěl bych poděkovat Cardenovi za jeho vynikající otevření významů různých úrovní Resetu/Revalvace. Věřím, že jsou věcné a pravdivé.

Chtěl bych přidat několik myšlenek a nápadů, které mohou zlepšit a dále objasnit toto porozumění.

Všechny peníze, které obdrží jakákoli z těchto burz s úrovní, budou v měnách krytých zlatem v zemi, ve které k výměně dochází. Na požádání může být v jiných měnách. Všechny „staré peníze“ držené královskými rodinami, vládami, Vatikánskou bankou atd. budou sladěny s novým kvantovým finančním systémem (QFS) se všemi příslušnými přiřazeními digitálních certifikátů, stejně jako s novými měnami. Jejich výměny budou zpracovány filtry Vyčistit, Čistý a Ne-teroristický. Peníze přijaté za obchodování s drogami, obchodování s dětmi, sexuálními intrikami atd. budou zamítnuty a v novém systému nebudou povoleny. Aliance označila tyto peníze za stejně zločinné jako zločinci, kteří jej obdrželi, a tyto zločinecké ososby budou ve svých pokusech o výměnu velmi zklamány. Jejich peníze budou přijaty k výměně, poté zabaveny a peníze zmrazeny na jejich bankovních účtech. Mohou být také při výměně zatčeni a odvezeni do vězení, aby čekali na své vojenské soudy. Existuje Plán, který se bude rozvíjet pro dobré, špatné i pro stvůry-zrůdy.

Stejně jako na úrovni Tier 4, úrovně Tier 1, 2 a 3 se budou vyměňovat a / nebo vykupovat podle svého záměru vykonávat humanitární práci, stejně jako kdokoli jiný. Čím větší je záměr vykonávat humanitární práci, tím vyšší budou jejich směnné / odkupní sazby, a to až do výše 500 000 USD / Zim. Subjekty na úrovních 1, 2 a 3, které mají skryté technologie, které chtějí dostat do oběhu a aplikovat venku, obdrží přiměřené sazby.

Sestupy mají důsledky.

Byl by to skutečný nedostatek představivosti že ti, kteří způsobili „škodu“ čtenářům IDC nebo jejich konferenčním volajícím, když s nějakou zavádějící informací nebo úmyslnou dezinformací mysleli, že to nebude mít důsledky za škodu, kterou způsobili. Klíčovým slovem je ZÁMĚR. Budou mít ve svém životě důsledky, tak či onak. Tomu můžete věřit.

Ti, kterým tito lidé ublížili, se budou muset obrátit na další, jejichž výměna / vykup byla úspěšná, o pomoc v humanitárních projektech, které chtějí dělat. Rozhodnutí mají důsledky a ti, kteří nevyužili dobré rozlišovací schopnosti a učinili nesprávná rozhodnutí, mohou být ponecháni s nosem nai okně, sledujíce výměnu / vykup ostatních, kteří využili své dobré rozlišovací schopnosti a udělali správná rozhodnutí a budou mít spoustu sdílet s rodinou a přáteli při provádění jejich humanitárních projektů. A právě o tom je koncept „Chalking“. O tom je rozlišování. Pokud tomu teď nevěříte, budete, když se pokusíte provést výměnu / vykup.

Závěrem je toto:

Aliance ví, kdo jste, stejně jako záměr vašeho srdce.

Toto vše nejvíce ovlivní kurzy vaší směny / odkupu. Může být čas na změnu, ale rychle to ubíhá, takže se rozhodněte, pokud se cítíte nepříjemně tam, kde jste. To je jen způsob života.

Další poznámka: důsledky jsou způsob, jakým příroda vede k vašemu účelu v životě. Kontrastní zkušenosti vám poskytnou znalosti o tom, co se vám nelíbí ve srovnání s tím, co chcete. Oba se sešli. Jak se člověk pohybuje po časové ose Země, jsou přijímána rozhodnutí, která vám pomohou jít tam, kam chcete. Život vždy dá novou šanci udělat lepší rozhodnutí. Vždy bude na vás, jaký zážitek si, možná, budete přát VY sami. Jste Láska, Milovaní a Milující, a Bůh je vždy k dispozici, aby vám pomohl, když o pomoc požádáte.

To je moje zkušenost.

Cardenovi, děkuji za objasnění těchto informací. Bylo to velmi užitečné. Výměny / vykupyse blíží a je mou nadějí a modlitbou, že se každý dostavíme ke svému jmenování s naleštěnými polobotkami, rovnými motýlky nebo vlasy správně nastříkanými as důvěrou vyzářující radostí, že můžeme sloužit našim bratrům a sestrám ať jsou kdekoli.

Požehnání a lásku všem

https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2018/04/re-tier-1-2-3-4-and-5-by-ron-giles-4618.html

Můj poslední post prozatím. Peníze nechte v bance. Vemte si něco na útratu. SKLADUJTE si potřeby a jídlo. Žádný toaletní papír (to dělala armáda, aby lidi donutila kupovat jídlo). Vaše peníze budou proměněny do nových měn. Nám všem bude dána spravedlivá částka. Něco kolem 7800 (Gesara). Trh s byty se kompletně zhroutí a my budeme mít na všechno zboží ceny v rozmezích let 1950-1970. Zlato vystřelí raketově nahoru na 50-100 tis. za unci zcela přirozeně, jak se stane podkladem nových zlatých měn – Zlatého Standartu. Stříbro půjde s ním ruku v ruce. já nejsem pro digitální měny, ale je jedna, která je podložená zlatem a bude skutečně fungovat jako Zlatá “reservní” měna. Digitální měna XRP je tedy jediná digitální měna podložená zlatem, která také vyletí nahoru. Oni neříkali, že to bude nějaký standart “na hovno”. Můj zdroj zevnitř mě řekl, že Červen/Červenec v tomto roce BUDE ČAS NAKUPOVAT, a v polovině příštího roku to vystřelí nahoru.

AKTUALIZACE Aliance 20.3.2021

Judy Poznámka o směně / odkupu v zemích mimo USA: Uvědomte si, že toto je pouze můj názor – a já se mohu snadno mýlit. Doporučuji si udělat vlastní průzkum.

Nedostali jsme mnoho informací o výměnách / vyplacení pro země mimo USA. Všechny směny měn a splácení dluhopisů Zim byly závislé na hodnotě vlastních měn dané země a na kontraktech, které měly s jinými zeměmi. Slyšel jsem, že některé země nemají Zim výkupy/směny vůbec, některé země nebudou k vykoupení Zimu vyžadovat humanitární projekty a v některých zemích je Zim možné vykoupit v poměru 1: 1.

Bylo potvrzeno, že všechny směny / výměny pro odkupy na celém světě budou pro všechny ve stejném časovém rámci (jedná se o globální reset měny). U všech lidí na celém světě by měl fungovat zabezpečený web, aby si nastavili schůzku na vámi zvoleném místě.
Vaše humanitární projekty mohou být buď mezinárodní nebo jen pro vaši vlastní zemi.
Pokud máte další dotazy, zeptejte se, kdy si schůzku zajistíte.

Před pár týdny obdržely mezinárodní peněžní účty Dubaj 1 a 2 obrovské splátky finančních prostředků ze splácení dluhopisů z vyšších úrovní.

V pondělí 15. března těchto peněz bylo nakonec uvolněno za účelem zahájení burz Tier 4B tento týden.

V úterý 16. března Dubaj 1 dokončil výplatu tranší na účty amerického ministerstva financí.

Ve středu ráno 17. března Dubaj 2 dokončil výplaty a audity, poté jim bylo řečeno, že prodejcům dluhopisů 3. až 4. úrovně bylo řečeno, že ten den obdrží likviditu.

Na konci března 2021 armáda odstraní Bidena z funkce prezidenta USA poté, co se rozhodla, že kvůli volebním podvodům v roce 2020 nebudou nové volby.

Prezident Trump by měl být znovu ustanoven (veřejně) v určitém okamžiku někde mezi 27. březnem a 4. dubnem.

Čtvrtek 1. dubna je začátek fiskálního roku GESARA pro nové americké ministerstvo financí kryté zlatem, drahými kameny, kovy a jinými aktivy.

K tomuto datu mohla obecná veřejná úroveň 5 směňovat cizí měny kryté zlatem / aktivy za nové mezinárodní kurzy.

Čtvrtek 1. dubna se očekává, že se prezident Trump vrátí jako náš jediný legitimně zvolený americký prezident, který vyhlásí globální reset měny, jubileum dluhu a globální agendu NESARA / GESARA.

Globální Fondy Prosperity.

Před šesti měsíci se objevila informace o uvolnění finančních prostředků z Globálních Fondů Prosperity jako nejzásadnější zpráva roku 2018, skrytá oficiálními dezinformačními médii, ale od té doby se rozvinul silný závoj ticha, dokud India Econemluvil o mezinárodních finančních fondech pro nové účtování finančního systému a prosperitě zůčastněných. O tomto projektu globální prosperity je jen velmi málo informací a to z toho důvodu, aby se celý proces vyhnul rušivým vlivům ze strany Státních Mafi – Deep State – Kabaly..

Základem celého procesu tvorby Globálních Fondů Prosperity je

Globální Měnový Reset

označovaný jako GCR/RV – Global Currency Reset/ReValuation, a opětovné převedení nejen celého košíku světových rezervních nebo-li „fiat měn“, ale i ostatních konvertibilních měn opět na zlatý základ tj. jejich opětovné podložení zlatem.

Gesara se týká 209 zemí celé planety.

FONDY A DLUHOPISY

Fond je bohatství nebo soubor aktiv, které vlastní nějaká osoba nebo komunita, a prosperita člověka je jeho/jejich ekonomický úspěch nebo štěstí v tom, v čem podniká, na čem pracuje, nebo k čemu jednoduše dochází. Období kvetoucí ekonomiky je charakterizováno nízkou nezaměstnaností, nízkou ekonomickou a sociální nerovností, politickou a sociální stabilitou, dobrou kvalitou zdravotní péče a pozitivním obecným hodnocením většiny obyvatelstva pokud jde o jejich vlastní situaci a převládající situaci a úroveň jejich společenského prostředí.

Dluhopis je pro změnu papír, který lze směnit za peníze, jídlo nebo jiné zboží primární životní potřeby. Dluhopisy jsou finanční dluhové nástroje používané soukromými i vládními subjekty. Držitel jednoduchého dluhopisu se stává věřitelem emitující společnosti.

Musíme však odlišit fondy humanitární pomoci od prosperitních dluhopisů:

  • Fondy humanitární pomoci jsou připraveny investovat do plánů, které zohledňují humanitární hlediska a mohou zlepšit život všech lidí v jejich komunitách na celém světě.
  • Dluhopisy prosperity jsou na druhé straně ty dluhopisy, které budou distribuovány každé lidské bytosti na planetě, výsledkem požitku nebo odměny za vše, co od nás elita ukradla, a které budou spravedlivě rozloženy po celé lidstvo.

PŮVOD

Globální Fondy Prosperity jsou programy přerozdělování bohatství, jejichž cílem je ukončit veškerou chudobu na planetě. Tyto fondy se původně zrodili se na základě dohody mezi indonéským prezidentem Sukarnem a mýtickým prezidentem Spojených států, Johnem Fitzgeraldem Kennedym, a jejichž prostřednictvím bylo uvolněno zlato zabavené Indonésii během druhé světové války.

https://steemit.com/history/@riandi/america-has-debt-57-thousand-tons-of-gold-to-indonesia-2017812t544993z

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalbanking167.htm

https://demonocracy.info/infographics/world/gold/gold.html

Ale peníze a mnoho dalších fondů byly blokovány vůdci Nového Světového Řádu, aby se tak zabránilo ukončení světové chudoby.

První pokus o resetování prostřednictvím dohody NESARA byl tou pravou příčinou a spouštěcím kohoutkem nukleárního útoku a masové vraždy 11. září 2001 na Twin Towers – Světové Obchodní Centrum v New Yorku, kde se nacházely počítače, které měly v ten samý den změnit světový finanční systém.

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-the-connection-between-911-jfk-and-the-global-collateral-accounts/

Tyto fondy, stejně jako obrovské finanční částky dohody NESARA byly původně naplánovány na uvolnění již v roce 2000.

Události z 11. září byly zčásti naplánovány tak, aby předcházely podepsání zákonu NESARA, který se měl uskutečnit v jednom ze Světových obchodních center v 10:00 hodin.

Série detonací nanotermitu a minijaderná nálož umístěná do suterénu budovy se ozavly kolem 9:00.

https://www.veteranstoday.com/2018/09/25/the-secret-history-of-9-11/

NESARA zlato bylo uloženo pod Twin Towers. Dokumentace tam byla všechna také. Všechno bylo připraveno a pak … zbytek je historie.

Nicméně Bushova administrativa v Bílém domě a jejich Centrální Rezervní Bankovní Systém (FED) po celém světě zabránily jejich vydání a v mnoha případech sprostě ukradly všechny transfery prostřednictvím sio – nacistických bankovních společností Kabaly kontrolujících celosvětové „cash flow“, a ze všech médií byla odstraněna téměř veškeré informace o existenci dohody NESARA.

Po té následovala instalace sio – nacistického teroristického řádu po celém světě pod pláštíkem „boje proti terorismu“, a krutá a bezdůvodná invaze do Iráku, a stále se rozšiřující implementace Nového Světového Řádu, světového sio-nacismu, stejně jako likvidační strategie – genocida ne-židovských etnik (Ukrajina, ISIL, hybridní-migrantská válka v Evropě).

Ale to vše se naštěstí nyní mění.

ORIGINÁLNÍ PROJEKT

Podle původního projektu ministerstvo financí Spojených států vydalo nový duhový dolar, který již je podložen zlatem, stříbrem, platinou a drahými kovy. Nový bankovní systém státní pokladny bude v souladu s ústavním zákonem USA, se zrušením systému Federálních rezerv a budou ukončeny veškeré agresivní vojenské akce vlády USA, což pomůže nastolit světový mír.

Podle zákona NESARA, který byl nyní nahrazen globální dohodou GESARA, by každý občan USA starší 21 let obdržel sto tisíc dolarů měsíčně po dobu jedenácti let, ale první by se proplatily nároky zemědělců, mezi něž patří odpuštění dluhu pro každou zemědělskou rodinu včetně dluhů hypoték, kreditních karet a půjček. Zdá se však, že toto financování bylo po dohodě GESARA sníženo nebo redukováno.

NESARA zrušil všechny dluhy kreditní karet, hypoték a dalších bankovních dluhů kvůli nelegálnímu bankovnictví a vládní korupci po celém světě. Zrušení daně z příjmu. Nová 14% daň z nových k životu nepodstatných položek poskytne tok příjmům vlád členských států. Zvýší se také výhody starších osob.

UVOLNĚNÍ FONDŮ

Dne 1. srpna 2018 její královská výsost, představitelka Dynastického Řádu Santa Mariam, Diane Urban, schválila královské nařízení, aby oficiálně zrušila všechny dluhy a uvolnila „Svěřenecké Fondy“, aby splnila balíčky prosperitních a humanitárních projektů. „Svěřenecký Fond“ je definována jako smlouva, podle níž zůstavitel nechává své dědictví nebo jeho část svěřenou v dobré víře někomu, který by jej v konkrétním případě a čase mohl převést na jinou osobu nebo investovat do vlastního prospěchu nebo do výhod třetí strany, tzv. příjemce.

Kromě jiných projektů budou tyto peníze pocházející z fondů, které se nashromáždily více než dvacet let v evropských bankách, použity na nákup všech ropných společností, bank a farmaceutických kartelů. Prvotním cílem projektu je odpuštění všech osobních, korporativních a národních dluhů po celém světě. To znamená, že se jedná o univerzální odpuštění dluhu a celosvětovou oslavu – Jubileum dluhu. (Jubileum – část 2)

Účet “White Spiritual Boy”. HSBC 2010. Plus tři podpisy Výboru 300, včetně britské královské rodiny – královny Alžběty. Když rozkliknete, je tam globálních kolaterálních fondů, zatajených a zneužívaných účtů patřících celém u lidstvu o mnoho víc. Takže TAM se vezmou TAKY (pouze) aktiva na RESET. Nicméně všechny tyto účty jsou tako pouhým ZLOMKEM toho, co se všechno nachází v tzv. resetovém koši, včetně mimozemských drahých a nám neznámých kovů, minerálů!

Jeden z takových chráněných fondů se nazývá Globální fond Saint Germain“, který obsahuje drahé kovy a mince v hodnotě více než jednoho quattuordecilionu amerických dolarů, tj. jednička se čtyřiceti nulami (https://www.thoughtco.com/bigger-than-a-trillion-1857463). Zdroje tohoto fondu jsou však další a oddělují se od globálních vypořádacích fondů. Každá země musí poskytnout univerzální prosperitu všem svým občanům pomocí vzorců vydělávání peněz a postupů, které byly prokázány během dvou set let úspěchu při zajišťování prosperity na kolektivní úrovni. Cílem je zavést benevolentní bankovní systémy po celém světě, aby nabídly tento peněžní kapitál a prospívaly celé lidské populaci, a který žádný jednotlivec nebo organizace kdekoli na Zemi nebude moci zastavit.

SVĚTOVÁ REFORMA

Podobné reformy proběhnou ve všech zemích světa. Pro humanitární účely budou k dispozici obrovské částky peněz. Budou také uvolněny pro použití všech dosud potlačených nových technologií, jako jsou zařízení pro volnou energii, zařízení pro čištění znečištění planety a zvukové zdravotní technologie. Nyní je známo, že za posledních třicet let se na celém světě vyprodukovalo dost peněz na to, aby se z každé osoby stal milionář, pokud by byla rozdělena rovnoměrně, protože v současné době 5% obyvatel ovládá 95% světového bohatství. Předpokládá se, že z těchto fondů bude mít prospěch celá lidská populace planety, protože všechny ekonomické zdroje a všechny peníze, které na světě existují, podložené zlatem, jsou více než dostačující k tomu, aby se z každé lidské bytosti stal milionář bez dluhů jakéhokoli druhu. Tito milionáři se však neudělají najednou ze všech, protože nikdo by nechtěl pracovat a ekonomika by byla kvůli inflaci paralyzována.

KDO JE INDIA ECO?

India Eco je přezdívka důstojníka rozvědky jedné (latinsko-americké??) země, který je součástí velmi důležité mezinárodní skupiny, která vychází přímo z USA, a která je známa jako “Q”, které je tvořeno skupinou vlasteneckých amerických zpravodajských důstojníků a také některými extrémně vlasteneckými jedinců, jejichž láska k jejich národu je tak silná, že se rozhodli soustředit na vymýcení toho, co známe jako Státní Mafii (Deep State), také všeobecně známou jako „Temná Klika“ nebo-li „Kabala“. India Eco popisuje svuj příběh ZDE

Hnutí, které je nyní známo pod symbolem písmena Q nebo-li Q-Anon, je vedoucí protisíla (jádro tvoří několik vysokých důstojníků rozvědné komunity + Pentagonu jako kupř. JFK Jr. a jiní..), která iniciovala celosvětové hnutí a povstání proti federálnímu světovému systému rezervních bank (hlavnímu zdroji financování Kabaly), na jehož správu vypršel západním mocnostem (Anglii, USA, Francii a Německu) mandát v r. 1996. Toto hnutí a povstání má svou veřejnou podobu ve formě seskupení známém jako BRICS, kde se nyní nachází většina významných zemí světa a toto seskupení již překonalo svým HDP, jakékoliv jiné světové seskupení států.

Tento rok, 1996, je ve vývoji planety významný také tím, že v jeho průběhu došlo k Reptiliánské invazi na planetu Zemi.

KABALA komplexní název pro všechno to co nazýváme jednou Ilumináty, podruhé svobodnými zednáři, nebo chazarskými či semitskými oligarchy – ať už muslimskými nebo židovskými, jejich neziskovkami, tajnými službami a agenturami, novináři a spisovateli a celou plejádou placených i neplacených sluhů a užitečných idiotů sloužících ať už vědomě nebo nevědomě fašistickému Novému Světovému Řádu, který zamýšlí a pokouší se aktivně o anti-humanistickou agendu jejíž hlavním cílem, kromě obecné degradace a degenerace druhu Homo Sapiens Sapiensis a jeho biologické, individuální a sociální identity, je mimo jiné také masová exterminace 90% tohoto druhu – lidstva. Pod tento název patří také většina hlavních náboženství včetně křesťanství. islámu a judaismu. Satanistické kulty přejali jejich šíření a „kontrolu obsahu“ nejpozději v době římské, kdy házeli křesťany lvům. V dnešní době se satanistické základy těchto náboženství projevuje zcela nepokrytě v postojích jejich hlavních protagonistů obviněných většinou z široce praktikované pedofilie a obětování dětí při satanistických rituálech.

Dalším názvem pro tuto mafii je také RKM (Rothschild Khazarian Mafia) nebo také RKBM (Rothschild Khazarian Bankster Mafia).

Kabala je malá skupina lidí sdružená v nějakém uzavřeném projektu nebo koncepci, obvykle propagující jejich soukromé názory nebo zájmy jako určitou ideologii, ať už v rámci státu nebo jakékoliv jiné komunity, přičemž je tato propagace provázená intrikami, o kterých nemá jejich vnější okolí pražádné povědomí. Použití tohoto termínu obvykle přináší negativní konotace politického účelu, spiknutí a utajení. To může také se odkazovat na tajné spiknutí nebo kliku lidí, kde může být termín používán jako sloveso

(utvořit kabalu = tajně se spiknout ..etc.) https://en.wikipedia.org/wiki/Cabal

India Eco informoval o současné situaci Hnutí Q-Anon a jeho propojení s mezinárodními armádními kruhy a zeměmi BRICS s cílem využít globální měnový Reset jako nástroj k totální demontáži globální kontrolní korporátní sítě temné Kabaly a nahradit její zkorumpovaný akolabující finanční systém novým kvantovým finančním systémem podloženým zlatem a dalšími finančními aktivy, což je mnohem spravedlivější jak pro lidstvo samotné, tak pro planetární ekosystém.

Jeho vlastními slovy:

„Účast ve zpravodajských službách v mé zemi a také mezinárodní služba na zpravodajské úrovni pro moji zemi, na ambasádách atd., mi umožnila navázat mezinárodní vztahy v oblasti tzv. mezinárodní zpravodajské komunity“. V této oblasti jsem navázal mnoho kontaktů, přátel a kolegů, díky nimž jsem se zapojil do procesu známého jako Q-Anon Movement, který se na počátku svého vzniku vyvíjel hlavně v USA, ale později se rozšířil do celého světa.“

„Státní mafie (Deep State) je v zásadě tvořena řadou velmi mocných rodin a veškerým jejich doprovodem následníků, kteří za nimi v podstatě uchylují jen kvůli penězům a moci. Tato skupina, složená z bankéřů typu Rothschildovy rodiny, Rockefellerovy skupiny, Morganovy skupiny atd., je skupinou několika rodin, které mají kontrolu nad mezinárodní ekonomikou a mají schopnost ovládat různé oblasti americká vlády s mezinárodním dosahem.“

Covid virus je film, jehož scénář (p.př.: tady pozor!.. jedna z vrstev scénáře!) je napsán (p.př.: byl infiltrován a je pod kontrolou; napsán byl Kabalou před 20 lety) proto, aby ospravedlnil uzavření hranic a inspiroval občany tak zůstat ve svých domovech, zatímco bude probíhat masové zatýkání víc jak 476.420 osob obviněných formou tzv. nezapečetěných (obyčejných) obvinění, normálních (zatímco je pořád zapečetěno – znamená to, že se to týká více osob a vysoko postavených – 213.650 obvinění a do dnešního dne bylo odpečetěno pouze 26.697) jak v US, tak po celém světě a na všech kontinentech za jejich příšerné zločiny proti lidskosti, korupci, která se vztahuje k sexuálním obchodům & obchodům s dětmi, za depopulační globalistickou agendu, ilegální odběr orgánů, opioid-fentanylovou epidemii zaviněná Čínou&Británií a ostatními a implementování špionážních plánů uvnitř US. Toto je vojenská operace, která byla namodelována podle SunTzuova: Umění války. Armáda a Trumpova administrativa jsou první v řadě v boji proti taktikám Deep State a jejich vlastní strategií je co nejmenší impakt této války proti Kabale na životy nevinných občanů celého světa, zatímco je budou osvobozovat svět z dekád (p.př.: spíš milénií!) vymývání mozků, které mělo zakrýt OBROVSKOU SÍŤ ĎÁBELKÝCH OBCHODŮ S ŽIVÝMI DĚTMI A MLADÝMI LIDMI, kterou provozoval Deep State – Státní Mafie (soudci-fízlové-politici-kriminálníci-advokáti a jiné stvůry) s obratem 150 Mld. dolarů ročně. Jenom v US se ztratí ročně kolem 800.000 dětí, a v celém světě to je ročně 8.000.000 dětí !! Trump s Aliancí Bílých Klobouků ukončil zakrývání a utajování těchto Ďábelských zrůdných obchodů, mučení, znásilňování a vražd malých dětí na adrenochrom a satanistické rituály. BOUŘE JE TADY! .. i Velké Osvícení.

Kvantový finanční systém (up-date)

Dr. Charlie Ward: 19.3.2021https://drcharliward.com/the-latest-updates-of-the-qfs/

Jdeme na systém Zlatého Standardu, spolu s dodržováním GESARA / NESARA, která byla dohodnuta ve 209 zemích této planety.
Quantum Financial System je největším finančním systémem, který svět poznal.
Chrání suverenitu a soukromí každého držitele jakékoliv měny po celém světě.

Vlády a banky v této chvíli již neovládají vaše peníze.

Každá země, která je kompatibilní s agendou GESARA, má bankovní trezor zlata a vydává zlaté certifikáty, kterými podkládá své peníze.
QFS již byl aktivován.
QFS klade měnu každé země na “hodnotu par” s měnou ostatních zemí. (p.př.: Termín „v nominální hodnotě“ se používá také při výměně dvou měn ve stejné hodnotě (například v roce 1964, Trinidad a Tobago přešly z britského západoindického dolaru na nový dolar Trinidadu a Tobaga a tento přepínač byl „na stejné úrovni“, což znamená, že centrální banka Trinidadu a Tobaga nahradila každý starý dolar novým. Vzhledem k aúprobovaným informacím India Eco a Lima Delta budou měny spárovány na přibližně stejnou nominální hodnotu).
QFS je aplikace v rámci kvantového počítače – systém knihy v rámci počítače.
QFS říká, odkud peníze přišly a kde jsou přesně v tomto okamžiku.
Již nikdy se nevrátí manipulace s měnami. Zlato nemůže být použito jako měna.

Čínští Starší byly složeni z různých multigeneračních čínských rodin žijících na Filipínách, které po celá staletí, vlastnili a udržovali odpovědnost za přibližně 90% světového zlata, které půjčovali zemím pro založení svých finančních systémů. Tam bylo pět špičkových Čínských Starších, kteří byli zodpovědní za globální měnový reset, měnovou revalvaci a uvolnění finančních prostředků.

V roce 1914 podepsaly Iluminatské pokrevní rodové linie 99 letou pronájemní dohodu s Čínskými Staršími na jejich zlato (dohoda o udržování západního finančního systému) a pak začaly nezákonně prát všechny peníze amerických daňových poplatníků prostřednictvím své soukromé federální rezervy, IRS, centrální banky a korporace – Washington D.C., London City, a Svatého Stolce ve Vatikánu. To je systém, který byl nyní změněn s Resetem globální měny.

Ilumináti, Kabala, DeepState nebo Černé klobouky získaly svou moc nad národy této planety tím, že uctívají Satana přes pedofilii a obětování dětí. Kabala se skládala ze 13 Iluminátských pokrevních rodin, včetně rodiny Habsburgů. Pod nimi byl Černý jezuitský papež, Adolfo Nicolas, a jeho šest generálů, papež František a personál 350 lidí ve Vatikánu včetně bývalého generálního tajemníka jezuitů, Petera Hanse Kolvenbacha. Jezuiti byli součástí většiny vlád a vůdců, zejména zednářů, a kteří infiltrovali každou zpravodajskou agenturu na světě se zednářskými vůdci, což z nich činí loutky, které realizují objednávky jezuitů. Ostatní kabalističtí vůdci byli mafiánští hlavy, včetně chazarských davových vůdců, Klaus Schwab z globálních ekonomických fašistů, královské rodiny Evropy, včetně královny Elizabeth, Nizozemsko a španělskou královskou rodinu. Kabala rozšířila se rozšířila na Benjamina Netanjahua a sionisty, globalistické a politické elity, Radu pro zahraničních vztahy, Bilderberberger Group, Výbor 300, OSN, Trentská Rada, Templářské rytíře, Maltézské rytíře, Kolumbovy rytíře, CIA, FBI, NSA, ASIO, M15, M16, NCIS, FSB, DGSF a Mossad.

Aliance nebo Bílé klobouky se skládají z prezidenta Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina, čínského prezidenta XI Jin-pinga, iráckého premiéra Mustafy Al-Kadhimiho, indického premiéra Narendy Modiho, Bílé klobouky na Ministerstvu obrany v čele s ministrem obrany Chrisem Millerem, Intel zástupce ministra Ezra Cohen Watnick (p.př.: námi často citovaný Ghost Ezra) a Gen. Michael T. Flynn, Q Force (složený z přibližně 800 speciálních OPS, kteří radí prezidentu Trumpovi, včetně generálů Pentagonu, náčelník spojených štábů, generál Mark Milley, Gen. John Hyten, Gen. James McConville, Adm. Michael Gilday , Gen. CQ Brown, Gen. Paul Nakasone a Gen. Jay Raymond), [Q] Anoni (dobrovolní patrioti v čele s Ezrou Cohenem-Watnickem, Gen. Flynn a J.F. Kennedym JR, který je Q), národní bezpečnostní agenturou a různými fanoušky po celém světě, včetně mezinárodní síly oprávněné k zatčení v jakékoli zemi, Interpolu.

BRICS byl aliancí národů Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky, kterou vznikla v roce 2008 po tzv. “hypoteční krizi USA”. Ve skutečnosti ke krizi došlo, když Kabala pokračovala v tisku fiat amerických dolarů, zatímco byla v bankrotu a neschopna ani platit nájem a splátky za zlato půjčené od čínských starších, kteří podložili americký dolar, základ pro mezinárodní obchod. V následujících letech, protoževznikali BRICS, hodnotili zlato a zdroje 209 národů v přípravě na globální reset měny. Po provedení Resetu = GCR/RV by všechny pozemské měny byly v poměru/kurzu 1 : 1 vzájemně mezi sebou namísto spoléhání se na americký dolar pro mezinárodní obchod.

Charlie Ward pracoval a přátelil se s Čínskými Staršími více než 15 let. Měl velkou důvěru mezi lidmi ve finančním světě a převážel peníze po celém světě pro soukromé klienty od super-bohatých až po různé globální vlády. Jeho tým přesunul 650 letadel plných zlata z vatikánských tunelů a předal ho zpět právoplatným majitelům v americkém ministerstvu převážel peníze, zlato a cennosti pro země a jednotlivce na Reset globální měny. Hodně Wardových informací pochází z toho, co nazval Čtyři zdi moci, mezi něž patřili Čínští Starší, Aliance, Trump White House a Trump Směnový Team. Posledních několik měsíců podléhá dohodě o mlčenlivosti a sdělil, co může a co nemůže prozradit.

Humanitární pracovníci jsou voláni k velkým myšlenkám.

Ron Giles

5. února 2021 | Výkup a směna

(p.př.: terminus technicus „humanitární fondy“ nebo „humanitární projekty“ je někdy používán ve stejném významu jako „fondy prosperity“ a „projekty pro/z fondy/ů prosperity“ a občas-méně také jen „sociální fondy“ nebo „sociální projekty“. Tato nová terminologie není ještě ustálená, ale má stejný význam. Je však nutné bedlivé pozornosti a nezaměňování tyto specifické (GESARA) s jinými veřejnými sociálními fondy nebo projekty (asi jich bude nejspíš hooodně). A zatím jedinými (pro mě osobně) aprobovanými osobami určenými Q-centrálou finanční rozvědky ke zveřejňování jsou India Eco a Lima Delta. Dalším, novým člověkem, který sám zveřejňuje SVOJE vlastní fondy je Charlie Ward, který veřejně avízoval, že mu již můžete projekty posílat. Ale asi má na to svůj protokol a my v redakci jsme se ještě k jeho videu nedostali, kde by to říkal podrobněji. Nicméně to video už asi je na světě.)

Jednoznačně jsem uvedl, že:

VÝNOSOVÉ FONDY ZE ZIM DLUHOPISŮ

JSOU VYHRAZENY HUMANITÁRNÍM PRACOVNÍKŮM

NA JEJICH HUMANITÁRNÍM PRÁCI.

Pokud nemáte v úmyslu dělat humanitární projekty s prostředky získanými z vyplacení Zim Bonds (státní historické dluhopisy Zimbabwe), tak proč si myslíte, že máte VŮBEC nárok na vyplacení Zim Bonds? Jinými slovy, pokud nejste ve svém srdci humanitární, pak prodejte své Zimy a jděte si koupit nějaký dinár nebo dong a vydělejte peníze na burze díky skoku těchto aktivních měn. Výkup Zimů je určen speciálně a pouze pro humanitární pracovníky..

Proč si myslíte, že úrovně Tier 1- 4A jsou osvobozeny od vykupu Zimů? Je to proto, že nejsou humanitarní. Úrovně Tier 1 – 3 jsou vládní úředníci, královské rodiny a velké korporace, které nakupovaly znehodnocené měny. Nakoupili měny tak, že když budou přeceněny zpět na přibližnou hodnotu, která byla před znehodnocením, budou mít zisk. Prostě a jednoduše, byli v tom kvůli penězům a NE kvůli humanitárním zájmům. Úroveň Tier 4 A jsou VELRYBY (zakoupili velké množství Zimů s nadějí na získání bilionů dolarů) a ti také nejsou humanitární. Projdou procesem vykupu a obdrží tzv. Potvrzení o bezpečném uchování (Safe Keeping Receipts – SKRs)). Nejsou to humanitární pracovníci a ani oni nejsou financováni.

Zim Bonds (p.př.:historické dluhopisy Zimbabwe), byly do procesu přecenění zavedeny s postupem času . Poté si lidé hladovějící po zisku řekli, že pokud si můžeme koupit tyto zaniklé a nefunkční bilionové bankovky Zimbabwe (Zimbabwe Trillion dollar notes), i kdybychom dostali jen haléře za dolar, budeme bohatí. Chamtiví blázni, všichni. Výkup Zimů je určen pouze pro humanisty. Zim si může koupit kdokoli, ale likvidní prostředky získá pouze humanitární pracovník (p.př.: není požadováno vzdělání v oblasti, ale zájem, projekt, vize, charakter. Zbytek dodá Aliance, včetně odborníků na cokoliv)..

https://www.100trillions.com/pages/authentication

Volavky Kabaly měli ze svých podvodných aktivit obrovský benefit, aby lhali, podváděli a odváděli tak „stádo“ humanitárníxch pracovníků od skutečné hodnoty Zim Bondů, a zničili jejich příležitost získat velké prostředky na humanitární projekty.

Volavky se zaměřili na potřebu velkých částek na humanitární záležitosti a zahájili vypočítavé úsilí o snížení očekávání skutečných humanitárních pracovníků, aby dosáhli vysoké míry výkupu. Podněcovali velkou kampaň, aby humanitaristé neočekávali vyšší sazby a uspokojili se s kuřecím krmivem namísto banketu, který je pro ně připraven. Tj $ 12 milionů za 100trillions dolarovou bankovku, nebo, dostanete nominální hodnotu dluhopisů oříznutou o 6 nul a nějaký drobný navrch.

Humanitární pracovníci potřebují plnou nádrž s benzínem, aby se dostali tam, kde mohou být efektivní při řešení humanitárních potřeb, ale kabalistické volavky vám chtějí dát jen tolik benzínu, aby jste sotva nastartovali motor,a le už a poté vyrazili na příjezdovou cestu, než se vůbec dostanete na cestu. Šéfové volavek Kabaly nechtějí, aby lidé měli peníze;

PROTOŽE NÁS NEMOHOU OVLÁDNOUT A ZOTROČIT, POKUD BUDEME MÍT VLASTNÍ PENÍZE.

VŠICHNI TITO PARCHANTI SI MYSLÍ, ŽE MUSÍME BÝT CHUDÍ A PŮJČOVAT SI PENÍZE U NICH A OD NICH, ABY TAK DOKOLEČKA DOKOLA FUNGOVAL DÁL A NEKONEČNĚ JEJICH DLUHOVĚ&OTROKÁŘSKÝ SYSTÉM !!

Měli bychom být na tomto svět ti mírní, kteří mají zdědit Zemi, ale byli jsme otupeni a uspáni podmíněností základního vzdělávacího programování mysli – Common Core.Zeptejte se svých dětí, jestli znají rozdíl mezi debetem a kreditem? Podívejte se, zda byli na střední nebo vyšší střední škole nějakým způsobem poučeni o penězích a jak se mají používat. Jeden ze sta možná ví, že debet a kredity jsou účetní pojmy, nejen karty používané k nákupu věcí. Náš vzdělávací systém byl navržen tak, aby nás gumoval, a ne učil, a abych pravdu řekl, funguje to skvěle!

Prostředky z přecenění měn mají pocházet z banky. Pokud jste slyšeli o smluvní sazbě, uhodnete, s kým je smluvní sazba, s bankou. Je to tak? K přehodnocení měny mělo dojít před 21 lety. Uchopte realitu.

BANKY NIKDY NEBUDOU CHTÍT REVALVACI MĚNY; ZVLÁŠTĚ TEĎ, KDYŽ JSOU KOMPLETNĚ V BANKROTU.

Volavky mluví o bankách a citují všechny své informace od bankéřů; všimli jste si toho? Získávání informací od bankéře, těch, kteří nás chtějí zničit, je absurdní; asi jako ptát se stráže, jak se dostat z vězení. Jsme nepřátelé bank, protože když získáme své prostředky, naše práce je zničí. Bankéři lžou a bankéři volavky lžou samosebou také, a to se právě děje. Pokud chcete vidět lháře v práci, přečtěte si data a fiktivní Intel ze sítě guru na IDC. „Citují“, co jim řekl bankéř. Stejným způsobem jako DoD (ministerstvo obrany) předpokládané úniky Intelu. Jsou všude.

KURZ vykupu za ZIM je 500 000 $ : 1

Abychom tak řekli, byli jsme podmíněni tím, abychom byli otroky. Proč je tak těžké vstát a obléknout si náš plášť Svrchovanosti? Protože nevěříme, že jsme Panovníci, nikdy s námi nebylo zacházeno jako s jedním z nich. Když tedy půjdeme na termín našeho výkupu, formovači a tvarovači našeho myšlení nás naučili, že bychom nikdy neměli žádat víc, než co nám nabízejí, a pokud se nám tato sazba nelíbí, vyhledejte správce majetku a váš bankovní tým, který vám pomůže s lepší sazbou výkupu na 2. schůzku. GEEZ, jaké to bylo bodnutí. Oliver řekl: “Víc prosím.” To je to, co máme dělat při výkupu? Žadonit o to, co potřebujeme?

Koho, na této slavné Zemi, myslíme, že máme žádat o to, co potřebujeme? A ještě šílenější model: máme mozek, abychom zjistili, co potřebujeme, a pak dokonce požádat o to, abychom dostali ještě víc, abychom měli něco v záloze? Volavky chtějí, abychom si vzali to, co říkají, že dostaneme. Na druhou stranu Aliance, která to má na starosti, chce, abychom požádali o to, co potřebujeme, a bude nám to dáno. Volavky Kabaly nemluví za Alianci a nikdy nemluvili. Pokud někdo udává sazby nebo předpovídá data, je to Volavka. Je taková Doba. Opravdu není tak těžké pochopit, o co se snaží. Nedovolte, aby se to stalo.

Jsme jediní Suverénní – Panovníci v Království našeho Otce. Je to proto, že jsme Boží děti. Království zahrnuje celou Zemi a její lid. Neexistují žádní další princové a princezny, kteří by zdědili tento úžasný svět. MY jsme ti, kteří měli za cíl přestavět Zemi jako místo hodné přebývání Božích synů a dcer. Toto je naše Království a my si ho bereme zpět. Nežádáme luky a šípy, abychom šli bojovat v této válce proti Temným Duším, které nás utlačovaly, abychom je zničily. Potřebujeme palebnou sílu našeho Boha, abychom si vzali zpět to, co je naším právem, dědictvím; můžeme žádat a přijímat skutečnou moc naší Svrchovanosti, aby přišla a jemně se usadila na našich bedrech. Ten plášť je tam v rohu a čeká, až natáhneme ruku a oblečeme si ho. Pokud nemáte zapnutý plášť, nemáte vlastní osobní sílu.

Pojď, můj Excalibre, jdeme bojovat s jediným nepřítelem, kterého máme, a to jsou okovy a řetězy Temných, které jsou zakořeněny v našich myslích. (Opatrně s ušima, budu je potřebovat). Byli jsme podmíněni, abychom byli otroci. Pros a uvidíš, co dostaneš, protože přesně TO dělají jen otroci.

Nebudeme potřebovat 500 000 $ za ZIM, pokud vše, co uděláme, je postavit někde nějaké domy pro bezdomovce. Nepotřebujeme 500 000 $, pokud chceme jen nakrmit ty, kteří hladoví v místní potravinové komoře. Nepotřebujeme 500 000 $, pokud chceme budovat zdravotní a wellness centra v našich městech nebo pěstovat biopotraviny. To nebude stát až tolik moc peněz. To nechte na těch několika tisících, kteří přijmou nižší sazby. To jim dá zdroej k tomu něco udělat. Ale když jim dojdou peníze a nemohou jít do dalšího města, dalšího města, a dalšího státu, a dalšího národa, kde jsou stále ti, kteří tyto věci potřebují, jejich peníze vyschly a humanitární práce je ponechána těm, na které Aliance a Bůh při práci záviseli. Pokud se ti, kteří jsou povoláni, nepřipravují na své volání jednoduše tím, že dostanou to, co potřebují, tak kdo to tedy dokončí ?

Ale pokud se chystáme opravit Zemi, vyčistit oceány, nalít peníze do našich komunit po celém světě a znovu vybudovat světovou ekonomiku tak, aby fungovala pro každého; a poté etablovat struktury, které ji udrží, a které vydrží, potřebujeme 500 000 $. A co 6000 patentů, které nám byly ponechány, a další tisíce, které jen sedí na policích vynálezců a čekají na financování? Pokud nepožádáme o kurz vykupu 500 000 $, pak budeme muset říct, že si to nemůžeme dovolit.

POZNÁMKA: Může existovat předpoklad, že Aliance může k vyřešení problémů pouze vytáhnout peníze z QFS, který není správný. Certifikáty digitálního zlata v QFS nejsou aktivní jako peníze, dokud nedojde k transakci splacením dluhopisů nebo směnou měny. Když prodáme náš Zim atd. Kvantovému systému QFS, jedná se o transakci, která aktivuje certifikáty a ty jsou vloženy do našich účtů QFS. Pak je aktivní a lze jej použít. Aliance to nemůže udělat, pokud nebude mít k dispozici transakci s QFS. Je to proti Univerzálním Zákonům spojeným s QFS. Účelem vykoupení je dát obrovské finanční prostředky do rukou humanitárních pracovníků, kteří jsou pokornými tohoto světa. To je naše dědictví. Naším úkolem je zajistit, aby celá země a všichni její lidé vyšli z otroctví a vlivu Temné Strany a dostali se do plného Světelného spektra, tam kde sídlí PRAVDA. Jsme ti, kdo budou financovat Alianci a jejich práci. Dal jste do svých plánů něco pro Alianci? Jak moc? Pokud se nám nepodaří zahájit vše, co je třeba udělat a dost na udržení naší práce, neuspěli jsme.

Aliance chce, abychom měli peníze. Chtějí, abychom požádali o vyšší sazby, takže přinejmenším dostaneme peníze z QFS na naše Suverenní účty QFS, aby byly k dispozici, když budou potřeba finanční prostředky. Nemá cenu mít v QFS certifikátech Quintilliony digitálního zlata, pokud tam prostě budou neaktivní.

Přestaňte si myslet, že můžete udělat jen málo, když máme tolik práce, abychom tuto loď napravili a nechali ji znovu plout. Získejte lepší představu o tom, co se děje, a přestaňte si myslet, že vaše projekty jsou jen ty, které můžete vidět, pokud budete jezdit po svém okolí. Celý svět a všechny jeho obyvatele musíme ZMĚNIT. Musíme myslet ve větším a komplexněji – a plánovat to.

Snažím se jen rozšířit naše myšlení

Ron Giles

QFS2020.com

Převzato: https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2021/03/24/urovne-a-skupiny-a-struktura-globalniho-menoveho-resetu-fondy-prosperity/