Je pro mě radostí být zde mezi vámi. Jsme propojeni jako bratři a sestry. Kolektivně do tohoto světa přinášíme novou vlnu vědomí. Vnímejte to uvnitř sebe. Jste nositelé světelné pochodně. Uvnitř sebe nesete světlo lásky, pravdy a poznání. Představte si, jak držíte tuto pochodeň Světla, které se šíří do temnoty. Nejdříve se toto Světlo ale šíří do vaší vlastní temnoty.

Jakmile se narodíte na Zemi, která je plná strachu, iluzí a nedůvěry k životu, začnete účinkovat v tomto světě a v jeho pokusu uniknout z hlubokých svazujících pocitů. Od chvíle, kdy se narodíte, jste neustále vnitřně “vyzýváni” k tomu, abyste se pokusili pevně držet svého Světla a toho, kým skutečně jste. Je to velká výzva! Je opravdu fascinující, když tu jste přítomní se svou pochodní světla a projdete! Můžete si o sobě mylně myslet: “Neprošel jsem vůbec, cítím se osaměle a opuštěně”. My však vidíme, jak tu stojíte, a vězte, že vůbec nejste sami.

Je zde s vámi mnoho stejně smýšlejících přátel a průvodců. Vnímáme vás jako nositele pochodní! Život vám na začátku dává vaši vlastní porci Temnoty. Vnitřně čelíte strachům a navenek událostem, které zdánlivě nedokážete zvládnout. Přesto jsou to přesně ty události a těžké emoce, které přitáhnou vaše nejhlubší vědění, vaše jádro a vaše vnitřní Světlo. Je to především proto, že vám začne být zřejmé vaše Světlo duše prostřednictvím temné noci duše. Nejde o světlo z vnějšku.

Pouze Světlo uvnitř vás samotných vás může provést skrze temnou noc duše a navrátí vás zpět k vám a k vašim vnitřním zdrojům. Všechny vnější věci, na kterých byste mohli lpět, pak odpadnou. Pomoci si můžete jedině zevnitř, svou vlastní vnitřní silou. Zkušenost, kdy jste vrženi zpět k sobě, a kdy musíte vše propustit a pak se znovuzrodit ve světle své duše, je nevyhnutelná k tomu, abyste mohli zažít nový start, ve kterém už bude na Zemi přítomna mnohem větší část vaší duše. To je to, co pro vás temná noc duše dělá. Žádá vás, abyste se vzdali všech vnějších jistot a pohlédli do hloubky svých velmi temných emocí.

To vás přivede do nové perspektivy a do nového vědomí reality. Když dojdete až k tomuto bodu, Světlo vaší pochodně už nebude zářit jen pro vás. Bude osvětlovat cestu i druhým a často bez vašeho vědomí. Pak už nemusíte dělat příliš, neboť další věci se budou dít zcela přirozeně a automaticky. Vaše vědomí se totiž zcela promění, a to hned, jakmile odhalíte význam lásky a soucitu uvnitř sebe. Skutečné hodnotě těchto pojmů se naučíte jedině tehdy, když i vy sami projdete hlubokou propastí.

Pak poznáte sílu natažené ruky, nepředpojatosti a významu skutečného přátelství. Tak se zrodí vaše nové “Já” s laskavým a otevřeným srdcem. Staré “já”, které musí bojovat se strachem o přežití, bude nahrazeno novým, které bude plně přítomné ve vystředěné vyrovnanosti a jemnosti. Postupně se tak stanete pracovníkem Světla, tím, kdo pomáhá utvářet novou Éru na Zemi.

Rád bych vám znovu připomněl, že tento nový čas na Zemi právě propukl. Není to nějaká budoucí vize. Je to teď! Díky vaší práci a díky práci celé řady dalších, kteří prochází stejným procesem jako vy, se právě utváří a vzniká nová Země. Začíná zcela nová doba. Dlouho jste na tuto událost čekali. Nejen v tomto, ale i v mnoha předešlých životech jste byli vedeni vizí Nové Země, kdy se vaše duše bude moci plně spojit s vyšším prosvětleným bytím.

Poté se budete na této malé, avšak velmi jedinečné planetě, cítit konečně Doma. Uvědomte si, jak moc již tuto významnou událost cítíte a do jaké míry jste se Zemí již spojeni. Čím více jste tu přítomní svou duší, tím více se Země rozvíjí, probouzí a pohybuje v souladu se Světlem, které jste sem přišli přinést. Nepodceňujte svůj význam ani sebe! Ano, to, co činíte se svou pochodní Světla je velmi důležité, jak pro vás, tak také celou Zemi i pro vše živé.

Jeshua


https://celostnivzdelavani.cz/svetlo-vasi-pochodne-uz-nebude-zarit-jen-pro-vas-ale-bude-osvetlovat-cestu-i-ostatnim