Často se říká, že systémový západoevropský komplex nadřazenosti, nemoc spočívající v sebeospravedlňujícím ovládání a vykořisťování okolního světa, začal první “křížovou výpravou” (1096-1099). Technicky vzato je to pravda, ale před ní došlo k dalším událostem, které můžeme nazvat “předkřížovými výpravami”. Například masakr 4 500 Sasů, který provedl barbarský franský vůdce Karel Veliký u Verdenu v roce 782. Tato krvavá lázeň byla základem franské Evropy, která dodnes přežívá jako jádro lží EU. Po zhroucení Evropy Karla Velikého a období konsolidace přišly o 200 let později události z počátku 11. století, které však přesně předznamenaly první křížovou výpravu na jejím konci. Nejprve to byla franská křížová výprava “reconquista”, která začala v jedenáctém století akcelerovat na Pyrenejském poloostrově. Poté přišly “normanské” (ve skutečnosti šlo o kolektivní tažení všech Franky vytvořených zmetků severozápadní Evropy) křížové výpravy neboli dobývání Sicílie, jižní Itálie a Anglie v roce 1066.

Stejně jako tyto “předkřížové výpravy” se i genocidní “dobývání” první křížové výpravy odehrávala v podstatě uvnitř Evropy, případně v její blízkosti na Blízkém východě. Tyto vikingské vojenské nájezdnické a obchodní výpravy, vedené na koních a operující z hradů, byly rozšířeny do západní Evropy (keltské země napadené z franské základny v Anglii) a do východní Evropy (Pobaltí a Rusko). Revoluce však přišla s vývozem této agresivní eurocentrické mentality do vzdálených zemí prostřednictvím “conquistadorů” (stejné slovo) v oblasti, kterou dnes nazýváme Latinská Amerika, před 500 lety. Ti byli plodem Kolumbova imperialistického a kapitalistického podniku z roku 1492 a po nich následovaly da Gamovy výpravy za penězi do jižní Afriky a Indie v roce 1497. Vyvolaly globální revoluci, protože vedly k celosvětové genocidě a drancování jiných národů a ke zničení jejich civilizací. Clive v Indii, Rhodes v Africe, Clinton v Srbsku, Bush v Iráku a Biden na Ukrajině byli pouze conquistadoři pozdější doby. Dnes jsme však svědky konce jejich conquistadorské civilizace.

Náš velký reset

Nyní tedy přicházíme ke konci životně důležitého roku křižovatky 2022 a k revoluci, která se odehrává pouze jednou za 500 let. To, na co jsme tolik let čekali, je nyní tady. Datum 24. února 2022 se již zapsalo do světových dějin. Vzhledem k neuvěřitelně agresivnímu odmítnutí Washingtonu umožnit kyjevskému loutkovému režimu poskytnout svobodu obyvatelům Donbasu bylo Rusko nuceno přejít k obrannému plánu B, k částečné mobilizaci a demilitarizaci a osvobození celé Ukrajiny, a dokonce i mimo ni, k čemuž ho sebevražedné postoje západního světa donutí. Omezenou operaci musela západní agrese změnit v plnohodnotnou válku a USA/Západ/NATO se svými sebevražednými sankcemi připravily o mír a prosperitu. Znamená to konec západní dobyvačné civilizace. Pokusíme se tedy nahlédnout přes horizont do roku 2023 a dále. Co přijde, až ukrajinská válka skončí?

Někteří, kdo sledují západní zpravodajství o konfliktu, mohou být těmito výroky překvapeni. Toto zpravodajství je však podivnou směsicí blouznivých fantazií/myšlenek a přímočaré propagandy, organizované západními tajnými službami a PR agenturami, opomíjející pravdu, logiku a realitu. Prodejní novináři dostali příkaz informovat o takových nesmyslech shora – jinak by přišli o kariéru a o příjmy. Takové zpravodajství bylo v podstatě určeno k tomu, aby se pokusilo udržet západní národy pod kontrolou v těžkostech, kterým čelí v důsledku sebevražedných rozhodnutí svých politických elit ovládaných USA.

Americká elita využívá skrovné zdroje svých vazalů z NATO (tzv. “spojenců”) a jako bojiště využívá Ukrajinu a jako potravu pro svá děla Ukrajince a žoldáky. Ruské vítězství je však nevyhnutelné, i když se zpožďuje, protože USA záměrně a sebevražedně dělají z Ukrajiny svůj druhý Vietnam. Západní elita chce bojovat “do posledního Ukrajince”. (“Je nám jedno, kolik Ukrajinců zemře. Kolik žen, dětí, civilistů a vojáků. Je nám to jedno. Ukrajina nemůže přijmout mírové rozhodnutí. Rozhodnutí o míru může být přijato pouze ve Washingtonu. Ale zatím chceme pokračovat v této válce, budeme bojovat do posledního Ukrajince.”). Bývalý americký senátor Richard Blake). Proto nemorálně dodává nejrůznější smrtící zbraně, aby další statisíce těchto nakažených Slovanů zemřely nebo byly zmrzačeny.

I kdyby se někteří v NATO odvážili poslat další desetitisíce “ochotných” k vyvraždění přímo na Ukrajinu, a ne se vydávat za Ukrajince, jako v případě mnoha a mnoha tisíců hlavně polská armáda s novými 200 000 záložníky po zuby ozbrojenými USA zaútočí, Rusko je připraveno. Proroctví starších sice uvádějí jako konec této desetileté války květen 2024 (americká elita ji prostřednictvím svých placených ukrajinských loutek zahájila v roce 2014), ale proroctví jsou vždy podmíněna pokáním a neměli bychom se z nich snažit předvídat přesné detaily. Ať už se stane cokoli, v příštích několika letech dojde v důsledku této války k revolučním proměnám po celém světě.

Nový světový řád

Nejdramatičtější událostí po porážce na Ukrajině bude jistě ústup USA, protože budou vyhnány z Eurasie, což je proces, který začal ve Vietnamu a poté pokračoval v Iráku a Afghánistánu. Nacionalista Trump se chtěl stáhnout dobrovolně, ale nebylo mu to umožněno, proto k ponižujícímu stažení USA dojde silou, jako tomu bylo v Kábulu. Amíci, táhněte domů, skanduje celý svět, včetně mnoha lidí v západní Evropě, unavených tyranií USA. V Eurasii nyní USA okupují pouze několik ostrovů (Tchaj-wan, Japonsko, Singapur), špičky dvou poloostrovů (Korea a západní Evropa) a okraj mořského pobřeží Izraele. Všechny tyto oblasti budou muset opustit, s výjimkou nepalestinských částí Izraele. Tchaj-wan se přirozeně vrátí k Číně, Japonsko si bude muset najít vlastní cestu, smířit se se sjednocenou Koreou a ekonomicky se podřídit Číně. Ohledně západní Evropy viz níže.

USA si budou muset po návratu domů lízat rány a budou deoligarchizovány lidovou revoltou. Dedolarizace světové ekonomiky již probíhá, což bude mít velmi vážné důsledky pro deindustrializovanou ekonomiku USA. Americké impérium projde deimperializací, podobně jako evropská impéria po roce 1945, a bude-li to vůbec možné, bude muset ve své silně polarizované, vysoce zadlužené a značně křehké situaci najít nějaký druh jednoty, identity a suverenity. Mimo USA svět skanduje “Amíci, jděte domů”, ale uvnitř USA obyčejní Američané skandují: “Federálové, jděte domů”. Je to totéž. Bažina musí být vysušena. Odchod USA ze západní Evropy po jejich osmdesátileté okupaci bude znamenat konec již značně odzbrojeného a marného NATO. Sebevražedný bankrot evropských zemí povede také ke konci politické a hospodářské odnože NATO, EU.

To bude znamenat rekonfiguraci špičky evropského poloostrova a jeho resovereignizaci, což je proces, který již začal v Maďarsku. Na západním Balkáně bude opuštěn Camp Bondsteel, druhá největší americká základna na světě, a Srbsko, Černá Hora, Kosovo a Bosna se přeskupí do postamerického světa, světa dlouho očekávané spravedlnosti. Budoucnost Evropy není tisíce kilometrů za Atlantikem, ale na východě, v sousedství jejích přirozených zdrojů energie, potravin, hnojiv a výrobních odvětví. Evropa jako samostatný kontinent je koneckonců pouhou fikcí, umělým konstruktem, který byl vytvořen z euroasijské pevniny a odříznut od ní z čistě politických důvodů. Evropa to brzy pozná, protože se vrací ke svým kořenům, které si zachovalo pouze Rusko. Evropa vedená Ruskem poskytuje perspektivu jednoty suverénní, ale konfederativní severní Eurasie “od moře k zářivému moři”, ve skutečnosti od Reykjavíku po Tokio. To je budoucnost, v níž jsou USA zcela bezvýznamné. Její “řád založený na lžích” a genocidní chaos skončil.

Uvnitř samotného Ruska již transformace začala, zrádní příslušníci “tvůrčí třídy” odešli do svého duchovního domova v Izraeli s Pugačovem a Zelenským, stejně jako za hranice do Gruzie a Finska. Tento očistný proces a následná rerusifikace Ruska, Ukrajiny a Běloruska půjdou ještě daleko. Po úchylkách 200 let carského Ruska – a tehdy šlo o velmi vážné úchylky – jinak by se car Mikuláš II. nechtěl vrátit do předimperského Ruska, na “Rus”, a nikdy by nedošlo k roku 1917 – 75 let marxistické sovětizace a 30 zkorumpovaných let amerikanizace, a tedy oligarchizace, má transformace daleko. Po tomto neslýchaném období dekadence a korupce, které se nakonec táhne přes 300 let, dojde k velkému a radikálnímu osvěžení a očištění národní identity. Všechny ruské instituce, včetně stále ještě sovětizované církve, spolu s jejími malými pobočkami založenými emigranty po roce 1917, se promění. Z trapných trosek minulosti povstane nekompromisní ruská církev, osvobozená od penězoměnců. Minulost skončila. S příchodem budoucnosti v roce 2022 je vše tak bezpředmětné.

Nový křesťanský řád

Co se týče současných verzí západního křesťanství, protestantismus (1517-2017) je v západním světě do značné míry vyčerpanou silou, jeho 500 let trvající období, kdy byl nejlepší, je pryč. Stejně jako jej odstartovala technologie tisku, ukončila jej technologie internetu. Puritánství hlásalo “Nenáviďte hřích a zvláště nenáviďte hříšníka”, nyní jeho stejně agresivní potomek, wokeismus, hlásá “Milujte hříšníka a zvláště milujte hřích”. Jinými slovy, vše je dovoleno. Kdysi plné protestantské církve se v západním světě každoročně zavírají po stovkách. Byl tím, čím byl, moralizujícím a bělošsky nadřazeným výkyvem v dějinách, a to jak v dobrém, jako je dodržování slibů, poctivost, čestnost a morální bezúhonnost, tak ve zlém, jako je bezohledné a neudržitelné vykořisťování lidských a přírodních zdrojů, včetně otrokářství, posedlost penězi a šetření, stejně jako nudný a obrazoborecký filistrovství způsobený úzkoprsým fanatismem a tragické, rigidní, doslovné, moralizující, nepřirozené a farizejské potlačování lidské přirozenosti, způsobující hrubé pokrytectví a misogynii až po vyvražďování žen jako “čarodějnic”.

Co se týče římského katolicismu, vylévání dítěte s vaničkou, na počátku šedesátých let jej převzala CIA, aby jej použila jako politické beranidlo proti SSSR. A i ono je v západním světě do značné míry vyčerpanou silou (1054-2054?). Utajená pedofilie a misogynství povinně svobodných a frustrovaných duchovních, z nichž někteří jsou úchyláci, nyní odhalené, ji zabíjejí. Není divu, že někteří tvrdí, že současný papež je poslední. Pokud se však katolicismus podaří zbavit amerických a evropských politických pacholků a očistit od vrozeného tisíciletého sekularismu, může se alespoň vrátit ke kořenům (protestantismus jako schizmatické, rozštěpené protestní názorové hnutí nemá sám o sobě žádné kořeny, k nimž by se mohl vrátit). Osvobozen od Říma může lid, kterému se nyní říká “katolíci”, znovu vzkvétat v nových formách, zejména v Latinské Americe, Africe a některých částech Asie, za předpokladu, že se katolicismus stane původním, ale zůstane tradičním, a že téměř všeobecné, ale pokrytecky skrývané sňatky duchovenstva globálního Jihu budou moci být oficiálně uznány. To bude znamenat, že se katolicismus zbaví sekularizovaného a zkaženého západního středověku a vrátí se k duchu předřímskokatolické víry západní Evropy prvního tisíciletí.

Pokud jde o nezápadní, pravoslavnou církev, tedy 200 milionů lidí v současných patnácti místních odnožích pravoslavné církve, bude dewesternalizační revoluce stejně radikální. V současné době existuje 7 %, 14 milionů řeckých církví v Konstantinopoli, Řecku, na Kypru, v Alexandrii a Jeruzalémě. Jakmile se americký establishment, který za všemi stojí a intenzivně se vměšuje do jejich záležitostí, stáhne, konečně k nim přijde svoboda. Co se týče ruské církve, 70 % neboli 140 milionů, stejně jako 23 % neboli 46 milionů ostatních neřeckých církví v Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Gruzii, Antiochii, Makedonii, Polsku, Československu a Albánii, bude revoluce také nutně radikální. Všichni se budou muset osvobodit od západní nemoci světskosti:

Ježíš vešel do Božího chrámu, vyhnal všechny, kdo v chrámu prodávali a kupovali, vyvrátil stoly směnárníků a sedadla těch, kdo prodávali holuby, a řekl jim: “Všichni, kdo prodávali a kupovali v chrámu, byli vyvráceni: Je psáno: ‘Můj dům se bude nazývat domem modlitby, ale vy jste si z něj udělali doupě zlodějů’.

Doslov

Celá ruská politika posledních dvaadvaceti let směřující k multipolárnímu/polycentrickému světu se nyní naplňuje. K velké čtyřce, tedy Rusku, Číně, Indii a Íránu, se připojuje mnoho zemí ze všech kontinentů globálního Jihu v obrovských a mocných nezápadních organizacích, jako jsou BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika), ŠOS (Šanghajská organizace pro spolupráci) a EEU (Euroasijská hospodářská unie), aby vytvořily novou skupinu G20, která nahradí neúspěšnou vazalskou americkou skupinu.

Nyní se tento multipolární/polycentrický svět, který je ze své podstaty anticentralistický, projeví v důsledcích všude. Stará a neúspěšná centralizace, která za sebou vždy nesla korupci, postupně zmizí a lidé možná uvidí, jací jsou. To je varování pro všechny tyrany a tyrany, kteří po celém světě prosazují umělé svazy a instituce. Vaše tajemství jsou odhalena. Váš čas vypršel. Nebudeme umírat na kolenou, ale budeme žít na vlastních nohou. Je čas na deimperializaci a resovereignizaci celých zemí i jednotlivých duší.

https://cz24.news/the-saker-2023-budoucnost-dorazila-konec-500-let-dobyvatelske-civilizace/

AUTOR: Batiushka pro blog Saker

ZDROJ