Vesmír je tvořen Tlakem nebo-li Potenciálem

Jedním z nejdůležitějších konceptů staronového vědeckého paradigmatu je pochopení eteru a torzního pole.

 • Eter má dynamiku Vortex Torusu
 • Torus jsou dva tlaky, které jsou v symetricky opačných směrech
  • Gravitační tlak – Dovnitř – Stlačený stav je Gravitace
  • Radiační tlak – Ven – Roztažitelnost Vesmíru
 • Hmota je Důsledkem Stability Dvou Protichůdných Tlaků
 • Každý bod vesmíru má svůj potenciál.
 • Každý bod vesmíru může vytvářet Torus uvnitř Torusu
 • Stlačitelnost Eteru Způsobuje Tvorbu Elektromagnetických Vln
 • Big Bang se děje každé TEĎ, černá a bílá díra.
 • Planeta a Ionosféra jako Vodič, Atmosféra jako Izolant a Planetární systém jako Kondenzátor
DIGITALIZACE LIDÍ – NANOTECHNOLOGIE – TORZNÍ POLE

Stlačitelnost Etéru má Vliv na Gravitaci, Elektromagnetismus a Hmotu

Říci, že látka je stlačitelná, mimo jiné znamená, že může uchovávat hybnost. Hybnost (momentum) je definována jako „množství pohybu pohybujícího se tělesa, měřené jako součin jeho hmotnosti a rychlosti“ a „impulz získaný pohybujícím se objektem“. Hybnost (Radiační tlak) má ‚spěch k růstu‘. Stlačitelnost eteru zahrnuje pohyb v symetricky opačných směrech.

Tyto dvě opačné elektrické podmínky, které tvoří základ konstituce hmoty, tedy stlačený stav gravitačního tlaku a rozšířený stav radiačního tlaku. Tyto dvě elektrické podmínky jsou stejné a opačné tlaky, které činí pohyb nezbytným a bez nichž je pohyb nemožný.

Veškerá Hmota je pouze Tlakem Podmíněný Pohyb

„Veškerá hmota je pouze tlakem podmíněný pohyb. Měnící se tlakové podmínky způsobují různé stavy pohybu. Proměnlivé stavy pohybu jsou to, co věda nesprávně vykládá jako prvky hmoty.“

Stlačitelnost Eteru Způsobuje Tvorbu Vln

Vzorec toho, jak vlny procházejí setrvačností v eteru, má pouze jeden tvar: sinusovou vlnu. Harmonické vlny, spojení na posvátnou geometrii a devítkovou geometrii (Zvláštní Dodatky – Devět je číslo Vesmírů) je všude kolem nás a má vliv na naše zdraví.

Co je Eter

 • Fraktálně-holografický ve svém ukládání informací (napojeni na holografické vlastnosti DNK (DNA))
 • Biokrystalický – působí jako tekuté krystaly
 • Měřitelný a aktivní – expanduje a smršťuje se
 • Proudí radiálně, pak „klesá“ [teče dovnitř do středu hmoty]. Tento radiální proud eteru je spirálovitý vířivý proud. Jde o dostředivý pohyb. Toto je zdroj rotace od nejmenšího měřítka po největší měřítko.
 • Je důležité poznamenat, že éter není oddělený od ostatní hmoty, ale za substrát, ve kterém se tvoří všechny částice a skrze který jsou zprostředkovány fyzické síly.
Fráktal a jeho nekonečnost

Proč potřebujeme Eter

 • Všechny Vlny Potřebují Médium

Vesmír jako Hologram

 • Prace N. Koryreva, N. Tesli a mnohých dalších dokazují spojení hvězd se zemí. Toto spojení dokazuje, že vesmír je hologram, ve kterém jsou všechny body propojeny. Tím je okamžitá rychlost a komunikace ve vesmíru normou prostřednictvím skalárního energetického spektra (Teleforce a Nikola Tesla).
 • Pro představu, máte tyč a na jednu stranu tyče zatlačíte tak okamžitě se sila projeví na druhém konci tyče, něco podobného platí pro celý vesmír.
 • A informace může být extrahována v místě, kde se setká se svou “signaturou”, nebo jinými slovy, pokud má tato informace vztah k danému místu či objektu! To je něco jako teleportace – nebo ne?!?
 • S ignál torzního pole (TP) “necestuje” z Tx (transiver, vysílač)do Rx (receiver, příjemce) jako v rádiové komunikaci, ale signál TP se při splnění určitých podmínek “objeví” okamžitě v cílovém bodě umístění RX!

TORUS

 • Torus je ve základní vzor ve vesmíru, který vesmír používá k vývoji. Tok energie času
 • (Vortex) a vektorová rovnováha je základní strukturou vesmíru. Torus je všude primárně od malých molekul až po obrovské galaxie.
 • Vektorová rovnováha nebo Izotropní Vektorová Matice. Vzor seskupení odpovídá vektorové rovnováze nebo izotropní vektorové matici, kterou nastínil Buckminster Fuller.
 • Atom jako Torus. Každý atom je Torus nebo spojení několika Torů. Vodík jako základní Torus. Dalším prvkem Helium jakodvojitý torus, jako samotné Slunce.
 • Zbytek zkomplexněl, jak byl na drobné struktury přidán tlak hvězd a supernov, které se v nich vaří.
 • Elektron a Proton jako dva Spojené Torusy. Přičemž každý elektron jako torus na vnější straně a každý proton jako torus v jádře, oba spojené vírem energie podobným tornádu.Identifikace atomové struktury pochází od Patricka Flanagana, M.D., Ph.D.
 • Torusy se točily takovým způsobem, že energie vycházela na rovníku a energie přicházela přes póly. Protony byly přesný opak. Neutron je kombinací elektronu a protonu spojených dohromady.
 • Čtyřstěn jako nejjednodušší 3D Těleso.
Matematika založená na víru – Květ Života

Psychoenergetika – Skalární Interferometry – Mysl je podobná času – Myšlenkové Války

Psychoenergetika – Skalární Interferometry – Mysl je podobná času – Myšlenkové Války – Díl 2

Řešení – Skalární energie – Kvantová věda – Nikolai A. Kozyrev – Nikola Tesla – Každý atom je torzním generátorem – Úžasné výhody pro naše zdraví nebo smrtící zařízení HAARP a 5G?

Geometrie Života – Torus

Vesmír je tvořen Tlakem nebo-li PotenciálemStlačitelnost Etéru má Vliv na Gravitaci, Elektromagnetismus a Hmotu – Veškerá Hmota je pouze Tlakem Podmíněný Pohyb – Stlačitelnost Eteru Způsobuje Tvorbu Vln – Vesmír jako Hologram – Torus

Zdroj:

https://stop5g.cz/torzni-pole-vesmir-jako-hologram-tlak-hmota-a-vlny/