5) že pokud příkazy vojenské vlády nejsou pro každý jednotlivý případ fyzicky k dispozici, jsou všichni zúčastnění, kteří pracují ve jménu jakéhokoliv evropského, ať už německého, holandského, českého nebo slovenského nebo nějakého jiného tzv. “Soudu” nebo tzv. “Státního zastupitelství” nebo tzv. “Krajského policejního ředitelství” a jiných korporátních subjektů (resp. bezvýznamných lokálních firem) vykonávajících tzv. “výkon státní moci”, pouze bezpodmínečně soukromě trestně jednajícími a bezpodmínečně soukromě trestně odpovědnými osobami bez jakéhokoli právního základu.

6) že kromě všech by měli všichni úředníci a zaměstnanci anulovaných korporací věnovat pozornost PROHLÁŠENÍ A PŘÍKAZU: č. dokumentu UCC 2012096074 z 9. září 2012, řádně stvrzenému a schválenému na základě OBCHODNÍ ŽALOBY DLE UCC, č. dok. 2012114586, a SCHVÁLENÉ ŽALOBY DLE UCC, č. dokumentu 2012114776, kde je uvedeno: „Dobrovolníci v rámci vojenských sil… „zadrží a podrobí dozoru veškeré úřední orgány, jejich zástupce, úředníky a další činitele, bez ohledu na jejich zvoleném bydlišti, kteří vlastní, provozují či pomáhají při provozu a navádějí k provozování soukromých finančních systémů, systémů vydávání, inkasních systémů, systémů vymáhání práva, případně provozování SYSTÉMŮ OTROCKÉ PRÁCE vůči některým státům, občanům…“ a „ .. zabaví všechny soukromé finanční systémy, systémy sledování, předávání, vydávání či inkasní systémy, systémy vymáhání práva a provozování SYSTÉMŮ OTROCKÉ PRÁCE…“ „…všechny bytosti Stvořitele jsou neprodleně povinny pomáhat činitelům veřejné služby, uvedeným v tomto dokumentu, implementovat, chránit a plnit tento PŘÍKAZ všemi prostředky, které jsou dostupné Stvořiteli a jeho výtvorům, jak je uvedeno v tomto dokumentu, a to na plnou osobní zodpovědnost…“ V případě, že protistrana upustí od veškerých poškozujících akcí vůči navrhovateli, dojde k zastavení opatření podniknutých proti jejímu majetku.”

Trestní oznámení:

Zdvořilý překlad trestního oznámení do češtiny.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ VELITELSTVÍ ALIANČNÍCH OKUPAČNÍCH SIL SHAEF

Drazí přátelé a spolubojovníci, paní velitelko/ pane veliteli, velmi vás zdravíme jako živé bytosti z trustu OPPT a nesmírně si vážíme Vašeho boje za lepší budoucnost jak naši, tak našich potomků.

Vzhledem ke skutečnostem, o kterých jsme byli nedávno informováni:

.1) že na celém území okupované Evropy NEBYLA ukončena 2. Světová válka, protože neexistuje a nikdy nebyla uzavřena ŹÁDNÁ mírová smlouva mezi poraženým Německem a Československou Republikou (ani žádnými jejími pozdějšími korporátními deriváty)

.2) že všechny zákony vojenské vlády, včetně zákona SHAEF č. 2, články III, IV a V, §§ 7, 8 a 9, mají plnou právní platnost na všech okupovaných územích Evropy.

.3) že žido-zednářsko-sio-nacistické korporace vzniknuvší rychle v poválečných časech byly pouze obyčejnými obchodními subjekty, jejichž tzv. “státnost” a legalita byla, i v rámci mezinárodního válečného práva a už v době jejich vzniku, neplatná.

.4) že čas těchto falešných korporací a všech jejich podvodných a kriminálních pomocníků, zaměstnanců, agentur a institucí vypršel dnem 9. Září 2012…

.5) že pokud příkazy vojenské vlády nejsou pro každý jednotlivý případ fyzicky k dispozici, jsou všichni zúčastnění, kteří pracují ve jménu jakéhokoliv evropského, ať už německého, holandského, českého nebo slovenského nebo nějakého jiného tzv. “Soudu” nebo tzv. “Státního zastupitelství” nebo tzv. “Krajského policejního ředitelství” a jiných korporátních subjektů (resp. bezvýznamných lokálních firem) vykonávajících tzv. “výkon státní moci”, pouze bezpodmínečně soukromě trestně jednajícími a bezpodmínečně soukromě trestně odpovědnými osobami bez jakéhokoli právního základu.

.6) že kromě všech by měli všichni úředníci a zaměstnanci anulovaných korporací věnovat pozornost PROHLÁŠENÍ A PŘÍKAZU: č. dokumentu UCC 2012096074 z 9. září 2012, řádně stvrzenému a schválenému na základě OBCHODNÍ ŽALOBY DLE UCC, č. dok. 2012114586, a
SCHVÁLENÉ ŽALOBY DLE UCC, č. dokumentu 2012114776, kde je uvedeno:

„Dobrovolníci v rámci vojenských sil… „zadrží a podrobí dozoru veškeré úřední orgány, jejich zástupce, úředníky a další činitele, bez ohledu na jejich zvoleném bydlišti, kteří vlastní, provozují či pomáhají při provozu a navádějí k provozování soukromých finančních systémů, systémů vydávání, inkasních systémů, systémů vymáhání práva, případně provozování SYSTÉMŮ OTROCKÉ PRÁCE vůči některým státům, občanům…“ a „ .. zabaví všechny soukromé finanční systémy, systémy sledování, předávání, vydávání či inkasní systémy, systémy vymáhání práva a provozování SYSTÉMŮ OTROCKÉ PRÁCE…“
„…všechny bytosti Stvořitele jsou neprodleně povinny pomáhat činitelům veřejné služby, uvedeným v tomto dokumentu, implementovat, chránit a plnit tento PŘÍKAZ všemi prostředky, které jsou dostupné Stvořiteli a jeho výtvorům, jak je uvedeno v tomto dokumentu, a to na plnou osobní zodpovědnost…“
V případě, že protistrana upustí od veškerých poškozujících akcí vůči navrhovateli, dojde k zastavení opatření podniknutých proti jejímu majetku.”

Zasíláme tedy Vašemu oddělení /.. Zde se vyplní oddělení. Zda se jedná o CID – oddělení vyšetřování vojenské kriminální policie, nebo přímo na CIOC – Velící Operační Centrum (vojenské) Rozvědky; jednoduše jmenujte ta centra, kterým to posíláte …/ data právníků, advokátních firem, soudců, státních zástupců, policejních velitelů a dalších ilegálních korporací a subjektů vykonávajících své obchodní aktivity mimo rámec stávajících aliančních vojenských zákonů, vyhlášení a příkazů na okupovaných územích – tzv. “Veřejných státních činitelů”, kteří nám na naši výslovnou žádost – v rámci oficiální 14 denní lhůty Unificated Commercial Code (UCC) – neposlali svá POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ JAKÉKOLIV SVÉ ČINNOSTI podle článku V., zákonů SHAEF č.2.

V případě korupce nebo jiné, komplexnější a rozsáhlejší trestné činnosti těchto kriminálních subjektů Vám také zasíláme (vzhledem k prezidentskému výnosu prezidenta Donalda Trumpa č. 13818 — O zablokování majetku osob, které jsou zapojeny do korupce a hrubého porušování lidských práv) čísla jednací soudních rozhodnutí, příkazů a rozsudků.

Seznam ilegálních korporací a subjektů
vykonávajících své obchodní aktivity mimo rámec stávajících aliančních vojenských zákonů, vyhlášení a příkazů na hypotetickém území tzv. občansko-právní komerční korporace Česká Republika:

1. případ

1) Jméno dotyčného nebo název firmy či instituce nebo ministerstva: (advokátní kanceláře, právník, soud, soudce, státní zástupce, vedoucí krajského oddělení policie, jakýkoliv státní úředník – nejenom zkorumpovaný ..etc.)

2) Bydliště dotyčného nebo sídlo firmy či instituce nebo ministerstva:

3) IČO dotyčného firmy či instituce nebo ministerstva:

4)
5)
6) 7) 8)
.. a tak

Telefon dotyčného nebo firmy či instituce nebo ministerstva:

2. případ
Jméno dotyčného nebo název firmy či instituce nebo ministerstva: (advokátní kanceláře, právník, soud, soudce, státní zástupce, vedoucí krajského oddělení policie, jakýkoliv státní úředník – nejenom zkorumpovaný ..etc.)

Bydliště dotyčného nebo sídlo firmy či instituce nebo ministerstva:

IČO dotyčného firmy či instituce nebo ministerstva:

Telefon dotyčného nebo firmy či instituce nebo ministerstva:
dál …. a tak dál

Se srdečným pozdravem živý člověk

Peter Nekonečný

……………….. podpis

V Přemyšli, 22.2. 2022

Zdroj: https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/11/11/spravne-vyplnene-vicecetne-trestni-oznameni-shaef-a-historka-od-soudu/