Ocitnete se v černé díře? Není se čeho obávat, tvrdí Stephen Hawking: nerozložíte se na částice ani nepřestanete existovat. Místo toho, skončíte v alternativním vesmíru- ale pamatujte si, může to být jednosměrný výlet.

Podle slavného fyzika, černá díra „by musela být velká, a jestliže by rotovala, mohla by mít průchod do jiného vesmíru.“

„Existence alternativních historií s černými dírami naznačuje, že by tento průchod mohl být možný,“ uvedl Hawking na veřejné přednášce ve Stockholmu, jak uvedl švédský institut KTH Royal Institute of Technology na svém blogu.

Stephen Hawking Foto: AFP

Stephen Hawking Foto: AFP

„Ale nemohli byste se vrátit do našeho vesmíru. Takže, i když mám zájem o kosmický let, nehodlám to vyzkoušet,“ dodal Hawking.

Černé díky nejsou „věčné vězení, za které byly pokládány,“ uvedl vědec, a dodal, že věci se mohou dostat ven z černé díry a vyjít ven v jiném vesmíru.“

„Pokud máte pocit, že jste v černé díře, nevzdávejte to. Existuje cesta ven,“ povzbudil Hawking publikum.

Hawking předložil teorii, že černé díry ve skutečnosti nepolykají a neničí fyzické předměty. Podle Hawkinga, mohou černé díry uložit informaci o objektu v dvourozměrném hologramu na povrchu horizontu událostí černé díry, které se pak stanou silně „promíchané.“ Tyto informace jsou uloženy v podobě takzvaných „super překladů“.

„Tyto informace nejsou uloženy uvnitř černé díry, jak se předpokládalo, ale na její hranici- horizontu událostí,“ uvedl. „Super překlady jsou hologram z příchozích částic. Ony obsahují všechny informace, které by byly jinak ztraceny.“

NASA / Reuters

NASA / Reuters

Černá díra má silnou vesmírnou hmotu s obrovskou gravitací, kde nic nemůže uniknout, včetně světla. Jejich vznik a vlastnosti jsou již dlouhou dobu středem pozornosti vědců.

Dříve v srpnu, vědci NASA objevili černou díru, jen 50.000 krát hmotnější než je hmotnost Slunce, což je nepatrné vzhledem k vesmírným standardům.

V červenci, britští astronomové z Durham University objevili pět „supermasivních“ černých děr, které byly dříve skryty pod vrstvami prachu a plynu. Vědci nevylučují existenci miliónů obřích černých děr, které jsou doposud skryté ve vesmíru.

RT/ svobodnenoviny.eu