Harašení všech klimatohysteriků nabírá na síle. Většina těch původních hýká radostí, že byli vyslyšeni, když varovali před smyšlenou katastrofou. Bohužel jim stále nedochází, že se stali nástrojem zneužitým k celkové změně systému a skladbě společnosti. Je třeba je rozdělit na ekology a na ty, kteří vyhrožují likvidací planety díky oteplování a přebytku CO2.

  Ekologové mají v mnohém pravdu. Znečišťování Země a řady přírodních zdrojů je skutečně důsledkem činnosti člověka. Už několikrát jsme upozornili na to, že to jsou především odpady, čeho se máme bát. Plasty a chemikálie do přírody nepatří, přesto jich tam je stále více. Často jsou likvidovány i nové věci, to vše v zájmu fungujícího byznysu. Řada zemí, to i včetně těch ekonomicky nejvyspělejších, se ke zbytkům a přebytkům chová tak, aby jejich likvidace byla co nejlevnější. Mnohdy zneužívají těch chudších států a jejich území považují za odkladiště nepotřebného. Ne nadarmo se po dlouhé roky měnily opuštěné objekty a přilehlé pozemky v Čechách ve skládky německého odpadu. Za mrzký peníz je nechali někteří naši pseudopodnikatelé zavážet. Práce s odpady je neskutečně výnosný obchod a záleží na tom, jak k němu kdo přistupuje. Nicméně pečovat o své přirozené prostředí je nutností, protože tím chráníme sebe a své blízké.

Dost moralizování. Z ekologů zabývajících se reálnými problémy a bojujících proti velkým korporacím či nenasytným výrobcům pomohla evoluce vzniknout ekoteroristům. Ti by byli nejradši, kdyby se nevyrábělo nic, nejezdila by auta a lidé by dle nich měli svítit….vlastně by měli žít v noci ve tmě. Znuděná a líná mládež narozená v blahobytu svou hranou lásku k přírodě se projevuje bráněním v dopravě, ve výstavbě silnic, přilepuje se k asfaltu, k obrazům slavných velikánů. Přestože tito většinou zmanipulovaní jedinci mají pocit, že jsou zajímavou alternativou ke zbytku lidstva, používají naprosto stejné výhody moderních technologií jako ostatní. Mají mobilní telefony, dívají se na televizi, používají počítače a pěšky také nechodí. Taková bojovnice Greta si vozí pozadí v luxusní limuzíně, letá letadly a když už se pustí do plavby přes oceán, zvolí katamarán z laminátu. Jestliže skuteční ekologové musí mnohé znát a mít vysokou odbornost, pak ekoteroristé neznají a neumí často vůbec nic. Pouze obtěžují ostatní a tváří se jako drsní a uvědomělí rebelové. Připomínají spíše hnutí hippies než ochránce planety.

Nejhorší odrůdou jsou klimatoalarmisté. Jejich teorie o postupném oteplování planety mají mnoho nedostatků, což je však vůbec nezajímá. Zde je příklad, citujeme. ,,Klimatická změna není způsobena člověkem. Například Arktida má ještě více ledu než před 3000 let. Neustálé strašení klimatickými fanatiky a učedníky Grety ve vztahu k arktickému ledu se ukazuje jako přehnané, protože se na jarním slunci prostě nerozpustí jako máslo, zvláště když dostupná data dokazují, že arktický ledový příkrov je přibližně 200 let relativně stabilní. A nejen to. V období zhruba před třemi až sedmi tisíci let (tedy kolem 5000 až 1000 př.n.l) byl výrazně menší a tenčí než dnes. A to vše bez dnešních emisí CO2.“ O tom, že bájně nebezpečný CO2 rostliny nutně k svému životu potřebují, to ví každé studované dítě. Bohužel řada mládežníků ve škole moc neposlouchá a tento fakt jim uniká. Navíc nevnímají ani pedagogy vyučující fyziku a chemii, takže při případném odstranění z vozovky, ke které se přilepili vteřinovým lepidlem, odchází s kusem asfaltu na končetinách a s příslibem finančního postihu za opravu poškozené silnice. Hloupost a naivita jsou po právu potrestány. O příkladech přirozených změn počasí na Zemi bychom si mohli povídat dlouhé hodiny, o jejich cyklech a dopadech na lidstvo také. Není to nic tak dramatického, abychom se kvůli tomu vraceli do středověku. A nebuďme namyšlení, tyto změny teplot nejsou důsledkem naší existence.

Smutné na tom všem je, kolik podvodníků a politiků se na vymyšleném oteplování planeta přiživuje a zneužívá tématu k vlastnímu politicko-ekonomickému progresu. Klima je  zpeněženo na mnoha frontách. Nejde o žádnou záchranu přírody. Vždyť mnoho výzkumů prokázalo, že elektroauta, jejich výroba, provoz i likvidace přináší větší ekologickou zátěž než vozidla se spalovacím motorem. Výroba samotné elektřiny je také kapitola sama o sobě. Solární panely a větrné elektrárny už při vzniku spotřebují mnoho elektrické energie a jejich likvidace je unikátní ukázkou toho, jak devastovat přírodu. Obrovské vrtule z trvanlivého kompozitu zahrabané pod hlínu do jámy mají poločas rozpadu vyšší, než si vůbec uvědomujeme. O problematice likvidace solárních panelů se více dozvíme za nějakých 20 let. Dalo by se opět pokračovat velmi dlouho. U elektřiny, jejích zdrojů a uložišť čeká lidstvo ještě mnoho desítek či stovek let výzkumu, což neznamená, že se tento problém nepodaří nikdy vyřešit.

V současné době je však předčasné tlačit na změny ve formě zbavování se fosilních paliv, likvidaci spalovacích motorů a dalších počinů vedoucích k obrovské krizi. Stejně tak je idiotské zavírání farem z vymyšleného důvodu nadměrné produkce CO2 hospodářskými zvířaty. Budeme tedy vybíjet i ta divoce žijící? Ne, je to vše pouze politika a manipulace, nikoliv ochrana životního prostředí. Důkazem je obchod s emisními povolenkami či používání soukromých tryskáčů politiky při přesunech mezi jednáními o potřebě chránit planertu. Záměrem Green Dealu je tak především omezit mobilitu většiny prostých lidí, přinutit je změnit stravu, omezit soběstačnost, ekonomicky je zruinovat a postupně je přinutit ke snížení porodnosti a nastavit systém tak, aby přijali dozor nad sebou samými. Všichni ti současní aktivisté jsou pouze nástrojem zneužitým mocnými. Tak, jako si vypiplali Gretu, tvoří celou generaci hloupých a nechápajících lidí ochotných jim tleskat, podporovat a rozhodovat volby ve prospěch vlastních učitelů. Co se musí stát, aby ti mladí idealisté procitnuli a došlo jim, že jsou pouze užitečnými idioty? U starších je to marný boj, postižení jedinou správnou pravdou je jen těžko léčitelné.

 

AUTOR: Jindřich Kuhavý

ZDROJ