Je to ve skutečnosti stoletá záležitost, i když si jí prakticky nikdo nepovšiml: pět internacionálních těžkých vah nejvyššího řádu ze zednářstva, z pozadí podporovaných řadou dalších „nespokojených“ bratří, právě nyní vytažených na světlo tak, jak světu již více než 150 let skutečně vládnou.

Svá dech beroucí odhalení sami označují za „volání na poplach“, protože akutněji než kdy dříve hrozí světová diktatura a její zavedení druhým, mimořádně krvavým kolem lživé „války proti internacionálnímu terorismu“. Tedy to, co tito „kající se“ zednáři nejvyšší kategorie „takto“ nikdy nechtěli a svým odhalením nejtajnějších tajemství vůdčích špiček „Satanovy synagogy“ (k níž sami patří!) chtějí ještě v poslední minutě zabránit. Proto nám odkrývají existenci – dnes – neméně než 36 internacionálně obsazených,
ultratajných lóží, stojících vysoko nad 33. stupni Skotského obřadu nebo 96. stupni obřadů Memfis a Mizraim.

Nechávají nás o nich (téměř) všechno vědět: Kdy byly jednotlivé lóže založeny; kdo je založil a jak se nazývají; kdo k nim dříve patřil a kdo je dnes členem; jaké války, revoluce, puče a „teroristické útoky“ tyto superlóže a jak rozpoutaly; jak se nejdůležitější zdánlivě „demokraticky zvolení“ šéfové vlád a prezidenti států světa v posledních několika desetiletích skutečně dostali k moci; jaký veřejnosti skrytý boj zuří odedávna mezi dvěma protichůdnými frakcemi těchto superlóží; jak prekérní se stala situace ve světě od té doby, kdy se tyto brutální a tak jako tak v prostředcích nijak vybíravé frakce v celém světě dostaly k pákám moci; jak ďábelsky zchytrale tato brutální frakce již celou polovinu století krok za krokem pracuje na vyprázdnění a odstranění tak zvané „moderní demokracie“; s jak nepředstavitelným opovrhováním lidmi tito „neoaristokratičtí“ zednáři nejvyšších stupňů shlížejí na „prostý lid“ – a ještě mnoho, mnoho dalšího! Kdo chce pochopit, co se ve skutečnosti odehrává ve velké politice, ten by tato odhalení v žádném případě neměl přejít nevšímavě.

Znamená předkládané odhalující dílo pěti nejvýše zasvěcených zednářů naprosté převrácení našeho obrazu světa? Ne, pokud jde o nás, věřící katolíky. Obsah této knihy ovšem kompletně změní dosavadní obraz světa všech těch, jimž se ve škole nebo na univerzitě dostalo pouze státem (= zednářsky) nařízené „výuky dějin“ a sami se poté „poučovali“ pouze z obvyklých (= zednářských) dezinformačních médií. „Podobně, jako se kanál táhne pod ulicemi města, prochází zednářstvo neviditelně světovými dějinami“ (Drumont, „Židovská Francie“).

O Magaldiho & Co. dekonspirujícím díle Johannes Rothkranz mj. píše: „Pět autorů má přirozeně mimořádně závažný důvod tak nebývalým způsobem naráz odstranit zástěnu, která po půl druhého století absolutně spolehlivě kryla scénu skutečného světového dění před zvědavými pohledy i samotných bedlivých pozorovatelů.

Dříve, než zde zmíněný důvod uvedeme, musíme se zmínit o problému, s kterým se i těchto pět zednářů nejvyššího stupně neustále potýkalo. … Ten spočívá v tom, že se vůbec neví, kde začít s vyprávěním skutečných dějin minulých sto padesáti let, jakmile se rozhodne odhalit je na vlas přesně dosud nic netušící veřejnosti. Bez ohledu na to, kde se začne, všude se rychle naráží na nezbytnost vysvětlit zatím neznámé pojmy nebo netušené události, čímž se ovšem náhle odbočuje od vlastního téma a hrozí ztráta osnovy vyprávění, protože se bezmála nekonečné vedlejší nitky vzájemně proplétají a zauzlují, a poté se znovu rozbíhají do všech možných směrů…

Zkrátka a dobře, hojnost nových faktů, vzájemně složitě propojených, které se také mnohdy mezi sebou podmiňují a ovlivňují, rozhodně není prostým a přímým popisem. A tak jako v originálním díle, ani zde se přes veškerou vynaloženou snahu nejdůležitější věci a události nepodařilo podat podstatně přehlednějším způsobem, než jak to učinili odvážní odhalovatelé.“…

Zdroj: https://deponativ.info/svetu-vladnou-superloze-zdroj-moci-temna-zla-a-vsech-sofistikovane-propracovanych-manipulaci-a-utajovani-pro-blaho-megalomanskeho-spiknuti-zloradu/