V Evropě, ale i jinde již začínají postupně vojenské tribunály. Jak jsme se mohli dočíst ve švýcarských novinách byla za tyto zločiny zažalována také největší švýcarská společnost SWISSMEDIC, která nedělala před zavedením očkování testy vakcín proti COVID19 a způsobila smrt a poškození zdraví statisícům občanů. Toto bylo odvysíláno jak ve švýcarské, tak i v německé veřejnoprávní televizi.

Sbor generálních soudců amerického námořnictva a Úřad vojenských komisí měly problém najít tři nestranné členy poroty, kteří by vyslechli důkazy proti generálnímu řediteli společnosti Moderna Stéphanu Bancelovi, protože každý z vyslýchaných znal někoho, komu vakcína zničila život – nebo ho zabila. Po týdenním hledání vybral JAG tři důstojníky námořní pěchoty a kapitánku námořnictva, kteří projevili vůči Bancelovi nejmenší zášť. Přesto shledali Bancela vinným z vraždy už pět minut poté, co viceadmirál Darse E. Crandall předložil případ JAGu a požádal komisi, aby Bancelovi uložila trest odpovídající škodám, které jeho vakcíny způsobily světu.

Bancel na svou obhajobu odsoudil tribunál jako “nezákonný zločinný soud” a vyhýbaje se očnímu kontaktu s porotou samolibě prohlásil, že vakcína Covid společnosti Moderna je klinicky bezpečná a účinná, a že nemůže být tudíž činěn odpovědným za “náhodná zranění nebo úmrtí”, protože mu americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) udělil imunitu před trestním stíháním v záležitostech týkajících se výrobků této společnosti. “Podívejte se, kde jste”, řekl mu ale viceadmirál Crandall. “Opravdu si myslíte, že se zodpovídáme úřadu FDA?” “Připadají vám tyto případy bezpečné a účinné?” pokračoval a promítl na velkou televizi obraz mrtvého vojáka, který spěchal na očkování po nařízení ministra obrany Lloyda Austina, když se všichni vojáci nechali bez výjimky očkovat, jinak jim hrozil disciplinární trest. Tomu vojákovi praskly pak oči jako propíchnutý balonek a poté zemřel na zástavu srdce. “Stalo se to za 29 hodin poté, co dostal první injekci”, řekl viceadmirál Crandall. “Bylo mu 19 let, byl zdravý, zcela fit a byl připravený sloužit své zemi. Vaše vakcína ho o všechno připravila.” Poté ukázal kopie vojákova lékařského posudku a výsledků Army Combat Fitness Test (ACFT); voják obstál na výbornou, získal 580 z maximálních 600 bodů, což svědčí o jeho vynikajícím zdravotním stavu.
.

Bancel s výrazným francouzským přízvukem důrazně namítl: “To nic nedokazuje. Kolik vakcín dáváte svým vojákům, když narukují? Znám odpověď – šest. Jak můžete říct, že mu jedna z nich neublížila? Možná měl nějaký základní zdravotní problém, který váš screening nezachytil. A neviděli jsme žádný důkaz, že by se u někoho projevily závažné vedlejší účinky po podání pouze jednoho očkování…” “To znamená, že máte podstatné důkazy o vedlejších účincích po následném očkování, o které jste se ani vy, ani Moderna veřejně nepodělili”, přerušil ho viceadmirál Crandall. “Prosím, nevkládejte mi slova do úst. Nic takového jsem neřekl”, řekl Bancel. “Svůj případ stavíte na smrti jednoho amerického vojáka.” “Jen se rozehřívám, zatčený Bancele”, utrousil viceadmirál Crandall. V rukou držel svazek papíru, na němž se podle jeho slov nacházela jména 70 vojáků, kteří buď zemřeli, nebo byli zraněni tak, že nebyli schopni služby v ozbrojených silách do 14 dnů od prvního nebo druhého očkování Modernou. U mnoha z nich se objevila myokarditida a hypertenze čtvrtého stupně. Někteří onemocněli nevyléčitelnou mozkovou obrnou. Jeden z nich ztratil veškerý průtok krve do dolních končetin a byly mu amputovány nohy. Hrstka z nich nyní žije s chronickými neuropatiemi. Třicet dva lidí zemřelo. Požádal komisi, aby si dokumenty prohlédla, a pokračoval ve slovním ubíjení Bancela.

.
“Dovolte mi položit vám otázku: Proč, zatčený Bancele, nejste očkován?” Pak viceadmirál Crandall řekl, že Bancelovi krátce po příjezdu na Guantánamo odebrala zdravotní sestra námořnictva krev. Předvolal na lavici svědků kapitána Richarda G. Zebera, ředitele americké námořní nemocnice v Guantánamu, který do protokolu uvedl své jméno, hodnost a pověření. Při výčtu jeho úspěchů Bancel náhle vyskočil na nohy a vykřikl: “Tenhle člověk je oční lékař. Není to virolog ani imunolog. Je nekompetentní vyjadřovat se k vakcíně.” “Můžete se krotit, zadržený Bancele”, varoval ho viceadmirál Crandall. “Doktore, můžete s jistotou říct, že tady pan Bancel se nikdy nenechal očkovat proti Covidu?” Lékař odpověděl, že žádný test není stoprocentně průkazný, ale že si je na 98 % jistý, že Bancel není očkovaný, a to na základě nepřítomnosti protilátek v jeho krvi. “Jsem z toho zmatený, zatčený Bancele, a možná mi pomůžete; pokud je vaše věda tak neomylná, pokud je vaše vakcína tak bezpečná a účinná, že jste ji doporučil desítkám milionů lidí po celém světě, jak je možné, že jste ji, pane, sám nepodstoupil?” pronesl Viceadmirál Crandall. “Na tuto otázku neodpovím”, řekl Bancel neomaleně.

.
“Doktore Zebere, když se zaměříme pouze na dnes uvedené případy úmrtí, jaká je podle vašeho odborného názoru pravděpodobnost, že 32 vojáků, mužů a žen, ve věku 18-25 let, zemře během dvou týdnů po očkování, přičemž ke všem úmrtím dojde během 90 dnů?”, zeptal se ho viceadmirál Crandall. “Je to statisticky nepravděpodobné” odpověděl kapitán Zeber. “Máte větší šanci vyhrát v Powerballu či být zasažen bleskem než být svědkem této tragédie. Když vezmete v úvahu nejen úmrtí, ale i zranění, je pravděpodobnost, že by tolik vojáků onemocnělo nebo zahynulo, kdyby si nevzali vakcínu, je několik set milionů ku jedné”, vysvětlil kapitán Zeber. “A můžete na základě svého hodnocení dospět k nějakému závěru?” položil otázku Viceadmirál Crandall. “Mohu. Existuje jednoznačná příčinná souvislost mezi vakcínou a úmrtím. Velikost krevních sraženin nalezených u zesnulých je taková, jakou lékařská věda dosud neviděla”, řekl kapitán Zeber.

.
Viceadmirál Crandall poté před komisí potvrdil, že Bancel jako generální ředitel společnosti Moderna musel mít plné znalosti o škodlivých účincích injekce proti sraženinám, ale tyto údaje zatajil, aby maximalizoval své zisky. Díky Covid injekci společnosti Moderna se Bancel stal multimiliardářem. “Upřímně doufám, že ty peníze už neutratíte”, řekl Bancelovi viceadmirál Crandall. Porota vynesla verdikt a uznala Bancela odpovědným za mnohá úmrtí či zranění a navrhla, aby byl za své zločiny proti lidskosti popraven oběšením. Když se dozvěděl rozhodnutí poroty, rozzuřený Bancel vstal ze svého místa a začal třást spoutanými zápěstími ve vzduchu. “Jak to můžete udělat? Jsem přece obchodník. Mám dvě děti…”

https://celostnivzdelavani.cz/tresty-za-zlociny-spojene-saplikaci-vakcin-proti-covid-19-jsou-vplnem-proudu