Za 78 let se jim nestalo, že by 15letý chlapec zemřel na infarkt. V prosinci 2022 měli jeden týdně po dobu tří týdnů v kuse. Nikdo o tom veřejně nemluví. Více v článku

Shrnutí

Od zavedení vakcín se zvýšil počet úmrtí, zejména mezi mladými lidmi.

Mluvil jsem s majitelem mnoha pohřebních ústavů po celých Spojených státech, které ročně vypraví více než 3 000 pohřbů. Požádal o utajení svého jména, protože se obával odplaty.

Celkově se jejich objem práce po zavedení vakcín zvýšil o 50 % a není to úměrné… mladí lidé tvoří větší část úmrtí.

Například počet úmrtí pilotů ve společnosti Southwest Airlines se po zavedení očkování zvýšil šestkrát.

Můj zdroj uvedl, že normálně se před očkováním rodilo 1 mrtvé dítě za měsíc. Po zavedení vakcín zaznamenávali až 12 mrtvě narozených dětí měsíčně. Poznamenali však, že mnoho nemocnic tyto případy likviduje přímo a nezahrnují do toho pohřební ústav, takže vidí jen zlomek těchto úmrtí; skutečný nárůst může být mnohem větší než 12násobný nárůst, který zaznamenali.

Za 78 let, co působí na trhu, si nepamatují, že by někdy zemřel patnáctiletý člověk na infarkt. V prosinci 2022 měli jeden týdně po dobu tří týdnů v kuse.

Velmi zkušená zdravotní sestra, se kterou jsem se radil, za celou svou kariéru neslyšela o patnáctiletém dítěti s infarktem. Nyní se o těchto případech dozvídá pravidelně.

Tyto pohřební ústavy se také setkávají s podivnými gumovitými sraženinami, které nikdy předtím neviděly.

Byl zavolán soudní lékař, který to ověřil, ale nikdo nic veřejně neříká, protože se bojí vyhazovu.

V podstatě od roku 2021 pozorují velmi podivné věci: narození mrtvého dítěte, počet „nalezených mrtvých“, infarkty a mrtvice u zdravých lidí, krevní sraženiny atd. Nikdy předtím nic takového neviděli; je to „nápadný“ rozdíl.

Stejně jako většina pohřebních ústavů nesčítají statistiky, ale pamatují si příběhy. Nejnápadnější je, že se tyto události stávají nepoměrně častěji mladším lidem (tj. lidem mladším 65 let).

Pokud se tedy počet úmrtí starších osob zvýší pouze o 15 %, ale počet úmrtí mladších věkových skupin se zvýší o 100 % nebo více, celková úmrtnost ze všech příčin pro všechny věkové skupiny se zvýší jen mírně (protože mladší lidé umírají jen zřídka).

Také statistiky CDC pro rok 2022 uvádějí, že údaje nejsou plně hlášeny kvůli zpoždění hlášení. To znamená, že kontrola u pohřebních ústavů je způsob, jak odhadnout, co se děje v reálném čase.

Sečteno a podtrženo: všichni vědí, co je příčinou, ale bojí se o tom mluvit. Těch několik málo, kteří promluví, se nikdy nedostane do hlavních médií.

Pokud je počet dětí umírajících na infarkt stokrát vyšší než obvykle, proč to nevidíme ve statistikách úmrtnosti mladých lidí ze všech příčin?

Je to jednoduché… počet dětí do 16 let, které zemřely na infarkt před očkováním, je téměř nulový. Takže i po stonásobném zvýšení je to stále zanedbatelné číslo ve srovnání s celkovým počtem úmrtí dětí ze všech příčin (na nehody, rakovinu atd.).

Proto může dojít k dramatickému nárůstu v klíčových kategoriích úmrtí, přestože se míra úmrtnosti ze všech příčin u větší kategorie výrazně nezvýší.

Přesto jsou však nejdůležitější údaje o úmrtnosti ze všech příčin, a ty stále rostou, což je velmi neobvyklé, jak je zde uvedeno.

Petice pro FAA k prošetření 6násobného nárůstu počtu úmrtí pilotů

U aerolinek Southwest docházelo k úmrtím pilotů v průměru 1 až 2 ročně. Nyní umírají zhruba 1 měsíčně.

Mike Gollins se snažil získat podpisy pod petici pro úřad FAA, aby tato úmrtí vyšetřil, ale zjistil, že i když lidé souhlasí s tím, že je důležité to vyšetřit, bojí se petici podepsat:

Mike Gollins se snaží shromáždit podpisy. Lidé souhlasí, ale bojí se podepsat.

Souhrn

Máme neoficiální důkazy o tom, že vakcíny způsobují velké škody:

  • Počet mrtvě narozených dětí se po zavedení vakcín zvýšil více než 10krát.
  • Počet úmrtí pilotů se zvýšil 6x nebo více.
  • Počet mladých lidí (např. patnáctiletých), kteří umírají na infarkt, je více než 100× vyšší než obvykle.

Většinová lékařská komunita bude i nadále mlčet, aby si udržela svá pracovní místa. Nikdo z nich nepožádá o transparentnost údajů (zveřejnění korelačních záznamů o smrtelných vakcínách), která by umožnila odhalit pravdu.

Lékařská komunita se v podstatě domnívá, že je třeba údaje utajit a držet je mimo dosah veřejnosti, jinak by byli propuštěni (nebo by přišli o lékařskou licenci).

Kdyby se tyto údaje zveřejnily, lidé by se dozvěděli pravdu a ztratili by důvěru v lékařskou komunitu. Pokud by lidé ztratili důvěru ve své lékaře, přestali by se řídit jejich radami, aby si vakcínu vzali. To si nemůžeme dovolit!

Takto dnes funguje věda.

 

AUTOR: Steve Kirsch

ZDROJ

Překlad:  David Formánek/otevrisvoumysl