Nějakou dobu jsem nebyla schopna rozumět tomu, čím právě procházíme.

Zpočátku bylo vše jasné – někdo se snažil udržet nás v původní realitě, která se začala hroutit a vyvíjet se v něco zcela jiného.

Vše začalo být prosyceno strachem. Strach měli ti, kteří si uvědomovali, že jejich éra nadvlády spěje ke konci. A strach cítili i ti, kteří si probíhající změnu třeba ani neuvědomovali.

Všude byla cítit energie změny a většina lidí si začala uvědomovat, že přichází o jistotu, která je provázela po celý život.

Nic už nebylo stejné. Součástí našich životů se stal strach o živobytí, svobodu, život. Vše, na čem jsme dosud stavěli svou existenci, se zhroutilo.

Zdálo se, jakoby nás někdo chtěl dostat na dno, připravit nás o vše, co bylo dosud pro nás samozřejmostí. Neustále v nás byl vyvoláván pocit ohrožení.

Ale co bylo cílem této manipulace?

Poslední dva roky to vypadalo, jako bychom měli být oslabeni, zotročeni, či dokonce odstraněni. Vše tomu nasvědčovalo. A ti, kteří dokázali vidět tuto manipulaci, se toho zákonitě začali obávat.

Když se na toto období podíváme s odstupem, můžeme zahlédnout velmi propracovaný záměr, který se dotkl úplně každého.

Většina lidí se dobrovolně podrobovala mnoha nesmyslným nařízením a ztrácela tak postupně svou svobodu. Vzdala se svého vlastního názoru a schopnosti svobodné vůle. Odevzdala svůj život do rukou někoho, koho vlastně vůbec neznala.

Zbývající část lidí si stále uvědomovala, že někdo začíná měnit a ovládat samou podstatu jejich bytosti. Vzpírali se nesmyslným příkazům, bojovali, hledali zdroj, ze kterého vše přicházelo.

Tito lidé byli zesměšňováni, trestáni, diskriminováni, ponižováni. I oni byli tímto způsobem přinuceni padnout až na samé dno.

Dlouho jsem vnímala jen ten nesmírně silný záměr nás ponížit, oslabit, znesvětit vše, co v nás udržovalo jiskru naděje. Zdálo se, že se záměr vyhubit v nás vše božské, daří.

Ale pak se něco změnilo.

Část lidí v sobě začala objevovat kvality, které byly předtím ukryté pod nánosem pohodlného života.

Tím, že jsme přišli o veškeré jistoty a byli jsme přinuceni postavit se svým strachům, se v nás cosi začalo očišťovat.

Jakoby pro nás někdo cíleně naplánoval celospolečenskou terapii, která nás měla zbavit všeho, co nám překáželo začít vnímat a vylaďovat se na nové druhy energií.

Mám pocit, že bez této vynucené očisty, bychom se stále utápěli v tom, co nám nedovolilo vidět dál a do větší hloubky.

Díky tomu, že jsme byli nuceni opustit své staré jistoty, jsme nyní schopni posunout se dál.

Proces, který právě probíhá, nedokáže nic zastavit.

I když budeme okradeni o poslední zbytky svobody a nezávislosti, nic nezastaví změnu, kterou procházíme.

Někdo na ni ještě není připraven a potřebuje být veden a mít jistotu, že někdo jiný bude řídit jeho život. To je v naprostém pořádku. Vše má svůj čas. Tito lidé budou zatím pobývat v takové realitě, kterou pro svůj další vývoj potřebují.

Část lidí ale právě prošla či ještě prochází neskutečnou transformací své bytosti.

Začínáme v sobě objevovat dary a schopnosti, které dosud čekaly, až budeme připraveni je zahrnout do svého života.

Jsme svědky zrodu nové společnosti, založené na pochopení, vzájemném respektu, spolupráci a úctě k veškerému životu.

Vidím, jak se v lidech stále silněji probouzí jejich pravá podstata. Každý jsme jiný, pocházíme z různých světů a dosud bylo velmi obtížné svou skutečnou podstatu naplno projevit.

Teď se to ale mění.

Mísení kultur, do kterého jsme byli v původní realitě násilně nuceni, se začíná projevovat v jiné formě. Co když jsme tím byli z určité úrovně vědomí připravováni na to, že v sobě začneme objevovat naši skutečnou podstatu? Dosud jsme si byli všichni podobní. Byli jsme od malička vychováváni tak, abychom potlačili to, čím se od druhých lišíme a stali se jedním z davu.

A teď je možná čas ukázat, jací skutečně jsme.

Přišli jsme sem, do této reality a tohoto času, z nejrůznějších světů a každý z nás může druhé něčím obohatit. Je mezi námi tolik andělských a přírodních bytostí, těch, kteří v sobě nesou vzpomínky z dávných civilizací na Zemi, či z dalekých míst vesmíru. Mnoho bytostí, které jsou zde nyní vtělené, dosáhlo značného stupně pochopení.

Ti všichni začínají nyní tvořit zcela novou civilizaci, na kterou jsme již tak dlouho upozorňováni.

Vše, co se nyní děje, je přesně tak, jak má být. A i když se někdy může zdát, že má převahu to, co se nás snaží oslabit a udržet nás v zajetí, nic už nemůže zabránit tomu, co přichází.

Užijte si tento výjimečný proces, snažte se nenechat se ovlivnit tím, co se ho snaží narušit. Buďte vědomým pozorovatelem přerodu umírající civilizace v něco, co přesahuje naše nejodvážnější sny.

S láskou všem, kteří se probudili i těm, kteří dosud spí hlubokým spánkem.

Ramana  

https://carokrasna-duse.cz/archiv/12348