Z ÉTERICKO-FYZICKÉHO HLEDISKA existuje Prvotní Stvoření založené na Kryst kódu (matematicky to je Krist kód) a cokoliv dalšího je Druhotné Stvoření – experiment s původní předlohou.

Kryst kód osobně chápu takhle:

Zkoumáme-li matematické a fyzikální vlastnosti („parametry a charakteristiky“) 2R/plošné & 3R/silové projekce XYZprostoru, v kontextu π (Ludolfovo číslo), ortogonality (pravoúhlost), magneticity (světelnost), elektricity (ohnivost) a vibračního trojfázování (jako u dechu nebo tepu), vychází jako autentický základ životní formy ŽIVOUCÍ TEKUTĚ-KŘIŠŤÁLOVÁ (PASTELOVĚ-DUHOVÁ) OHNIVÁ KVĚTINA.

K tomu bych připojil tyto informace a následující odkazy:

„…Každý z nás má v sobě tzv. nesmrtelný vnitřní oheň „Amoraea“, tj. energetickou, skalárně-vlnovou kompozici Ducha svatého našeho vesmíru.

Tento Duch svatý není žádná „spirituální metafora“, ale jedná se o reálný, kvantifikovatelný a „elektromagnetický“ objekt, je to žijící vědomá boží síla či jiskra či signatura (fraktální povahy) v nás…“ – podle Svobodného učení & Keylontské vědy

„…Tato šablona v podobě morfogenetického pole je dále zmiňovaná jako tzv. „mřížka“, protože si ji můžeme představit jako neustále se měnící, fluktuující, proudící pole spletitých geometrických forem a vzorů tvořených malými, radiálně vyzařujícími body energie, které existují uvnitř, za i kolem hmotné formy, která se na tomto základě následně manifestuje v konkrétní, x-dimenzionální podobě…“ – Svobodná vůle, „vše je pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“

“…Eternal Life emerged from the original encryption set into the first Partiki, called the Krist Code. From this point, Creation emerges and expands and as it does so, the encryption expands and becomes more complex, but is still based on the Krist Code and Base-12 encryption…” – Krist Code

“…Z hlediska Stvoření, je velký rozdíl mezi Prvotním Stvořením, které je původní a bylo vytvořeno pomocí KRYST Kódu a Druhotným Stvořením, které bylo vytvořeno pomocímodifikovaného poškozeného kódu, který je Anti-Krystovský.

Každý svévolný zásah do původního božského kódu ho poškozuje, protože tento kód je absolutně dokonalý a každá změna ho ničí.

Existují vysoce vyvinuté vesmírné civilizace, které dokáží zasahovat do tohoto kódu a vytvářet druhotné vesmíry podle své vůle. Je to špatně a vždy se to proti nim obrátí. Je to takéjedna z příčin pádu…” – Tajemství Amenti 2

ODKAZY

 

TEMET NOSCE. Know thyself. Poznej sebe sama.

Kdyby to s Kryst kódem (zřídelní enkrypcí) bylo tak jasné, vše se dávno na Zemi změnilo.

“…POLE AH-YAH.

Je to Pole Vědomí Boha – Zdroje, též zvanéMoře Snů. O jeho vnitřní struktuře zatím mnoho sděleno nebylo. Snad jen to, že Bůh ve své Božské Mysli sní svůj velký sen o Stvoření a všem, co v něm je. A to všechno sní své malé sny spolu s Bohem, uvnitř jeho Velkého Snu…” – Tajemství Amenti 2

Ve skutečnosti to je sdělováno neustále, žel však dokonce i ty největší inteligence jako Yunasai NECHÁPOU určité přesahující, mystické zákonitosti.

Není z principu možné, aby nějaký kosmický Všeználek někomu milostivě nadělil Poznání; každý v první řadě musí věřit sama/sám sobě, teprve pak to k němu může přijít. A rozhodně to není nic “posvátného” ani “hluboce duchovního”. Spíš naopak. Souvisí to s pohádkovým ďáblema jsme od toho cíleně odrazováni.

Existujeme

  • jednak uvnitř Uvnitř, na úrovni NON-FORMY jako světlo-temné neboli pohádko-pekelné Vědomí, což je živá Láska a ohnivá, Hadí inteligence v jednom
  • jednak vně Uvnitř, na úrovni IN-FORMY jako “živoucí knihovny”, které se formují do podoby éterického, astrálního (mentálního) a fyzického těla

Zrcadlo bezforemné:forma (NEstruktura:struktura) zahrnuje aspekt konstruktivního negativu, jehož status je nutné potvrzovat prostřednictvím astrální TemnoHRY (na mentální a/nebo fyzické úrovni).

Zřídlo Veškerenstva má charakter Druhé pradimenze (Pra2D), jež se nekonečně naráz pohybuje směrem do sebe a ze sebe. To lze chápat jako všezahrnující, reflexní/nehmotné, fantastické Dæmonium (kde je vše možné) a živý, tekutý Krystal v jednom.

V nehmotnu se nelze projevit, nicméně zde existuje (99 + 1/q) % “všeho, co jest i nejest”. Projevit se lze pouze na pomyslné opačné straně Zrcadla. Pokud bychom měli pojmenovat “zřídelní enkrypci”, která zajišťuje, aby “se tělo nerozpadlo a vše probíhalo vyváženě a plynule”, lze to logicky odvodit od výrazu Krystal. Lze tudíž hovořit o KRYST kódu.

Tělesné knihovny (jejich vnitřní základ) lze chápat jako krystické struktury nebo krystické životní formy.

Je ovšem rozdíl mezi energetikou, fyzikou a architekturou nulového pole (jednotného pole energie a vědomí), kterou má na starosti Kryst kód, a mysteriózními – magickými vlastnostmi Života, ze kterých vyplývá jeho smysl. V daném významovém a slovním kontextu jsme “paradoxně” mnohem více bytostmi fantasy-antikrystickými.

Na druhou stranu, nikdo si svou blahodárnou temnou stránku neužije v systému, který má narušenou přirozenou plynulost a soudržnost. Existuje například Ária kód s přednostní vazbou na hyperprostorovou/astrální sféru (kde to funguje) – což je nám ve fyzické realitě houby platné a vede to k fragmentaci. Obecně jde o metatronické kódování a systémy reverzní merkaby.

Smůlou je, že indoktrinovaným jedincům (kteří necítí a nemyslí, ale věří programům) nikdo nevysvětlí, že HellKryst kód není žádný “archontský útok proti Světlu”, nýbrž autentická zřídelní enkrypce!

Více viz texty Vše v 1 a Fantastická Existence.

Kryst kódu na organické úrovni předchází Krist kód na úrovni matematicko-geometrické.

Výraz Krist je pro zajímavost ukrytý ve výrazech CREATRIX (kosmická Matka, Rodička) a SANSKRIT (sanskrt).

Trix (3X)=Triks=Krist, sanskrit=nás/krist (san ukazuje i na saň neboli Dračí sílu a foneticky na anglické Son a Sun, tedy Syn a Slunce).

KRIST=3X (obrazové 3X se zrcadlí se silovým X2=XxX=preKrist)

3X → Třísk (velký třesk)

3X → Kříst (křesání jiskry života)

3X → Tsirk/Cirk (cirkulace energie, circle=kruh věčnosti)

3X → Trik „S“ (merkaba)

3X → Skrit (skřet, skřítek, Dvourozměrňák)

3X → Skirt (sukně, evokuje Stvořitelku)

3X → Rit X → Řiť X (knihovna → kni/nik=nikdo & hovno=nic) nebo Rituál X (zrcadlové pentagramy, dvě malá „v“)

Pentagon, srdce pentagramu, rovná se 540° neboli 150 % kruhu/čtverce, takže při spojení dvou uvnitř (žena:muž, kruh:čtverec) vzniká 100 % přesah vně: rovná se organická rekurze, reprodukce, podstata Kryst kódu. To ukazuje na fakt, že nefalšovaný satanizmus či pohanství vůbec nejsou nic proti.

Zřídelní enkrypce Kryst kód je ve skutečnosti fantasyHell-energyKryst kód (z hlediska energetické reality je Peklo prázdné).

Jelikož slovo program zní dost nevábně, Kryst kód lze pokládat za “matemagii”.

Zdroj: https://prasvetlo.netstranky.cz/cas-extaze-pameti/tajemstvi-kryst-kodu.html