Gregoriánský kalendář, podle něhož se nyní řídíme na celém světě, je pouze upravený juliánský kalendář s korekcí přestupnosti. A Juliánský kalendář je upravený kalendář Egyptský, který Julius Caesar prohlásil za “nový” a přikázal užívat v celém Římském Impériu a šířit. Byl uměle vytvořen a nám Slovanům násilně vnucen. Gregoriánský kalendář, tedy tento náš současný, byl v Čechách zaveden v 16 století papežem Řehořem XIII. Dokonce byly uměle vytvořeny názvy měsíců, které používáme dodnes. Náš slovanský kalendář je mnohem a mnohem starší.

Měli jsme několik kalendářů. Každý nový kalendář vznikl jako oslava a mezník nějakého velkého vítězství nad nepřáteli, kteří nás Slovany ohrožovali. Poslední takové vítězství bylo zaznamenáno před 7530 lety. Bylo to vítězství Velké Rasy (starých Slovanů) nad Velkým Drakem (starými Číňany). Stalo se to v den podzimní rovnodennosti, proto nový slovanský rok začíná tento den (v Gregoriánském kalendáři 22. září). Náš kalendář byl velmi přesný. Rok, neboli “Léto” se dělilo na tři roční období – podzim, zimu a jaro – každé trvalo po 3 měsících. Celkem tedy Léto mělo 9 měsíců a pravidelně se střídalo v jednotlivých měsících 41 a 40 dní. Týden byl dlouhý 9 dní a den měl 16 hodin (1 slovanská hodina = 1,5 hodiny dnešní).

Svými kořeny zasahuje tento kalendář až do doby, v níž naši Předkové žili ještě na jednom společném kontinentě, který se nazýval Da´Ária (Daaria), Hyperborea, Arktida, či Severie. Je zapsán formou Run, to znamená, že názvy měsíců, názvů a čísel jsou zobrazeny Runami. Toto staré písmo je písmem obrazným, které skrývá v několika úrovních velké množství informací. V ruštině se měsíc nazýval “Sorokovnik” (Сороковник). Název byl odvozen od číslovky 40 = cорок, protože u měsíců se pravidelně střídal počet dní 41 a 40.

Název rok se v Rusku začal používat až od nástupu Petra I. V Čechách pravděpodobně mnohem dříve, ale i v našem jazyce se zachovalo slovo “Leto” ve svém původním významu. Všichni rozumíme otázce: “Kolik je Ti let?” Další odvozená slova jsou například letopis, letopisec, letokruh.

Runa Leta = Roky

Runa Leta = Roky
Rok 2015 odpovídá podle slovanského kalendáře Letům 7523 – 7524. Začal se počítat od Uzavření Míru v Hvězdném Chrámu při vítězství starých Slovanů Velké Rasy nad starými Číňany Velkým Drakem. Slovanský kalendář se začíná v období největší hojnosti a dokončování sklizně úrody. Začíná se při podzimní rovnodennosti.

РАМХАТЪ Ramchat – 41 dní

РАМХАТЪ Ramchat – 41 dní
Rachat je prvním měsícem Koladova Daru. Období: 23. září – říjen – 2. listopad
Obraz: Božský počátek – Potvrzení stvoření nového roku, období světlé a čisté, počátek nového kruhu

 

АйЛетъ AjLeť – 40 dní

АйЛетъ AjLeť – 40 dní
Období: 3. listopad – 12. Prosinec, Obraz: Dostatek, měsíc Sebraných Darů, Údiv
– V tomto období se pořádaly svatby, mladí se obdarovávali, stavěl se jim dům. Na jeho počátku se sklízela úroda. Nové Leto (rok) se počínal v dostatku, nikoliv v chudobě. Byl to také měsíc údivu a změn, protože měsíce začínal v hojnosti a příjemných teplotách, které se měnily ke konci měsíce v první mrazíky.

 

БейЛетъ BejLet – 41 dní

БейЛетъ BejLet – 41 dní
Období: 13. prosinec – 22. Leden, Obraz: Bílý, měsíc Bílého záření a Pokoje Světa
– Bílá část Leta (roku), Záření a Třpyt světa Slávů, Božská úroveň čistoty, pocit úplného klidu v duši.

ГэйЛетъ GejLet – 40 dní

ГэйЛетъ GejLet – 40 dní
Období: 23. leden – únor – 3. Březen, Obraz: odolnost, tvrdost, pevnost, měsíc Vánic a mrazů – Ztuhlost, zpomalení, zastavení čehokoliv zní celou Přírodou. Toto období je i časem rozjímání, zklidnění a přípravy na další plodné období.

ДайЛетъ DajLet – 41 dní

ДайЛетъ DajLet – 41 dní
Období: 4. březen – 13. Duben, Obraz: Božský počátek, měsíc Probouzení Přírody
– Probouzení, oživení, obrození, počátek života – část Leta (roku), kdy Příroda začíná dávat životní síly, probouzí se zvířata, na stromech se objevují první listy, pole nabírají sílu…

 

ЭЛетъ ELet – 40 dní

ЭЛетъ ELet – 40 dní
Období: 14. duben – 23. Květen, Obraz: setí, měsíc Výsevu a Vzývání
– Začíná období bez mrazů, měsíc vysévání zrna zemi, období moudrosti a slova (přidělení jména) člověku.

 

ВейЛетъ VejLet – 41 dní

ВейЛетъ VejLet – 41 dní
Období: 24. květen – červen – 3. Červenec, Obraz: vanutí, měsíc Větrů
– Tato část Leta (roku) se vyznačuje silnými a suchými větry, uragány.

ХейЛетъ ChejLet – 40 dní

ХейЛетъ ChejLet – 40 dní
Období: 4. červenec – 12. Srpen, Obraz: sklizeň výsledků, měsíc Přijímání Darů Přírody
– Čas sběru a obdržení výsledků své práce. Čas posuzování a hodnocení.

 

ТайЛетъ TajLet – 41 dní

ТайЛетъ TajLet – 41 dní
Období: 13. srpen –  22. Září, Obraz: přerod, završení čehokoliv – Završení Kruhu Leta (roku)

Následuje Ramchat, kterým opět začíná nový Kruh.

Ani názvy měsíců nebyly náhodné. Pokud název měsíce zapíšeme bukvicemi a seřadíme první bukvice názvu každého měsíce za sebou, dostaneme zajímavou větu. Každá bukvice, stejně tak jako Runy, měla své jméno, které bylo jejím obrazem.

Jednotlivá léta se váží do větších celků. Kruh Let tvoří 16 Let. Z nich prvních 15 let se nazývá Prostá Léta a mají po 365 dnech (střídají se měsíce 41 a 40 dnů). Posvátné “Leto” je šestnáctým posledním rokem Kruhu Let a všechny jeho měsíce mají 41 dní. Tím se vyrovnávají zcela přesně všechny odchylky. Větším celkem je Kruh Života, který se skládá ze 144 let, což je 9 x 16 let, tedy 9 cyklů Kruhu Let. Kruh Svaroga (neboli Den Svaroga) je dlouhý 25 920 let (180 Kruhů Života). Toto dlouhé období skončilo právě na přelomu let 2011 a 2012 a začal se počítat nový Kruh Svaroga, z čehož vyplývá, že naši Předkové měli velmi hluboké astrologické znalosti. Den Svaroga se dělí na 16 Čertogů (souhvězdí) a doba setrvání v jednom Čertogu je 1620 Let. Každý Čertog má svůj název a je pod ochranou jednoho ze slovanských Bohů.

Naše Midgard-Zem se pohybuje kolem Jarily-Slunce a rotuje zároveň kolem své osy. Tato osa se pomalu pohybuje v kruhovém kuželu (jako když roztočíme dětskou káču). Pohyb, který vykonává, se nazývá precese. Zemská osa by pouze působením lunisolární precese vykonala plný uzavřený kruh kolem pólu ekliptiky za dobu 25 725 let – dnes se toto období nazývá platónský rok, ale působí zde i jiné vlivy. Astrologové dělí období na 12 platónských měsíců (nebo věků) pojmenovaných podle znamení zvěrokruhu. Každý věk (1/12 platónského roku) trvá 2160 Let. Pokud si vynásobíme 2160 Let 12 věky zvěrokruhu, vyjde nám délka jednoho precesního kruhu 25 920 Let. Podle jiných zdrojů trvá stejné období cca 2150 Let, při vynásobení opět 12 věky nám vyjde 2800 Let, čímž se blížíme výpočtům současných vědců.

Před 7520 lety v den podzimní rovnodennosti byl uzavřen mír ve Hvězdném chrámu mezi Bílou Rasou (starými Slovany) a Velkým Drakem (starými Číňany). Tehdejší Slované vytvořili nový kalendář, aby se pro potomky do daleké budoucnosti uchovala vzpomínka na toto velké vítězství. Symbolem vítězství se stal Bílý jezdec na koni propichující kopím Draka. Měl zanechat budoucím pokolením obrazovou zprávu o hrdinství předků ve velké vítězné válce. Jak je vidět, tento symbol je velmi starý a pro Slovany velmi významný. Křesťanství ale ve svém “mírumilovném” tažení napříč světem jej Slovanům účelově ukradlo a jako obraz “sv. Jiří na koni propichující hada” začalo využívat pro své účely, přestože nemá žádný vztah k dějinám křesťanství. (A také proto, aby zakryly skutečné slovanské dějiny.)

Slovanský kalendář se používal dlouhá tisíciletí, dokud jej křesťanství nezačalo násilně zaměňovat za svůj kalendář, nejdříve juliánský, potom gregoriánský, který je v současné době uznávaný celosvětově. Ne všude ale křesťanství prosadilo svou vůli hned. U nás v Čechách se o změnu pokoušel v r. 1582 arcibiskup Martin Medek z Mohelnice, ale neuspěl. Změnu na gregoriánský kalendář prosadil až Rudolf II. v roce 1584. Rusko odolávalo déle a ke změně zde došlo až po násilném dosazení Petra I. Romanovce na trůn. Ten nechal přepsat všechnu genealogii, aby vyhovovala mocenským zájmům křesťanství. Přijal v roce 1700 juliánský kalendář, a tak Rusko skočilo z roku 7208 do roku 1700 n. l. Juliánský kalendář byl používán až do r. 1917, kdy byl reformován na gregoriánský.

Zavedením Juliánského kalendáře v Čechách Rudolfem II v roce 1584 a v Rusku v roce 1700 po násilném dosazení Petra I Romanovce na trůn Slované přišli o 5508 let svých novodobých dějin kvůli rozpínajícímu se žido-křesťanství, které zotročovalo celé národy a všem vnucovalo svoji vůli, náboženství, dějinný výklad a směr. Slované byli prohlášeni za primitivy a pohany, kteří údajně teprve kolem 9. – 10. století n.l. spatřili světlo světa. (Tato cílená lež a manipulace funguje dokonce ještě dnes.) Nově nastolený kalendář již neodpovídal rytmům Přírody a Matky Země. Zároveň s ním byla Slovanům vnucena víra v jednoho boha, žido – křesťanského boha, který se v Rusku zahalil do pláště pod jménem “pravoslavná církev”. (Název “pravoslavný” byl převzatý z původní slovanské víry, aby zahalil zlo, které přinášelo žido-křesťanství, a to pak mohlo ovládnout slovanský národ.) Tím započal rozpad ruské (ale i slovanské) duše zevnitř.

Dnes by se mohlo zdát – “dílo zkázy je dokonáno”, vždyť ani současní Rusové sami o své minulosti nevědí. Naštěstí to ale neplatí absolutně, protože vědomí lidé a Strážci slovanské víry zachovali řadu důležitých písemných svědectví a pramenů. Mnohé důležité informace jsou zachovány v slovansko-árijských védách a dalších prastarých archeologických nálezech, které se nyní “vynořují ze tmy”. Byly buď pečlivě chráněny před zničením, nebo zasunuty do muzejních sklepů jako nepohodlné nálezy nezapadající do veřejně proklamované a uměle vytvořené historie.

Rokem 7128 (1620 n.l.) začala velká doba Temna, která právě končí. Vynořují se mnohé důkazy o starobylosti Bílé Rasy, o tom, že jsou Slované bohorození, jsou přímými prapra-vnuky slovanských Bohů (čtyř vyspělých mimozemských civilizací, které v dávné minulosti osídlily Hyperboreu), ale i další důkazy o původu ostatních národů žijících na naší planetě. Praví potomci Slovanů současné transformační a vzestupné změny prožívají velmi silně, protože k tomu mají největší genetické předpoklady, dědictví po předcích – Slovanských Bozích.

Otevírají se jim energetické kanály (celkem 16) a čakry (9), jimiž se napojují na energetickou mřížku Země i Vesmíru, aby získali zpět napojení na Vyšší energie. Proto se otevírejte novému poznání, přijímejte nové energie, pracujte hlavně sami na sobě, na rozvoji své intuice, svědomí a otevřeného srdce, abyste jako noví lidé vstoupili do nadcházejícího období Světla.

https://celostnivzdelavani.cz/stary-slovansky-kalendar-4-dil