Elementární analýza nám umožňuje identifikovat tři „centra moci“ světové vlády, která realizuje plán na vytvoření „nového světového řádu“ na naší planetě. Některé z tezí tohoto plánu jsou napsány na slavných „tabletech“ ve státě Georgia. Každý si může tyto teze přečíst sám.

Co jsou tato „centra moci“? Jedná se o Vatikán, Londýn a Washington DC. V podstatě jsou to všechny samostatné „státy ve státech“, ačkoli oficiálně je jako takový uveden pouze Vatikán. Všichni jsou však osvobozeni od jakýchkoli daní.

Ve všech těchto třech „státech“ jsou na hlavních náměstích instalovány egyptské obelisky, což přímo naznačuje území pod přímou kontrolou klanu temných kněží Amon-Set-Yahweh-Jehovah-Satan.

Kromě toho, pokrývka hlavy papeže ve svém prodlouženém tvaru připomíná korunu egyptského boha Amona. Papež je samozřejmě „vnější postava“ obdařená reprezentativní mocí. Je to on, kdo svými vyjádřeními vyjadřuje vůli klanu temných kněží. Samotných velekněží je dvanáct, podle počtu apoštolů, znamení zvěrokruhu a izraelských kmenů. Právě oni představují skutečnou moc nad světovou „elitou“. Ale těchto dvanáct apoštolů-kouzelníků je jen viditelnou částí temného kněžství.

Vatikán je zároveň náboženským a ideologickým „centrem“ světové vlády. Není náhoda, že hnutí ekumenismu na Zemi začalo právě odsud. Vskutku, pro jednotný globální policejní stát úplné kontroly je třeba i globální jednotné náboženství. Toto je jeden z povinných bodů pro nastolení „nového světového řádu“.

A asi málokdo ví, že Vatikán má opravdu gigantické finanční zdroje. A tyto prostředky jsou uloženy v evropských Rothschildových bankách v Anglii, Švýcarsku a Francii, jakož i v americké Federální rezervní bance.

Vatikán má také opravdu unikátní knihovnu znalostí ze starověkých civilizací. Právě v jejích knižních depozitářích jsou uloženy mnohé rukopisy z knihoven v Kartágu, Římě, Alexandrii a Konstantinopoli. Přístup k těmto zdrojům je však přísně omezen a pro obyčejné smrtelníky je téměř nemožné dostat se ke starověkým rukopisům.

Díky tomu se Vatikánu po zničení mnoha starých rukopisů a kronik v různých zemích během válek a „podivných“ požárů podařilo s pomocí katolických historiků přepsat dějiny Ruska a Číny před několika staletími. Rozsah tohoto padělání historie je prostě úžasný. Padělci však v oficiální verzi historie zanechali množství „záseků“ a „nesrovnalostí“. Ale teď to není o nich.

Druhé „centrum moci“ – Londýn – je globálním finančním centrem, ve kterém vše řídí největší bankovní domy planety – Rothschildovi, Warburgovi, Oppenheimerovi a Schiffovi. Mnohé evropské vlády včetně britských jsou jim přímo podřízeny. Všichni tito velcí bankéři tvoří také sbor Iluminátů. Jiné zednářské lóže jdou o stupínek nižší než Ilumináti.

Vojenským centrem je Washington DC. Odtud je financován vojenský a vědecký rozvoj světové vlády, jakož i světová zpravodajská služba a válka. Zde udávají tón domy Rockefeller a Morgan. Mimochodem, rozložení samotného Washingtonu bylo vytvořeno pomocí zednářských symbolů. Stačí jak na různých budovách, tak na bankovkách Federálního rezervního systému USA, kde nad oříznutou pyramidou satanské moci vidět plazivé „vševidící oko“ označující skutečné vlastníky celého sionsko-anglosaského impéria.

Pokud jde o přesně „City of London“, to se prostě hemží obrázky draků, kteří narážejí do plazů. Ve Vatikánu jsou také takové obrázky.

Konečným cílem těchto sil je úplné zničení lidstva, včetně těch lidských služebníků, kteří nyní pomáhají realizovat jejich plány.

A.Dutov

https://www.slovanskenoviny.sk/tri-centra-sily-svetoveho-satanizmu/