Německý tým psychologů a lékařů spojených pod Technickou Universitou v Berlíně oznámil, že dokázali klinickými testy existenci nějakého života po smrti. Toto úžasné oznámení je založeno na výsledcích studie, která využívá nový typ medicínsky kontrolované formy NDE (near-death experiences) zážitků blízké smrti, které umožnily pacientům být klinicky mrtví po dobu 20 minut před tím, než byli vráceni k životu.

Tento kontroverzní proces byl vyzkoušen na 944 dobrovolnících za poslední čtyři roky. Při jeho aplikaci na dobrovolnících byl využita komplexní směs léků včetně adrenalinu a dimethyltryptaminu, který byl předurčen k tomu, aby fyzické tělo přežilo stav klinické smrti. Tělo pokusného subjektu bylo dočasně uvedeno do komatického stavu za použití směsice léků, která byla následně z krve vyfiltrována během následujících 18 minut během resuscitace.

Velmi dlouhou zkušenost během experimentu bylo možné zrealizovat díky novému přístroji na cardiopulmonární resuscitaci (CPR), který se jmenuje AutoPulse. Toto zařízení je využíváno již několik let k znovuoživení lidí, kteří byli mrtví po více jak 40 až 60 minut.
Tým vědců vedeným Dr. Bertholdem Ackermannem monitoroval průběhy operací a následně zaznamenal výpovědi kontrolovaných subjektů. Přestože jsou ve výpovědích jednotlivých osob drobné odchylky, všechny pozorované subjekty mají nějaké vzpomínky na období klinické smrti. Značná část z nich popsala některé podobné senzační události.

Většina vzpomínek je spojena s prožitkem pocitu oddělení od těla, levitace, celkového vnitřního klidu a bezpečí, tepla, zkušenosti naprostého uvolnění a přítomnost všeobjímajícího světla.

Vědci říkají, že jsou si plně vědomi toho, že mnoho z jejich závěrů by mohlo lidi šokovat. Experiment ukázal skutečnost, že různá náboženství nemají na život po životě v zásadě žádný vliv. To potvrzuje fakt, že mezi pokusnými osobami byli zástupci různých náboženství: růžné frakce křesťanských církví, muslimové, židé, hinduisté a ateisté. „Jsem si vědom, že naše výsledky mohou otřást vírou mnoha lidí,“ řekl Dr. Ackermann. „Ale v každém případě, my jsme právě zodpověděli jednou z největších otázek historie lidstva. Doufám, že tito lidé nám budou schopní odpustit. Ano, existuje život po životě a vypadá to, že to platí pro každého.“

Zdrojem překladu je web, který prezentuje smyšlené příběhy a fikce. Hledáním na internetu lze jistit, že jméno doktora nejspíše smyšlené. Celý příběh připomíná námět filmu Hráčky se smrtí (1990). Přesto je to téma k zamyšlení…

Zdroje: Hráči se smrtí, Worldnewsdailyreport.com

Autor: Sueneé