Výpověď člověka, který pracoval v týmu Billa Gatese. Vypovídá, jak jsou vytvářeny vakcíny. DNA člověka je nezničitelná. Co může usmrtit, je ztráta imunity. Přesně tak, jak to známe u AIDS. Člověk pak umře na zcela banální ochoření.

Co se týká očkování proti Covid 19, obsahuje látky, které postupně způsobí právě ztrátu imunity. První dvě dávky dokáže organismus relativně zdravého člověka zpracovat, ale pokud se udělá 3x po sobě hrubý zásah do DNA, tak následuje postupná likvidace přirozeně ochrany těla.

Samotní očkovaní jsou nosiči viru, již jejich přítomnost či dotek může přenést onemocnění na zdravého člověka. Tedy je na zvážení každého, zda bude slepě věřit podvodné kampani rozesílané v médiích, propagované zaprodanými vládami, které se největšího podvodu v dějinách lidské civilizace účastní. Je vytvářen obrovský tlak na veřejnost, genocida, apartheid… copak to nikomu není podezřelé?

Jaké máme možnosti?

Jako důkaz si můžete udělat hloubkový rozbor krve – darkfield. Pokud nemá krev standardní obraz, ihned je třeba se začít čistit a hned víte, na čem jste…Dalšímu očkování je třeba se vyhnout!  Nelze pomoci člověku, pokud o pomoc sám nestojí.

Lidé buď jako ovce půjdou na porážku nebo porazí vlastní lenost a začnou se zajímat a své zdraví a svůj život začnou chránit… Třetí očkování je opravdu tečka, vždyť to máte všude na očích!!!!

Tečka za vaším životem… Chytrému napověz… přísloví nelže…

Více ve videu:

https://www.facebook.com/100033573518566/videos/417331993356212/