• Skuteční Skrytí Mistři
  • 10 z našich 12 řetězců DNA bylo odpojeno
  • Manipulováni různými věroučnými systémy
  • Starověké sumerské klínové tabulky říkají, co potřebujeme vědět
  • Připravte se na rozpomínání se na vaše minulé životy

Říká se, že zrození Nového světového řádu již bylo naplněno Neviditelným Mistrem zvaným Yahweh-Jahve, takzvaným zlým Bohem, který je v kontrastu s Dobrým Bohem, kterého lze dosáhnout pouze prostřednictvím „gnóze“, jak došli k závěru členové gnostické pokrevní linie přítomní na Zemi. Platón (370 př. n. l.) byl tím, kdo jako první použil výraz Gnostikos, což znamenalo vědění nebo umění vědět, nebo snad umění ovládat známé věci.

Ideální vůdce je definován jako Mistr gnostického umění. Původní gnostici se však zdrželi převzetí jakékoli role ve vládě, protože nebylo jejich záměrem měnit nebo ovládat naši společnost prostřednictvím sociálního inženýrství a mentální kontroly. Ale místo toho bylo jejich snahou a cílem vyprodukovat vyrovnaného a schopného osvíceného člověka, který nakonec dokáže vytvořit skutečně osvícenou společnost, která by měla být natolik dokonalá, aby ji nevedl vnější mimozemský management.

Tento dobrý Bůh je v kontrastu se starověkým řeckým bohem Prométheem, Titánem, který ukradl oheň z Olympu a dal ho lidstvu, byl podle autora učitel Johna Lashe také identifikován jako Lucifer, duch zla a odpůrce Boha v křesťanském a islámském náboženství.

Podle autora Uriho Dowbenka kontroverze začala, když určité mystické a esoterní školy začaly zneužívat své znalosti pomocí manipulace chování, psychologického programování a technologie ovládání mysli. Což jsou podle víry judaismu, islámu a křesťanství aplikované techniky ovládání mysli potřebné k udržení jejich následovníků v souladu s věroukou.

Vztah s neviditelným světem je velmi složitý, protože gnostikové považují myšlenku Syna Božího za klam, vštípený do lidské mysli cizím druhem nelidských entit nebo mentálních parazitů zvaných Archonti, pod konceptem pro obyčejné lidi zvaným: Dobro versus Zlo.

Jde o to, že Anunnaki nejsou našimi stvořiteli, kteroužto myšlenku nám Ilumináti podsunuli, abychom jí věřili. Pouze nás zmanipulovali, aby nás použili jako své otroky.

Skuteční skrytí mistři 

Skuteční skrytí mistři, na rozdíl od toho, co se říká v populární kultuře, jsou dobří mimozemšťané, nikoli ti z temné strany. Ti dobří nemají potřebu vládnout nebo ovládat naše životy. To je v rozporu s univerzálními okultními zákony.

Temná elita se však snaží nad tyto zákony povznést, působí jako strážci hmotného světa, tedy jsou to Archonti, kteří parazitují na nejnebezpečnější intrapsychické mysli, stejně jako většina jejich islámských protějšků, využívajících okultní Elity a zpravodajské služby k tomu, aby nás lidi neustále klamali a manipulovali.

10 z našich 12 řetězců DNA bylo odpojeno

Odpojení 10 z našich 12 řetězců DNA omezilo naši potenciál. Někteří mimozemšťané pomohli geneticky manipulovat lidstvo, zatímco Anunnaki později ochromili lidskou genetiku tím, že odpojili 10 z našich 12 řetězců DNA, které zotročily lidstvo pro elitu. Tyto odpojené řetězce jsou našimi vědci klasifikovány jako odpadní DNA. Ale ve skutečnosti jsme ztratili téměř všechny, ne-li většinu svých schopností, a dva zbývající řetězce DNA jsou vyladěny pouze tak, aby reprodukovaly více otroků a zůstaly naživu samy o sobě. Když se obnoví všech našich 12-DNA vláken, budeme mít úžasné schopnosti. Díky tomu bude možné znovu využít 100 % kapacity našich mozků, zatímco nyní je pro většinu lidí operačních pouze dvanáct procent z celkové mozkové kapacity.

Mimozemšťané by chtěli mít náš arzenál DNA kvůli naší tvůrčí schopnosti a všestrannosti. Závidí nám naši kreativitu, díky které jsme nesmrtelní. Jak říká Bible, jsme stvořeni k obrazu našeho Stvořitele. Když Ježíš dělal zázraky, řekl: „A ty můžeš také dělat tyto věci“. A takto bylo lidstvo schopno fungovat předtím, než nás Anunnaki zotročili odpojením 10 z našich 12 řetězců DNA.

 

Manipulováni skrze “věroučné systémy”

Stručně řečeno, žijeme ve světě lží, manipulovaném skrze různé ‘věroučné systémy’. Ale nyní se přeskupuje do „systému znalostí“, který bude naším zjevením.

(p. př.: všechna gnostická učení a gnose byly církví zakázány během několika koncilů a vyškrtány zmínky o nich z komplexu zvaného “Bible”. Vyvrcholením bylo vyškrtnutí všech nauk – speciálně gnostických Origenových, které měly za základ převtělování duší, na cařihradském koncilu r. 553. Literatura: 1; 2; 3; 4; )

Satanský Vatikán vytvořil více než 6000 falešných náboženství, aby ovládal lidi mimo jiné strachem ze smrti a pekla, což jsou relevantní lži. Neexistuje žádné peklo, kromě toho, ve kterém žijeme právě teď.

Mimozemšťané jsou hyperdimenzionální bytosti. Skrývají se za závojem našeho vnímání a mohou se libovolně promítat do naší viditelné reality. Nejsou to nedávní návštěvníci Země, byli zde stovky tisíc let, chráněni svou interdimenzionální realitou, kterou nemůžeme vidět kvůli jejich manipulaci s DNA v nás.

Závoj, který drží naše duše uvězněné na této planetě, bude prostřednictvím procesu reinkarnace odstraněn, aby se lidstvo osvobodilo a rozvíjelo se tak, jak to pro nás Stvořitel vždy zamýšlel.

Přichází k nám mimozemská technologie, která napraví vše, co je na zemi špatně, a dokáže nás udržet mladé a zdravé. – Pak se dozvídáme o technologiích, jako léčebných strojích, které jsou již v provozu. O čemž se říká: „že nás mohou udržet mladé a naživu, jak dlouho budeme chtít, což může být asi 1000 let , než nová rasa dosáhne další úrovně“.

V naší posedlosti otázkami typu „Kdy přijde odhalení“ se většina lidí jen zřídka ptá na užitečné otázky o tom, co se může stát dál. Některé z nejvíce fascinujících událostí, které nás čekají, se týkají vědy a techniky. Jaké vědecké znalosti mohou mimozemšťané vlastnit, jaká technologie by se z těchto znalostí mohla vyvinout a co se může stát, když k takovým technologiím získáme přístup? Nick Pope využívá své vnitřní znalosti k prozkoumání některých možností změny paradigmatu v reálném světě.

Starověké sumerské klínové tabulky nám říkají, co potřebujeme vědět

Toto fascinující shrnutí shrnuje vše, co bylo popsáno v předchozích dílech. Sledujte nyní zesnulého Jima Marrse, který využívá své znalosti k odhalování celé historie minulosti a také nám vypráví o budoucnosti. Jedním slovem fantastické, pro více informací sledujte toto video o tom, co přijde v příštích 30 letech.

Náš vracející se externí korespondent Vital Frosi níže uvádí své názory na nadcházející události.

Připravte se na rozpomínání se na vaše minulé životy.

Celý článek zde: https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/04/28/svet-prochazi-bezprecedentni-zmenou-komplexnim-vztahem-s-neviditelnou-realitou/